O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   zbigko@tu.kielce.pl     telefon: (0-41) 34-24-576
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
49
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921370
LUDZIE NAUKI: 63090
USOS web: 710
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: budownictwo i konstrukcje metalowe, mechanika stochastyczna, niezawodność systemów, stateczność konstrukcji kompozytowych

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 135

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Experimental determination of critical loads in thin-walled bars with Z-section subjected to warping torsion   35 (17,50) pkt
  w czasopiśmie:   Thin-Walled Structures
  Tom: 75, Zeszyt: Complete, Strony: 87-102
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2014
   
 2. The formation of space bar structures supported by the system reliability theory   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 115-133
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2011
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Influence of the bearing capacity and reliability of connections and nodes on the bearing capacity and reliability of complex bar structures   15 pkt
  w czasopiśmie:   Recent Progress In Steel And Composite Structures
  Strony: 559-564
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Nośność bliskogałęziowych prętów ściskanych w strukturach przestrzennych   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture
  Tom: 34, Zeszyt: 64 (3/I/17), Strony: 407-416
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2017
   
 2. Impact of temperature on kinematically admissible failure mechanisms of energy-active segments of steel halls   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 5-9
  Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2016
   
 3. Optymalizacja nośności i niezawodności przestrzennie złożonych konstrukcji prętowych - cz. I   2 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Hale
  Zeszyt: 1/16, Strony: 62-65
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2016
   
 4. Optymalizacja nośności i niezawodności przestrzennie złożonych konstrukcji prętowych - cz. II   2 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Hale
  Zeszyt: 4/16, Strony: 2-6
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2016
   
 5. Energoaktywne segmenty hal przekryte regularną strukturą koszową   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE (JCEEA)
  Tom: XXXII, Zeszyt: 62 (2/15), Strony: 189-196
  Rafał Piotrowski, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2015
   
 6. Shapes of energy-active segments of steel buildings   15 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 61, Zeszyt: 3, Strony: 119-132
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka, Rafał Piotrowski, Karolina Brzezińska, Karolina Otwinowska, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 7. Ścieżki równowagi statycznej dźwigarów o falistym środniku ze wzmocnionymi skrajnymi żebrami podporowymi   7 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 8, Strony: 439-443
  Witold Basiński, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2015
   
 8. Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal przekryte strukturą regularną ze ściągiem   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13(3) 2014, Strony: 243-250
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski
  Opublikowano: 2014
   
 9. Instruments of probabilistic optimisation of load bearing capacity and reliability of statically indeterminate complex structures   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 60, Zeszyt: 1, Strony: 77-90
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2014
   
 10. Samoczynne odśnieżanie   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Builder
  Strony: 51-53
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2014
   
 11. Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal z przekryciem strukturalnym   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12(2) 2013, Strony: 221-228
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 12. On Adjusting the Load Bearing Capacity of Decisive Members to Reliability Classes of Statically Determinate Complex Structures   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 59, Zeszyt: 1, Strony: 131–142
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2013
   
 13. Probabilistyczna optymalizacja nośności słupów konstrukcji hal konwencjonalnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 59, Zeszyt: 3/II, Strony: 185-192
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2012
   
 14. Przystosowanie hal przekrytych strukturą do pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 2/2012/II, Zeszyt: 59, Strony: 431-438
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2012
   
 15. Sztywność połaciowa hal wiązarowo – płatwiowych przystosowanych do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 3/II, Zeszyt: 59, Strony: 193-200
  Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2012
   
 16. Nośność kratownicy Misesa z prętów obarczonych wstępnym wygięciem   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 58, Zeszyt: 3/II, Strony: 217-224
  Monika Chablaszek, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2011
   
 17. Probabilistic optimisation of the bearing capacity of conventional hall coverings   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Zeszyt: 3, Strony: 10-19
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2011
   
 18. Sztywność połaciowa struktur prętowych o oczkach kwadratowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 3/2011/II, Zeszyt: 58, Strony: 249-256
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2011
   
 19. O postaciowej nośności dźwigarów z falistym środnikiem   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i budownictwo
  Tom: 64, Zeszyt: 4, Strony: 197-200
  Zbigniew Kowal, Witold Basiński
  Opublikowano: 2008
   
