O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   emkulicz@tu.kielce.pl     telefon: 41-34-24-568
Język komunikacji: polski, niemiecki
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
66
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921584
LUDZIE NAUKI: 135797
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 648
Dyscypliny KBN:Inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci: Inżynieria komunalna

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 104

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Change in Toughness Parameters of Sewer Pipes Rehabilitated with Two Types of Epoxy CIPP Liners   25 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 1-18
  Kamil Mogielski, Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2017
   
 2. ENVIRONMENTAL AND STRUCTURAL RISK ASSESSMENT OF LONG OPERATED VITRIFIED CLAY SEWERS   15 pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 44, Zeszyt: 2, Strony: 53-67
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2017
   
 3. Management of risk of environmental failure caused by tree and shrub root intrusion into sewers   40 (32,00) pkt
  w czasopiśmie:   Urban Forestry & Urban Greening
  Zeszyt: 21, Strony: 1-10
  Emilia Kuliczkowska, Anna Parka
  Opublikowano: 2017
   
 4. A qualitative analysis of early defects present in PVC-U sewers but not observed in rigid pipes   35 (28,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tunnelling and Underground Space Technology
  Tom: 56, Strony: 202-210
  Emilia Kuliczkowska, Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2016
   
 5. AN ANALYSIS OF ROAD PAVEMENT COLLAPSES AND TRAFFIC SAFETY HAZARDS RESULTING FROM LEAKY SEWERS   20 pkt
  w czasopiśmie:   The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
  Tom: 11, Zeszyt: 4, Strony: 251-258
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2016
   
 6. Risk of structural failure in concrete sewers due to internal corrosion   30 pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Failure Analysis
  Tom: 66, Zeszyt: 66, Strony: 110-119
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2016
   
 7. THE INTERACTION BETWEEN ROAD TRAFFIC SAFETY AND THE CONDITION OF SEWERS LAID UNDER ROADS   30 pkt
  w czasopiśmie:   TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT
  Tom: 48, Zeszyt: 48, Strony: 203-213
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2016
   
 8. Analysis of defects with a proposal of the method of establishing structural failure probability categories for concrete sewers   30 pkt
  w czasopiśmie:   Archives Of Civil And Mechanical Engineering
  Tom: 15, Zeszyt: 4, Strony: 1078-1084
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2015
   
 9. Buckling failure numerical analysis of HDPE pipes used for the trenchless rehabilitation of a reinforced concrete sewer   30 (15,00) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Failure Analysis
  Tom: 32, Zeszyt: Complete, Strony: 106-112
  Emilia Kuliczkowska, Maria Gierczak
  Opublikowano: 2013
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza zjawiska ścieralności przewodów kanalizacyjnych oraz jego wpływu na bezpieczeństwo konstrukcyjne   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   INSTAL
  Zeszyt: 4, Strony: 48-55
  Emilia Kuliczkowska, Michał Sitarski
  Opublikowano: 2018
   
 2. Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 18   2 (,40) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 3 (78), Strony: 42-48
  Emilia Kuliczkowska, Michał Sitarski
  Opublikowano: 2018
   
 3. Jak planować inspekcje i rehabilitacje przewodów kanalizacyjnych   7 pkt
  w czasopiśmie:   Instal
  Tom: 389, Zeszyt: 11, Strony: 70-74
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2017
   
 4. Konsekwencje awarii przewodów wodociągowych na wybranych przykładach.   2 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 3, Strony: 86-88
  Emilia Kuliczkowska, Katarzyna Kotwica
  Opublikowano: 2017
   
 5. Możliwości zastosowań sieci neuronowych w dokonywaniu oceny stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   INSTAL
  Zeszyt: 6, Strony: 58-62
  Emilia Kuliczkowska, Katarzyna Bąba
  Opublikowano: 2017
   
 6. Analiza rys i pęknięć w przewodach kanalizacyjnych badanych metodą CCTV   7 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 1, Strony: 16-19
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2016
   
 7. Szerokości pęknięć podłużnych a deformacje betonowych przewodów kanalizacyjnych   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: 9, Strony: 67-71
  Joanna Mazur, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2016
   
