O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Adam Kłak
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   adamklak@tu.kielce.pl     telefon: 3424697
Język komunikacji: polski, angielski, niemiecki
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
402
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954811
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 770
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci: Technologia betonu, spoiwa cementowe, badania mrozoodporności.

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 20

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Frost Durability of Steel Fiber Self-Compacting Concrete for Pavements   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
  Tom: 11(1), Zeszyt: 1, Strony: 35-42
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2016
   
 2. Concrete water absorption tests   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Zeszyt: 5/2015, Strony: 304-312
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wpływ kilku czynników na wyniki normowego oznaczania nasiąkliwości betonu   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 20/82, Zeszyt: 5, Strony: 304-312
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2015
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Effect of Ground Granulated Blast Furnace Slag and Polymer Microspheres on Impermeability and Freeze-Thaw Resistance of Concrete   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Strony: 79 – 84
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. PREDICTION OF FREEZE-THAW RESISTANCE OF GGBFS CONCRETE BASED ON ANN MODELS.   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Architecture, Civil Engineering, Environment – ACEE
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 61-66
  Adam Kłak, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2015
   
 2. Possibility of pore size distribution application to the description of air entrained concrete porosity structure.   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 6, Zeszyt: 1/2014, Strony: 5-12
  Adam Kłak, Jerzy Wawrzeńczyk, Wioletta Kozak
  Opublikowano: 2014
   
 3. Wpływ wybranych czynników na wyniki badania nasiąkliwości betonu   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12, Zeszyt: 3
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2013
   
 4. Relationship between porosity characteristics and concrete frost durability in bridges   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4/2012, Strony: 28-34
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Właściwości fizyczne betonów samozagęszczalnych wykonanych z pyłem mineralnym.
  w czasopiśmie:   Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki.
  Strony: 169-176
  Adam Kłak, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2015
   
 2. Prediction of freeze - thaw resistance of GGBFS concrete based on ANN models.
  w czasopiśmie:   Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures
  Strony: 164-165
  Adam Kłak, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2014
   
 3. Trwałość mrozowa samozagęszczalnego betonu zbrojonego włóknami stalowymi.
  w czasopiśmie:   Materiały - III Konferencja POIG - Łódź 2013
  Strony: 58-59
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2014
   
 4. Internal damage of SFRSCC concrete subjected to freeze-thaw cycles.
  w czasopiśmie:   Materiały - 10th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS – 24-26 czerwca 2013 Żylina, Słowacja
  Strony: 341-345
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2013
   
 5. Odporność na powierzchniowe łuszczenie betonu z cementu hutniczego.
  w czasopiśmie:   Materiały - XIII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa – 9 – 10 maja 2013 Szczyrk.
  Strony: 2-8
  Adam Kłak
  Opublikowano: 2013
   
 6. Odporność na powierzchniowe łuszczenie betonu zawierającego granulowany żużel wielkopiecowy
  w czasopiśmie:   Konferencja Dni betonu 2012
  Strony: 979-987
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Tomasz Juszczak, Adam Kłak
  Opublikowano: 2012
   
 7. Trwałość mrozowa betonów z cementami żużlowymi.
  w czasopiśmie:   Materiały - Konferencja POIG Łodź 18-20 listopad 2012
  Strony: 64-65
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Agnieszka Molendowska, T. Juszczak
  Opublikowano: 2012
   
 8. Trwałość mrozowa betonu mostowego
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo-Techniczna Trwałość budowli i ochrona przed korozją KONTRA 2012
  Strony: 67-70
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2012
   
 9. Krzywe skalowania stosowane w nieniszczacej ocenie wytrzymałości betonu metodą mlotka Schmidta
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Naukowo-Techniczna ZAGADNIENIA MATERIAŁOWE W INŻYNIERII LĄDOWEJ
  Strony: 419-424
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Mateusz Stańczyk
  Opublikowano: 2011
   
 10. Krzywe skalowania stosowane w nieniszczącej ocenie wytrzymałości betonu metodą młotka Schmidta.
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne Matbud'2011
  Strony: 419-424
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, M. Stańczyk
  Opublikowano: 2011
   
 11. Numerical simulation of freezing process in early age concrete with phase change phenomena
  w czasopiśmie:   Materiały IX European conference of young research and scientific workers – TRANSCOM 2011
  Tom: Section 7
  Adam Kłak, M. Stańczyk
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Badania eksperymentalne.   5 (1,33) pkt
  w książce:   Fizyka Budowli w teorii i Praktyce - Łódź 2013.
  Strony: 297-302
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1