O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Karol Krawczyk
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   kkrawczyk@tu.kielce .pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
704
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3950380
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 4

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Determining the shape and volume of the post-mining basin in Kadzielnia area, Kielce   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 2, Strony: 55-64
  Jacek Szewczyk, Karol Krawczyk, Przemysław Klimczyk, Justyna Ptak, Karolina Sawadro, Aleksandra Siarek, Katarzyna Walkiewicz, Aleksandra Stępień
  Opublikowano: 2016
   
 2. Study of the condition of the selected landslides in the area of Kadzielnia   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 64-74
  Jacek Szewczyk, Karol Krawczyk, Paweł Duma, Karol Gajos, Marcin Gil, Bartosz Godzisz, Diana Kaleta, Marcin Salamon, Krystian Siwiec, Józef Woś
  Opublikowano: 2016
   
 3. Zastosowanie technologi satelitarnej przy budowie dróg   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Geodezyjny
  Zeszyt: 4/2014, Strony: 11-14
  Karol Krawczyk
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Nowoczesne technologie pomiarowe przy geodezyjnej obsłudze budowy budynku mieszkalnego   5 (4,00) pkt
  w książce:   Technologia GNSS i jej zastosowanie w pomiarach realizacyjnych i kontrolnych
  Strony: 96-106
  Karol Krawczyk, Paweł Ćwiąkala, Robert Krzyżak, Przemysław Leń, Grzegorz Oleniacz, Edyta Puniach, Zbigniew Siejka, Justyna Wójcik-Leń
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1