 8. Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 13   2 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: 6, Strony: 88-93
  Emilia Kuliczkowska, Katarzyna Kotwica, Stanisław Nogaj
  Opublikowano: 2016
   
 9. Jakość i częstotliwość inspekcji CCTV przewodów kanalizacyjnych   7 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 5, Strony: 41-44
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2015
   
 10. Prognozowany a rzeczywisty stan techniczny XIX. wiecznych kamionkowych przewodów kanalizacyjnych   7 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 9, Strony: 74-79
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2015
   
 11. Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 9   2 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 5 (62), Strony: 58-62
  Emilia Kuliczkowska, Anna Kasprzyk
  Opublikowano: 2015
   
 12. Trendy w technologiach bezwykopowych stosowanych w sieciach infrastruktury podziemnej miast   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 86, Zeszyt: 7-8, Strony: 64-68
  Emilia Kuliczkowska, Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2015
   
 13. Diagnostyka stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem metody elektro-skanowania   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 1, Strony: 37-41
  Emilia Kuliczkowska, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2014
   
 14. Kategorie awarii przewodów kanalizacyjnych   3 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Morska i Geotechnika
  Zeszyt: 3, Strony: 187-192
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2014
   
 15. Metoda ABCDE zarządzania stanem technicznym przewodów kanalizacyjnych   1 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 2, Strony: 39-41
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2014
   
 16. Metody oceny stanu technicznego i rehabilitacji magistral wodociągowych wykonanych z rur z betonu sprężonego   5 pkt
  w czasopiśmie:   Technologia wody
  Zeszyt: 5, Strony: 22-28
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2014
   
 17. Możliwe rozbieżności w ocenach stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Strony: 79-82
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2014
   
 18. Przyczyny i konsekwencje awarii rur z betonu sprężonego   5 pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Zeszyt: 12, Strony: 63-66
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2014
   
 19. Badania i zastosowania rur kamionkowych w bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych   1 (,33) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 1, Strony: 52-56
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 20. E-learningowe szkolenie poświęcone bezwykopowej odnowie przewodów infrastruktury podziemnej   5 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 6, Strony: 58
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2013
   
 21. Diagnostyka przewodów kanalizacyjnych georadarami przemieszczającymi się w ich wnętrzu   5 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 2, Strony: 64-66
  Emilia Kuliczkowska, Ewelina Nadstawna
  Opublikowano: 2012
   
 22. Rury polietylenowo-stalowe   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 5, Strony: 51-54
  Emilia Kuliczkowska, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2012
   
 23. Utrata stateczności rur i powłok renowacyjnych na wybranych przykładach   6 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 7, Zeszyt: 7, Strony: 297-301
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2012
   
 24. Amerykański rekord w HDD   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Strony: 36 - 37
  Kamil Mogielski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2011
   
 25. Bezwykopowa renowacja przewodów wodociągowych z zastosowaniem żywic poliuretanowych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 7/8, Strony: 68-71
  Emilia Kuliczkowska, Katarzyna Starnawska
  Opublikowano: 2011
   
 26. Ekspertyzy konstrukcyjne kolektorów kanalizacyjnych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 1, Strony: 18-22
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2011
   
 27. Propozycja 4-ro etapowej inspekcji przewodów kanalizacyjnych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 10, Strony: 53-56
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2011
   
 28. Strategie odnowy przewodów wodociągowych   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Technologia wody
  Zeszyt: 2, Strony: 20-24
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2011
   
