O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Aleksandra Maria Krampikowska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
307
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3950787
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 7483
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 30

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Experimental validation of concrete crack identification and location with acoustic emission method   15 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 23-28
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2012
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Time-frequency analysis of acoustic emission signals generated by the Glass Fibre Reinforced Polymer Composites during the tensile test   15 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 251, Strony: 1-8
  Grzegorz Świt, Anna Adamczak, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2017
   
 2. Wavelet Analysis of Acoustic Emissions during Tensile Test of Carbon Fibre Reinforced Polymer Composites   15 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245, Strony: 1-8
  Grzegorz Świt, Anna Adamczak, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2017
   
 3. A Prototype System for Acoustic Emission-Based Structural Health Monitoring of My Thuan Bridge   15 (3,95) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 2016 Prognostics and System Health Management Conference (PHM-Chengdu)
  Strony: 624-630
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska, Minh Chinh Luong
  Opublikowano: 2016
   
 4. Dragon bridge - the world largest dragon-shaped (ARCH) steel bridge as element of smart city   15 (3,33) pkt
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences
  Tom: 10, Zeszyt: 2016, Strony: 5
  Luong Minh Chinh, Anna Adamczak, Aleksandra Krampikowska, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2016
   
 5. Influence of the Number of Acoustic Emission Descriptors on the Accuracy of Destructive Process Identification in Concrete Structures   15 (9,00) pkt
  w czasopiśmie:   2016 PROGNOSTICS AND SYSTEM HEALTH MANAGEMENT CONFERENCE (PHM-CHENGDU)
  Strony: 6-11
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2016
   
 6. Nhat Tan Bridge - The Biggest Cable-Stayed Bridge in Vietnam   15 (3,33) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Zeszyt: 2016, Strony: 666-673
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska, Luong Minh Chinh, Anna Adamczak
  Opublikowano: 2016
   
 7. Application of the Acoustic Emission Method of identification and location of destructive processes to the monitoring concrete bridges   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   7th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS) Location: Shanghai, CHINA, Date: JUL 07-11, 2014
  Strony: 688-694
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. ZASTOSOWANIE METODY EMISJI AKUSTYCZNEJ DO LOKALIZACJI USZKODZEŃ W ZBIORNIKU NA PRODUKTY ROPOPOCHODNE   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 87, Zeszyt: 10
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska, Krzysztof Schabowicz
  Opublikowano: 2015
   
 2. Wstępna Analiza Możliwości Wykorzystania metody emisji akustycznej w ocenie trwałości konstrukcji betonowych   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 10, Zeszyt: 86, Strony: 31-36
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska, Krzysztof Schabowicz
  Opublikowano: 2014
   
 3. Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny stanu technicznego mostu stalowego   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 69, Zeszyt: 10, Strony: 559-562
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2013
   
 4. Identyfikacja sygnałów emisji akustycznej w betonie nieobciążonym   4 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 59, Zeszyt: 3/III, Strony: 189-196
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 5. Weryfikacja doświadczalna identyfikacji i lokalizacji zarysowania betonu przy zastosowaniu metody emisji akustycznej   4 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 58, Zeszyt: 3/II, Strony: 119-126
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska, Justyna Bryła, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2011
   
 6. Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny wykonawstwa przyczółka wiaduktu   5 (,63) pkt
  w czasopiśmie:   Magazyn Mosty
  Tom: 4, Strony: 60-66
  Grzegorz Świt, Barbara Goszczyńska, Aleksandra Krampikowska, Piotr Chmura, Izabela Kwaśniewska
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. APLICATION OF THE ACOUSTIC EMISSION METHOD OF INDENTIFICATION AND LOCATION OF DESTRUCTIVE PROCESSES TO THE MONITORING OF THE TECHNICAL STATE OF PRE-STRESSED CONCRETE BRIDGES   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   The Trasport Journal
  Zeszyt: 10, Strony: 1-10
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska, Minh Chinh Loung
  Opublikowano: 2015
   
 2. Badanie stalowych podziemnych zbiorników bunkrowych z wykorzystaniem emisji akustycznej
  w czasopiśmie:   Awarie budowlane - zapobieganie diagnostyka naprawa rekonstrukcje
  Strony: 269-276
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2015
   
 3. Verification of the location of damage on the bottom of the storage tank Petroleum products with extra composite bottom by using Acoustic Emission (AE) method and internal access eye
  w czasopiśmie:   Transcom Proceedings 2015
  Strony: 157-165
  Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2015
   
 4. A Possibility of Identyfication of Active Destructive Processes in Carbon FRP-Strengthened Beams by an AE Method
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2013, Published by University of Zylina 10th European Conference of Young Researches and Scientists, Zylina, Slovakia
  Strony: 141-143
  Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2013
   
 5. Application of Acoustic Emission (AE) to assess the condition of steel structures subjected to variable load   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings 59th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 15-20 September 2013, Krynica - Lublin
  Zeszyt: 56
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2013
   
 6. Experimental Validation of the Acoustic Emission (AE) Method for the Cracking Process Determination and Locatisation in Concrete Elements   5 (,83) pkt
  w czasopiśmie:   Report IABSE Conference Rotterdam 2013 “Assesment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructures"
  Tom: 99, Strony: 150-151
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2013
   
 7. Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny mostu stalowego
  w czasopiśmie:   Materiały XXVI Konferencji Naukowo Technicznej "Awarie Budowlane" 2013
  Strony: 973-981
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2013
   
 8. Application of acoustic emission metod for the analysis of cracking process in reinforcrd concrete
  w czasopiśmie:   Proceedings 58 th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 16-21 September 2012 Krynica – Rzeszów, Poland
  Strony: 72-73
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 9. Application of the acoustic emission (AE) method to bridge testing and diagnostics - comparison of procedures
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Prognostics and System Health Management Conference, PHM - 2012 Bejing, China
  Strony: 57
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 10. Application of the acoustic emission (AE) method to bridge testing and diagnostics comparison of procedures
  w czasopiśmie:   IEEE Xplore - IEEE Proceedings
  Strony: 1-10
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 11. Identification of acoustic emission signals in unloaded concrete
  w czasopiśmie:   Proceedings 58 the Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 16-21 September 2012 Krynica – Rzeszów, Poland,
  Strony: 202-203
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 12. Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny wykonawstwa wiaduktu nad torami kolejowymi
  w czasopiśmie:   XXV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Miedzyzdroje 24-24 maja 2011
  Tom: 2, Strony: 1243-1250
  Grzegorz Świt, Barbara Goszczyńska, Aleksandra Krampikowska, I. Kwasniewska, Piotr Chmura
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Zastosowanie metody emisji akustycznej w analizie wpływu lokalizacji i wielkosci zarysowania na trwałość betonowych obiektów mostowych   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane problemy budownictwa
  Strony: 223-231
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2015
   
 2. THE ABILITY TO IDENTIFY SHEAR IN REINFORCED CONCRETE BEAMS USING ACOUSTIC EMISSION METHOD   5 pkt
  w książce:   Wiedza i eksperymenty w budownictwie
  Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2014
   
 3. Application Of The Acoustic Emission To Bridge Testing And Diagnosis; Comparison Of Procedures   5 (1,25) pkt
  w książce:   Prognostics and System Health Management
  Strony: 1-10
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Ocena stanu technicznego metodą emisji akustycznej wybranych elementów konstrukcji mostu stalowego w ciągu drogi krajowej DK-77 nad rzeką Wisłą w miejscowości Sandomierz
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska, Wiesław Trąmpczyński, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1