O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Agata Ludynia
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   aludynia@tu.kielce.pl     telefon: 41-34-24-562
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
404
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954827
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 734
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska, budownictwo
specjalnosci: geotechnika, mechanika gruntów

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 9

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Preliminary tests of thermal conductivity of selected soil types
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 1st Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013, European Scientific Journal, Azores, Portugal
  Tom: 3, Strony: 428-431
  Agata Ludynia, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2013
   
 2. Thermal Conductivity of Soil – Experimental Investigation
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 10th European Conference of Young Researchers and Scientists-Section 7 CIVIL ENGINEERING, TRANSCOM 2013, Zilina, Slovak Republic
  Strony: 155-157
  Agata Ludynia, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2013
   
 3. Application of a laser diffraction method for the determination of the particle size of monoionic bentonite
  w czasopiśmie:   Transcom. Section 7. Civil Engineering. Źilina (Słowacja).
  Strony: 47-51
  Edyta Grobelska, Agata Ludynia
  Opublikowano: 2011
   
 4. Determining the Permeability Coefficient of Cohesive Soils Subjected to Cyclic Freezing and Thawing by Use of SEM
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 6th International Congress on Environmental Geotechnics, New Delhi, India,8-12 November, 2010 "Environmental Geotechnics for Sustainable Development". (Red.) Manoj Datta, R.K. Srivastava, G.V. Ramana, J.T. Shahu. Published by
  Zeszyt: 2, Strony: 1638-1645
  Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek, Agata Ludynia
  Opublikowano: 2010
   
 5. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Hydrogeological numerical model of the groundwater capture in Zagnańsk
  w czasopiśmie:   materiały konferencyjne, Politechnika Poznańska
  Janusz Knez, Agata Ludynia
  Opublikowano: 2010
   
 6. The influence of sample preparation by the laser diffraction method on the particle size distribution of bentonite
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 4, Strony: 41-47
  Edyta Grobelska, Agata Ludynia
  Opublikowano: 2010
   

Rozdziały w monografiach
 1. Experimental determination of thermal conductivity of selected kinds of soil   5 (1,67) pkt
  w książce:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015. SECTION 7 CIVIL ENGINEERING
  Tom: 7, Strony: 129 - 133
  Marta Kolankowska, Tomasz Kozłowski, Agata Ludynia, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2015
   
 2. Współczynnik filtracji gruntów słabo przepuszczalnych jako funkcja wybranych parametrów fizycznych i strukturalnych   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
  Strony: 253-260
  Tomasz Kozłowski, Agata Ludynia
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wpływ preparatyki próbek na rozkład granulometryczny cząstek bentonitu metodą dyfrakcji laserowej   4 (2,00) pkt
  w książce:   Zagadnienia materiałowe w budownictwie i inżynierii środowiska
  Strony: 19-27
  Agata Ludynia, Edyta Nartowska
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1