O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Maciej Edward Malec
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   malmac@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-575
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
572
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921387
LUDZIE NAUKI: 70785
USOS web: 778
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: konstrukcje metalowe, teoria konstrukcji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 0


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1