O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Justyna Magdalena Kasińska
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
181
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3948219
LUDZIE NAUKI: 237264
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:metalurgia
specjalnosci: odlewnictwo

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 52

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Petal epidermal micromorphology in holoparasitic Orobanchaceae and its significance for systematics and pollination ecology   20 pkt
  w czasopiśmie:   Australian Systematic Botany
  Tom: 30, Zeszyt: 1, Strony: 48-63
  Justyna Kasińska, Renata Piwowarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 2. Micromorphological intraspecific differentiation of nectar guides and landing platform for pollinators in the Iberian parasitic plant Cistanche phelypæa (Orobanchaceae)   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Botany Letters (ACTA BOTANICA GALLICA)
  Tom: 163, Zeszyt: 1, Strony: 47-55
  Renata Piwowarczyk, Luis Carlon, Justyna Kasińska, Szymon Tofil, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2016
   
 3. MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH-ALLOYED 23Cr-5Mn-2Ni-3Mo CAST STEEL   30 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 60, Zeszyt: 4, Strony: 2529-2533
  B. Kalandyk, R. Zapała, Justyna Kasińska, M. Wróbel, M. Balicki
  Opublikowano: 2015
   
 4. The influence of the rare earth metals modification on the fracture toughness of G17CrMo5-5 cast steel at low temperature   30 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 60, Zeszyt: 2A, Strony: 773-777
  Ihor Dzioba, Justyna Kasińska, Robert Pała
  Opublikowano: 2015
   
 5. Wide - Ranging influence of mischmetal on properties of G17CrMo5-5 cast steel   25 pkt
  w czasopiśmie:   Metalurgija
  Tom: 54, Zeszyt: 1, Strony: 135-138
  Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2015
   
 6. INFLUENCE OF RARE EARTH METALS ON MICROSTRUCTURE AND INCLUSIONS MORPHOLOGY G17CrMo5-5 CAST STEEL   25 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 59, Zeszyt: 3, Strony: 993-996
  Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2014
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. The characterisation of pure titanium for biomedical applications   15 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Metalurgija
  Tom: 56, Zeszyt: 1-2, Strony: 191-194
  Grzegorz Gałuszka, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Justyna Kasińska, Renata Gałuszka
  Opublikowano: 2017
   
 2. IMPACT STRENGTH OF GX8CrNi12, GX5CrNi18-9 AND GX5CrNiMo19-11-2 CAST STEEL AT-30 degrees C   15 pkt
  w czasopiśmie:   Metalurgija
  Tom: 55, Zeszyt: 4, Strony: 745-748
  B. Kalandyk, R. Zapała, Justyna Kasińska, B. Radoń
  Opublikowano: 2016
   
 3. MODIFICATION INFLUENCE OF MISCHMETAL ON FRACTOGRAPHY FRACTURE OF G17CrMo5-5 CAST STEEL SAMPLES AFTER THE THREE-POINT BENDING TEST   15 pkt
  w czasopiśmie:   Metalurgija
  Tom: 55, Zeszyt: 4, Strony: 749-752
  Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2016
   
 4. Optical characterization of pure and Al-doped ZnO prepared by sol-gel method   15 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of SPIE
  Tom: 0031
  Radosław Belka, Justyna Kęczkowska, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Assessment of pearlite degradation in power industry cast steel after long-term exploatation   13 pkt
  w czasopiśmie:   Inzynieria Materiałowa
  Tom: 5, Zeszyt: 219, Strony: 216
  Justyna Kasińska, Piotr Matusiewicz, Andrzej Czarski, Leopold Barwicki
  Opublikowano: 2017
   
 2. Effects of Rare Earth Metal Addition on Wear Resistance of Chromium-Molybdenum Cast Steel   15 pkt
  w czasopiśmie:   ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 63-68
  Justyna Kasińska, Barbara Kalandyk
  Opublikowano: 2017
   
 3. Spawanie staliwa Cr-Mo z dodatkiem pierwiastków ziem rzadkich metodą TIG   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 89, Zeszyt: 6, Strony: 10-14
  Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2017
   
 4. Badanie właściwości mechanicznych złączy z niskowęglowych stali Cr-Mo spawanych laserowo   11 (2,75) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 1, Strony: 46-50
  Ihor Dzioba, Włodzimierz Zowczak, Justyna Kasińska, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2016
   
 5. Modyfikacja miszmetalem skutecznym sposobem podwyższania właściwości staliw dla energetyki   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka
  Zeszyt: 11, Strony: 657-660
  Piotr Furmańczyk, Mirosław Gajewski, Justyna Kasińska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2016
   
