O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Kuliczkowski
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Pełniona funkcja: Kierownik Katedry
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   akulicz@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-450
Język komunikacji: polski, rosyjski, niemiecki, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
33
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921607
LUDZIE NAUKI: 70769
USOS web: 716
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 701
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci: budownictwo sanitarne, wodociągi i kanalizacja

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 229

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Change in Toughness Parameters of Sewer Pipes Rehabilitated with Two Types of Epoxy CIPP Liners   25 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 1-18
  Kamil Mogielski, Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2017
   
 2. The comparative analysis of standards used in Poland for trenchless rehabilitation of sewage pipes and the problems in design of resin liners   27 (9,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tunnelling and Underground Space Technology
  Tom: 25, Zeszyt: 6, Strony: 795-801
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka, Anna Parka
  Opublikowano: 2010
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Innowacyjne technologie, urządzenia i materiały nagrodzone w konkursie EUREKA 2017   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   INSTAL
  Tom: 391, Zeszyt: 1, Strony: 57-59
  Andrzej Kuliczkowski, Michał Sitarski
  Opublikowano: 2018
   
 2. Wyzwania dotyczące bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych   11 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 92, Zeszyt: 2, Strony: 50-56
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2018
   
 3. Jak oceniać bezpieczeństwo konstrukcyjne przewodów wodociągowych   7 pkt
  w czasopiśmie:   Instal
  Tom: 389, Zeszyt: 11, Strony: 59-64
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2017
   
 4. Liderzy innowacyjności z branży wod-kan nagradzani w Kielcach   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 2, Strony: 22-23
  Justyna Lisowska, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2017
   
 5. Trendy i wyzwania w zakresie bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych   7 pkt
  w czasopiśmie:   INSTAL
  Zeszyt: 7/8, Strony: 72-75
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2017
   
 6. Zastosowania rur kamionkowych w bezprzewodowej wymianie przewodów kanalizacyjnych   7 pkt
  w czasopiśmie:   INSTAL
  Tom: 6, Zeszyt: 385, Strony: 51-56
  Andrzej Kuliczkowski, Stanisław Nogaj
  Opublikowano: 2017
   
 7. 25 lat polskich doświadczeń w zakresie bezwykopowej rehabilitacji przewodów kanalizacyjnych metodą "krótkiego reliningu"   7 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: nr 5, Zeszyt: nr 373, Strony: 36-40
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2016
   
 8. Akty terrorystyczne na systemy wodociągowe na przykładzie krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: Nr 2, Strony: s. 47-50
  Andrzej Kuliczkowski, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2016
   
 9. Cyberterroryzm realnym zagrożeniem dla systemów zarządzania infrastrukturą wodociągową   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 1, Strony: 50-57
  Andrzej Kuliczkowski, Joanna Mazur
  Opublikowano: 2016
   
 10. Innowacyjne technologie,urządzenia i materiały nagrodzone EXPERTAMI 2016   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Strony: 62-65
  Justyna Lisowska, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2016
   
 11. Innowacyjne technologie,urządzenia i materiały nagrodzone EXPERTAMI 2016   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   INSTAL
  Strony: 62-65
  Justyna Lisowska, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2016
   
 12. Najlepsze techniki i produkty inżynierii bezwykopowej w Polsce w latach 2005-2015   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 2 (65), Strony: 42-46
  Justyna Lisowska, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2016
   
 13. Najlepsze techniki i produkty inżynierii bezwykopowej w Polsce w latach 2005-2015.   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: Nr 2, Strony: s.42-46
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2016
   
 14. NO-DIG Stambuł 2015   2 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 1, Zeszyt: (64), Strony: 28-30
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2016
   
 15. Redukcja emisji dwutlenku węgla przy stosowaniu bezwykopowych technologii budowy i odnowy przewodów podziemnych   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: 3/16, Strony: s.56-61
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2016
   
 16. Trendy w zakresie bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.   2 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: Nr 2, Strony: s. 51-55
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2016
   
 17. Zagrożenia terrorystyczne związane z systemami zaopatrzenia w wodę   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: 7-8, Strony: 77-81
  Andrzej Kuliczkowski, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2015
   
 18. 23. międzynarodowy NO-DIG 2014 - trendy w zakresie technologii bezwykopowych   1 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: 57, Zeszyt: 6, Strony: 36-38
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2014
   
 19. 23.międzynarodowy No-Dig 2014 – trendy w zakresie technologii bezwykopowych   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Strony: 36 - 38
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2014
   
 20. 31. międzynarodowy No-Dig Sydney 2013   1 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 6, Strony: 46-48
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2014
   
 21. Ekspertyzy konstrukcyjne przewodów wodociągowych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 3, Strony: 94-99
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2014
   
 22. Kryterium statyczno - wytrzymałościowe w doborze rehabilitacyjnych powłok stosowanych w przewodach wodociągowych.   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 5
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka
  Opublikowano: 2014
   
 23. Propozycja klasyfikacji technologii bezwykopowych przeznaczonych do rehabilitacji przewodów wodociągowych ze względu na klasę powłok w nich stosowanych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 11, Strony: 70-75
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka
  Opublikowano: 2014
   
 24. Renowacja przewodów kanalizacyjnych użebrowanymi taśmami spiralnie zwijanymi w technologii Danby Panel Loc   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 3, Strony: 57-60
  Andrzej Kuliczkowski, K. Biernacki
  Opublikowano: 2014
   
 25. Technologie bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych na czasy kryzysu   1 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 2, Strony: 36-38
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2014
   
 26. Trwałość rozwiązań stosowanych w budowie i odnowie przewodów kanalizacyjnych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 3, Strony: 54-56
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2014
   
