O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Jolanta Agnieszka Latosińska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   jlatosin@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-571
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
62
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921631
LUDZIE NAUKI: 115416
USOS web: 687
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 632
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci: zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 114

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. The influence of temperature and time of sewage sludge incineration on the mobility of heavy metals   15 pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 44, Zeszyt: 4, Strony: 105-122
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2017
   
 2. The impact of combustion technology of sewage sludge on mobility of heavy metals in sewage sludge ash   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering S
  Tom: 21, Zeszyt: 3, Strony: 465-475
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 3. Effect of incineration temperatures on mobility of heavy metals in sewage sludge ash   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   EPE Journal
  Tom: 38, Zeszyt: 3, Strony: 31-44
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2012
   
 4. Recykling popiołów z instalacji odzysku energii-jako przykład realizacji idei ekorozwoju   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Ekorozwoju
  Tom: 6, Strony: 207-214
  Maria Żygadło, Agnieszka Seweryn, Magdalena Woźniak, Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2011
   
 5. The application of sewage sludge as an expanding agent in the production of lightweight expanded clay aggregate mass   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Environmental Technology
  Tom: 32, Zeszyt: 13, Strony: 1471-1478
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2011
   
 6. The use spent of glauconite in lightweight aggregate production   20 pkt
  w czasopiśmie:   BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO
  Tom: 50, Zeszyt: 4, Strony: 193-200
  Małgorzata Franus, Wojciech Franus, Jolanta Latosińska, Rafał Wójcik
  Opublikowano: 2011
   
 7. Effect of sewage sludge addition on porosity of lightweight expanded clay aggregate (Leca) and level of heavy metals leaching from ceramic matrix   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 35, Zeszyt: 2, Strony: 189-196
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2009
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Biomass - alternative renewable energy source to the fossil fuels   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences 14, Energy and Fuels 2016
  Tom: 14, Strony: 1-10
  Dorota Koruba, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2017
   
 2. Limitation of the environmental impact of ashes from combustion of sewage sludge by synthesis of zeolites   15 pkt
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences 14, Energy and Fuels 2016
  Tom: 14, Strony: 1-10
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2017
   
 3. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Zeolite synthesis as a potential application of sewage sludge
  w czasopiśmie:   Renewable enery sources and clean technologies, 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM, Albena, Bułgaria
  Tom: 17, Zeszyt: 42, Strony: 699-706
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2017
   
 4. THE EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF MATERIAL RECOVERY FROM SEWAGE SLUDGE ASH BY ZEOLITIZATION   15 pkt
  w czasopiśmie:   ENERGY AND CLEAN TECHNOLOGIES CONFERENCE PROCEEDINGS, SGEM 2016, VOL III
  Strony: 47-54
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2016
   
 5. Mobility of heavy metals in sewage sludge from diversified wastewater treatment plant   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Environmental Engineering Iv
  Strony: 197-202
  Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2013
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza zmienności sezonowej wybranych właściwości popiołów ze spalenia osadów ściekowych   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Naukowo-Metodyczny
  Tom: 1, Zeszyt: 34, Strony: 933-947
  Jolanta Latosińska, Magdalena Dańczuk
  Opublikowano: 2017
   
 2. The effectiveness of biodrying waste treatment in full scale reactor   14 (2,80) pkt
  w czasopiśmie:   OPEN CHEMISTRY,
  Tom: 15,, Zeszyt: (1) Jan 2017, Strony: 67-74
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2017
   
 3. The synthesis of zeolites from sewage sludge ash,   9 pkt
  w czasopiśmie:   Proceeding of ECOpole
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 29-36
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2017
   
 4. ANALIZA PORÓWNAWCZA POPIOŁÓW Z BIOMASY I PALIW KOPALNYCH – WYMYWALNOŚĆ WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH   8 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Naukowo-Metodyczny
  Tom: 1, Strony: 1806-1821
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2016
   
 5. Effect of the addition of ash from the incineration of sewage sludge on the properties of cement slurries   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 253-259
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2016
   
 6. The transfer coefficient of heavy metals from the input sewage sludge to the ash   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 3, Strony: 183-188
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2016
   
