O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Justyna Aneta Lisowska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   justyna@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-524
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
216
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921385
LUDZIE NAUKI: 123379
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 658
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci: instalacje sanitarne, wodociągi, kanalizacje

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 31

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Liderzy innowacyjności z branży wod-kan nagradzani w Kielcach   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 2, Strony: 22-23
  Justyna Lisowska, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz.14   2 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 3, Strony: 94-98
  Justyna Lisowska, Anna Obarska, Michał Sitarski
  Opublikowano: 2017
   
 3. Innowacyjne technologie,urządzenia i materiały nagrodzone EXPERTAMI 2016   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Strony: 62-65
  Justyna Lisowska, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Innowacyjne technologie,urządzenia i materiały nagrodzone EXPERTAMI 2016   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   INSTAL
  Strony: 62-65
  Justyna Lisowska, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Najlepsze techniki i produkty inżynierii bezwykopowej w Polsce w latach 2005-2015   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 2 (65), Strony: 42-46
  Justyna Lisowska, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2016
   
 6. Najlepsze techniki i produkty inżynierii bezwykopowej w Polsce w latach 2005-2015.   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: Nr 2, Strony: s.42-46
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2016
   
 7. No-Dig Poland 2016 -Experty rozdane   2 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: 3 (66), Strony: 12-13
  Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2016
   
 8. Hydrauliczny aspekt zjawiska infiltracji wód gruntowych do wnętrza przewodów kanalizacyjnych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 12
  Justyna Lisowska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2014
   
 9. VI Międzynarodowa Konferencja Technologie bezwykopowe.No-Dig Poland 2014   1 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 4, Strony: 74-76
  Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2014
   
 10. Innowacje w branży technologii bezwykopowych nagrodzone Ekspertami 2012   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 2, Strony: s.54-56
  Justyna Lisowska, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2013
   
 11. Profesor Andrzej Kuliczkowski - 40 lat wybitnej aktywności naukowej i inżynierskiej w branży technologii bezwykopowych   1 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 5, Strony: 68-70
  Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2013
   
 12. Korzyści ekonomiczne wynikające z ograniczenia infiltracji w sieci kanalizacyjnej na przykładzie wybranego kolektora kanalizacyjnego   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 11, Strony: 58-61
  Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2010
   
 13. Możliwe przypadki infiltracji wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Strony: 26-31
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2007
   
 14. Propozycje klasyfikacji zjawiska infiltracji wody gruntowej do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 12, Strony: 50-54
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2004
   
 15. Pomiary szczelności przewodów kanalizacyjnych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: 6, Strony: 46-49
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2002
   
 16. Problemy infiltracji wód gruntowych do nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Aura
  Zeszyt: 03, Strony: 14-16
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2002
   
 17. Infiltracja wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych. Przegląd sposobów klasyfikacji zjawiska infiltracji wody gruntowej do przewodów kanalizacyjnych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Tom: 5, Strony: 41-45
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2001
   
 18. Szczelność przewodów kanalizacyjnych. Wymagania normowe   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Zeszyt: 11, Strony: 75-78
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  NAJLEPSZE POLSKIE PROJEKTY BEZWYKOPOWE OSTATNIEGO DZIESIĘCIOLECIA NAGRODZONE EXPERTAMI
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne VII Międzynarodowej Konferencji Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2016
  Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2016
   
 2. Experts gather in Poland
  w czasopiśmie:   Trenchless International
  Zeszyt: July, Strony: 56-57
  Justyna Lisowska, Maria Gierczak
  Opublikowano: 2014
   
 3. No-Dig Poland 2014
  w czasopiśmie:   Indeks; Pismo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Tom: 75, Zeszyt: 9
  Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2014
   
 4. Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2014
  w czasopiśmie:   Forum Eksploatatora
  Zeszyt: maj/czerwiec, Strony: 12-13
  Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2014
   
 5. Innowacje w branży technologii bezwykopowych nagrodzone Expertami 2012
  w czasopiśmie:   NBI Nowoczesne Budownictwo Sanitarne
  Strony: 54-56
  Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2013
   
 6. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Zjawisko infiltracji wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych w aspekcie ekonomicznym.
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne V Regionalnej Konferencji Firm Wodociągowych, Komunalnych i Projektowych woj. świętokrzyskiego i lubelskiego pt.: Ekonomiczne i praktyczne ujęciestosowania nowych technologii, systemów i urządzeń w branży wodno kanalizacyjnej
  Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2012
   
 7. Case Study of Economic Impact with Elimination of Ground Water Infiltration in a Sewage Main
  w czasopiśmie:   Proceedings of 21th International Conference NO-DIG 2011, International Society for Trenchless Technology Berlin 2011
  Zeszyt: 3C-2, Strony: 10
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska, Maria Gierczak
  Opublikowano: 2011
   
 8. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Korzyści ekonomiczne wynikające z uszczelnienia nieszczelnego kolektora kanalizacyjnego, materiały konferencyjne
  w czasopiśmie:   Publikacja wygłoszona na IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO – SZKOLENIOWEJ połączonej z wystawą "Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska" NO-DIG POLAND 2010;2-29 kwietnia 2010, Kielce
  Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2010
   
 9. Ilościowa analiza infiltracji wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych
  w czasopiśmie:   Przegląd Komunalny
  Tom: nr 6 (78), Strony: 67-70
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2009
   
 10. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Ilościowa analiza infiltracji wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych,materiały konferencyjne
  w czasopiśmie:   materiały konferencyjne VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.: Nowe Urządzenia, Materiały i Technologie w Wodociągach i Kanalizacji " Kielce 27-29. 04.2009
  Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2009
   
 11. Oddziaływanie na środowisko nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych
  w czasopiśmie:   Aura. Ochrona Środowiska
  Zeszyt: 07, Strony: 22-24
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2005
   

Monografie
 1. Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska   20 (4,00) pkt
  Emilia Kuliczkowska, Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Dariusz Zwierzchowski, Urszula Kubicka, Justyna Lisowska, Piotr Dańczuk, P. Kuliczkowski
  Opublikowano: 2010
   

Rozdziały w monografiach
 1. POLSKIE OSIĄGNIĘCIA W BRANŻY TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH   4 (2,00) pkt
  w książce:   Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1