O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Aleksandra Małgorzata Goreczna
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   boszczyk@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34 24 578
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
526
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954829
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 7489
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: budowa dróg

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 4

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Influence of aging on the properties of F-T wax modified roadway bitumen   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 9, Strony: 89-101
  Marek Iwański, Małgorzata Cholewińska, Aleksandra Goreczna
  Opublikowano: 2017
   
 2. Influence of synthetic wax F-T on aging of road bitumen 35/50   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 5, Zeszyt: 4, Strony: 21-26
  Marek Iwański, Aleksandra Goreczna
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The Effect of Synthetic Wax Content on the Changing Bitumen Parameter after Aging
  w czasopiśmie:   10-th European Conference of Young Researchers And Scientists, Section 7 -Civil Engineering, TRANSCOM 2013, Slovak Republic
  Strony: 89-92
  Aleksandra Goreczna
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Wpływ dodatku wosku syntetycznego na starzenie asfaltu   5 (4,00) pkt
  w książce:   Aktualne badania i analizy z inżynierii lądowej. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Bzówki
  Strony: 511-517
  Aleksandra Goreczna
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1