 27. Tunelowanie o przekroju prostokątnym   4 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 7-8
  Andrzej Kuliczkowski, M. Fujawa
  Opublikowano: 2014
   
 28. Wpływ instalacji prelinera w technologii CIPP na nośność rur betonowych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 4, Strony: 69-75
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2014
   
 29. Wpływ szkliwienia na nośność rur kamionkowych po ich rehabilitacji metodą CIPP   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Strony: 83 - 89
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2014
   
 30. Amerykański NO-DIG 2013 w Sacramento   1 (,33) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 4, Strony: 39-43
  Andrzej Kuliczkowski, Maria Gierczak, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 31. Analiza awaryjności przewodów sieci wodociągowej w Kielcach   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 2, Strony: 49-55
  Anna Parka, Andrzej Kuliczkowski, Grzegorz Stefański
  Opublikowano: 2013
   
 32. Badania i zastosowania rur kamionkowych w bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych   1 (,33) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 1, Strony: 52-56
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 33. Innowacje w branży technologii bezwykopowych nagrodzone Ekspertami 2012   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 2, Strony: s.54-56
  Justyna Lisowska, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2013
   
 34. Jak studiować technologie bezwykopowe na Politechnice Świętokrzyskiej   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 5, Strony: 65-67
  Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2013
   
 35. Międzynarodowe sukcesy Polski w dziedzinie technologii bezwykopowych   1 (,25) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 3, Strony: 36-40
  Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Anna Parka, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 36. Międzynarodowy NO-DIG Sydney 2013   1 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 6, Strony: s. 46-48
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2013
   
 37. No-Dig 2012 w Sao Paulo.   1 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 1, Strony: s. 48-50
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2013
   
 38. Planowanie odnowy sieci wodociągowych na przykładzie wybranych strategii i modeli matematycznych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 11, Strony: 69-77
  Anna Parka, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2013
   
 39. Tunelowanie z zastosowaniem urządzeń tarczowych o przekroju prostokątnym   1 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 4, Strony: 44-47
  Andrzej Kuliczkowski, M. Fujawa
  Opublikowano: 2013
   
 40. Renowacja czy rekonstrukcja na przykładzie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 1, Strony: 46-49
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2012
   
 41. Results of laboratory tests of concrete, vitrified clay and PVC sewer pipes with CIPP lines   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: nr 3, Strony: 23-24
  Kamil Mogielski, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2012
   
 42. Ryzyko techniczne w technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD) na bazie polskich doświadczeń   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 12, Strony: 88-92
  Maria Gierczak, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2012
   
 43. Sposoby utwardzania "in situ" powłok żywicznych w odnowie przewodów instalacji wewnętrznych   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Zeszyt: 12, Strony: 72-75
  Andrzej Kuliczkowski, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2012
   
 44. Celowość badania szczelności utwardzanych in situ powłok żywicznych stosowanych w bezwykopowej odnowie przewodów kanalizacyjnych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 3, Strony: 36-39
  Andrzej Kuliczkowski, Piotr Dańczuk
  Opublikowano: 2011
   
 45. Ekspertyzy konstrukcyjne kolektorów kanalizacyjnych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 1, Strony: 18-22
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2011
   
 46. Ekspertyzy konstrukcyjne przewodów wodociągowych sposobem na eliminację ich awarii   1 pkt
  w czasopiśmie:   Forum Eksploatatora
  Zeszyt: 6 (57), Strony: 90-94
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2011
   
 47. Strategie odnowy przewodów wodociągowych   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Technologia wody
  Zeszyt: 2, Strony: 20-24
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2011
   
 48. Wybrane czynniki ryzyka w wykopowej i bezwykopowej budowie podziemnych rurociągów i kanałów   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 11, Strony: 44-49
  Andrzej Kuliczkowski, Maria Gierczak
  Opublikowano: 2011
   
 49. Wybrane problemy dotyczące inspekcji i bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych   1 pkt
  w czasopiśmie:   Forum Eksploatatora
  Zeszyt: 1 (52), Strony: 66-68
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2011
   
 50. Wybrane problemy dotyczące projektowania rurociągów polietylenowych - cz. I   5 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 3, Strony: 28-32
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2011
   
 51. Wybrane problemy dotyczące projektowania rurociągów polietylenowych cz. II   5 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 5, Strony: 29-33
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2011
   
 52. Wybrane problemy związane z wykopową i bezwykopową budową podziemnych rurociągów i kanałów   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 2, Strony: 50-53
  Andrzej Kuliczkowski, Maria Gierczak
  Opublikowano: 2011
   
 53. Błędy w ustalaniu wymagań dotyczących wartości sztywności obwodowej utwardzanych in situ powłok żywicznych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 4, Strony: 63-67
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2010
   
 54. Czynniki mające wpływ na odnowę przewodów wodociągowych (cz. 1)   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Zeszyt: 7-8, Strony: 70-72
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 55. Czynniki mające wpływ na odnowę przewodów wodociągowych (cz. 2)   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Zeszyt: 9, Strony: 62-66
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 56. Dobór bezwykopowych technologii przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w warunkach polskich   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 2, Strony: 11-14
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 57. Instalacje wielofunkcyjne w infrastrukturze podziemnej miast   2 pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Zeszyt: 5, Strony: 45-49
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2010
   
 58. NO-DIG Singapur 2010 - 28-ma ogólnoświatowa konferencja bezwykopowa   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: 12, Strony: 65-66
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2010
   
 59. Strategie odnowy przewodów wodociągowych   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 2, Strony: 26-29
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 60. Hydrauliczne aspekty bezwykopowej renowacji przewodów kanalizacyjnych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 1, Strony: 16-19
  Andrzej Kuliczkowski, Piotr Dańczuk
  Opublikowano: 2009
   
