O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Julia Maria Marczewska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   jmarczewska@tu.kielce.pl
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
939
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3980824
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 8

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Microstructural changes in air-entrained mortars and then subjected to freeze-thaw cycles and sulphate attack   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 21, Zeszyt: 6, Strony: 439-446
  Wojciech Piasta, Julia Marczewska
  Opublikowano: 2016
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Durability of air entrained cement mortars under combined sulphate and freeze-thaw attack   15 (7,39) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 108, Strony: 55-62
  Wojciech Piasta, Julia Marczewska, Monika Jaworska
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Some aspects and mechanisms of sulphate attack   3 (1,48) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 6, Zeszyt: 3, Strony: 19-24
  Wojciech Piasta, Monika Jaworska, Julia Marczewska
  Opublikowano: 2014
   
 2. The effect of air entraining admixtures and cement types on the properties of fresh mortar   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 5, Zeszyt: 1, Strony: 11-17
  Wojciech Piasta, Julia Marczewska
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Influence of the air-entrainment and the prior freezing and thawing on the sulphate resistance of portland and blast-furnace cement mortars
  w czasopiśmie:   Transcom Proceedings 2015 SECTION 7 CIVIL ENGINEERING
  Tom: 2015, Zeszyt: SECTION 7, Strony: 192-196
  Julia Marczewska, Wojciech Grzegorz Piasta
  Opublikowano: 2015
   
 2. Wpływ napowietrzenia na odporność siarczanową zapraw z cementów portlandzkich.
  w czasopiśmie:   XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Trwałość budowli i ochrona przed korozją, KONTRA 2014
  Strony: 39-42
  Wojciech Piasta, Monika Jaworska, Julia Marczewska
  Opublikowano: 2014
   
 3. Influence of the air entrainment and cement type on the properties of fresh mortar
  w czasopiśmie:   Transcom Proceedings 2013 SECTION 7 CIVIL ENGINEERING
  Tom: 2013, Zeszyt: SECTION 7, Strony: 163-166
  Julia Marczewska
  Opublikowano: 2013
   
 4. Statistical analysis with R of an effect of the air entrainment and the cement type on fresh and hardened mortar properties.
  w czasopiśmie:   The R User Conference 2013, The 9th International R User Conference Albacete, Castilla-La Mancha, July 10-12 2013
  Tom: 1, Strony: 17
  Wojciech Piasta, Julia Marczewska, M Jaworska
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1