O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Izabela Agnieszka Krzysztofik
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Pełniona funkcja: Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   pssik@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-430
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
22
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 924504
LUDZIE NAUKI: 127024
USOS web: 577
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 628
Dyscypliny KBN:mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka
specjalnosci: teoria strzelania

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 117

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Multi-channel, passive, short-range anti-aircraft defence system   45 (13,50) pkt
  w czasopiśmie:   MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING
  Tom: 98, Strony: 802-815
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2018
   
 2. Selected methods of control of the scanning and tracking gyroscope system mounted on a combat vehicle   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   Annual Reviews in Control
  Tom: 44, Strony: 173-182
  Izabela Krzysztofik, Jakub Takosoglu, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2017
   
 3. Analysis of the dynamics and control of the modified optical target seeker used in anti-aircraft rocket missiles   15 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 52, Zeszyt: 3, Strony: 629-639
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2014
   
 4. Mathematical Model of Movement of the Observation and Tracking Head of an Unmanned Aerial Vehicle Performing Ground Target Search and Tracking   20 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Applied Mathematics
  Tom: 2014, Strony: 1-11
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2014
   
 5. The model of dynamics and control of modified optical scanning seeker in anti-aircraft rocket missile   40 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanical Systems and Signal Processing
  Tom: 45, Zeszyt: 2, Strony: 433-447
  Daniel Gapiński, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2014
   
 6. An algorithm for selecting optimal controls to determine the estimators of the coefficients of a mathematical model for the dynamics of a self-propelled anti-aircraft missile system   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part K-Journal of Multi-Body Dynamics
  Tom: 227, Zeszyt: 1, Strony: 12-16
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2013
   
 7. Model of dynamics and control of tracking-searching head, placed on a moving object   15 (9,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Automation and Information Sciences
  Tom: 44, Zeszyt: 5, Strony: 38-47
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 8. The effect of the launcher turret stabilization on the comfort of work of an operator and a driver in a felf-propelled multiple-rocket launcher system   10 (3,33) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies - Special Edition
  Tom: 17, Zeszyt: 3C-wydanie specjalne, Strony: 27-31
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2008
   
 9. Efficiency factors in prerformance of system operator and vehicle driver of antiaircraft missile assembly   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies - Special Edition
  Tom: 16, Zeszyt: 4B-specjalny, Strony: 24-27
  Zbigniew Dziopa, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2007
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. A control with the use of LQR modified method in the gyroscope system of target tracking   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 486-489
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2017
   
 2. Aerodynamics simulation studies on the observation head placed on a board of the unmanned aerial vehicle   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 372-375
  Izabela Krzysztofik, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2017
   
 3. Application of the sliding controller for the gyroscope system of the anti-aircraft missile   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 530-533
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2017
   
 4. Fuzzy control of the observation and tracking head placed on a moveable base   15 pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Mechanics 2016
  Strony: 326-329
  Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2016
   
 5. The process of tracking an air target by the designed scanning and tracking seeker   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   15th International Carpathian Control Conference (ICCC)
  Strony: 129-134
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Sliding Mode Control for a Gyroscope System   8 (4,80) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 8, 4, Zeszyt: 30, Strony: 47-60
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2017
   
 2. Stabilność zaprojektowanego koordynatora skanującego w przeciwlotniczym pocisku rakietowym   8 (2,40) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 6, Zeszyt: 1 (19), Strony: 57-70
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2015
   
 3. Programowa selekcja celów powietrznych wykrytych przez głowicę skanująco-śledzącą   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
  Tom: 55, Zeszyt: 3 (198), Strony: 39-50
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2014
   
 4. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych jako elementów mobilnego systemu monitorowania zagrożeń pożarowych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 5, Zeszyt: 2(16), Strony: 101-114
  Norbert Tuśnio, Izabela Krzysztofik, Janusz Tuśnio
  Opublikowano: 2014
   
 5. Przetworniki obrotowo-impulsowe jako czujniki przemieszczeń i przesunięcia fazowego układów mechatronicznych   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Elektronika-konstrukcje, technologie, zastosowania
  Tom: 53, Zeszyt: 9, Strony: 127-129
  Izabela Krzysztofik, Janusz Tuśnio, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 6. The Dynamics of the Controlled Observational and Tracking Head Located on a Moving Vehicle   10 pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 180, Strony: 313-332
  Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2012
   
