O pracowniku
Pomoc (F2)
dr Maciej Hajdukiewicz
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   mhajdukiewicz@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
698
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3925693
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 733
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 6

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Large wood clogging during floods in a gravel-bed river: the Długopole bridge in the Czarny Dunajec River, Poland.   35 pkt
  w czasopiśmie:   Earth Surface Processes and Landforms
  Tom: 42, Strony: 516 – 530
  Virginia Ruiz-Villanueva, Bartłomiej Wyżga, Paweł Mikuś, Maciej Hajdukiewicz, Markus Stoffel
  Opublikowano: 2017
   
 2. Factors controlling large-wood transport in a mountain river   35 pkt
  w czasopiśmie:   Geomorphology
  Tom: 272, Strony: 21-31
  Virginia Ruiz-Villanueva, Bartlomiej Wyzga, Joanna Zawiejska, Maciej Hajdukiewicz, Markus Stoffel
  Opublikowano: 2016
   
 3. Geographic Information Systems (GIS) as a tool for interpretation of neotectonics in the Podhale area, Poland   20 pkt
  w czasopiśmie:   Annales Societatis Geologorum Poloniae
  Tom: 86, Zeszyt: 1, Strony: 111-118
  Maciej Hajdukiewicz, Zbigniew Szczerbowski
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Wplyw linii strukturalnych w numerycznym modelu terenu na wyniki studium spadkow dla dzialek rolniczych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
  Tom: 05, Zeszyt: 2, Strony: 17-24
  Maciej Hajdukiewicz
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Użyteczność programu GeoMedia do redakcji map tematycznych na przykładzie mapy gleb Biebrzańskiego Parku Narodowego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Inżynieria Środowiska
  Tom: 21
  Maciej Hajdukiewicz
  Opublikowano: 2001
   
 2. Procedura tworzenia bazy danych do oceny warunkow wodno-glebowych w Systemie Informacji Geograficznej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa
  Tom: 68, Strony: 163-171
  Maciej Hajdukiewicz
  Opublikowano: 1999
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1