O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr Dorota Edyta Koruba
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej
Pełniona funkcja: BRAK DANYCH
Stanowisko:      INNE     (grupa stanowisk: pozostali)
E-mail:   dkoruba@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-858
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
236
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3942575
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 746
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 629
Dyscypliny KBN:* Biologia środowiskowa,
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 29

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Błędny identyfikator "Web of Science" !
  BASIC RESEARCH OF BIOMASS INDICATING ITS ENERGY POTENTIAL IN THE ASPECT CARBON DIOXIDE EMISSIONS
  w czasopiśmie:   Conference Proceedings Volume 17
  Tom: 17, Zeszyt: 43, Strony: 619-626
  Dorota Koruba, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Biomass - alternative renewable energy source to the fossil fuels   15 (9,00) pkt
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences 14, Energy and Fuels 2016
  Tom: 14, Strony: 1-10
  Dorota Koruba, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2017
   
 3. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Effect of high CO2 concentrations on the molds’ growth and morphology present in the indoor air.
  w czasopiśmie:   Proceedings, Indoor Air 2017, Lublin, Poland
  Strony: 1-7
  Dorota Koruba, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   
 4. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  State control test procedure of the mycological materials and microclimate emergency in newly constructed buildings.
  w czasopiśmie:   Proceedings, Indoor Air 2017
  Strony: 1-2
  Dorota Koruba, Robert Piekoszewski, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   
 5. Tests of thermal resistance of simulated walls with the reflective insulation   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences, 67, Proc of International Conference Experimental Fluid Mechanics 2013
  Tom: 67
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Łukasz Jan Orman, Xavier Lucas, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Dorota Koruba
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza porównawcza wybranych obiektów dydaktycznych w aspekcie efektywności energetycznej   8 (2,72) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 8, Strony: 38-39
  Dorota Koruba, Robert Piekoszewski, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Data on acoustic and thermal properties of reflective insulation   3 (,75) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 6, Zeszyt: 1, Strony: 38-42
  Ryszard Dachowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Mariola Starzomska, X. Lucas
  Opublikowano: 2014
   
 3. Próba poprawy jakości powietrza wewnętrznego w przedszkolu   3 (,75) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 7-13
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2014
   
 4. Assessment of the fungi contamination degree in selected public buildings in the city of Kielce   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Strony: 41-51
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba,
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analiza wpływu koncentracji ditlenku węgla, temperatury i wilgotności względnej powietrza na liczebność jednostek mogących tworzyć kolonie grzybów pleśniowych
  w czasopiśmie:   FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE
  Tom: IX, Zeszyt: 3, Strony: 13-18
  Dorota Koruba, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Systemy techniczne odnawialnych źródeł energii zastosowane w domu autonomicznym.
  w czasopiśmie:   Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
  Tom: VIII, Zeszyt: 3, Strony: 9-14
  Dorota Koruba, Robert Piekoszewski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 2017
   
 3. Potencjał wybranych biopaliw stałych możliwy do wykorzystania na cele energetyczne w aspekcie zrównoważonego rozwoju energetycznego
  w czasopiśmie:   Zrównoważony Rozwój - Debiut naukowy 2015
  Strony: 165-172
  Aleksandra Florczyk, Dorota Koruba, Karolina Gierak
  Opublikowano: 2016
   
 4. „Wpływ różnych rozwiązań nawiewu powietrza na mikroklimat i czystość mikrobiologiczną pomieszczeń”
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 9202-9211
  Dorota Koruba, Marek Telejko
  Opublikowano: 2015
   
 5. Mikroklimat pomieszczeń przy zastosowaniu różnych rozwiązań konstrukcyjno-instalacyjnych
  w czasopiśmie:   Matriały Konferencyjne - Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, PT 7, Łódź
  Strony: 98-99
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2011
   
 6. Możliwości uzupełniania strumienia powietrza wentylacyjnego w aspekcie czystości mikrobiologicznej mikroklimatu wewnętrznego
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, "Krynica 2009", Kielce - Krynica, 20-25 września 2009 r. : problemy naukowo-badawcze budownictwa
  Tom: LV, Strony: 623-630
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Marek Telejko
  Opublikowano: 2009
   