 7. Analiza stabilności sterowanej girokamery umieszczonej na pokładzie obiektu latającego   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria bezpieczeństwa
  Zeszyt: 1, Strony: 55-68
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2011
   
 8. Lot rakiety zdeterminowany przez początkowe parametry startu   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
  Tom: 83, Zeszyt: 3, Strony: 27-35
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2011
   
 9. An analysis of the dynamics of a launcher-missile system on a moveable base   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 58, Zeszyt: 4, Strony: 645-650
  Zbigniew Dziopa, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2010
   
 10. An analysis of the gyroscope dynamics of an anti-aircraft missile launched from a mobile platform   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 58, Zeszyt: 4, Strony: 651-656
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2010
   
 11. Dynamics and control of a gyroscope-stabilized platform in a self-propelled anti-aircraft system   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 48, Strony: 5-26
  Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 12. Dynamics of a controlled anti-aircraft missile launcher mounted on a moveable base   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 48, Zeszyt: 2, Strony: 279-295
  Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 13. Analiza dynamiki i sterowania układu skanująco-śledzącego umieszczonego na wyrzutni okrętowej samonaprowadzających przeciwlotniczych pocisków rakietowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Tom: 177B, Zeszyt: 50, Strony: 59-68
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2009
   
 14. Badania eksperymentalne modulatora optycznego   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary - Automatyka - Robotyka. PAR
  Tom: 13, Zeszyt: 2, Strony: 640-648
  Izabela Krzysztofik, Adam Rozenau
  Opublikowano: 2009
   
 15. Koncepcja ataku startującego z pokładu okrętu bezpilotowego aparatu latającego na elektroenergetyczną linię przesyłową wysokiego napięcia   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Tom: 50, Zeszyt: 177B, Strony: 223-230
  Janusz Tuśnio, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2009
   
 16. O pewnych własnościach nowego wzoru modulatora do koordynatora pocisku rakietowego   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Tom: 50, Zeszyt: 177B, Strony: 207-214
  Izabela Krzysztofik, Adam Rozenau
  Opublikowano: 2009
   
 17. Weryfikacja doświadczalna własności nowego wzoru modulatora do koordynatora pocisku rakietowego   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Tom: XLX, Zeszyt: 177B, Strony: 215-221
  Izabela Krzysztofik, Adam Rozenau
  Opublikowano: 2009
   
 18. Analiza procesu śledzenia celu przez układ koordynatora rakiet startujących z wyrzutni umieszczonej na samochodzie   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
  Tom: 57, Strony: 127-135
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2008
   
 19. Przykład redukcji drgań belki   2 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Mechanika
  Zeszyt: 74 [258], Strony: 175-180
  Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2008
   
 20. Układ pomiarowy do wyznaczania położenia punktowego źródła światła   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary - Automatyka - Robotyka. PAR
  Zeszyt: 2, Strony: 773-782
  Izabela Krzysztofik, Adam Rozenau
  Opublikowano: 2008
   
 21. Wpływ zakłóceń zewnętrznych na wyznaczanie położenia celu   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
  Tom: 57, Zeszyt: 3, Strony: 111-118
  Izabela Krzysztofik, Adam Rozenau
  Opublikowano: 2008
   
 22. The analysis of vibrations of control gyroscope as a drive in the target tracking unit of homing missile   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics
  Tom: 26, Zeszyt: 2, Strony: 47-54
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2007
   
 23. Drgania działa samojezdnego podczas strzału   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 65 [222], Strony: 227-232
  Izabela Krzysztofik, Jan Osiecki
  Opublikowano: 2005
   
 24. Active control of vibrations of gyroscope on rocket deck   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Control Sciences
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 313-326
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2003
   
 25. O pewnym biodynamicznym modelu strzelca broni ręcznej   1 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 60 [197], Strony: 333-340
  Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2002
   
 26. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Dynamika sterowanych pocisków rakietowych bliskiego zasięgu
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Izabela Krzysztofik, Jan Osiecki
  Opublikowano: 1999
   