 61. Problemy optymalnego doboru rodzaju rur do budowy przewodów kanalizacyjnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: 10, Zeszyt: 10, Strony: 44-47
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2009
   
 62. Rury ze zgrzewalnego PVC jako alternatywa dla rur PE-HD   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 12, Strony: 57-59
  Andrzej Kuliczkowski, Maria Gierczak
  Opublikowano: 2009
   
 63. Technologie bezwykopowe budowy i odnowy sieci podziemnych   2 pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Zeszyt: 11, Strony: 57-59
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2009
   
 64. Technologie bezwykopowej wymiany przewodów infrastruktury podziemnej   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 11, Strony: 74-81
  Emilia Kuliczkowska, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2009
   
 65. Katastrofy kanalizacyjne i ich przyczyny   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 79, Zeszyt: 3, Strony: 31-34
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2008
   
 66. Problemy bezwykopowej odnowy rurociągów i kanałów poddanych uprzednio bezwykopowej renowacji   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 79, Zeszyt: 1, Strony: 56-61
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2008
   
 67. Współczynniki amortyzacji infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej poddanej bezwykopowej odnowie   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 7-8, Strony: 35-38
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2008
   
 68. Możliwe przypadki infiltracji wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Strony: 26-31
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2007
   
 69. Największy na świecie kolektor deszczowy z funkcją podziemnej autostrady   4 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 3, Strony: 91-96
  Andrzej Kuliczkowski, Piotr Dańczuk
  Opublikowano: 2007
   
 70. Rury bazaltowe   4 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 5, Strony: 52-55
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2007
   
 71. Uwagi krytyczne dotyczące stosowanych klasyfikacji uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych   4 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 4, Strony: 42-47
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2007
   
 72. Błędy popełniane przy projektowaniu bezwykopowej renowacji przewodów kanalizacyjnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Zeszyt: 1, Strony: 35-40
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2006
   
 73. Największy na świecie kolektor deszczowy o średnicy 11830 mm   4 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 11, Strony: 38-42
  Andrzej Kuliczkowski, Piotr Dańczuk
  Opublikowano: 2006
   
 74. Zastosowanie systemów telewizyjnych CCTV do oceny stanu technicznego kanałów betonowych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 77, Zeszyt: 10, Strony: 18-22
  Andrzej Kuliczkowski, Dariusz Zwierzchowski
  Opublikowano: 2006
   
 75. Błędy w renowacjach kanałów ściekowych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Zeszyt: 1, Strony: 29-33
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2005
   
 76. Problemy dotyczące odnowy rurociągów i kanałów już wcześniej bezwykopowo odnowionych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 5, Strony: 19-23
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2005
   
 77. Błędy w obliczeniach wytrzymałościowych przewodów kanalizacyjnych przeznaczonych do renowacji   2 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: Nr 2, Strony: 33-7
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2004
   
 78. Nieprawidłowości hydrauliczno-eksploatacyjne kanałów badanych techniką video   4 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 1, Strony: 24-28
  Andrzej Kuliczkowski, Dariusz Zwierzchowski, Monika Kania
  Opublikowano: 2004
   
 79. Nowa metoda projektowania konstrukcji kanałowych z uwzględnieniem okresu ich eksploatacji   2 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: Nr 5, Strony: 55-59
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2004
   
 80. Problemy inspekcji sieci kanalizacyjnych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Zeszyt: 5, Strony: 39-41
  Emilia Kuliczkowska, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2004
   
 81. Projektowanie konstrukcji kanałowych z zastosowaniem metody III generacji   3 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Tom: Nr 2, Zeszyt: 2, Strony: 34-38
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2004
   
 82. Propozycje klasyfikacji zjawiska infiltracji wody gruntowej do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 12, Strony: 50-54
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2004
   
 83. Awarie przewodów kanalizacyjnych przyczyną uszkodzeń nawierzchni ulicznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 2, Strony: 44-50
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2003
   
 84. Ekspertyzy konstrukcyjne kanałów ściekowych   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Zeszyt: 2, Strony: 22-26
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2003
   
 85. Inspekcja i monitorowanie sieci   3 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Strony: 37
  Andrzej Kuliczkowski, Dariusz Zwierzchowski
  Opublikowano: 2003
   
 86. Inspekcje kamerami video   3 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Tom: Nr 2/2003, Strony: 17
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2003
   
 87. Odkształcalność - istotną zaletą rur z tworzyw sztucznych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 5, Strony: 178-179
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2002
   
 88. Pomiary szczelności przewodów kanalizacyjnych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: 6, Strony: 46-49
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2002
   
 89. Problemy infiltracji wód gruntowych do nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Aura
  Zeszyt: 03, Strony: 14-16
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2002
   
 90. Wpływ czynników zewnętrznych na trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji kanałowych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 5 (218), Strony: 52-57
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2002
   
 91. Infiltracja wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych. Przegląd sposobów klasyfikacji zjawiska infiltracji wody gruntowej do przewodów kanalizacyjnych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Tom: 5, Strony: 41-45
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2001
   
 92. Współczynniki bezpieczeństwa rur kanalizacyjnych ułożonych w gruncie   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 11 (212), Strony: 34-38
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2001
   
 93. Stan techniczny sieci kanalizacyjnych w miastach. Problemy i techniki ich modernizacji   2 pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Zeszyt: 11, Strony: 66-70
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2000
   
 94. Szczelność przewodów kanalizacyjnych. Wymagania normowe   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Zeszyt: 11, Strony: 75-78
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Cracks and deformation of concrete sewer pipes as a criterion for their prioritisation in trenchless rehabilitation
  w czasopiśmie:   International No-Dig 2016 34th International Conference and Exhibition
  Strony: 1-8
  Emilia Kuliczkowska, Andrzej Kuliczkowski, Joanna Mazur
  Opublikowano: 2016
   