 29. Bezwykopowe naprawy nieprzełazowych przewodów infrastruktury podziemnej. Część I: Bezwykopowe naprawy krótkimi utwardzanymi powłokami żywicznymi   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: 3, Zeszyt: 3, Strony: 54-57
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 30. Bezwykopowe naprawy nieprzełazowych przewodów infrastruktury podziemnej. Część II: Bezwykopowe uszczelnienia pakerami iniekcyjnymi   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 4, Strony: 68-72
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 31. Bezwykopowe naprawy nieprzełazowych przewodów infrastruktury podziemnej. Część III: Bezwykopowe uszczelnienia i naprawy sztywnymi powłokami i opaskami gumowymi   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 5, Strony: 44-47
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 32. Bezwykopowe naprawy nieprzełazowych przewodów infrastruktury podziemnej. Część IV: Bezwykopowe naprawy z zastosowaniem robotów kanalizacyjnych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 6, Strony: 33-36
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 33. Bezwykopowe naprawy nieprzełazowych przewodów infrastruktury podziemnej. Część V: Bezwykopowe naprawy niewłaściwych podłączeń przykanalików do przewodów   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 7/8, Strony: 33-35
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 34. Czynniki mające wpływ na odnowę przewodów wodociągowych (cz. 1)   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Zeszyt: 7-8, Strony: 70-72
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 35. Czynniki mające wpływ na odnowę przewodów wodociągowych (cz. 2)   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Zeszyt: 9, Strony: 62-66
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 36. Dobór bezwykopowych technologii przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w warunkach polskich   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 2, Strony: 11-14
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 37. Strategie odnowy przewodów wodociągowych   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 2, Strony: 26-29
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 38. Wykrywanie nieszczelności przewodów wodociągowych z zastosowaniem piłeczki diagnostycznej   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 10, Strony: 54-56
  Emilia Kuliczkowska, Tomasz Zagniński
  Opublikowano: 2010
   
 39. Analiza pilności odnowy przewodów kanalizacyjnych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 11, Strony: 8-11
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2009
   
 40. Technologie bezwykopowej wymiany przewodów infrastruktury podziemnej   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 11, Strony: 74-81
  Emilia Kuliczkowska, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2009
   
 41. Katastrofy kanalizacyjne i ich przyczyny   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 79, Zeszyt: 3, Strony: 31-34
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2008
   
 42. Współczynniki amortyzacji infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej poddanej bezwykopowej odnowie   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 7-8, Strony: 35-38
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2008
   
 43. Wyniki badań kamionkowych przewodów kanalizacyjnych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 12, Strony: 10-16
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2008
   
 44. Uwagi krytyczne dotyczące stosowanych klasyfikacji uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych   4 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 4, Strony: 42-47
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2007
   
 45. Wyniki badań betonowych przewodów kanalizacyjnych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 10, Strony: 23-30
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2007
   
 46. Wyniki badań nowo wybudowanych przewodów kanalizacyjnych z rur PVC   4 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 10, Strony: 16-20
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2005
   
 47. Bezwykopowa renowacja kanałów nie przełazowych o lokalnych uszkodzeniach za pomocą utwardzanych krótkich powłok żywicznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 6, Strony: 203-206
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2004
   
 48. Problemy inspekcji sieci kanalizacyjnych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Zeszyt: 5, Strony: 39-41
  Emilia Kuliczkowska, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2004
   
 49. Bezwykopowe uszczelnienia iniekcyjne nieprzełazowych kanałów od wewnątrz   4 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 5, Strony: 167-171
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2003
   
 50. Ekspertyzy konstrukcyjne kanałów ściekowych   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Zeszyt: 2, Strony: 22-26
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2003
   
 51. Lokalne uszczelnienia, naprawy i renowacje nieprzełazowych kanałów sztywnymi powłokami   2 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: nr 4, Strony: 16-20, 29
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2003
   
 52. Analiza porównawcza własności materiałowych niektórych rur kanalizacyjnych   2 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 1, Strony: 38-42
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2002
   
 53. Odkształcalność - istotną zaletą rur z tworzyw sztucznych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 5, Strony: 178-179
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2002
   
 54. Wpływ czynników zewnętrznych na trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji kanałowych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 5 (218), Strony: 52-57
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2002
   
 55. Współczynniki bezpieczeństwa rur kanalizacyjnych ułożonych w gruncie   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 11 (212), Strony: 34-38
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2001
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Cracks and deformation of concrete sewer pipes as a criterion for their prioritisation in trenchless rehabilitation
  w czasopiśmie:   International No-Dig 2016 34th International Conference and Exhibition
  Strony: 1-8
  Emilia Kuliczkowska, Andrzej Kuliczkowski, Joanna Mazur
  Opublikowano: 2016
   