 27. O dynamice zamka swobodnego broni palnej   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 52 [174], Strony: 165-170
  Izabela Krzysztofik, Jan Osiecki
  Opublikowano: 1999
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Sliding control of a gyroscopic scanning and tracking system mounted on a moveable base
  w czasopiśmie:   14th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications DSTA 2017
  Strony: 283-283
  Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2017
   
 2. Fuzzy controller for controlling the observation and tracking head   5 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Zeszyt: 817, Strony: 140-149
  Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2016
   
 3. Koncepcja sterowania głowicą obserwacyjno-śledzącą z klasycznym napędem giroskopowym umieszczoną na pokładzie obiektu latającego
  w czasopiśmie:   Materiały XVII Konferencji "Mechanika w Lotnictwie" ML-XVII 2016
  Strony: 53-54
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2016
   
 4. Sterowanie ślizgowe układem giroskopowym
  w czasopiśmie:   Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"
  Strony: 121-121
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2016
   
 5. The optimal control of the gyroscope system during doming of an air-to-air missile
  w czasopiśmie:   Materiały I Kongresu Lotniczego i Kosmonautycznego
  Strony: 243-244
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2016
   
 6. Comparative analysis of the methods of controlling the gyroscope-stabilized platform for searching and observing air targets
  w czasopiśmie:   13th International Conference Dynamical Systems Theory and Applications
  Strony: 179-179
  Izabela Krzysztofik, Jakub Takosoglu, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2015
   
 7. Fuzzy controller for controlling the observation and tracking head
  w czasopiśmie:   XV Konferencja "Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności"
  Strony: 34-34
  Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2015
   
 8. Wielokanałowy, pasywny system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki
  Strony: 27-28
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2015
   
 9. Programowa selekcja celów powietrznych wykrytych przez głowicę skanująco-śledzącą
  w czasopiśmie:   VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)
  Strony: 38-38
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2014
   
 10. Selekcja sygnałów odbieranych przez układ optoelektroniczny głowicy skanująco-śledzącej
  w czasopiśmie:   XVI Konferencja "Mechanika w Lotnictwie"
  Strony: 41-42
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2014
   
 11. Stabilność zaprojektowanego koordynatora skanującego w przeciwlotniczym pocisku rakietowym
  w czasopiśmie:   X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"
  Strony: 112-112
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2014
   
 12. A testing stand to research of observation head
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 55-55
  Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2013
   
 13. An analysis of dynamics of optimum controlled, modified optical coordinator of a target for an anti-aircraft missile
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 36-36
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2013
   
 14. An analysis of the dynamics controlled searching-tracking head mounted on the deck of an unmanned aerial vehicle
  w czasopiśmie:   12th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications
  Strony: 102-102
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2013
   
 15. An analysis of the dynamics of the gyroscopic-tracking system with fuzzy controller
  w czasopiśmie:   12th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications
  Strony: 113-113
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2013
   
 16. Fuzzy control scanning-tracking device placed on a deck of unmanned aerial vehicle
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 56-56
  Izabela Krzysztofik, Jakub Takosoglu, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2013
   
 17. Model dynamiki i sterowania zmodyfikowanego optycznego koordynatora celu w przeciwlotniczym pocisku rakietowym
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
  Tom: 101, Strony: 35-36
  Daniel Gapiński, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2013
   
 18. Adaptive control of anti-aircraft missile launcher mounted on a mobile base
  w czasopiśmie:   Theoretical and Applied Mechanics Letters
  Tom: 2, Zeszyt: 4, Strony: 51-53
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 19. Analiza dynamiki platformy ze stabilizacją giroskopową na pokładzie bezzałogowego aparatu latającego
  w czasopiśmie:   XV Ogólnopolska Konferencja - Mechanika w Lotnictwie
  Strony: 83-84
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2012
   
 20. Badania eksperymentalne samobieżnego zestawu rakietowego w warunkach poligonowych
  w czasopiśmie:   XV Ogólnopolska Konferencja - Mechanika w Lotnictwie
  Strony: 73-74
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 21. Controlling the gyroscopic scanning- tracking device from the deck of unmanned aerial vehicle
  w czasopiśmie:   XIX International Conference „On Automatic Control - Automatics-2012”
  Strony: 303-304
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2012
   