 20. O racjonalnym stosowaniu doczołowych połączeń w konstrukcjach prętowych   2 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Zeszyt: 50 [256], Strony: 131-140
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2008
   
 21. Wyznaczanie sztywności obrotowej doczołowych połączeń podatnych na podstawie pomiaru drgań   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i budownictwo
  Tom: 64, Zeszyt: 8, Strony: 457-461
  Zbigniew Kowal, Witold Basiński
  Opublikowano: 2008
   
 22. O przyczynach kumulowania uszkodzeń w kopułach linowo-prętowych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 62, Zeszyt: 5, Strony: 260-264
  Zbigniew Kowal, Jarosław Zygmunt Mirski
  Opublikowano: 2006
   
 23. The effect of transverse forces on creeping buckling of viscoelastic compressed columns   4 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 5, Zeszyt: 2, Strony: 13-23
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2005
   
 24. O nośności krytycznej słupów dwugałęziowych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 57, Zeszyt: 10, Strony: 580-582
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2001
   
 25. O dostosowywaniu programów nauczania mechaniki konstrukcji do potrzeb budownictwa, a zwłaszcza projektowania   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 56, Zeszyt: 7, Strony: 353-355
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2000
   
 26. O stalowo-betonowych konstrukcjach zespolonych w świetle teorii i praktyki   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 56, Zeszyt: 12, Strony: 670-673
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2000
   
 27. Wąskokątny przeciwzakłóceniowy przyrząd skanujący do wykrywania źródeł w podczerwieni
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Tom: 1, Zeszyt: 51, Strony: 263-270
  M. Fusik, Jan Osiecki, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 1998
   
 28. Nośność graniczna prętów ściskanych pod interakcyjnym obciążeniem poprzecznym
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 7
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1996
   
 29. Propozycja modelu konstytutywnego prętów ściskanych do obliczania nośności granicznej rzeczywistych konstrukcji prętowych
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 12, Strony: 679-683
  Urszula Radoń, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 1995
   
 30. Struktury słoneczne w budowie hal
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 9
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1995
   
 31. Energoaktywne przekrycia łukowe
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 6
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1994
   
 32. Energoaktywne struktury przestrzenne
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 1
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1993
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Asekurowany segment energoaktywny hali przekryty strukturą zredukowaną ze ściągiem
  w czasopiśmie:   Materiały z konferencji ZK2014 Konstrukcje Metalowe – Zwięzłe Referaty, Kielce-Suchedniów 2-4 lipca 2014
  Strony: 36-39
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2014
   
 2. Comparative analysis of the reliability of energy-active covers of hall segments (Analiza porównawcza niezawodności energoaktywnych przekryć segmentów hal)
  w czasopiśmie:   Materiały z II Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Aktualne Problemy Konstrukcji Metalowych
  Strony: 123-126
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2014
   
 3. Ścieżki równowagi statycznej użebrowanych dźwigarów SIN
  w czasopiśmie:   Materiały z konferencji ZK2014 Konstrukcje Metalowe – Zwięzłe Referaty, Kielce-Suchedniów 2-4 lipca 2014
  Strony: 53-56
  Witold Basiński, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2014
   
 4. Wpływ temperatury na kinematycznie dopuszczalne mechanizmy zniszczenia energoaktywnych segmentów hal
  w czasopiśmie:   Materiały z konferencji ZK2014 Konstrukcje Metalowe – Zwięzłe Referaty, Kielce-Suchedniów 2-4 lipca 2014
  Strony: 19-22
  Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2014
   
 5. Energoaktywne segmenty samoczyszczącego przekrycia hali
  w czasopiśmie:   Materiały z XXI Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej „Ekologia a Budownictwo”, Bielsko-Biała 10-12 października 2013
  Strony: 161-168
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2013
   
 6. Wpływ sztywności blach czołowych na postaciową wytrzymałość krytyczną dźwigarów o falistym środniku
  w czasopiśmie:   Konstrukcje Stalowe
  Zeszyt: 3, Strony: 50-54
  Witold Basiński, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2013
   
 7. Wybrane zagadnienia wpływu temperatury na konstrukcję hal energoaktywnych
  w czasopiśmie:   III Konferencja Naukowa Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 17–19.11.2013
  Strony: 100
  Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2013
   
