O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Katarzyna Małgorzata Kurpias-Warianek
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   kkurpias@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-671
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
308
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921380
LUDZIE NAUKI: 105693
USOS web: 683
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 739
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci: mechanika gruntów i fundamentowanie, przemarzanie gruntów budowlanych

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 12

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza zmian dystrybucji porów pod wpływem cyklicznego zamrażania-rozmrażania w wybranych gruntach spoistych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura
  Tom: 10, Zeszyt: 1, Strony: 19–30
  Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2011
   
 2. The influence of cyclic freezing and thawing in open system consistency characteristic of soils   6 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria:BUDOWNICTWO
  Zeszyt: 101, Strony: 223-230
  Katarzyna Kurpias
  Opublikowano: 2003
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Application of SEM to Analysis of Permeability Coefficient of Cohesive Soils
  w czasopiśmie:   Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
  Tom: 58, Zeszyt: 1-4, Strony: 47–64
  Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2011
   
 2. Determining the Permeability Coefficient of Cohesive Soils Subjected to Cyclic Freezing and Thawing by Use of SEM
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 6th International Congress on Environmental Geotechnics, New Delhi, India,8-12 November, 2010 "Environmental Geotechnics for Sustainable Development". (Red.) Manoj Datta, R.K. Srivastava, G.V. Ramana, J.T. Shahu. Published by
  Zeszyt: 2, Strony: 1638-1645
  Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek, Agata Ludynia
  Opublikowano: 2010
   
 3. Wpływ parametrów początkowych próbki na kierunek zmian współczynnika filtracji na skutek cyklicznego zamrażania
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, Bydgoszcz, 2009
  Strony: 269-276
  Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2009
   
 4. Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej SEM do analizy współczynnika filtracji i parametrów opisujących mikrostrukturę gruntów spoistych
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, Bydgoszcz
  Strony: 431-438
  Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2009
   
 5. Określanie współczynnika filtracji gruntów spoistych na podstawie ilościowej analizy mikrostruktury
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Budownictwo
  Zeszyt: 109, Strony: 185-192
  Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2006
   
 6. The influence of cyclic freezing and thawing in open system on consistency characteristics of soil
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy TRANSCOM, Żylina 2003 r.
  Strony: 29-32
  Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2003
   

Rozdziały w monografiach
 1. Deconvolution of DSC Signal in Order to Obtain the Real Thermal Effects   5 (1,67) pkt
  w książce:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 SECTION 7 CIVIL ENGINEERING
  Tom: 7, Strony: 320-325
  Łukasz Walaszczyk, Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2015
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ parametrów początkowych próbki na kierunek zmian współczynnika filtracji na skutek cyklicznego zamrażania
  w książce:   Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych
  Strony: 269-276
  Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2009
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej SEM do analizy współczynnika filtracji i parametrów opisujących mikrostrukturę gruntów spoistych
  w książce:   Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych
  Strony: 431-438
  Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2009
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki gruntów i fundamentowania
  Grażyna Sendkowska, Wiesław Trąmpczyński, Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2009
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1