O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Anna Aneta Kotwa
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   a.ceglarska@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-376
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
237
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 1992872
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 754
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 30

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Możliwość oszacowania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą funkcji dojrzałości   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 18, Zeszyt: 3, Strony: 145-149
  Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2013
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Parameters of Alumina Cement and Portland Cement with Addition of Chalcedonite Meal   15 pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245, Zeszyt: 245, Strony: 1-7
  Anna Kotwa
  Opublikowano: 2017
   
 2. Parameters of Concrete Modified with Glass Meal and Chalcedonite Dust   15 pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245, Strony: 1-7
  Anna Kotwa
  Opublikowano: 2017
   
 3. The Replacement of the Parts of the Aggregate in Concrete with Chalcedonite Powder   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 195, Strony: 183-188
  Anna Kotwa
  Opublikowano: 2017
   
 4. Parameters of SCC Concrete Supplemented with Chalcedonite Powder   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Zeszyt: 161C, Strony: 110-115
  Anna Kotwa
  Opublikowano: 2016
   
 5. Effect of selected admixtures on the properties of ordinary concrete   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 108, Zeszyt: 108, Strony: 504-509
  Anna Kotwa
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. IMPACT OF ADDED CHALCEDONITE POWDER ON SELECTED CONCRETE PROPERTIES   9 pkt
  w czasopiśmie:   STRUCTURE AND ENVIRONMENT
  Zeszyt: 4, Strony: 241-247
  Anna Kotwa
  Opublikowano: 2017
   
 2. INFLUENCE OF MINERAL ADDITIVES PROPERTIES OF CONCRETE   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: II, Strony: 91-96
  Anna Kotwa, Edyta Spychał
  Opublikowano: 2016
   
 3. Parametry stwardniałego betonu z dodatkiem mączki chalcedonitowej   8 pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 6, Strony: 86-88
  Anna Kotwa
  Opublikowano: 2016
   
 4. THE INFLUENCE OF CELLULOSE ETHERS ON THE CHOSEN PROPERTIES OF CEMENT MORTAR IN THE PLASTIC STATE   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   STRUCTURE AND ENVIRONMENT
  Tom: 3, Strony: 153-160
  Anna Kotwa, Edyta Spychał
  Opublikowano: 2016
   
 5. Analiza wybranych parametrów betonów z dodatkiem pyłów mineralnych i włókien polimerowych   8 pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 5, Strony: 59-60
  Anna Kotwa
  Opublikowano: 2015
   
 6. Określenie spadku wytrzymałości oraz przyrostu objętości młodego betonu w zależności od temperatury dojrzewania   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 11, Strony: 30-32
  Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2012
   
 7. Influence of sub-zero temperature and initial set time on the properties of hardened concrete   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Zeszyt: 2, Strony: 11-17
  Anna Kotwa
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Wpływ mączki chalcedonitowej na właściwości betonu
  w czasopiśmie:   XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Technicza KONTRA 2016 Trwałość Budowli i Ochrona przed Korozją
  Strony: 19-22
  Anna Kotwa
  Opublikowano: 2016
   
 2. Szacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu dojrzewającego w stałej temperaturze za pomocą sztucznej sieci neuronowej, Materiały Budowlane
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Strony: 129-137
  Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2013
   
 3. Metody szacowania wytrzymałości na ściskanie betonu dojrzewającego w różnych temperaturach
  w czasopiśmie:   XVIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA KONTRA 2012. WARSZAWA-GLIWICE-SZCZYRK 2012
  Strony: 25-28
  Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2012
   
 4. MOŻLIWOŚĆ SZACOWANIA WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ZA POMOCĄ FUNKCJI DOJRZAŁOŚCI
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo- Techniczna. Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej. Matbud 2011
  Strony: 425-431
  Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2011
   
 5. Określenie spadków wytrzymałości oraz przyrostu objętości młodego betonu w zależności od temperatury dojrzewania
  w czasopiśmie:   Budownictwo ogólne.Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2011r.
  Strony: 139-144
  Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2011
   
 6. Wpływ oddziaływania ujemenj temperatury w początkowym stadium dojrzewania na wytrzymałość na ściskanie betonu z kruszywem dolomitowym
  w czasopiśmie:   XVII Konferencja Naukowo- Techniczna KONTRA 2010 „Trwałość budowli i ochrona przed korozją”Warszawa-Gliwice-Szczyrk 2010r.
  Strony: 37-40
  Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2010
   
 7. Wpływ działania ujemnej temperatury na odkształcenia młodego betonu
  w czasopiśmie:   Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa. Badania naukowe doktorantów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Monografia.Gliwice 2009r.
  Strony: 303-313
  Anna Kotwa
  Opublikowano: 2009
   
 8. Wpływ działania ujemnej temperatury na właściwości młodego betonu
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Strony: 105-112
  Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2009
   
 9. Wpływ zamrożenia młodego betonu na jego właściwości po 28 dniach dojrzewania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Budownictwo
  Zeszyt: 113, Strony: 15-23
  Anna Kotwa
  Opublikowano: 2008
   

Rozdziały w monografiach
 1. Building Contractor Selection Criteria on the Example of Tenders Published by Commune Offices in Kielce County   5 pkt
  w książce:   Scientific problems in project management
  Tom: 1, Strony: 63-75
  Anna Kotwa
  Opublikowano: 2016
   
 2. Rola włókien polimerowych i dodatków na wybrane właściwości betonu   5 (3,00) pkt
  w książce:   Budmika 16
  Tom: 1, Strony: 162-171
  Anna Kotwa, Mateusz Kopeć, Bartosz Mazur
  Opublikowano: 2016
   
 3. Wpływ niskiej temperatury na właściwości betonu   5 (3,00) pkt
  w książce:   Budownictwo Zrównoważone
  Strony: 162-171
  Anna Kotwa, Bartosz Mazur, Mateusz Kopeć
  Opublikowano: 2016
   
 4. Właściwości betonu wykonanego z cementu CEM II/B-V 32,5R i dodatku pyłu mineralnego   5 (4,00) pkt
  w książce:   Ekoinnowacje w materiałach i technologiach budowlanych
  Strony: 121-133
  Anna Kotwa
  Opublikowano: 2015
   
 5. Wpływ pyłów mineralnych i włókien polimerowych na wybrane właściwości betonów wysokiej wytrzymałości   5 (4,00) pkt
  w książce:   Budwnictwo Ogólne Zagadnienia Konstrukcyjne, Materiałowe i Cieplno - Wilgotnościowe w Budownictwie
  Strony: 151-161
  Anna Kotwa
  Opublikowano: 2015
   
 6. Wpływ temperatury ujemnej i czasu wstępnego dojrzewania na właściwości stwardniałego betonu   4 pkt
  w książce:   Zagadnienia materiałowe w budownictwie i inżynierii środowiska
  Strony: 28-37
  Anna Kotwa
  Opublikowano: 2012
   
 7. Prawa i obowiązki pracownika w dziedzinie BIOZ wynikające z Kodeksu Pracy w budownictwie   3 pkt
  w książce:   Technologia i zarządzanie w budownictwie
  Strony: 17-22
  Anna Ceglarska
  Opublikowano: 2008
   
 8. Przedsiębiorstwo jako inwestor w ochronie środowiska   3 pkt
  w książce:   Technologia i zarządzanie w budownictwie
  Zeszyt: 91, Strony: 179-184
  Anna Ceglarska
  Opublikowano: 2008
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1