 7. Możliwości uzupełniania strumienia powietrza wentylacyjnego w aspekcie czystości mikrobiologicznej mikroklimatu wewnętrznego
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2009, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 623-630
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Marek Telejko
  Opublikowano: 2009
   
 8. Activity of gamma glutamyl transferase after heavy metal injection in rabbit organs
  w czasopiśmie:   16th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Kraków 2007
  Strony: 304-305
  Dorota Koruba, G. Świderska-Kołacz, J. Klusek, M. Mazur, A. Kołataj
  Opublikowano: 2007
   
 9. Effect of heavy metal on the glutatione peroxidase activity in the liver and kidney of rabbit
  w czasopiśmie:   16th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Kraków 2007.
  Strony: 202-203
  Dorota Koruba, G. Świderska-Kołacz, J. Klusek, M. Mazur, A. Kołataj
  Opublikowano: 2007
   
 10. Rola glutationu w komórkach bakteryjnych
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej.
  Zeszyt: 82, Strony: 153-160
  Dorota Koruba
  Opublikowano: 2006
   
 11. The influence of different doses of thyroxine on the glutathione concentration in miceorgans
  w czasopiśmie:   15th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Kraków 2006
  Strony: 253
  Dorota Koruba, G. Świderka-Kołacz, J. Klusek, Barbara Parka, E Żaczek-Kucharska
  Opublikowano: 2006
   
 12. The influence of different doses of thyroxine on the glutathione concentration in miceorgans
  w czasopiśmie:   15th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Kraków 2006
  Strony: 253
  Dorota Koruba, G. Świderka-Kołacz, J. Klusek, Barbara Parka, E Żaczek-Kucharska
  Opublikowano: 2006
   

Rozdziały w monografiach
 1. Jakość powietrza w pomieszczeniach skażonych grzybami pleśniowymi   5 (1,70) pkt
  w książce:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Strony: 137-141
  Dorota Koruba, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2013
   
 2. Klimat i mikroklimat   5 (1,25) pkt
  w książce:   Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
  Strony: 137-141, 155-164
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Dorota Koruba, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2013
   
 3. Wplyw paramietriw powitria na proces zrostannia plisniawich grybiw u prymiszczienniach "chorych" budynkiw   5 (2,46) pkt
  w książce:   Komunalne gospodarstwo mist
  Tom: 101, Strony: 165-175
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Anatoly Fiodor Stroy
  Opublikowano: 2011
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Activity of gamma glutamyl transferase after heavy metal injection in rabbit organs
  w książce:   Network of molecular and cellular biology
  Strony: 304
  Dorota Koruba, G. Świderska-Kołacz, J. Klusek, M. Mazur, A. Kołataj
  Opublikowano: 2007
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ wyjściowego stosunku węgla do azotu na przebieg procesu kompostowania osadów ściekowych
  w książce:   Środowiskowe aspekty melioracji wodnych (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Strony: 149-156
  Jarosław Matyja, Dorota Koruba
  Opublikowano: 2007
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ kadmu na koncentrację glutationu zredukowanego w wątrobie i nerce królików
  w książce:   Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych
  Dorota Koruba, S. Zmorzyński, G. Świderska-Kołacz, J. Klusek, A. Kołataj
  Opublikowano: 2006
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zmiany aktywności ceroksydazy glutationowej w wątrobie i nerce królików pod wpływem chlorku kadmu
  w książce:   Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych
  Dorota Koruba, G. Świderska-Kołacz, J. Klusek, A. Kołataj, M. Mazur
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Effect of heavy metal on the glutatione peroxidase activity in the liver and kidney of rabbit
  w książce:   Network of molecular and cellular biology
  Dorota Koruba, G. Świderska-Kołacz, J. Klusek, M. Mazur, A. Kołataj
  Opublikowano: 2009
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1