 2. Transition curres for sewer pipelines inspection and rehabilitation planning
  w czasopiśmie:   11th European Conference of Young Researchers and Scientists, Transcom Proceedings 2015, Section 7 Civil Engineering, Żilina, (22-24.06.2015), p.171-175
  Strony: 171-175
  Joanna Król, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Experience of Pol-Aqua in microtunneling projects using HOBAS CC-GRP pipes in Poland
  w czasopiśmie:   International No-Dig 2014 Conference
  Strony: 1 - 9
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski, Piotr Szporek, Jacek Lesiecki
  Opublikowano: 2014
   
 4. Experience of Pol-Aqua in microtunnelling projects using CC-GRP pipes in Poland
  w czasopiśmie:   Proceedings 32nd International NO-DIG Conference (CD Rom), Madryt
  Strony: 1-9
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski, P. Szporek, J. Lesiecki
  Opublikowano: 2014
   
 5. Możliwości oceny stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne XIII Konferencji "Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego", Kielce, Politechnika Świętokrzyska
  Strony: 293-305
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2014
   
 6. The effect of glazing of vitrified clay pipes to load capacity growth of them after rehabilitation with CIPP liners
  w czasopiśmie:   Underground Infrastructure of Urban Areas 3 - Madryas et al. (Eds), Taylor & Francis Group
  Strony: 73-84
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2014
   
 7. The effect of glazing of vitrified clay pipes to load capacity growth of them after rehabilitation with CIPP liners
  w czasopiśmie:   Underground Infrastructure of Urban Areas
  Strony: 73 - 84
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2014
   
 8. Wpływ instalacji prelinera w technologii CIPP na nośność rur betonowych
  w czasopiśmie:   No Dig Poland 2014
  Strony: 1 - 16
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2014
   
 9. Wybrane problemy stosowania kanalizacyjnych żywicznych powłok rehabilitacyjnych z zastosowaniem tkanin poliestrowych i szklanych
  w czasopiśmie:   Praca zbiorowa pod redakcją K. Kusia i F. Piechurskiego p.t. "Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
  Strony: 239-248
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2014
   
 10. A sewer pipes roughness influence to load capacity growth of them after renovation with CIPP liner
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2013 10th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS AND POSTGRADUATE STUDENTS
  Strony: 167 - 170
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2013
   
 11. Analysis of load capacity of pipes with CIPP liners using R Rattle package
  w czasopiśmie:   The R User Conference 2013
  Strony: 1
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2013
   
 12. Kamionkowe czy z PVC - porównanie przewodów kanalizacyjnych
  w czasopiśmie:   Inżynier Budownictwa
  Zeszyt: 5, Strony: 106-112
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2013
   
 13. New possibilities for the trenchless application of CC-GRP products beneath railway.
  w czasopiśmie:   In proceedingd of 31th International Conference NO-DIG 2013
  Strony: p.10
  Andrzej Kuliczkowski, Lech Skomorowski, Rafał Strużyński
  Opublikowano: 2013
   
 14. Pojedynek generacji
  w czasopiśmie:   BMP Ochrona Środowiska
  Strony: 42-46
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 15. Results of tests of concrete, vitrified clay and PVC sewer pipes with CIPP liners
  w czasopiśmie:   North American Society for Trenchless Technology (NASTT) No-Dig Show 2013
  Strony: 1 - 10
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2013
   
 16. Sukcesy Polski - technologie bezwykopowe
  w czasopiśmie:   Wodociągi i Kanalizacja
  Zeszyt: 7-8, Strony: 22-24, 26
  Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Anna Parka, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 17. Technologie bezwykopowe w Ameryce Północnej (NO-DIG USA 2013)
  w czasopiśmie:   Forum Eksploatatora
  Tom: 3, Strony: 62-67
  Andrzej Kuliczkowski, Maria Gierczak, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 18. Amerykańskie technologie bezwykopowe NO-DIG 2012
  w czasopiśmie:   bmp Ochrona Środowiska
  Zeszyt: 2, Strony: 54-55
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2012
   
 19. Buckling of plastic pipes and pipeline rehabilitation liners on chosen examples
  w czasopiśmie:   Proceedings of 22th International Conference NO-DIG 2012
  Tom: Paper D-3-04, Strony: p. 6
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Maria Gierczak
  Opublikowano: 2012
   
 20. Buckling of plastic pipes and pipeline rehabilitation liners on chosen examples
  w czasopiśmie:   North American Society for Trenchless Technology. Proceedings of 22th International Conference No-Dig 2012, Nashville, TN
  Strony: 6
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Maria Gierczak
  Opublikowano: 2012
   
 21. Ekspertyzy konstrukcyjne przewodów wodociągowych.
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne: NO-DIG Poland 2012, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2012
  Strony: 1-15
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2012
   
 22. Glazurowannyje keramiczeskie truby.
  w czasopiśmie:   Technologii Mira
  Tom: nr 12, Strony: s. 23-28
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2012
   
 23. Glazurowannyje keramiczeskije truby, Ich issledowanie i primenenie w beztranszejnych technologiach
  w czasopiśmie:   Technologii mira
  Tom: nr 10
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2012
   
 24. Jubileusz ekspertów
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 2, Strony: s. 60-61
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2012
   
 25. Jubileusz Expertów
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: 2 (41), Strony: 60-61
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2012
   
 26. Nowe materiały, urządzenia i technologie bezwykopowe (amerykański NO-DIG 2012).
  w czasopiśmie:   Forum Eksploatatora
  Zeszyt: 3, Strony: 14-19
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2012
   
 27. Nowe materiały, urządzenia i technologie bezwykopowe zaprezentowane na północnoamerykańskim NO-DIGu w Nashville, w marcu 2012
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne: NO-DIG Poland 2012, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2012,
  Strony: 1-1
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2012
   
