O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Małgorzata Linek
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   linekm@tu.kielce.pl     telefon: (41) 3424844
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
361
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3942580
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 8365
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 715
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: budowa dróg i lotnisk

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 18

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. MAINTENANCE OF AIRFIELD PAVEMENTS MADE OF CEMENT CONCRETE WITH RESPECT TO THEIR DURABILITY   14 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES
  Tom: 23, Zeszyt: 1, Strony: 215-222
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wymiarowanie lotniskowych nawierzchni żelbetowych   9 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture
  Tom: XXXIII, Zeszyt: 63, Strony: 251-258
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2016
   
 3. Zmiana parametrów fizycznych i wytrzymałości na ściskanie betonu lotniskowego pod wpływem hydraulicznego oleju mineralnego   8 (2,64) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 11, Strony: 144-147
  Małgorzata Linek, Wojciech Żebrowski, Paweł Wolka
  Opublikowano: 2016
   
 4. Ocena stanu technicznego nawierzchni betonowych w województwie świętokrzyskim   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Tom: 1, Zeszyt: 6, Strony: 177-182
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2015
   
 5. Analiza pracy betonowej konstrukcji nawierzchni lotniskowej   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2014
   
 6. Odporność termiczna i trwałość betonowych nawierzchni lotniskowych   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Airfield Pavements Made of Reinforced Concrete: Dimensioning According to the Theory of Limit States and Eurocode   5 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Civil and Environmental Engineering
  Tom: 10, Zeszyt: 8, Strony: 1078-1081
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2016
   
 2. Influence of ceramic modifier on the increased airfield concrete resistance exposed to diversified action of external factors
  w czasopiśmie:   Conference proceedings
  Tom: 2, Zeszyt: 33, Strony: 1-8
  Małgorzata Linek
  Opublikowano: 2016
   
 3. Using Scanning Electron Microscope and Computed Tomography for Concrete Diagnostics of Airfield Pavements   5 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering
  Tom: 10, Zeszyt: 7, Strony: 943-947
  Małgorzata Linek
  Opublikowano: 2016
   
 4. Airport Pavement Concrete with a Ceramic Additive
  w czasopiśmie:   Transcom 2013 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists - Proceedings
  Tom: 1, Strony: 151-154
  Małgorzata Linek, Magdalena Godowska
  Opublikowano: 2013
   
 5. Thermal effects on airfield surfaces
  w czasopiśmie:   9-th European conference of young research and scientific workers. University of Żilina, Slovak Republic, Transcom 2011
  Tom: 7, Strony: 85-88
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2011
   
 6. Zastosowanie metody georadarowej do identyfikacji konstrukcji nawierzchni z betonu cementowego
  w czasopiśmie:   56 Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
  Tom: 1, Strony: 339-345
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2010
   

Rozdziały w monografiach
 1. Wpływ ceramicznego dodatku na wielkość odkształceń reologicznych lotniskowego betonu nawierzchniowego   5 (4,00) pkt
  w książce:   Monografie technologii betonu
  Tom: 1, Strony: 131-142
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wpływ dodatku zeolitu na wybrane parametry fizyko-mechaniczne lotniskowego betonu nawierzchniowego   5 (1,33) pkt
  w książce:   Monografie Technologii Betonu
  Tom: 1, Strony: 143-156
  Małgorzata Linek, Paweł Wolka, Wojciech Żebrowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Sposób podwyższania trwałości lotniskowego betonu nawierzchniowego w strefach szczególnego oddziaływania wymuszonych obciążeń temperaturowych
  w książce:   Dni Betonu. Tradycja i nowoczesność
  Tom: 1, Strony: 933-942
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2014
   
 4. POPRAWA TRWAŁOŚCI BETONU NAWIERZCHNIOWEGO NA WYMUSZONE OBCIĄŻENIA TEMPERATUROWE   4 pkt
  w książce:   Badania Doświadczalne i Teoretyczne w Budownictwie. Prace Naukowe Doktorantów
  Strony: 465-472
  Małgorzata Linek
  Opublikowano: 2012
   
 5. Wpływ ceramicznego modyfikatora na wybrane charakterystyki fizyko-mechaniczne lotniskowego betonu nawierzchniowego
  w książce:   Dni Betonu. Tradycja i nowoczesność
  Strony: 83-92
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Lotniskowy beton cementowy o podwyższonej odporności na działanie strumieni gorących gazów spalinowych pochodzących z dysz współczesnych statków powietrznych
  w książce:   Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej
  Tom: 9, Strony: 85-100
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1