 2. Potential Thickness Reduction of Epoxy CIPP Liner Installed Without Preliner in Concrete Sewer Pipes
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2015 11th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS AND POSTGRADUATE STUDENTS
  Strony: 1 - 5
  Emilia Kuliczkowska, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Pojedynek generacji
  w czasopiśmie:   BMP Ochrona Środowiska
  Strony: 42-46
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 4. Polish microtunneling using the world's largest vitrified clay pipes
  w czasopiśmie:   Trenchless International
  Zeszyt: 2, Strony: 34-35
  Dominika Lichosik, Emilia Kuliczkowska, Katarzyna Polańska-Zorychta
  Opublikowano: 2013
   
 5. Buckling of plastic pipes and pipeline rehabilitation liners on chosen examples
  w czasopiśmie:   Proceedings of 22th International Conference NO-DIG 2012
  Tom: Paper D-3-04, Strony: p. 6
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Maria Gierczak
  Opublikowano: 2012
   
 6. Buckling of plastic pipes and pipeline rehabilitation liners on chosen examples
  w czasopiśmie:   North American Society for Trenchless Technology. Proceedings of 22th International Conference No-Dig 2012, Nashville, TN
  Strony: 6
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Maria Gierczak
  Opublikowano: 2012
   
 7. Glazurowannyje keramiczeskie truby.
  w czasopiśmie:   Technologii Mira
  Tom: nr 12, Strony: s. 23-28
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2012
   
 8. Research and trenchless applications of vitrified clay pipes.
  w czasopiśmie:   Proceedings of 30th International Conference NO-DIG 2012
  Tom: Paper 011565, Strony: p. 1-10
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2012
   
 9. Field measurements of sewer main structural integrity
  w czasopiśmie:   Proceedings of 29th International Conference No-Dig 2011,"North American Society for Trenchless Technology", Waszyngton D.C.
  Zeszyt: E-3-04, Strony: 1-9
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Anna Parka
  Opublikowano: 2011
   
 10. Kriterii srocznosti wosstanowlenija kanalizacjennych truboprowodow
  w czasopiśmie:   ROBT
  Tom: 3, Strony: 8-11
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2011
   
 11. New techniques and materials in trenchless technology
  w czasopiśmie:   Projekt "Politechnika Świętokrzyska - uczelnia na miarę XX w", Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego UDA-POKL.04.01.01-00-381/10-00, Kielce
  Strony: 1-34
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Urszula Kubicka, Agata Zwierzchowska, Anna Parka
  Opublikowano: 2011
   
 12. Technologie bezwykopowe pomagają zmniejszyć emisję CO2
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 1(34), Strony: 68-70
  Emilia Kuliczkowska, Jerzy Kuliczkowski
  Opublikowano: 2011
   
 13. Deszcze nawalne przyczyną katastrof kanalizacyjnych. 2010
  w czasopiśmie:   Wodociągi i Kanalizacja
  Zeszyt: 4, Strony: 38-39
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 14. Ekspertyzy konstrukcyjne kolektorów kanalizacyjnych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne NO-DIG Poland 2010, kielce
  Strony: 1-15
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 15. Strategie odnowy przewodów wodociągowych
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne NO-DIG Poland, Kielce 2010
  Strony: 1-15
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 16. Strategie odnowy przewodów wodociągowych
  w czasopiśmie:   Kierunki rozwoju zaopatrzenia w wodę do picia. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Piaseczno
  Strony: 131-142
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2010
   
 17. The criterions of urgency of sewerlines rehabilitation
  w czasopiśmie:   Proceedings of 20th International Conference NO-DIG 2010;North American Society for Trenchless Technology, NO-DIG Show 2010, Chicago, Illinois
  Zeszyt: A-4-05, Strony: 9
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2010
   
 18. Bezwykopowe technologie odnowy przewodów kanalizacyjnych i zasady ich doboru
  w czasopiśmie:   Przegląd Komunalny
  Tom: nr 5, Strony: 85-87
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2009
   
 19. Loadings due to traffic considered in design of trenchless rehabilitation of sewage pipes
  w czasopiśmie:   27 th International No-Dig Conference, Toronto 2009
  Strony: 1-10
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Anna Parka
  Opublikowano: 2009
   
 20. Pricziny kanalizacijnych katastrof
  w czasopiśmie:   Rinok Instaliacij
  Tom: 5, Strony: 6-8
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2009
   