 28. Północnoamerykańska konferencja o technologiach bezwykopowych - NASTT's No-Dig 2012 w Nashville
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 3(42), Strony: 14-16
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2012
   
 29. Północnoamerykańska konferencja o technologiach bezwykopowych - NASTT's NO-DIG 2012 w Nashville.
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 3, Strony: 14-16
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2012
   
 30. Renowacja czy rekonstrukcja na przykładzie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne "Nowe Technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych". Politechnika Śląska, Ustroń, 2012
  Strony: 405-417
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2012
   
 31. Research and trenchless applications of vitrified clay pipes.
  w czasopiśmie:   Proceedings of 30th International Conference NO-DIG 2012
  Tom: Paper 011565, Strony: p. 1-10
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2012
   
 32. Amerykański rekord w HDD
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 4(37), Strony: 36-37
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2011
   
 33. Case Study of Economic Impact with Elimination of Ground Water Infiltration in a Sewage Main
  w czasopiśmie:   Proceedings of 21th International Conference NO-DIG 2011, International Society for Trenchless Technology Berlin 2011
  Zeszyt: 3C-2, Strony: 10
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska, Maria Gierczak
  Opublikowano: 2011
   
 34. Ekspertyzy konstrukcyjne przewodów wodociągowych sposobem na eliminację ich awarii
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 6(39), Strony: 58-61
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2011
   
 35. Field measurements of sewer main structural integrity
  w czasopiśmie:   Proceedings of 29th International Conference No-Dig 2011,"North American Society for Trenchless Technology", Waszyngton D.C.
  Zeszyt: E-3-04, Strony: 1-9
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Anna Parka
  Opublikowano: 2011
   
 36. Kriterii srocznosti wosstanowlenija kanalizacjennych truboprowodow
  w czasopiśmie:   ROBT
  Tom: 3, Strony: 8-11
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2011
   
 37. Modernisation of the Cracow Non-Circular Sewers using Glassfiber Reinforced Plastic Panels
  w czasopiśmie:   Proceedings of 21th International Conference NO-DIG, 2011 International Society for Trenchless Technology Berlin, 2011
  Zeszyt: 2B-2, Strony: 1-8
  Andrzej Kuliczkowski, Dominika Lichosik, R. Langer, A. Wojcik
  Opublikowano: 2011
   
 38. Modernisation of the Cracow Non-Circular Sewres using Glassfiber Reinforced Plastic Panels
  w czasopiśmie:   Underground Infrastructure of Urban Areas 2 - Madryas, Nienartowicz & Szot (eds) 2012, Taylor & Francis Group, London 2011, CRC Press/Balkema
  Strony: 103-108
  Andrzej Kuliczkowski, Dominika Lichosik, R. Langer, A. Wojcik
  Opublikowano: 2011
   
 39. New techniques and materials in trenchless technology
  w czasopiśmie:   Projekt "Politechnika Świętokrzyska - uczelnia na miarę XX w", Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego UDA-POKL.04.01.01-00-381/10-00, Kielce
  Strony: 1-34
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Urszula Kubicka, Agata Zwierzchowska, Anna Parka
  Opublikowano: 2011
   
 40. NO-DIG Singapur - 28-ma ogólnoświatowa konferencja bezwykopowa
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 1(34), Strony: 10-12
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2011
   
 41. Wybrane problemy dotyczące inspekcji i bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 3(36), Strony: 32-35
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2011
   
 42. Wybrane problemy dotyczące projektowania rurociągów polietylenowych - cz. I
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne INSTAL-WOD-KAN 2011
  Strony: 1-13
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2011
   
 43. Wybrane problemy dotyczące projektowania rurociągów polietylenowych, cz. II
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne INSTAL-WOD-KAN 2011
  Strony: 1-12
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2011
   
 44. Zalety bezwykopowych technologii budowy i odnowy sieci infrastruktury podziemnej
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 4(37), Strony: 44-47
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2011
   
 45. Bezwykopowa odnowa przewodów kanalizacyjnych powłoką żywiczną i dwoma niezależnymi przekrojami o wielofunkcyjnych zastosowaniach
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 3, Strony: 104
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2010
   
 46. Błędy w ustalaniu wymagań dotyczących wartości sztywności obwodowej utwardzanych in situ powłok żywicznych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne NO-DIG Poland 2010, Kielce
  Strony: 1-14
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2010
   
 47. Ekspertyzy konstrukcyjne kolektorów kanalizacyjnych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne NO-DIG Poland 2010, kielce
  Strony: 1-15
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 48. NO-DIG Singapur 2010 - 28-ma ogólnoświatowa konferencja bezwykopowa
  w czasopiśmie:   Forum Ekspoatatora 2010
  Zeszyt: 6, Strony: 12-13
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2010
   
 49. Strategie odnowy przewodów wodociągowych
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne NO-DIG Poland, Kielce 2010
  Strony: 1-15
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 50. Strategie odnowy przewodów wodociągowych
  w czasopiśmie:   Kierunki rozwoju zaopatrzenia w wodę do picia. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Piaseczno
  Strony: 131-142
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 51. The criterions of urgency of sewerlines rehabilitation
  w czasopiśmie:   Proceedings of 20th International Conference NO-DIG 2010;North American Society for Trenchless Technology, NO-DIG Show 2010, Chicago, Illinois
  Zeszyt: A-4-05, Strony: 9
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2010
   
 52. The world record in microtunneling using Hobas pipes da 3000 mm in Warsaw
  w czasopiśmie:   Proceedings of 28yh International Conference NO-DIG 2010,International Society for Trenchless Technology, Singapore 2010,
  Zeszyt: 010-1, Strony: 3
  Andrzej Kuliczkowski, inni i
  Opublikowano: 2010
   