 8. The impact of corrugated Web stiffness on SIN Girder deflections In the Light of experimental research
  w czasopiśmie:   10th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, 3–5.X.2012, Bratislava, Slovakia
  Strony: 59-63
  Zbigniew Kowal, Witold Basiński
  Opublikowano: 2012
   
 9. Wpływ sztywności falistego środnika na ugięcia dźwigarów SIN w świetle badań doświadczalnych
  w czasopiśmie:   10th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings Bratysława, October 3-5, 2012 Proceedings
  Strony: 59 – 63
  Witold Basiński, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2012
   
 10. Wybrane zagadnienia konstrukcji hal energoaktywnych
  w czasopiśmie:   II Konferencja Naukowa Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 18 – 20.11.2012
  Strony: 113-114
  Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2012
   
 11. Hazards associated with the load-bearing capacity of bar space structures during assembly and performance
  w czasopiśmie:   Promysłowe Budiwnyctwo Ta Inżenerni Sporudy
  Strony: 34-40
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2011
   
 12. Utrata stateczności konstrukcji łukowych z rur prowadzących media pod ciśnieniem
  w czasopiśmie:   Konstrukcje Stalowe
  Zeszyt: 5, Strony: 22-24
  Monika Chablaszek, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2011
   
 13. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wyznaczanie rozkładu momentów w belkach ciągłych o połączeniach podatnych na podstawie pomiaru drgań
  w czasopiśmie:   Materiały XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej KONSTRUKCJE METALOWE - ICMS, Wrocław 2011
  Zbigniew Kowal, Witold Basiński
  Opublikowano: 2011
   
 14. Sprężysto-plastyczna utrata stateczności ściskanych prętów rurowych poddanych dwuosiowemu stanowi naprężenia
  w czasopiśmie:   Materiały z 56 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB – Problemy naukowo – badawcze budownictwa, Kielce – Krynica, 19 – 24.09.2010,
  Strony: 659-666
  Monika Chablaszek, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2010
   
 15. Wymiarowanie połączeń prętów w kratownicach z punktu widzenia niezawodności konstrukcji
  w czasopiśmie:   Materiały z 56 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB – Problemy naukowo – badawcze budownictwa, Kielce – Krynica, 19 – 24.09.2010
  Strony: 675-682
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2010
   
 16. Diagnostyczne oszacowanie sztywności zamocowania dźwigarów stalowych
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Kielce - Krynica 2009.
  Strony: 111-119
  Witold Basiński, Zbigniew Kowal, Paulina Obara
  Opublikowano: 2009
   
 17. Konstruowanie połączeń doczołowych. Zjawisko samoczynnego sprężenia śrub i blach czołowych cz. I
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Hale
  Strony: 5-7
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2009
   
 18. Konstruowanie połączeń doczołowych. Zjawisko samoczynnego sprężenia śrub i blach czołowych cz. II
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Hale
  Strony: 11-13
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2009
   
 19. O przyczynach zmniejszenia niezawodności stalowych konstrukcji wielkopowierzchniowych hal
  w czasopiśmie:   Wiadomości Konserwatorskie
  Zeszyt: 26, Strony: 565-573
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2009
   
 20. Zamocowanie dźwigarów stalowych - diagnostyczne oszacowanie sztywności
  w czasopiśmie:   Obiekty Inżynierskie
  Tom: 3/2009, Strony: 30-37
  Witold Basiński, Zbigniew Kowal, Paulina Obara
  Opublikowano: 2009
   
 21. Zwichrzenie bisymetrycznych belek dwuteowych podpartych widełkowo
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Kielce - Krynica 2009
  Strony: 133-141
  Roman Bijak, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2009
   
 22. Montażowe połączenia doczołowe blachownic na śruby sprężające blachy czołowe
  w czasopiśmie:   Inżynieria i budownictwo
  Tom: 63, Zeszyt: 9, Strony: 477-480
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2007
   
 23. Uszkodzenia doczołowo-stycznych połączeń dźwigarów z falistym środnikiem
  w czasopiśmie:   Konferencja N-T Awarie Budowlane, Szczecin-Międzyzdroje, 23-26 maj 2007
  Strony: 607-614
  Zbigniew Kowal, Łukasz Tkaczyk
  Opublikowano: 2007
   