 6. Biodegradowalne ciecze chłodząco-smarujące w systemach tribotechnologicznych z powłokami diamentopodobnymi   11 (2,20) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1-9
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2015
   
 7. Effect of Heat Tratment on the Microstructures 20%Cr-21%Ni-5%Si Cast Steel   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 15, Zeszyt: 2, Strony: 39-42
  Barbara Kalandyk, Justyna Kasińska, E Olejnik
  Opublikowano: 2015
   
 8. Effects of Cr-Ni 18/9 Austenitic Cast Steel Modification by Mischmetal   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 12, Zeszyt: 4, Strony: 47–52
  Mirosław Gajewski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2012
   
 9. Wide – Ranging Influence of Mischmetal on Properties of GP240GH Cast Steel   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 12, Zeszyt: 4, Strony: 85-94
  Justyna Kasińska, Mirosław Gajewski
  Opublikowano: 2012
   
 10. Degradacja struktury i uszkodzenia rur kotłowych ze stali 13CrMo4-5 (15HM)   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej
  Zeszyt: 11, Strony: 680–683
  Mirosław Gajewski, Justyna Kasińska, L. Barwicki
  Opublikowano: 2011
   
 11. Analysis of the Inconel 600 alloy destruction process in the surrounding of oxygen, nitrogen and hydrogen   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Odlewnictwa
  Tom: 10, Zeszyt: 3, Strony: 61-66
  Mirosław Gajewski, Justyna Kasińska, Renata Mola
  Opublikowano: 2010
   
 12. Rare earth metals influence on mechanical properties and crack resistance of GP240GH and G17CrMo5-5 cast steels   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Odlewnictwa
  Tom: 9, Zeszyt: 4, Strony: 37-44
  Mirosław Gajewski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2009
   
 13. Rare earth metals influence on morphology of non-metallic inclusions and mechanism of GP240GH and G17CrMo5-5cast steel cracking   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Odlewnictwa
  Tom: 9, Zeszyt: 4, Strony: 55-52
  Mirosław Gajewski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2009
   
 14. Wykorzystanie metali ziem rzadkich do poprawy jakości staliw dla energetyki   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka, Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej
  Zeszyt: 19, Strony: 55-58
  Mirosław Gajewski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2009
   
 15. Badania porównawcze jakości warstw austenitycznych napawanych łukowo metodami ES, GMA i FCA   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka, Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej
  Tom: Zeszyt tematyczny Nr, Strony: 48-52
  Mirosław Gajewski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2008
   
 16. Exploitation of rare earth metals in cast steel production for power engineering   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Odlewnictwa
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 41-46
  Mirosław Gajewski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2008
   
 17. Badania napoin stellitowych na powierzchniach uszczelniających w armaturze   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: Nr 8, Zeszyt: 8, Strony: 43-48
  Mirosław Gajewski, Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 18. Naprawa powłok cynkowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Tom: Nr 2, Strony: 70-72
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 19. Naprawa wad w odlewach ze staliw Cr - Ni - Cu utwardzanych wydzieleniowo   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 8, Strony: 128-131
  Mirosław Gajewski, Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 20. Zabezpieczenie spoin elementów cynkowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Zeszyt: 8, Strony: 121-124
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 21. Doświadczenia z przemysłowej produkcji staliw Cr-Ni-Cu utwardzanych wydzieleniowo   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 27, Zeszyt: 3, Strony: 700-703
  Mirosław Gajewski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2006
   
 22. Elektronowy mikroskop skaningowy w badaniach struktury stopów odlewniczych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Odlewnictwa
  Tom: Nr 21 (1/2), Strony: 453-462
  Mirosław Gajewski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2006
   
 23. Modyfikacja laserowa powłok WC-Co nanoszonych obróbką elektroiskrową   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Zeszyt: 9-10, Strony: 87-90
  Norbert Radek, Aleksandra Hrabcakova, Justyna Kasińska, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Investigation of fracture toughness of S355JR steel in transition region using metallographic and fractographic tests. Part 1.
  w czasopiśmie:   9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures
  Strony: 41-43
  Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec, Justyna Kasińska, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2017
   
 2. EXPERIMENTAL - NUMERICAL ANALYSIS OF STRESS STATE IN FRONT OF THE CRACK TIP OF MODIFIED AND UNMODIFIED G17CrMo5-5 CAST STEEL BY RARE EARTH METALS IN A BRITTLE-DUCTILE TRANSITION REGION   5 (1,65) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 61, Zeszyt: 2, Strony: 1175-1181
  Ihor Dzioba, Robert Pała, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2016
   