 53. Współczesne tunele wieloprzewodowe budowane metodami bezwykopowymi
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 1(28), Strony: 34-35
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2010
   
 54. Beztranszejne prokładannia kolektora
  w czasopiśmie:   Rinok Instaliacji
  Tom: 6, Strony: 35-36
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka, Dorota Świątek
  Opublikowano: 2009
   
 55. Ilościowa analiza infiltracji wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych
  w czasopiśmie:   Przegląd Komunalny
  Tom: nr 6 (78), Strony: 67-70
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2009
   
 56. Jakie rury należy stosować do budowy przewodów kanalizacyjnych
  w czasopiśmie:   Forum Eksploatatora, Materiały konferencyjne: Ogólnopolska Konferencja „Nowe materiały, urządzenia i technologie w wodociągach i kanalizacji.
  Zeszyt: 2, Strony: 44-46
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2009
   
 57. Loadings due to traffic considered in design of trenchless rehabilitation of sewage pipes
  w czasopiśmie:   27 th International No-Dig Conference, Toronto 2009
  Strony: 1-10
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Anna Parka
  Opublikowano: 2009
   
 58. Najciekawsze projekty z zastosowaniem technologii bezwykopowych nagrodzone EXPERTAMI 2008
  w czasopiśmie:   Przegląd Komunalny
  Zeszyt: 6, Strony: 79-81
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2009
   
 59. NO-DIG Toronto 2009
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 4(25), Strony: 86-88
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2009
   
 60. Nowości w technologiach bezwykopowych
  w czasopiśmie:   Przegląd Komunalny
  Tom: nr 5, Strony: 48-49
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2009
   
 61. Popredne widnowlennia truboprowodiw i kolektoriw za beztranszejnimi technologiami
  w czasopiśmie:   Rinok Instaliacji
  Tom: 6, Strony: 15-18
  Andrzej Kuliczkowski, Piotr Dańczuk
  Opublikowano: 2009
   
 62. Pricziny kanalizacijnych katastrof
  w czasopiśmie:   Rinok Instaliacij
  Tom: 5, Strony: 6-8
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2009
   
 63. Projektowanie konstrukcyjne w bezwykopowej odnowie sieci kanalizacyjnych w technologii utwardzanych powłok żywicznych
  w czasopiśmie:   Przegląd Komunalny
  Zeszyt: 5 (77), Strony: 87-92
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka, Anna Parka
  Opublikowano: 2009
   
 64. Realizacja trudnych inwestycji
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Zeszyt: 6, Strony: 52-56
  Andrzej Kuliczkowski, Maria Gierczak
  Opublikowano: 2009
   
 65. Realizacja trudnych inwestycji. Bezwykopowa odnowa i budowa przewodów wodociągowych z zastosowaniem zgrzewalnego polichlorku winylu
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Zeszyt: 6, Strony: 52-56
  Andrzej Kuliczkowski, Maria Gierczak
  Opublikowano: 2009
   
 66. Rury i urządzenia w technologiach bezwykopowych
  w czasopiśmie:   Informator Technologie Bezwykopowe
  Strony: 91-100
  Andrzej Kuliczkowski, Dariusz Zwierzchowski
  Opublikowano: 2009
   
 67. Zalety technik bezwykopowych na przykładzie przewodów wodociągowych
  w czasopiśmie:   Przegląd Komunalny
  Tom: nr 5, Strony: 83-85
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2009
   
 68. Bezwykopowa renowacja przewodów kanalizacyjnych spiralnie zwijanymi użebrowanymi taśmami w technologii Rotaloc
  w czasopiśmie:   Inżynieria bezwykopowa
  Zeszyt: 3, Strony: 32-40
  Andrzej Kuliczkowski, Iwona Książek
  Opublikowano: 2008
   
 69. Gidrawlićni aspiekty beztranszejnowo widlowlenia kanalizacyjnych kolektorów
  w czasopiśmie:   Rinok Instalacyi
  Zeszyt: 6, Strony: 17-21
  Andrzej Kuliczkowski, Piotr Dańczuk
  Opublikowano: 2008
   
 70. Katastrofy kanalizacyjne i ich przyczyny
  w czasopiśmie:   Inżynieria bezwykopowa
  Zeszyt: 1, Strony: 32-36
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2008
   
 71. Problemy obsledowania, projektirowania i stroitelstwa pri beztranszejnom obnowlenii kanalizacjonnych trub
  w czasopiśmie:   ROBT
  Zeszyt: 9, Strony: 25-29
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2008
   
 72. Redukcja przekroju nie zawsze oznacza zmniejszenie przepustowości
  w czasopiśmie:   Nowoczesne budownictwo inżynieryjne
  Zeszyt: 3, Strony: 93-96
  Andrzej Kuliczkowski, Piotr Dańczuk
  Opublikowano: 2008
   
 73. Wpływ stosowania bezwykopowych technologii odnowy sieci wodociągowych na zmianę wartości ich współczynników amortyzacji
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne XX Jubileuszowej - Krajowej, VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo -Technicznej "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód", 15 - 18.06.2008 Poznań - Gniezno
  Tom: 2, Strony: 171-175
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2008
   
 74. Bezwykopowa budowa instalacji odsalania wody morskiej i kanalizacji w Perth
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Strony: 60-61
  Andrzej Kuliczkowski, N. Rogowski
  Opublikowano: 2007
   
 75. Bezwykopowa budowa kolektora w Brisbane na głębokościach dochodzących do 50 m
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Strony: 48-80
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka, D. Świątek
  Opublikowano: 2007
   
 76. Chemikalia w systemach kanalizacyjnych
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 4, Strony: 40-41
  Andrzej Kuliczkowski, I. Toporek
  Opublikowano: 2007
   
