O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Łukasz Jan Kosno
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Stanowisko:      Doktorant     (grupa stanowisk: pozostali)
E-mail:   lkosno@tu.kielce.pl
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
977
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 4014371
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 10

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Evaluation of precast pre-post -tensioned concrete bridge beams with the use of GPR method   15 (7,39) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia engineering
  Tom: 156, Strony: 443-450
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno, Łukasz Sławski
  Opublikowano: 2016
   
 2. GPR investigation of flexible soil-steel bridge structure   15 (7,39) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 156, Strony: 172-179
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno, Łukasz Sławski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Behaviour Analysis of steel-shell-and-soil corrugated structure in the construction phase illustrated with supercor SC-57C   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings conference METAL 2015
  Strony: 716-722
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. ZASTOSOWANIE METODY GEORADAROWEJ DO OCENY POPRAWNOŚCI WYKONANIA KONSTRUKCJI GRUNTOWO-POWŁOKOWEJ   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
  Tom: XXXIV, Zeszyt: 64 nr 3/I, Strony: 153-164
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno
  Opublikowano: 2017
   
 2. Diagnostyka płyt warstwowych za pomocą metody georadarowej   9 (4,43) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 88, Zeszyt: 10, Strony: 40-43
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno, Łukasz Sławski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Efektywność badań georadarowych przy ocenei poprawnosci wykonania i stanu technicznego konstrukcji z elemntów prefabrykowanych   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture
  Tom: XXXIII, Zeszyt: 63, Strony: 19-26
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno, Łukasz Sławski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Wykorzystanie techniki georadarowej do oceny poprawności wykonania konstrukcji gruntowo-powłokowej - studium przypadku   9 (4,43) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 88, Zeszyt: 9, Strony: 4-9
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno, Łukasz Sławski
  Opublikowano: 2016
   
 5. WORK ANALYSIS OF SOIL-STEEL STRUCTURE IN THE CONSTRUCTION PHASE ILLUSTRATED WITH SUPERCOR SC-57S   3 pkt
  w czasopiśmie:   STRUCTURE AND ENVIRONMENT
  Tom: 6, Zeszyt: 3/2014, Strony: 5-11
  Łukasz Kosno
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Wybrane problemy logistyczno-techniczne w budowie mostów gruntowo-powłokowych pokazane na przykładzie budowy mostu na rzece Łódka
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 5, Strony: 215-220
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno
  Opublikowano: 2015
   

Rozdziały w monografiach
 1. Inwentaryzacja niedostępnych elementów konstrukcji budynku z zastosowaniem georadaru na przykładzie budynku zabytkowego   5 (1,67) pkt
  w książce:   Wybrane
  Strony: 85-93
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno, Łukasz Sławski
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1