 24. Uszkodzenia w postaci lokalnej utraty stateczności okładzin płyt warstwowych z otworami
  w czasopiśmie:   Konferencja N-T Awarie Budowlane, Szczecin-Międzyzdroje, 23-26 maj 2007
  Strony: 283-290
  Zbigniew Kowal, Anna Tkaczyk
  Opublikowano: 2007
   
 25. A time dependent carrying capacity of composite columns
  w czasopiśmie:   Progress in Steel, Composite and Aluminium Structure. Taylor and Francis Group, London ISBN 0-415-40120-8
  Strony: 202-203
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2006
   
 26. Model sztywności obrotowej doczołowych połączeń odkształconych dźwigarów o falistym środniku
  w czasopiśmie:   Pięćdziesiąta Druga Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2006, 11-16.09.2006 r.
  Tom: 2, Strony: 99-106
  Zbigniew Kowal, Witold Basiński
  Opublikowano: 2006
   
 27. Reologiczny model wytężenia stalowo - betonowych dźwigarów zespolonych
  w czasopiśmie:   Pięćdziesiąta Druga Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2006, 11-16.09.2006 r.
  Tom: 2, Strony: 131-137
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2006
   
 28. Zależna od czasu nośność słupów zespolonych
  w czasopiśmie:   XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Konstrukcje Metalowe - Rzeszów 2006" 21-23.06.2006r.
  Strony: 349-352
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2006
   
 29. About geometric invariability of cable and strut domes
  w czasopiśmie:   Int. Coli. of IASS Polish Chapter Lightweight Structures in Civil Engineering. Warsaw 12-14, September 2005
  Strony: 73-77
  Zbigniew Kowal, Jarosław Mirski
  Opublikowano: 2005
   
 30. Nośność krytyczna słupów stalowych o przekrojach podatnych na ścinanie
  w czasopiśmie:   50 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2004 r.
  Tom: 2, Strony: 191-198
  Roman Bijak, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2004
   
 31. Wpływ sił poprzecznych na nośność krytyczną i pełzanie lepko-sprężystych prętów ściskanych
  w czasopiśmie:   XLIX Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2003 r.
  Tom: 2, Strony: 65-72
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2004
   
 32. Wzmacnianie zabytkowych drewnianych belek polichromowanych za pomocą połączeń mechano klejowych
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Naukowa "Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych", Szczecin - Międzyzdroje 2004 r.
  Strony: 323-332
  Zbigniew Kowal, Andrzej Żaboklicki
  Opublikowano: 2004
   
 33. Bariery nauczania konstrukcji budowlanych w XXI wieku
  w czasopiśmie:   Ogólnopolska Konferencja Naukowo -Techniczna Kształcenie na kierunku budownictwo, Kielce 2003 r.
  Strony: 233-248
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2003
   
 34. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Interakcyjna nośność graniczna słupów drewnianych wzmacnianych dyskretnie nakładkami
  w czasopiśmie:   VIII Konferencja Naukowa Połączenia i węzły w konstrukcjach metalowych, Olsztyn-Łańsk 2003 r.
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2003
   
 35. Niezawodność belek o połączeniach odkształcalnych
  w czasopiśmie:   Konstrukcje stalowe
  Zeszyt: 5 spec., Strony: CD-CD
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2003
   
 36. O doświadczalnym wyznaczaniu nośności krytycznej płyt na modelach obarczonych imperfekcjami geometrycznymi
  w czasopiśmie:   XLVIII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2002
  Tom: 2, Strony: 101-108
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2002
   
 37. Doświadczalne wyznaczanie nośności krytycznej prętów obarczonych losowymi realizacjami imperfekcji geometrycznych
  w czasopiśmie:   X Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Konstrukcje Metalowe - Gdańsk
  Strony: 405-412
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2001
   
 38. Nośność krytyczna ram szkieletowych o węzłach odkształcalnych
  w czasopiśmie:   Materiały z Międzynarodowej Konferencji Węzły podatne w konstrukcjach metalowych i zespolonych, Warszawa 24-25.11.2000
  Strony: 173-182
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2000
   
 39. Nośność krytyczna ramy przechyłowej o węzłach odkształcalnyc
  w czasopiśmie:   Materiały z III Slovensko - Polsko - Ceske Sympozium Nelinearna Mechanika, Bratislava 3.10.2000
  Strony: 75-78
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2000
   