 77. Chiński przykład
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Strony: 52
  Andrzej Kuliczkowski, A. Kisiel
  Opublikowano: 2007
   
 78. Comparative analysis of properties of vitrified clay and plastic pipes
  w czasopiśmie:   Konferencja: Sisteme de Canalizare, Associata Romana a apei; 5-6.06.2007, Jassy, Rumunia
  Strony: 1-15
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka
  Opublikowano: 2007
   
 79. Future technologies of trenchless renovation of the pipelines which has earlier been no-dig renovated   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   No-Dig India Journal
  Strony: 42-47
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2007
   
 80. Program ochrony plaż Nowej Zelandii związany z zastosowaniem technologii bezwykopowych
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Strony: 62-64
  Andrzej Kuliczkowski, P. Frączyk
  Opublikowano: 2007
   
 81. Przedłużanie bezawaryjnej pracy kolektorów ściekowych przez firmę Orica na przykładzie miasta Sydney
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Strony: 56-58
  Andrzej Kuliczkowski, A. Antoniak
  Opublikowano: 2007
   
 82. Rury z użebrowanych taśm
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 3, Strony: 40-41
  Andrzej Kuliczkowski, Marek Białek
  Opublikowano: 2007
   
 83. Technologie bezwykopowe w Chinach: chiński przykład
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Strony: 52-53
  Andrzej Kuliczkowski, Adrian Kisiel
  Opublikowano: 2007
   
 84. The problems of design of resin liners
  w czasopiśmie:   XXV Intemational Conference & Exhibition Proceedings „No-Dig 2007"8-13.09.2007, Rzym, Włochy
  Strony: 1-12
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2007
   
 85. Zalety bezwykopowych technik budowy i odnowy sieci podziemnych
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Zeszyt: 1, Strony: 58-61
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2007
   
 86. Zastosowanie CCTV do oceny stanu technicznego kanałów betonowych
  w czasopiśmie:   Poradnik Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i Inwestora.
  Zeszyt: 10, Strony: 30-37
  Andrzej Kuliczkowski, Dariusz Zwierzchowski
  Opublikowano: 2007
   
 87. Futurę technologies of trenchless renovation of the pipelines which has earlier been no-dig renovated
  w czasopiśmie:   24 Międzynarodowa Konferencja: NO-DIG 2006, Brisbane, Australia, 2006
  Strony: 1-8
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2006
   
 88. Gigantyczne tarcze urabiające
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 3, Strony: 26
  Andrzej Kuliczkowski, P. Dańczuk, D. Grudzień
  Opublikowano: 2006
   
 89. Innowacyjny projekt dwufunkcyjnego kolektora deszczowego o średnicy O 12,8. Aspekty geologiczne i konstrukcyjne
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 6, Strony: 20-24
  Andrzej Kuliczkowski, P. Dańczuk, K. Siedlak
  Opublikowano: 2006
   
 90. Kryteria porządkujące zalety bezwykopowych technik budowy i odnowy sieci podziemnych
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Naukowo - Techniczna "Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych", Wisła 2006 r.
  Strony: 87-93
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2006
   
 91. Niezastąpiony rurmistrz
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 2, Strony: 42
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka
  Opublikowano: 2006
   
 92. Problems of surveying, designing and realization of trenchless renovation of sewerage
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja "Tunneling and Technology In the 21 st Century", Subang Jaya, Malezja, 2006;
  Strony: 309-318
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2006
   
 93. Projekt Smart, cz. I. Aspekty hydrologiczne i hydrauliczne
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 4(7), Strony: 30-32
  Andrzej Kuliczkowski, Piotr Dańczuk, Agnieszka Służalec
  Opublikowano: 2006
   
 94. Projektowanie grubości utwardzanych powłok żywicznych
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Zeszyt: 4, Strony: 32-38
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka
  Opublikowano: 2006
   
 95. Wkład Kielc w rozwój technik bezwykopowych w Polsce
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 5, Strony: 42-46
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2006
   
 96. Analiza czynników wywołujących katastrofy kanalizacyjne
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej
  Zeszyt: 53, Strony: 208-213
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2005
   
 97. Bezwykopowa odnowa rurociągów i kanałów już wcześniej bezwykopowo odnowionych
  w czasopiśmie:   I Międzynarodowa, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Nowe materiały, urządzenia oraz technologie bezwykopowe w wodociągach i kanalizacji.. 6-8.04.2005 r. Kielce -Cedzyna. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 44.
  Strony: 193-200
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2005
   
 98. Kielce kickstarts Poland's sewage upgrade
  w czasopiśmie:   Tunnelling and Trenchless Construction
  Zeszyt: 16, Strony: 28-29
  Andrzej Kuliczkowski, Dariusz Zwierzchowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2005
   
 99. Konsekwencje wystąpienia katastrof kanalizacyjnych
  w czasopiśmie:   BMP Ochrona Środowiska
  Zeszyt: 2, Strony: 30-32
  Anna Parka, Piotr Dańczuk, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2005
   
 100. Kryteria doboru bezwykopowych technik odnowy przewodów wodociągowych
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Zeszyt: 1, Strony: 44-46
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2005
   
 101. Oddziaływanie na środowisko nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych
  w czasopiśmie:   Aura. Ochrona Środowiska
  Zeszyt: 07, Strony: 22-24
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2005
   
 102. Przyczyny występowania katastrof kanalizacyjnych
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 2, Strony: 20-25
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2005
   
 103. Techniki bezwykopowej odnowy rurociągów gazowych. Odnawianie na wiele sposobów
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne.
  Zeszyt: 3, Strony: 32-38
  Andrzej Kuliczkowski, P. Dańczuk
  Opublikowano: 2005
   