 3. Laserowe spawanie stali austenitycznej i martenzytycznej do pracy w podwyższonych temperaturach
  w czasopiśmie:   XI Sympozjum Techniki Laserowej
  Strony: 40-40
  Bogdan Antoszewski, Hubert Danielewski, Justyna Kasińska, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2016
   
 4. THE STRUCTURE AND CHARACTERISTICS OF TRIBOLOGICAL SYSTEMS WITH DIAMOND LIKE CARBON COATINGS UNDER IONIC LIQUID LUBRICATION CONDITIONS   5 (,79) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 61, Zeszyt: 2, Strony: 1169-1174
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Justyna Kasińska, Joanna Hawlena
  Opublikowano: 2016
   
 5. Laboratory of Scanning Electron Microscopy at Kielce University of Technology as Research and Industry Support
  w czasopiśmie:   The Nano PL Conference 2014
  Strony: 20-22
  Justyna Kasińska, Piotr Furmańczyk, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2014
   
 6. Mikrostruktura i właściwości złączy spawanych laserowo płyt ze stali 16Mo3
  w czasopiśmie:   Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotechnologicznych
  Strony: 225-236
  Ihor Dzioba, Justyna Kasińska, Tadeusz Pała, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2014
   
 7. Nowa metoda naprawy powłok cynkowych
  w czasopiśmie:   STAL Metale&Nowe Technologie
  Zeszyt: 5-6, Strony: 40-42
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 8. Przyczyny uszkodzeń elementów urządzeń energetycznych
  w czasopiśmie:   IX Konferencja Naukowo - Techniczna - Projektowanie i Innowacje w Remontach Energetycznych PIRE'2007
  Zeszyt: 14
  Mirosław Gajewski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 9. The reparation of the zinc coatings
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Zeszyt: 5, Strony: 43-45
  Norbert Radek, Wojciech Depczyński, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 10. Naprawa powłoki cynkowej metodą depozycji elektroiskrowej
  w czasopiśmie:   XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej
  Strony: 501-506
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2006
   
 11. Próba identyfikacji faz w staliwie austenitycznym Cr-Ni metodą mikroanalizy rentgenowskiej
  w czasopiśmie:   XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej
  Strony: 39-46
  Mirosław Gajewski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2005
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analiza morfologii przełomów udarnościowych złączy spawanych ze staliwa G17CrMo5-5
  w książce:   Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych
  Strony: 291-298
  Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2017
   
 2. Mikrostruktura i właściwości mechaniczne w złączach spawanych laserowo z niskowęglowych stali ferrytycznych   5 (1,25) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 268-280
  Tadeusz Pała, Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2016
   
 3. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ORAZ MECHANIZMY PĘKANIA STALI S355JR W OBNIŻONYCH TEMPERATURACH   5 (1,25) pkt
  w książce:   Prace XLIV Szkoły inżynierii materiałowej
  Strony: 66-71
  Ihor Dzioba, Justyna Kasińska, Sebastian Lipiec, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2016
   
 4. Badania fraktograficzne pękania staliwa G17CrMo5-5 w obszarze przejścia krucho-plastycznego   5 (1,67) pkt
  w książce:   Prace XLIII szkoły inżynierii materiałowej
  Strony: 65-68
  Ihor Dzioba, Piotr Furmańczyk, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2015
   
 5. Mikrostruktura i właściwości złączy spawanych laserowo płyt ze stali 16Mo3   5 (1,25) pkt
  w książce:   Procesy Elektrotechnologiczne. Modelowanie i Sterowanie
  Strony: 204-215
  Ihor Dzioba, Justyna Kasińska, Tadeusz Pała, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2015
   
 6. Mikrostruktura, twardość, i odporność na pękanie materiału złączy spawanych laserowo płyt ze stali ferrytycznych   5 (1,67) pkt
  w książce:   Prace XLIII Szkoły Inżynierii Materiałowej.
  Strony: 198-204
  Ihor Dzioba, Justyna Kasińska, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2015
   
 7. Badanie właściwości mechanicznych oraz odporności na pękanie żeliwa ADI   5 (2,50) pkt
  w książce:   Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej
  Strony: 32-35
  Ihor Dzioba, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zastosowanie biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej w systemach tribotechnologicznych z powłokami diamentopodobnymi
  w książce:   9 Szkoła Obróbki Skrawaniem: Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii
  Strony: 149-158
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1