 7. WPŁYW SPALANIA BIOMASY NA WYMYWALNOŚĆ WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH Z POPIOŁÓW   8 pkt
  w czasopiśmie:   PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY
  Zeszyt: 1, Strony: 1701-1713
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2016
   
 8. Zeolitization of sewage sludge ash with a fusion method   12 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of ecological engineering
  Tom: 17, Zeszyt: 5, Strony: 138-146
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2016
   
 9. The evaluation of sorption properties of sewage sludge ash from wastewater treatment plant in Łódź   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 7, Zeszyt: 2, Strony: 95-98
  Jolanta Latosińska, Monika Anasiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 10. Analiza mobilności metali ciężkich z osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Olsztynie i Sitkówce - Nowiny   5 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska
  Tom: 17, Zeszyt: 2, Strony: 243-253
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2014
   
 11. Assesment of the impact of sewage sludge combustion technology on the properties of ashes   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedings of ECOpole
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 49-55
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 12. Badania biosuszenia odpadów komunalnych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 141-146
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2014
   
 13. Ocena immobilizacji metali ciężkich z popiołów ze spalania osadów ściekowych   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 415-421
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 14. Badanie koagulacji objętościowej w wodzie z rzeki Biała Nida   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 2, Strony: 1-8
  Jarosław Gawdzik, Magdalena Dańczuk, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2013
   
 15. Investigations of Bio-Drying Process of Municipal Solid Waste   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemicstry and Engineering, A;
  Tom: 20, Zeszyt: 12, Strony: 1461-1470
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2013
   
 16. Mobilność metali ciężkich z osadów ściekowych i popiołu z osadów ściekowych z oczyszczalni powyżej 200 000 RLM   4 pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 3, Strony: 43-50
  Jolanta Latosińska, Konrad Kowalski
  Opublikowano: 2013
   
 17. Wspomaganie koagulacji objętościowej wody z rzeki Silnica żelazianem (VI) potasu   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Ekologia i Technika
  Tom: 21, Zeszyt: 4, Strony: 155-159
  Magdalena Dańczuk, Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2013
   
 18. Analiza mobilności metali ciężkich w wybranych osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków o różnej przepustowości   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 6, Zeszyt: 1, Strony: 319-324
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2012
   
 19. Zastosowanie metody Fentona do oczyszczania odcieków składowiskowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 14, Zeszyt: 3, Strony: 21-26
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2012
   
 20. Analiza mobilności metali ciężkich z komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Sobkowie   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 13, Zeszyt: 2, Strony: 39-46
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   
 21. Mobilność metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych z przykładowych oczyszczalni ścieków Polski centralnej   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona środowiska i zasobów naturalnych
  Zeszyt: 50, Strony: 20-32
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   
 22. Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych na wybranym przykładzie   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 5, Zeszyt: 5, Strony: 186-189
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   
 23. Thermal utilization of municipal sewage sludge - examples of polish solutions   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Zeszyt: 4, Strony: 31-37
  Jolanta Latosińska, A. Turdakow
  Opublikowano: 2011
   
 24. Waste materials for the production of ceramics   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Strony: 49-53
  Jolanta Latosińska, Łukasz Jan Orman, Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 25. Ocena mobilności metali ciężkich z osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ekologia i Technika
  Tom: 18, Zeszyt: 1, Strony: 48-53
  Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2010
   
 26. Specjacja metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Małogoszczy   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ekologia i Technika
  Tom: 18, Zeszyt: 5, Strony: 259-263
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   
 27. Specjacja metali ciężkich w osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków w Daleszycach   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 301-309
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   
 28. Specjacja metali ciężkich w osadzie ściekowym na przykładzie oczyszczalni ścieków w Strawczynie   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 12, Zeszyt: 2, Strony: 31-42
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   
 29. Symultaniczny odzysk materii i energii z osadów ściekowych w produkcji materiałów spiekanych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 11, Zeszyt: 4, Strony: 37-56
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2009
   