 22. Model and dynamics of the gyroscopic scanning-tracking device placed on the deck of unmanned aerial vehicle
  w czasopiśmie:   XIX International Conference „On Automatic Control - Automatics-2012”
  Strony: 301-302
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 23. Model dinamiki i upravleniya poiskovo-sliediashchey golovkoy, pomieshchonnoy na podvizhnom obiektie
  w czasopiśmie:   Miezhdunarodnyi Nauchno-Tiehnicheskiy zhurnal "Probliemy Upravlieniya i Informatiki"
  Tom: 3, Strony: 97-105
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 24. Zastosowanie bezzałogowych obiektów latających jako elementów mobilnego systemu monitorowania zagrożeń pożarowych
  w czasopiśmie:   IX Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa - „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”
  Strony: 51
  Norbert Tuśnio, Izabela Krzysztofik, Janusz Tuśnio
  Opublikowano: 2012
   
 25. Adaptive control of self-propelled antiaircraft launcher [w:] Dynamical Systems: Nonlinear Dynamics and Control
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Strony: 151-156
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2011
   
 26. Analiza dynamiki optoelektronicznego koordynatora celu na samobieżnej wyrzutni przeciwlotniczej
  w czasopiśmie:   X Krajowa Konferencja Elektroniki
  Strony: 219
  Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2011
   
 27. Dynamika układu obserwacji i śledzenia celu powietrznego, umieszczonego na poruszającym sie pojeździe
  w czasopiśmie:   IX Konferencja - Nowe kierunki rozwoju mechaniki, PTMTS
  Strony: 30
  Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2011
   
 28. Koncepcja optoelektronicznego koordynatora celu na samobieżnej wyrzutni przeciwlotniczej
  w czasopiśmie:   X Krajowa Konferencja Elektroniki
  Strony: 816-821
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba, Janusz Tuśnio
  Opublikowano: 2011
   
 29. Konstrukcja układu do wyznaczania kąta przesunięcia fazowego przebiegów z sygnalizacją zgodności faz
  w czasopiśmie:   X Krajowa Konferencja Elektroniki
  Strony: 489-494
  Janusz Tuśnio, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2011
   
 30. Model dynamics and control of searching and tracking head placed on a moving object
  w czasopiśmie:   XVIII International Conference „On Automatic Control" - Automatics'2011
  Strony: 196
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2011
   
 31. Numerical analysis of dynamics and control of the searching and tracking head placed on a moving object
  w czasopiśmie:   XVIII International Conference „On Automatic Control - Automatics'2011”
  Strony: 197
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2011
   
 32. Planning an experiment to determine the model coefficients estimates of the dynamics of self-propelled rocket launchers [w:] Dynamical Systems: Nonlinear Dynamics and Control
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Strony: 145-150
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2011
   
 33. An Analysis of the Digital Simulation of Target Search and Tracking from a Launcher Mounted on a Ground Vehicle
  w czasopiśmie:   International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle
  Strony: 365-376
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2010
   
 34. Analiza dynamiki sterowanej girokamery na pokładzie obiektu latającego
  w czasopiśmie:   XIV Ogólnopolska Konferencja "Mechanika w Lotnictwie"
  Strony: 55-56
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 35. Analiza stabilności nieliniowego układu giroskopowego do napędu koordynatora celu przeciwlotniczego pocisku rakietowego
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 1, Zeszyt: 1 (1), Strony: 31-41
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 36. Analiza stabilności nieliniowego układu giroskopowego do napędu koordynatora celu przeciwlotniczego pocisku rakietowego
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”
  Strony: 74
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 37. Analiza stabilności sterowanej girokamery na pokładzie obiektu latającego
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”
  Strony: 136
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2010
   
 38. Analysis of the digital simulation of the seeking and tracking process to the deck missile fired from a mobile launcher
  w czasopiśmie:   4th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle SAUAV 2010
  Strony: 56
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2010
   
 39. Analiza dynamiki giroskopu przeciwlotniczego pocisku rakietowego wystrzeliwanego z ruchomej wyrzutni
  w czasopiśmie:   VIII Krajowa Konferencja Elektroniki
  Strony: 652-657
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2009
   
