O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Dominika Karolina Lichosik
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   d.lichosik@tu.kielce.pl
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
750
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3960238
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 17

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Akty terrorystyczne na systemy wodociągowe na przykładzie krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: Nr 2, Strony: s. 47-50
  Andrzej Kuliczkowski, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2016
   
 2. Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz.7   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: 1, Strony: 60-63
  Agata Zwierzchowska, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2015
   
 3. Zagrożenia terrorystyczne związane z systemami zaopatrzenia w wodę   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: 7-8, Strony: 77-81
  Andrzej Kuliczkowski, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2015
   
 4. Amerykański NO-DIG 2013 w Sacramento   1 (,33) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 4, Strony: 39-43
  Andrzej Kuliczkowski, Maria Gierczak, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 5. Badania i zastosowania rur kamionkowych w bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych   1 (,33) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 1, Strony: 52-56
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 6. Międzynarodowe sukcesy Polski w dziedzinie technologii bezwykopowych   1 (,25) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 3, Strony: 36-40
  Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Anna Parka, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 7. Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach   1 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 2, Strony: 48-51
  Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 8. Sposoby utwardzania "in situ" powłok żywicznych w odnowie przewodów instalacji wewnętrznych   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Zeszyt: 12, Strony: 72-75
  Andrzej Kuliczkowski, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Pojedynek generacji
  w czasopiśmie:   BMP Ochrona Środowiska
  Strony: 42-46
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 2. Polish microtunneling using the world's largest vitrified clay pipes
  w czasopiśmie:   Trenchless International
  Zeszyt: 2, Strony: 34-35
  Dominika Lichosik, Emilia Kuliczkowska, Katarzyna Polańska-Zorychta
  Opublikowano: 2013
   
 3. Sukcesy Polski - technologie bezwykopowe
  w czasopiśmie:   Wodociągi i Kanalizacja
  Zeszyt: 7-8, Strony: 22-24, 26
  Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Anna Parka, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 4. Technologie bezwykopowe w Ameryce Północnej (NO-DIG USA 2013)
  w czasopiśmie:   Forum Eksploatatora
  Tom: 3, Strony: 62-67
  Andrzej Kuliczkowski, Maria Gierczak, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 5. Glazurowannyje keramiczeskie truby.
  w czasopiśmie:   Technologii Mira
  Tom: nr 12, Strony: s. 23-28
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2012
   
 6. Research and trenchless applications of vitrified clay pipes.
  w czasopiśmie:   Proceedings of 30th International Conference NO-DIG 2012
  Tom: Paper 011565, Strony: p. 1-10
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2012
   
 7. Modernisation of the Cracow Non-Circular Sewers using Glassfiber Reinforced Plastic Panels
  w czasopiśmie:   Proceedings of 21th International Conference NO-DIG, 2011 International Society for Trenchless Technology Berlin, 2011
  Zeszyt: 2B-2, Strony: 1-8
  Andrzej Kuliczkowski, Dominika Lichosik, R. Langer, A. Wojcik
  Opublikowano: 2011
   
 8. Modernisation of the Cracow Non-Circular Sewres using Glassfiber Reinforced Plastic Panels
  w czasopiśmie:   Underground Infrastructure of Urban Areas 2 - Madryas, Nienartowicz & Szot (eds) 2012, Taylor & Francis Group, London 2011, CRC Press/Balkema
  Strony: 103-108
  Andrzej Kuliczkowski, Dominika Lichosik, R. Langer, A. Wojcik
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Modernisation of the Cracow non-circular sewer using glassfiber reinforced plastic panels.   5 (2,50) pkt
  w książce:   Underground Infrastructure of Urban Areas 2
  Strony: 103-108
  Andrzej Kuliczkowski, Dominika Lichosik, Ryszard Langer, Aleksandra Wojcik
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1