 30. Badanie wymywalności metali ciężkich z kruszywa lekkiego spiekanego z dodatkiem odpadów   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona przed korozją
  Zeszyt: 5s/A, Strony: 191-197
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2008
   
 31. Współspalanie osadów ściekowych - wymogi, korzyści, zagrożenia   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment
  Tom: 11, Zeszyt: 2, Strony: 195-205
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2008
   
 32. Osad ściekowy surowcem w zastosowaniu przemysłowym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ekologia i Technika
  Tom: 14, Strony: 55-57
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2006
   
 33. Analiza opłacalności wykorzystania osadów ściekowych w produkcji kruszyw lekkich z perspektywy eksploatatora oczyszczalni ścieków   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 1, Strony: 29-32
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło, H. Łaboda
  Opublikowano: 2005
   
 34. Ocena stabilności osadów ściekowych na składowiskach w naturalnych warunkach środowiskowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 1, Strony: 25-31
  Magdalena Woźniak, Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2004
   
 35. Addycja osadu ściekowego do masy keramzytu w celu poprawy jego porowatości   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Ceramiczne
  Tom: 55, Zeszyt: 1, Strony: 11-16
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2003
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Rozwój biogazowni rolniczych w województwie świętokrzyskim – szanse i bariery
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska,
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 9-18
  Jolanta Latosińska, Anna Jakubowska – Pióro
  Opublikowano: 2015
   
 2. Kierunki postępowania z osadami ściekowymi w Polsce od roku 2016
  w czasopiśmie:   Materiały z XII Konferencji Dla miasta i środowiska – Problemy unieszkodliwiania odpadów
  Strony: 51
  Jolanta Latosińska, A. Paluch, Ł. Galarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 3. The Evaluation of the Impact of Sewage Sludge Ash Modification on Leaching of Heavy Metals   5 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Civil and Environmental Engineering, Columbia International Publishing
  Tom: 1, Strony: 27-42
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2014
   
 4. The evaluation of the mobility and leaching of heavy metals from sewage sludge ashes
  w czasopiśmie:   Proceedings Venice 2014, Fifth International Symposium on Energy from Biomass and Waste San Servolo, Venice, Italy; 17 - 20 November 2014
  Strony: nie nadano
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 5. The mobility of heavy metals in sewage sludge ash at given temperatures of sewage sludge incineration
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia
  Strony: 328-343
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2014
   
 6. Współspalanie osadów ściekowych - uwarunkowania prawne, technologiczne, ekonomiczne
  w czasopiśmie:   V Konferencja "Metody zagospodarowania osadów ściekowych"
  Strony: 80-95
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2014
   
 7. THE IMPACT OF SEWAGE SLUDGE ASH MODIFICATION ON LEACHING OF HEAVY METALS
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering
  Strony: 435-442
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2013
   
 8. Wpływ dodatków odpadowych na właściwości spieków ceramicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Terotechnologia 2012, Materiały Konferencji na ekspozycji Metal i Control-Tech, Targi - Kielce 29. -30.09.2011
  Tom: 17, Strony: 74-79
  Jolanta Latosińska, Norbert Radek, Łukasz Jan Orman, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2012
   
 9. Speciation of heavy metals in municipal sewage sludge from the three sewage treatment plants
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 2, Strony: 39-44
  Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2010
   
 10. The aspect of waste management in Man Star Trucks & Buses Starachowice with implemented Environmental Management System
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 1, Strony: 53-58
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2010
   
 11. Wpływ dodatku odpadowego na wytrzymałość na ściskanie materiałów budowlanych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencji Problemy Unieszkodliwiania Odpadów
  Strony: 138-140
  Jolanta Latosińska, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2010
   
 12. Lekkie kruszywa spiekane z surowców odpadowych
  w czasopiśmie:   Drogi lądowe, powietrzne, wodne
  Tom: 9 (17), Strony: 35 - 38
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2009
   
 13. Osady ściekowe w spiekach ceramicznych
  w czasopiśmie:   Wodociągi i Kanalizacja
  Zeszyt: 9, Strony: 46-46
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2009
   