 40. Analiza dynamiki układu wyrzutnia-pocisk rakietowy na ruchomej podstawie
  w czasopiśmie:   VIII Krajowa Konferencja Elektroniki
  Strony: 626-631
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2009
   
 41. A preliminary analysis of resistance to external interference of optical modulators
  w czasopiśmie:   Scientific Proceedings of Riga Technical University
  Strony: 129-137
  Izabela Krzysztofik, Adam Rozenau
  Opublikowano: 2008
   
 42. Dynamika i sterowanie platformy giroskopowej w samobieżnym zestawie przeciwlotniczym
  w czasopiśmie:   Mechanika w Lotnictwie
  Tom: 2, Strony: 559-577
  Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2008
   
 43. The analysis of the target tracking process by the coordinator system of missiles takieng off the launcher placed on a combat vehicle
  w czasopiśmie:   Scientific aspects of armament&safety technology
  Strony: 379-385
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2008
   
 44. The dynamics of a gyroscope-based space scanning system used in missiles fired from a self-propelled anti-aircraft multi-rocket launcher   2 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Transport and Engineering, Transport, Aviation Transport
  Tom: 6, Zeszyt: 27, Strony: 106-115
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2008
   
 45. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Riefleksy striełka w kacziestwie sisyiemy uprawlienija
  w czasopiśmie:   XIII International Conference on Automatic Control- Automatics'2006
  Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2006
   
 46. Sterowanie lotem PoKPR w czasie rzeczywistym jako imitatora celu dla potrzeb Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych
  w czasopiśmie:   IV Konferencja Naukowa - Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)
  Strony: 189-210
  J. Hoppe, Izabela Krzysztofik, S. Tamberg
  Opublikowano: 2006
   
 47. Ocena procesu sterowania rakietą przeciwlotniczą z zaimplementowanym algorytmem naprowadzania
  w czasopiśmie:   Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej CRAAS"
  Strony: 118-128
  Zbigniew Dziopa, Konrad Stefański, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2005
   
 48. Analiza odruchów strzelca krótkiej broni ręcznej
  w czasopiśmie:   materiały V Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej, Naukowe aspekty techniki uzbrojenia
  Strony: 483-490
  Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2004
   
 49. Analiza odruchów strzelca przeciwlotniczych zestawów rakietowych
  w czasopiśmie:   Krajowa Konferencja, Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)
  Strony: 343-351
  Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2004
   
 50. Model strzelca przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych.
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "CRAAS 2003" - Systemy Przeciwlotnicze i Obrony Powietrznej
  Strony: 89-96
  Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2003
   
 51. Analiza biomechanicznych modeli strzelca ręcznej broni palnej
  w czasopiśmie:   IV Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia", Waplewo
  Strony: 380-388
  Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2002
   
 52. Analiza dynamiki oporopowrotnika armatniego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema
  Strony: 40-47
  Jan Osiecki, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2002
   
 53. Drgania strzelca ręcznej wyrzutni przeciwlotniczych pocisków rakietowych
  w czasopiśmie:   V Szkoła "Metody aktywne redukcji drgań i hałasu"
  Strony: 157-164
  Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2001
   
 54. Sterowanie adaptacyjne niestacjonarnym układem giroskopowym
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema
  Strony: 259-266
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2001
   
 55. Błędy giroskopu na przegubie Cardana
  w czasopiśmie:   XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, Warszawa-Jachranka 2000
  Strony: 499-504
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2000
   
 56. Dynamika układu: strzelec-wyrzutnia-lekki pocisk rakietowy
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia", Waplewo 2000
  Strony: CD
  Izabela Krzysztofik, Jan Osiecki
  Opublikowano: 2000
   
 57. O pewnym mechaniźmie skanowania przestrzeni przez optyczny koordynator celu
  w czasopiśmie:   XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Teoria Maszyn i Mechanizmów", Warszawa-Jachranka 2000
  Strony: 505-510
  Izabela Krzysztofik, Jan Osiecki
  Opublikowano: 2000
   
