O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Jarosław Paweł Górski
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   jgorski@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-374
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
166
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3947360
LUDZIE NAUKI: 234189
USOS web: 742
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 695
Dyscypliny KBN:Inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci: Inżynieria wodna

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 33

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Zawartość zawiesin i metali ciężkich w wybranych falach ścieków deszczowych w zlewni miejskiej   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 34, Zeszyt: 2, Strony: 49-52
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Katarzyna Górska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2012
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Chemism of the run-off wastewater from urbanized areas based on the Kielce City example   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment. E3S Web of Conferences. Rome, Italy, September 23-27, 2012.
  Tom: 1
  A. Rabajczyk, Łukasz Bąk, Jarosław Górski
  Opublikowano: 2013
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Jakość wody i osadów dennych zbiornika wodnego Lubianka w Starachowicach   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 10, Zeszyt: 2, Strony: 635-643
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2016
   
 2. Zastosowanie programu SWMM do oceny funkcjonowania oczyszczalni wód deszczowych   10 (3,40) pkt
  w czasopiśmie:   Woda Środowisko Obszary Wiejskie
  Tom: 16, Zeszyt: 2 (54), Strony: 17-35
  Jarosław Górski, Bartosz Szeląg, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2016
   
 3. Zastosowanie programu SWMM do modelowania ilości i jakości ścieków deszczowych   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 9, Zeszyt: 2, Strony: 767-775
  Bartosz Szeląg, Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2015
   
 4. Heavy Metal Concentrations in Water and Bottom Sediments of Small Water Reservoir in Kaniow   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering. A
  Tom: 2, Zeszyt: 21, Strony: 167-176
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2014
   
 5. Koncentracja metali ciężkich w wodzie i osadach dennych małego zbiornika wodnego w Kaniowie   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedings of ECOpole
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 119-125
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2014
   
 6. Korelacje między wybranymi zanieczyszczeniami w ściekach deszczowych   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 8, Zeszyt: 2, Strony: 497-504
  Katarzyna Górska, Bartosz Szeląg, Jarosław Górski, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2014
   
 7. Preliminary assessment of silting and the quality of bottom sediments in a small water reservoir   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Water and Land Development
  Tom: 20, Zeszyt: 4-6, Strony: 47-53
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2014
   
 8. Wpływ charakterystyk opadowych na parametry hydrogramu odpływu ze zlewni zurbanizowanej   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
  Tom: 14, Zeszyt: 2, Strony: 103-114
  Bartosz Szeląg, Łukasz Bąk, Jarosław Górski
  Opublikowano: 2014
   
 9. Content of Heavy Metal Compounds in Bottom Sediments of the Suchedniów Water Reservoir   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering. A
  Tom: 20, Zeszyt: 7-8, Strony: 757-769
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Anna Rabajczyk
  Opublikowano: 2013
   
 10. Modelling of Stormwater Quantity and Quality on the Example of Urbanised Catchment in Kielce   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering. A
  Tom: 20, Zeszyt: 11, Strony: 1305-1316
  Bartosz Szeląg, Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2013
   
 11. Occurrence of Heavy Metals in Rain Wastewater on Example of Urban Catchment in Kielce   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering. A
  Tom: 20(9), Strony: 961-974
  Katarzyna Górska, Mikołaj Sikorski, Jarosław Górski
  Opublikowano: 2013
   
 12. Zawartość związków metali ciężkich w osadach dennych zbiornika Suchedniów   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedings of ECOpole
  Tom: 7, Zeszyt: 1, Strony: 287-294
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Anna Rabajczyk, Mirosław Szwed
  Opublikowano: 2013
   
 13. Analiza roli kaskady zbiorników retencyjnych w ochronie przeciwpowodziowej na przykładzie miasta Kunów   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus
  Tom: 11, Zeszyt: 2, Strony: 59-74
  Bartosz Szeląg, Łukasz Bąk, Jarosław Górski
  Opublikowano: 2012
   
 14. Wpływ budowy trasy ekspresowej S7 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Występa na redukcję pojemności zbiornika Suchedniów na rzece Kamionka   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 23-36
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2012
   