 14. Wpływ składu surowcowego materiałów konstrukcyjnych na ich właściwości eksploatacyjne
  w czasopiśmie:   Zeszyty naukowe 13 Politechniki Świętokrzyskiej, Terotechnologia 2009, 13, 142-146.
  Tom: 13, Strony: 142-146
  Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska, Łukasz Jan Orman, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 15. Wstępna ocena możliwości zastosowania zużytego złoża glaukonitowego jako surowca do produkcji kruszywa keramzytowego
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 5, Zeszyt: 2, Strony: 17-27
  Małgorzata Franus, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2009
   
 16. Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchni modyfikowanej elektroiskrowo
  w czasopiśmie:   Mat. Konf. „Terotechnologia 2008”, Zeszyty Naukowe nr 11 Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Wydawnictwo PŚk
  Strony: 209-214
  Łukasz Jan Orman, Norbert Radek, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2008
   
 17. Lekkie kruszywa spiekane z surowców odpadowych
  w czasopiśmie:   Dni Betonu, Kraków 2008
  Strony: 1005-1013
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2008
   
 18. Przemysłowe wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych - studium przypadku
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne VI Konferencji "Problemy unieszkodliwiania odpadów dla miasta i środowiska", Warszawa 15.12.2008
  Strony: 97
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2008
   
 19. Właściwości użytkowe materiałów ceramicznych z udziałem odpadów
  w czasopiśmie:   Prace Komisji Nauk Ceramicznych - Polski Biuletyn Ceramiczny. Ceramika
  Strony: 1151-1157
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2008
   
 20. Gospodarka odpadami a produkcja materiałów budowlanych
  w czasopiśmie:   Materiały z VII Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami – Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz – Poznań, 2007, s. 563 – 572
  Strony: 563-572
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2007
   
 21. Możliwości wykorzystania keramzytu modyfikowanego komunalnym osadem ściekowym do wytwarzania betonów lekkich
  w czasopiśmie:   Konferencja "Dni betonu - tradycja i nowoczesność", Wisła 2006
  Strony: 405-412
  Jolanta Latosińska, W. Pichór
  Opublikowano: 2006
   
 22. Sewage sludge utilisation as raw material
  w czasopiśmie:   International Workshop “Pathways of Pollutamts fronm Landfills and Sludge Processing to Air and Water –Soil Systems and Mitigation Strategies of Their Impact, Politechnika Lubelska, Kazimierz Dolny,
  Strony: 17-20
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2006
   
 23. Modyfikacja cech kruszywa keramzytowego odpadowym dodatkiem surowcowym
  w czasopiśmie:   Ceramika-Polski Biuletyn Ceramiczny
  Strony: 1283-1290
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2005
   
 24. Środowiskowe i ekonomiczne aspekty wykorzystania osadów ściekowych w charakterze surowca
  w czasopiśmie:   VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami - Efektywność Gospodarowania Odpadami, PZITS, 29.05-01.06. 2005, Licheń Stary, Polska
  Strony: 121-132
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2005
   
 25. Poprawa właściwości izolacyjnych keramzytu poprzez modyfikację mieszanki surowcowej
  w czasopiśmie:   Ochrona Przed Korozją
  Strony: 194-197
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2004
   
 26. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Współspalanie odpadów w instalacjach przemysłowych
  w czasopiśmie:   VII Kongres Oczyszczania Miast, Szczecin, 22 –23 wrzesień, 2004 r., referat zamawiany
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2004
   
 27. Kruszywo budowlane z udziałem osadu ściekowego - analiza zagrożeń środowiska
  w czasopiśmie:   IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy prawne, techniczne i ekonomiczne zagospodarowania odpadów, Radom 2003 r.
  Zeszyt: 2, Strony: 46-50
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska, Magdalena Woźniak, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2003
   
 28. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik, K. Sokołowska, Magdalena Woźniak, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2003
   
 29. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz informacja o odpadach innych niż niebezpieczne dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik, K. Sokołowska, Magdalena Woźniak, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2003
   