 40. Interakcja ściskania i zginania cienkościennych przekrojów skrzynkowych w stanie krytycznym
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowa -Badania Nośności Granicznej Konstrukcji Metalowych, Wrocław - Szklarska Poręba
  Strony: 185-192
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1998
   
 41. Solar Structures in the Construction of Halls
  w czasopiśmie:   Solar World Congress, Budapeszt
  Strony: 757
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1993
   
 42. Energoaktywne struktury łukowe jako przekrycia dachowe
  w czasopiśmie:   XXXVIII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica
  Tom: 4, Strony: 47-52
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1992
   
 43. Structures Spatiales Energoactives (Energy-Active Spatial Structures)
  w czasopiśmie:   First International Seminar on Structural Morphology , Montpellier, Francja 1992
  Strony: 369-378
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1992
   
 44. Equilibrium paths of the space structures taking into account the real work of their elements
  w czasopiśmie:   10th Polish Conference of Computer Methods in Mechanics, Świnoujście, Poland
  Strony: 381-388
  Urszula Radoń, Zbigniew Kowal, Jerzy Sendkowski
  Opublikowano: 1991
   

Rozdziały w monografiach
 1. Influence of bearing capacity and reliability of connections and nodes on bearing capacity and reliability of complex bar structures   5 pkt
  w książce:   Recent Progress in Steel and Composite Structures. Proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures
  Strony: 559-564
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2016
   
 2. Energoaktywne segmenty samoczyszczącego przekrycia hali   5 (2,00) pkt
  w książce:   Ekologia w budownictwie
  Strony: 285-295
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2015
   
 3. Monitorowanie nośności i niezawodności wiązarowych przekryć hal   5 (1,33) pkt
  w książce:   Konstrukcje betonowe i metalowe
  Strony: 207-214
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2015
   
 4. Nośność graniczna wsporników dźwigarów o falistym środniku   5 (4,00) pkt
  w książce:   Konstrukcje betonowe i metalowe
  Strony: 147-154
  Witold Basiński, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2015
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Matematyczny model wytężenia dźwigarów zespolonych w funkcji czasu
  w książce:   Konstrukcje zespolone
  Tom: 8, Strony: 2003-2012
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2008
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  O racjonalnym stosowaniu doczołowych połączen w konstrukcjach prętowych
  w książce:   Połączenia i węzły w konstrukcjach metalowych i zespolonych
  Strony: 131-140
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2008
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Sztywność i wytężenie zespolonych prętów stropowych struktur przestrzennych
  w książce:   Problemy naukowo- badawcze budownictwa
  Tom: 3, Strony: 467-474
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2007
   
 8. Błędna klasyfikacja - rozdział to minimum pół arkusza wydawniczego !
  A time dependent carrying capacity of composite columns
  w książce:   Progress in Steel, Composite and Aluminium Structure
  Strony: 202-203
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2006
   
 9. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zwichrzenie dźwigarów o falistym środniku pod obciążeniem montażowym
  w książce:   Kształtowanie konstrukcji, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje z blach fałdowych
  Tom: 2, Strony: 177-186
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Estimation of forces and displacement in tensegrity structures
  w książce:   Lightweight structures in civil engineering
  Strony: 98-101
  Zbigniew Kowal, Jarosław Mirski
  Opublikowano: 2009
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wyboczenie pełzające kompozytowych prętów ściskanych o właściwościach ostrzegawczych. Problemy budownictwa. Księga Jubileuszowa 70-lecia Prof. T. Bilińskiego.
  w książce:   Wyboczenie pełzające kompozytowych prętów ściskanych o właściwościach ostrzegawczych. Problemy budownictwa. Księga Jubileuszowa 70-lecia Prof. T. Bilińskiego
  Strony: 293-300
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2003
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Konstrukcja węzłów kratownic z zamkniętych kształtowników kwadratowych lub prostokątnych   30 (15,00) pkt
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Wdrożono: 2015
   
 2. Urządzenie do pozyskiwania i magazynowania energii cieplnej   30 (15,00) pkt
  Andrzej Szychowski, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2014
   
 3. Konstrukcja węzłów kratownic z zamkniętych kształtowników kwadratowych lub prostokątnych   60 (30,00) pkt
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2013
   