 21. Katastrofy kanalizacyjne i ich przyczyny
  w czasopiśmie:   Inżynieria bezwykopowa
  Zeszyt: 1, Strony: 32-36
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2008
   
 22. Problemy obsledowania, projektirowania i stroitelstwa pri beztranszejnom obnowlenii kanalizacjonnych trub
  w czasopiśmie:   ROBT
  Zeszyt: 9, Strony: 25-29
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2008
   
 23. Wpływ stosowania bezwykopowych technologii odnowy sieci wodociągowych na zmianę wartości ich współczynników amortyzacji
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne XX Jubileuszowej - Krajowej, VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo -Technicznej "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód", 15 - 18.06.2008 Poznań - Gniezno
  Tom: 2, Strony: 171-175
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2008
   
 24. Rodzaje uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych. Przyczyny i konsekwencje ich występowania
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Tom: 15, Zeszyt: 4, Strony: 97-100
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2007
   
 25. Problems of surveying, designing and realization of trenchless renovation of sewerage
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja "Tunneling and Technology In the 21 st Century", Subang Jaya, Malezja, 2006;
  Strony: 309-318
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2006
   
 26. Wyniki badań betonowych przewodów kanalizacyjnych
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Naukowo - Techniczna "Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych", Wisła 2006.
  Strony: 195-212
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2006
   
 27. Przyczyny występowania katastrof kanalizacyjnych
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 2, Strony: 20-25
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2005
   
 28. Wyniki badań nowo wybudowanych przewodów kanalizacyjnych z rur PVC
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Nowe materiały, urządzenia oraz technologie bezwykopowe w wodociągach i kanalizacji.. 6-8.04.2005 r. Kielce -Cedzyna. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 44.
  Strony: 183-192
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2005
   
 29. Beztranszejne widnowlenia truboprowodiw korotkimi zatwerdiwalnimi smoljanimi obołonkami
  w czasopiśmie:   Rinok Instaliacij
  Zeszyt: 4, Strony: 28-29
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2004
   
 30. Beztranszejni wnutriszni injekcijni uszczilniennia wodowidwignich kolektoriw
  w czasopiśmie:   Rinok Instaliacij
  Zeszyt: 9, Strony: 30-31
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2004
   
 31. Problems with choosing optimal methods of trenchless renovation of sewage systems
  w czasopiśmie:   Conference on Trenchless Technologies, Znojmo - Czechy 2004 r.
  Strony: 10-14
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2004
   

Monografie
 1. Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska   20 (4,00) pkt
  Emilia Kuliczkowska, Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Dariusz Zwierzchowski, Urszula Kubicka, Justyna Lisowska, Piotr Dańczuk, P. Kuliczkowski
  Opublikowano: 2010
   
 2. Kryteria planowania bezwykopowej odnowy nieprzełazowych przewodów kanalizacyjnych   12 pkt
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2008
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Dents in the walls of PVC-U sewers in the initial phase of their operation
  w książce:   Underground Infrastructure of Urban Areas 4
  Strony: 111-118
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2018
   
 2. Optymalny dobór badań umożliwiających zarządzanie przewodami kanalizacyjnymi w utrzymaniu ich prawidłowego stanu technicznego   5 (2,50) pkt
  w książce:   Infrastruktura miast
  Strony: 95-122
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2017
   
 3. Influence of PVC pipe deflection on the thickness of CIPP rehabilitation liners   5 pkt
  w książce:   Underground Infrastructure of Urban Areas 3
  Strony: 63-72
  Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2015
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Failures of sewer pipes made of PVC
  w książce:   Teoria i praktika budiwnictwa (Theory and pratctice in building constructions)
  Strony: 118-128
  Emilia Kuliczkowska, Maria Gierczak
  Opublikowano: 2013
   
 5. Design of the pipelines considering exploitative parameters   5 (1,67) pkt
  w książce:   Underground Infrastructure of Urban Areas
  Strony: 165-171
  Emilia Kuliczkowska, Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2009
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Katastrofy kanalizacyjne i ich przyczyny
  w książce:   Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 46, VI Zjazd Kanalizatorów Polskich POLKAN'07
  Strony: 125-132
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2007
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Instrukcja projektowania - Technologie przyszłości dla sieci infrastrukturalnych
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2008
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1