 30. Gospodarcze wykorzystanie osadów ściekowych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne z VIII konferencji naukowo-technicznej pt. ”Gospodarka odpadami komunalnymi – nowe uwarunkowania prawne, NOT, Politechnika Koszalińska
  Strony: 77-85
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2002
   
 31. Ocena próby przemysłowej utylizacji osadów ściekowych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne z V Konferencji Nauk.- Techn., Oczyszczanie ścieków nowe trendy,
  Strony: 199-205
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2002
   
 32. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Opracowanie koncepcji technologicznej oczyszczania odcieków ze składowiska odpadów w Barczy
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Maria Żygadło, Mikołaj Sikorski, H. Łaboda, Jarosław Gawdzik, K. Sokołowska, Magdalena Woźniak, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2002
   
 33. Osad ściekowy – odpad czy surowiec?
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne z XXIII Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika, Politechnika Warszawska, Instytut Budownictwa w Płocku
  Strony: 196-202
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2002
   
 34. Badania termowizyjne składowisk odpadów w diagnostyce stanu środowiska
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z IV Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami „Systemy gospodarki odpadami"
  Strony: 433-441
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2001
   
 35. Kruszywo lekkie na bazie mas ceramicznych z udziałem osadów ściekowych
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 80, 2001,
  Tom: 80, Zeszyt: 29, Strony: 113-118
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2001
   
 36. Termiczna utylizacja komunalnych osadów ściekowych w produkcji lekkich kruszyw budowlanych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z odpadów” tom III,
  Strony: 75-82
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2001
   
 37. Thermovision investigations of landfills in diagnosis of environmental state
  w czasopiśmie:   IVth Waste Forum, Poznań-Piła 2001r, str
  Strony: 433-441
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2001
   
 38. Wykorzystanie osadów ściekowych w termicznej produkcji lekkich kruszyw budowlanych
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z IV Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami „Systemy gospodarki odpadami”
  Strony: 427-432
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2001
   
 39. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Badania terenowe migracji zanieczyszczeń w gruncie techniką termowizyjną raport dla Urzędu Miasta w Kielcach, Kielce
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska, Tadeusz Orzechowski, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2000
   
 40. Monitorowanie przemian biochemicznych w składowiskach odpadów techniką termowizyjną
  w czasopiśmie:   IV Konferencja Krajowa "TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI", Łódź 2000
  Strony: 120-125
  Maria Żygadło, Tadeusz Orzechowski, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2000
   
 41. Monitorowanie przemian biotermicznych w składowiskach odpadów techniką termowizyjną
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z IV Konferencji Krajowej, Termografia i termometria w podczerwieni
  Strony: 120-125
  Maria Żygadło, Tadeusz Orzechowski, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2000
   
 42. Ocena przydatności osadów ściekowych jako komponentu mas do produkcji lekkich kruszyw budowlanych
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej,Charakterystyka i zagospodarowanie osadów ściekowych, Gdańsk
  Tom: A, Strony: 106-112
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2000
   

Rozdziały w monografiach
 1. Wpływ zeolityzacji popiołów z osadów ściekowych na ich zastosowanie w inżynierii środowiska   5 (3,00) pkt
  w książce:   Energetyka. Aspekty badań interdyscyplinarnych
  Strony: 457-467
  Jolanta Latosińska, Magdalena Dańczuk
  Opublikowano: 2018
   
 2. Sewage sludge ash as a new raw material for the synthesis of zeolites   5 pkt
  w książce:   Sewage sludge. Assesment, Treatment and environmental impact
  Strony: 267-287
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2017
   
 3. Analiza LCA instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP)   5 (1,00) pkt
  w książce:   Paliwa z odpadów. Badania i rozwiązania praktyczne.
  Strony: 37-51
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2015
   
 4. ANALIZA PORÓWNAWCZA POPIOŁÓW Z BIOMASY I PALIW KOPALNYCH - WYMYWALNOŚĆ WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH   5 pkt
  w książce:   MIĘDZY EWOLUCJĄ A REWOLUCJĄ - W POSZUKIWANIU STRATEGII ENERGETYCZNEJ
  Tom: II, Strony: 847-862
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2015
   
