O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Urszula Maria Kubicka
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Stanowisko:      Wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   wikus@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-568
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
207
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921565
LUDZIE NAUKI: 99423
USOS web: 682
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 689
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: konstrukcje budowlane

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 22

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. The comparative analysis of standards used in Poland for trenchless rehabilitation of sewage pipes and the problems in design of resin liners   27 (9,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tunnelling and Underground Space Technology
  Tom: 25, Zeszyt: 6, Strony: 795-801
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka, Anna Parka
  Opublikowano: 2010
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Tkaniny węglowe stosowane do budowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal
  Tom: 4, Strony: 58-60
  Urszula Kubicka, Katarzyna Bąba
  Opublikowano: 2018
   
 2. Tkaniny węglowe w bezwykopowej odnowie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 1, Strony: 51-55
  Urszula Kubicka, Katarzyna Bąba
  Opublikowano: 2017
   
 3. Redukcja emisji dwutlenku węgla przy stosowaniu bezwykopowych technologii budowy i odnowy przewodów podziemnych   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: 3/16, Strony: s.56-61
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2016
   
 4. Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 11   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: 64, Zeszyt: 1, Strony: 32-36
  Urszula Kubicka, Mateusz Piotrowicz
  Opublikowano: 2016
   
 5. Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 12   2 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: 67, Zeszyt: 4, Strony: 98-102
  Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2016
   
 6. Polskie innowacyjne osiągnięcia w technologiach bezwykopowych nagrodzone "Expertami"   5 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 4, Strony: 72-74
  Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2012
   
 7. Innowacyjne projekty i produkty w branży bezwykopowej w latach 2008 – 2009   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 12, Strony: 61-63
  Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2010
   
 8. Problemy bezwykopowej odnowy rurociągów i kanałów poddanych uprzednio bezwykopowej renowacji   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 79, Zeszyt: 1, Strony: 56-61
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2008
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Jubileusz ekspertów
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: nr 2, Strony: s. 60-61
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2012
   
 2. Jubileusz Expertów
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: 2 (41), Strony: 60-61
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2012
   
 3. Kriterii srocznosti wosstanowlenija kanalizacjennych truboprowodow
  w czasopiśmie:   ROBT
  Tom: 3, Strony: 8-11
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2011
   
 4. New techniques and materials in trenchless technology
  w czasopiśmie:   Projekt "Politechnika Świętokrzyska - uczelnia na miarę XX w", Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego UDA-POKL.04.01.01-00-381/10-00, Kielce
  Strony: 1-34
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Urszula Kubicka, Agata Zwierzchowska, Anna Parka
  Opublikowano: 2011
   
 5. Najciekawsze projekty z zastosowaniem technologii bezwykopowych nagrodzone statuetkami Expert 2010
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 5, Strony: 52-54
  Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2010
   
 6. The criterions of urgency of sewerlines rehabilitation
  w czasopiśmie:   Proceedings of 20th International Conference NO-DIG 2010;North American Society for Trenchless Technology, NO-DIG Show 2010, Chicago, Illinois
  Zeszyt: A-4-05, Strony: 9
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2010
   
 7. Najciekawsze projekty z zastosowaniem technologii bezwykopowych nagrodzone EXPERTAMI 2008
  w czasopiśmie:   Przegląd Komunalny
  Zeszyt: 6, Strony: 79-81
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2009
   
 8. Projektowanie konstrukcyjne w bezwykopowej odnowie sieci kanalizacyjnych w technologii utwardzanych powłok żywicznych
  w czasopiśmie:   Przegląd Komunalny
  Zeszyt: 5 (77), Strony: 87-92
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka, Anna Parka
  Opublikowano: 2009
   
 9. Future technologies of trenchless renovation of the pipelines which has earlier been no-dig renovated   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   No-Dig India Journal
  Strony: 42-47
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2007
   
 10. The problems of design of resin liners
  w czasopiśmie:   XXV Intemational Conference & Exhibition Proceedings „No-Dig 2007"8-13.09.2007, Rzym, Włochy
  Strony: 1-12
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2007
   
 11. Futurę technologies of trenchless renovation of the pipelines which has earlier been no-dig renovated
  w czasopiśmie:   24 Międzynarodowa Konferencja: NO-DIG 2006, Brisbane, Australia, 2006
  Strony: 1-8
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2006
   

Monografie
 1. Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska   20 (4,00) pkt
  Emilia Kuliczkowska, Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Dariusz Zwierzchowski, Urszula Kubicka, Justyna Lisowska, Piotr Dańczuk, P. Kuliczkowski
  Opublikowano: 2010
   

Rozdziały w monografiach
 1. Design of the pipelines considering exploitative parameters   5 (1,67) pkt
  w książce:   Underground Infrastructure of Urban Areas
  Strony: 165-171
  Emilia Kuliczkowska, Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2009
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1