 58. Sterowanie adaptacyjne giroskopem w układach wykrywania i śledzenia obiektów latających
  w czasopiśmie:   Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Amunicja precyzyjnego rażenia oraz układy zabezpieczająco-wykonawcze i zasilające", O BR Skarżysko-Kamienna 2000
  Strony: 19
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2000
   
 59. O pewnej metodzie naprowadzania rakiety przeciwokrętowej
  w czasopiśmie:   VII Krajowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania, Gdynia 1999
  Strony: 195-199
  Izabela Krzysztofik, Jan Osiecki
  Opublikowano: 1999
   
 60. Podłużne drgania okresowe pręta w ujęciu fal odkształceń
  w czasopiśmie:   IV Szkoła "Metody aktywne redukcji drgań i hałasu", Kraków-Krynica 1999
  Strony: 135-140
  Izabela Krzysztofik, Jan Osiecki
  Opublikowano: 1999
   
 61. Redukcja drgań wywołanych falami naprężeń
  w czasopiśmie:   Ósme Krajowe Sympozjum "Wpływ wibracji na otoczenie", Kraków-Janowice 1998
  Strony: 189-194
  Izabela Krzysztofik, Jan Osiecki
  Opublikowano: 1998
   

Monografie
 1. Dynamika i sterowanie samobieżnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego z giroskopowym układem obserwacyjnym, skanującym i śledzącym   25 (8,00) pkt
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2016
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Scientific aspects of unmanned mobile objects   5 (1,67) pkt
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Comparative analysis of the methods of controlling the gyroscope-stabilized platform for searching and observing air targets   5 (1,67) pkt
  w książce:   Dynamical systems Control and Stability
  Strony: 351-360
  Izabela Krzysztofik, Jakub Takosoglu, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2015
   
 2. Selekcja sygnałów odbieranych przez układ optoelektroniczny głowicy skanująco-śledzącej   5 (2,00) pkt
  w książce:   Mechanika w Lotnictwie
  Tom: 2, Strony: 401-408
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2014
   
 3. An analysis of the dynamics controlled searching-tracking head mounted on the deck of an unmanned aerial vehicle   5 (2,50) pkt
  w książce:   Dynamical Systems - Applications
  Strony: 163-172
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2013
   
 4. An analysis of the dynamics of the gyroscopic-tracking system with fuzzy controller   5 (1,67) pkt
  w książce:   Dynamical Systems - Theory
  Strony: 215-224
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2013
   
 5. An analysis of the digital simulation of target search and tracking from a launcher mounted on a ground vehicle   5 (1,25) pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 399-417
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2010
   
 6. An analysis of the digital simulation of the seeking and tracking process to the deck missile fired from a mobile launcher   5 (1,67) pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 419-434
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2010
   
 7. Analiza dynamiki układu skanująco-śledzącego przeciwlotniczego pocisku rakietowego wystrzeliwanego z wyrzutni okrętowej   4 (1,33) pkt
  w książce:   Kierowanie Ogniem Systemów Obrony Powietrznej (przeciwlotniczej)
  Strony: 115-124
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 8. Elementy metody formułowania modelu wyrzutni rakietowej umieszczonej na pokładzie okrętu   4 (1,33) pkt
  w książce:   Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)
  Strony: 85-94
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 9. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Redukcja drgań niektórych układów ciągłych za pomocą oddziaływań punktowych
  w książce:   Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności
  Strony: 282-287
  Izabela Krzysztofik, Jan Osiecki
  Opublikowano: 2005
   
 10. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Uwagi o pewnej metodzie sterowania adaptacyjnego
  w książce:   Automatyzacja i Eksploatacja Systemów Sterowania i Łączności
  Strony: 45-50
  Izabela Krzysztofik, Jan Osiecki
  Opublikowano: 2001
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Wykrywanie i śledzenie celów
  Tom: Skrypr 430
  Izabela Krzysztofik, Jan Wojciech Osiecki
  Opublikowano: 2008
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Czujnik tensometryczny do pomiaru dwóch składowych siły   30 pkt
  Izabela Krzysztofik, Adam Rozenau
  Opublikowano: 2013
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Czujnik tensometryczny do pomiaru dwóch składowych siły   2 (1,00) pkt
  Izabela Krzysztofik, Adam Rozenau
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1