 5. WPŁYW SPALANIA BIOMASY NA WYMYWALNOŚĆ WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH Z POPIOŁÓW   5 pkt
  w książce:   MIĘDZY EWOLUCJĄ A REWOLUCJĄ - W POSZUKIWANIU STRATEGII ENERGETYCZNEJ
  Tom: II, Strony: 725-737
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2015
   
 6. Zarządzanie odpadami w procesie biosuszenia   5 (2,00) pkt
  w książce:   Paliwa z odpadów. Badania i rozwiązania praktyczne.
  Strony: 29-36
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2015
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zarządzanie odpadami w procesie biosuszenia.
  w książce:   Paliwa z odpadów; red. M Landrat - Paliwa z odpadów. Badania i rozwiązania praktyczne.
  Strony: 29-36
  Maria Żygadło, Marlena Dębicka, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2015
   
 8. Investigations of the solid waste bio-dried fraction obtained in mechanical-biological treatment plants   5 (2,50) pkt
  w książce:   Zbirnik Naukowych Statij. Ekologija
  Strony: 15-17
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska, Marlena Dębicka
  Opublikowano: 2013
   
 9. Thermal utilization of municipal sewage sludge - example of waste water treatment plant in Sitkówka Nowiny   5 pkt
  w książce:   Zbirnik Naukowych Statij. Ekologija
  Strony: 13-15
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2013
   
 10. The influence of waste additives on the material operational properties   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance
  Strony: 30-36
  Jolanta Latosińska, Norbert Radek, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2012
   
 11. Koncepcja zakładu fermentacji odpadów komunalnych dla aglomeracji miejskiej na tle doświadczeń zagranicznych   4 (2,00) pkt
  w książce:   Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami
  Tom: 1, Strony: 383-399
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2011
   
 12. Wykorzystanie popiołu z osadów ściekowych   4 (2,00) pkt
  w książce:   Paliwa z odpadów. Technologie tworzenia i wykorzystania paliw z odpadów
  Strony: 239-246
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   
 13. Speciation of heavy metals in municipal sewage sludge from different capacity sewage treatment plants   5 (2,50) pkt
  w książce:   Environmental Engineering III
  Strony: 285-290
  Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2010
   
 14. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analiza stanu i prognozy wytwarzania osadów ściekowych w świetle KPGO
  w książce:   Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami
  Strony: 357-365
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2009
   
 15. Addition of sewage sludge to raw material used in LECA production.   7 (3,50) pkt
  w książce:   Management of pollutant emission from landfills and sludge
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2008
   
 16. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Aspekty ekologiczne wykorzystania osadów ściekowych w spiekach ceramicznych
  w książce:   Postęp w inżynierii środowiska
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2008
   
 17. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Sewage sludge utilisation as raw material
  w książce:   Pathways of Pollutants from Lanfills and slidge processing to air and water - soil systems and mitigation strategies of their impact
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2006
   
 18. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analiza zagrożeń gazowych w procesie wypalania keramzytu z udziałem osadu ściekowego
  w książce:   Paliwa z Odpadów (Praca zb. pod red. J.Wandrasza, J. Nadziakiwicza)
  Tom: 4, Strony: 249-254
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2003
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Utrzymanie czystości w gminie
  Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2013
   
 2. Błędna klasyfikacja - rozdział to minimum pół arkusza wydawniczego !
  The integradted method of landfill leachate pretreatment
  w książce:   Zbirnik Naukowych Statiej
  Strony: 65-68
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych   25 (6,25) pkt
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska, Magdalena Woźniak, Agnieszka Seweryn
  Opublikowano: 2012
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Zastosowanie stałych produktów spalania jako pigmentów do barwienia zapraw cementowych lub betonu
  Jolanta Latosińska, Maciej Lech
  Opublikowano: 2014
   
 2. Sposób wytwarzania sorbentu, zwłaszcza do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych   2 (,67) pkt
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2012
   
 3. Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych   2 (,50) pkt
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska, Magdalena Woźniak, Agnieszka Seweryn
  Opublikowano: 2011
   
 4. Sposób termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych   10 (5,00) pkt
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2000
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1