 4. Stalowo-betonowy słup   25 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2009
   
 5. Doczołowe połączenia sprężone i sposób ich wykonania   25 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2008
   
 6. Słup rurowo-betonowy i sposób jego wykonania   25 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2008
   
 7. Sposób naprawy słupów, zwłaszcza betonowych   25 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2008
   
 8. Sposób wykonywania stalowo-betonowych słupów rurowych   25 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2008
   
 9. Stalowo-betonowy słup zespolony   10 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2008
   
 10. Stalowo-betonowy słup zespolony   10 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2008
   
 11. Stalowo-betonowy słup zespolony   10 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2008
   
 12. Stężenie konstrukcji budowlanych   25 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2008
   
 13. Budowlane przekrycie dwuwarstwową kopułą prętową do pozyskiwania energii cieplnej   25 (12,50) pkt
  Zbigniew Kowal, Jarosław Mirski
  Opublikowano: 2007
   
 14. Zbrojenie główne, poziome kielichów stóp fundamentowych   15 (7,50) pkt
  Artur Wójcicki, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2006
   
 15. Doczołowe połączenia sprężone   25 pkt
  Zbigniew Kowal, G. Kołodziej
  Opublikowano: 2005
   
 16. Sposób połączenia elementów konstrukcji stalowych   25 (12,50) pkt
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2005
   
 17. Zbrojenie główne, poziome kielichów stóp fundamentowych
  Artur Wójcicki, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2003
   
 18. Budowlany dach wiązarowo-płatwiowy do pozyskiwania energii cieplnej   25 (12,50) pkt
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2002
   
 19. Sposób i urządzenie do krystalizacji i oczyszczania stali w procesie jej ciągłego lub półciągłego odlewania   12 (6,00) pkt
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2002
   
 20. Absorber promieniowania słonecznego
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1998
   
 21. Budowlana struktura przestrzenna do pozyskiwania energii cieplnej
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1995
   
 22. Budowlane przekrycia łukowe do pozyskiwania energii cieplnej
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1995
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Konstrukcja budynku, zwłaszcza wielokondygnacyjnego
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2015
   
 2. Konstrukcja przekrycia dachowego, zwłaszcza przezroczystego
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2015
   
 3. Konstrukcja pręta wielogałęziowego   2 (1,00) pkt
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2012
   
 4. Urządzenie do pozyskiwania i magazynowania energii cieplnej   2 (1,00) pkt
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2012
   
 5. Konstrukcja węzłów kratownic z zamkniętych kształtowników kwadratowych lub prostokątnych   2 (1,00) pkt
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2011
   
 6. Doczołowe połączenia sprężone i sposób ich wykonania   15 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2007
   
 7. Doczołowe połączenia sprężone i sposób ich wykonywania   15 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2007
   
 8. Doczołowe połączenia sprężone i sposób ich wykonania   10 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2006
   
 9. Stalowo-betonowy słup   10 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2006
   
 10. Strop stalowo-betonowy   10 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2006
   
 11. Zespolony strop samonośny   10 pkt
  Zbigniew Kowal, B. Misztal
  Opublikowano: 2006
   
 12. Słup ruro-betonowy i sposób jego wykonania   10 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2002
   
 13. Sposób naprawy słupów, zwłaszcza betonowych   10 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2002
   
 14. Sposób wykonywania stalowo-betonowych słupów rurowych   10 pkt
  Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2002
   
 15. Stężenie konstrukcji budowlanych   10 pkt
  Zbigniew Kowal, M. Mroczek, G. Niezgoda
  Opublikowano: 2002
   
 16. Budowlane przekrycie dwuwarstwową kopułą prętową do pozyskiwania energii cieplnej   10 (5,00) pkt
  Zbigniew Kowal, Jarosław Mirski
  Opublikowano: 2000
   
 17. Sposób połączenia elementów konstrukcji stalowych
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1998
   
 18. Sposób i urządzenie do krystalizacji i oczyszczania stali w procesie odlewania ciągłego i półciągłego
  Andrzej Szychowski, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 1997
   
 19. Budowlany dach wiązarowo-płatwiowy do pozyskiwania energii cieplnej
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1996
   
 20. Absorber promieniowania słonecznego
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1993
   
 21. Budowlane przekrycie łukowe do pozyskiwania energii cieplnej
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1992
   
 22. Budowlana struktura przestrzenna do pozyskiwania energii cieplnej
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1991
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1