 104. The optimization of trenchless pipe laying technologies and the specificity of pipe laying in urban conditions
  w czasopiśmie:   X Conference on Trenchless Technology NO-DIG, Hradec Kralove 2005.
  Strony: 31-38
  Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Dariusz Zwierzchowski
  Opublikowano: 2005
   
 105. Ekspertyzy konstrukcyjne przewodów wodociągowych podstawą doboru optymalnych technik ich bezwykopowej odnowy
  w czasopiśmie:   Vl-th International, XVIII-th National Scientific and Technical Conference "Water Supply and Water Quality" Poznań 6-8 September 2004.;
  Tom: 4, Strony: 69-80
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2004
   
 106. Nowe rozwiązania rur polietylenowych
  w czasopiśmie:   Przegląd Komunlany
  Zeszyt: 5, Strony: 60-61
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2004
   
 107. Problems with choosing optimal methods of trenchless renovation of sewage systems
  w czasopiśmie:   Conference on Trenchless Technologies, Znojmo - Czechy 2004 r.
  Strony: 10-14
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2004
   
 108. Uszkodzenia rur PVC badanych techniką video
  w czasopiśmie:   Armatura i Rurociągi
  Zeszyt: 1, Strony: 19-21
  Andrzej Kuliczkowski, Dariusz Zwierzchowski
  Opublikowano: 2004
   

Monografie
 1. Tunele wieloprzewodowe dawniej i współcześnie   25 pkt
  Andrzej Kuliczkowski, Cezary Madryas
  Opublikowano: 2014
   
 2. Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska   20 (4,00) pkt
  Emilia Kuliczkowska, Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Dariusz Zwierzchowski, Urszula Kubicka, Justyna Lisowska, Piotr Dańczuk, P. Kuliczkowski
  Opublikowano: 2010
   
 3. Rury kanalizacyjne. Tom III. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej   12 pkt
  Tom: M4
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2008
   
 4. Rury kanalizacyjne. Tom II. Projektowanie konstrukcji   14 pkt
  w książce:   Rury kanalizacyjne. Tom II. Projektowanie konstrukcji
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2004
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska   4 pkt
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2010
   
 2. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Odnawialne źródła energii - wiadomości ogólne
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2009
   
 3. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Podstawy obliczeniowe charakterystyki energetycznej budynku. Piotrowski J.Z., Stroj A.F
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2009
   
 4. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Wymiana ciepła i powietrza w pomieszczeniach budynków mieszkalnych. Stroj A.F., Piotrowski J.Z
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2009
   
 5. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Kryteria planowania bezwykopowej odnowy nieprzełazowych przewodów kanalizacyjnych. Kuliczkowska E
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2008
   
 6. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Rury kanalizacyjne: Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej. Kuliczkowski A
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2008
   
 7. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Rury o konstrukcji sztywnej i srężystej. Kuliczkowski A
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2008
   
 8. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Technologie bezwykopowej budowy sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2006
   

Rozdziały w monografiach
 1. Optymalny dobór badań umożliwiających zarządzanie przewodami kanalizacyjnymi w utrzymaniu ich prawidłowego stanu technicznego   5 (2,50) pkt
  w książce:   Infrastruktura miast
  Strony: 95-122
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2017
   
 2. "Krótki relining" w bezwykopowej rehabilitacji przewodów kanalizacyjnych   5 (4,00) pkt
  w książce:   Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych
  Strony: 233-243
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Transition curves for sewer pipelines inspection and rehabilitation planning   5 (2,50) pkt
  w książce:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015. SECTION 7 CIVIL ENGINEERING
  Strony: 171-175
  Joanna Król, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Modernisation of the Cracow non-circular sewer using glassfiber reinforced plastic panels.   5 (2,50) pkt
  w książce:   Underground Infrastructure of Urban Areas 2
  Strony: 103-108
  Andrzej Kuliczkowski, Dominika Lichosik, Ryszard Langer, Aleksandra Wojcik
  Opublikowano: 2012
   
 5. Modernisation of the Cracow Non-Circular Sewers Jusing Glassfiber Reinforced Plastic Panels   5 pkt
  w książce:   Underground Infrastructure of Urban Areas 2
  Strony: 103-108
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2011
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Inne rozwiązania bezwykopowe
  w książce:   Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska
  Strony: 619-627, 656-670
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2010
   
 7. POLSKIE OSIĄGNIĘCIA W BRANŻY TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH   4 (2,00) pkt
  w książce:   Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
  Andrzej Kuliczkowski, Justyna Lisowska
  Opublikowano: 2010
   
 8. Design of the pipelines considering exploitative parameters   5 (1,67) pkt
  w książce:   Underground Infrastructure of Urban Areas
  Strony: 165-171
  Emilia Kuliczkowska, Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2009
   
 9. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Przepustowość przewodów kanalizacyjnych poddanych renowacji na przykładzie wybranych technologii
  w książce:   Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych
  Strony: 159-171
  Andrzej Kuliczkowski, P. Dańczuk
  Opublikowano: 2008
   
 10. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Katastrofy kanalizacyjne i ich przyczyny
  w książce:   Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 46, VI Zjazd Kanalizatorów Polskich POLKAN'07
  Strony: 125-132
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2007
   
 11. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Problemy związane z inspekcjami i renowacjami sieci kanalizacyjnych
  w książce:   Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych
  Tom: 30, Strony: 363-371
  Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ doboru technologii bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych na ich przepustowość
  w książce:   Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociagach i kanalizacji
  Tom: 2, Zeszyt: 5(77), Strony: 93-97
  Andrzej Kuliczkowski, P. Dańczuk
  Opublikowano: 2009
   
 2. Instrukcja projektowania - Technologie przyszłości dla sieci infrastrukturalnych
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2008
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1