 15. Wpływ kaskady zbiorników małej retencji Suchedniów i Rejow na redukcję fali wezbraniowej na rzece Kamionka   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 13-22
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2012
   
 16. Metoda prognozowania zamulenia zbiornika wodnego na podstawie pomiaru pojemności   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie
  Tom: 11, Zeszyt: 4[36], Strony: 19-29
  Łukasz Bąk, Szczepan Ludwik Dąbkowski, Jarosław Górski
  Opublikowano: 2011
   
 17. Charakterystyka jakościowa ścieków deszczowych w świetle badań własnych i literatury   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Wiadomości melioracyjne i łąkarskie
  Tom: 53, Zeszyt: 3, Strony: 121-126
  Mikołaj Sikorski, Katarzyna Górska, Jarosław Górski, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   
 18. Wstępne wyniki badań ścieków deszczowych w jednym z kanałów w Kielcach   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 6, Zeszyt: 6, Strony: 20-24
  Szczepan Ludwik Dąbkowski, Katarzyna Górska, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2010
   
 19. Problemy ochrony przed powodzią opadową z deszczów nawalnych na przykładzie Kunowa   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Gospodarka Wodna
  Tom: 10, Zeszyt: 10, Strony: 389-396
  Szczepan Ludwik Dąbkowski, Jarosław Górski, Jarosław Bodulski
  Opublikowano: 2009
   
 20. Rola małego zbiornika wodnego w ochronie przed powodzią (w warunkach miasta Kunów)   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie
  Tom: 52, Zeszyt: 4, Strony: 155-160
  Szczepan Ludwik Dąbkowski, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2009
   
 21. Evaluation and prediction of silting in reservoir Cedzyna on the Lubrzanka River   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Water and Land Development
  Tom: 10, Zeszyt: 10, Strony: 133-149
  Jarosław Bodulski, Jarosław Górski
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Zatrzymać wodę w zlewni, czyli zmiana sposobu myślenia o problemach odwadniania terenu
  w czasopiśmie:   Polski Instalator
  Tom: 4, Strony: 49-52
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2013
   
 2. Jak oszczędzać na deszczu, czyli o systemach do wody deszczowej
  w czasopiśmie:   Polski Instalator
  Tom: 3, Strony: 46-52
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2012
   
 3. Negatywne oddziaływania prac ziemnych na środowisko na przykładzie budowy odcinka trasy S7
  w czasopiśmie:   Polskie Drogi
  Tom: 6 (194), Strony: 72-75
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2012
   
 4. Przydomowe przepompownie ścieków bytowo-gospodarczych
  w czasopiśmie:   Polski Instalator
  Tom: 7/8, Strony: 12-17
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2012
   
 5. Skład ścieków deszczowych i możliwości ich oczyszczania (cz. 2)
  w czasopiśmie:   Polski Instalator
  Tom: 5, Strony: 88-83
  Jarosław Górski, Katarzyna Górska, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2011
   
 6. Skład ścieków deszczowych i możliwości ich oczyszczania (cz.1)
  w czasopiśmie:   Polski Instalator
  Tom: 4, Strony: 80-83
  Jarosław Górski, Katarzyna Górska, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2011
   
 7. Eksploatacja wpustów kanalizacji deszczowej
  w czasopiśmie:   Wodociągi - Kanalizacja
  Tom: 2 (72), Zeszyt: 2, Strony: 28-31
  Jarosław Górski, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2010
   
 8. Pompownie przydomowe - rozwiązania konstrukcyjne
  w czasopiśmie:   Wodociągi - Kanalizacja
  Zeszyt: 2, Strony: 32-35
  Jarosław Górski, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2009
   
 9. Strategia ochrony miasta Kunów przed powodzią opadową z deszczów nawalnych
  w czasopiśmie:   Sympozjum Hydrotechnika XI’2009, Śląska Rada Naczelna Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach.
  Strony: 235-250
  Szczepan Ludwik Dąbkowski, Jarosław Górski, Jarosław Bodulski
  Opublikowano: 2009
   

Rozdziały w monografiach
 1. Skład wód opadowych i możliwości ich oczyszczania   4 (2,00) pkt
  w książce:   Wody opadowe a zjawiska ekstremalne
  Strony: 83-92
  Jarosław Górski, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1