O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Ewa Głowienka
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   eglo@interia.pl     telefon: 882029813
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
954
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3958114
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 20

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. 4D Reconstruction and Visualisation of Krakow Fortress   15 pkt
  w czasopiśmie:   IEEE -2017 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics)
  Strony: 1-5
  Ewa Głowienka, Krystyna Michałowska, Beata Hejmanowska, Piotr Opaliński, Sławomir Mikrut, Piotr Kramarczyk, Agnieszka Struś
  Opublikowano: 2017
   
 2. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  ECO-BUILDINGS SUSTAINABLE DESIGN IN LINKAGE WITH REMOTE SENSING AND UNDERGROUND URBAN AGRICULTURE
  w czasopiśmie:   SGEM2017 Vienna GREEN Conference Proceedings
  Tom: Vol. 17, Zeszyt: Issue 63, Strony: 835-844
  Justyna Kobylarczyk, Ewa Głowienka, Jan W. Dobrowolski, Sławomir Mikrut
  Opublikowano: 2017
   
 3. Remote Sensing Methods In the Study of the Impact of Long-Term Process of Sulphur Mining on Environmental Changes of the Carpathian Foreland   15 pkt
  w czasopiśmie:   IEEE -Geodetic Congress (BGC Geomatics), 2017 Baltic
  Strony: 292 - 296
  Krystyna Michalowska, Ewa Głowienka, Beata Hejmanowska
  Opublikowano: 2017
   
 4. Spatio-temporal analysis of soil properties for the eastern border of the European Union   15 pkt
  w czasopiśmie:   ADVANCES AND TRENDS IN ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES II
  Strony: 407-412
  Ewa Głowienka, K. Michalowska, A. Pekala
  Opublikowano: 2017
   
 5. Use of LIDAR Data in the 3D/4D Analyses of the Krakow Fortress Objects   15 pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Ewa Głowienka, Krystyna Michałowska, Piotr Opaliński, Beata Hejmanowska, Sławomir Mikrut, Piotr Kramarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 6. Application of GIS and Remote Sensing Techniques in Multitemporal Analyses of Soil Properties in the Foreland of the Carpathians   15 pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  Tom: 44, Strony: 052044
  Ewa Głowienka, Krystyna Michałowska, Agnieszka Pękala, Beata Hejmanowska
  Opublikowano: 2016
   
 7. Free Satellite Imagery for Monitoring Reclaimed Sulphur Mining Region Tarnobrzeg, Poland   15 pkt
  w czasopiśmie:   IEEE -2016 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics)
  Strony: 134-139
  Beata Hejmanowska, Ewa Głowienka, Krystyna Michałowska
  Opublikowano: 2016
   
 8. ON-LINE GIS ANALYSIS AND IMAGE PROCESSING FOR GEOPORTAL KIELCE/POLAND DEVELOPMENT   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
  Tom: 41, Zeszyt: XLI-B2, Strony: 197-200
  Beata Hejmanowska, Ewa Głowienka, Ryszard Florek-Paszkowski
  Opublikowano: 2016
   
 9. SPATIAL-TEMPORAL DETECTION OF CHANGES ON THE SOUTHERN COAST OF THE BALTIC SEA BASED ON MULTITEMPORAL AERIAL PHOTOGRAPHS   15 pkt
  w czasopiśmie:   The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
  Tom: 41, Zeszyt: B2, Strony: 49-53
  Krystyna Michałowska, Ewa Głowienka, Agnieszka Pękala
  Opublikowano: 2016
   
 10. Temporal Satellite Images in The Process of Automatic Efficient Detection of Changes of the Baltic Sea Coastal Zone   15 pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  Tom: 44, Strony: 042019
  Krystyna Michalowska, Ewa Głowienka, Beata Hejmanowska
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analysis of multitemporal changes in the environment using gis and remote sensing in the aspect of construction projects   6 pkt
  w czasopiśmie:   Geomatics, Landmanagement and Landscape
  Zeszyt: No.2, Strony: 61-69
  Ewa Głowienka, Beata Hejmanowska, Krystyna Michałowska, Pękala Agnieszka
  Opublikowano: 2017
   
 2. BADANIA KORELACJI PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH W ŚRODOWISKU GLEBOWO – ROŚLINNYM PRZY ZASTOSOWANIU METOD GIS   9 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture
  Tom: XXXIII, Zeszyt: 63(1/I/16), Strony: 209-219
  Agnieszka Pękala, Ewa Głowienka
  Opublikowano: 2016
   
 3. Zastosowanie metod GIS w analizie struktury przestrzennej obszarów wiejskich gminy Sławno w powiecie opoczyńskim   9 pkt
  w czasopiśmie:   JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
  Tom: XXXIII, Zeszyt: 63 (3/16), Strony: 227-238
  Przemysław Leń, Ewa Głowienka
  Opublikowano: 2016
   
 4. Application of GIS analyses to identify the problematic agricultural areas in the course of land consolidation   11 pkt
  w czasopiśmie:   GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
  Tom: 9, Zeszyt: 4
  Ewa Głowienka, Justyna Wójcik-Leń
  Opublikowano: 2015
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. ANALYSIS OF THE CONTENT OF STRONTIUM IN THE SOIL OF EASTERN EUROPE, USING GIS TECHNIQUES   5 pkt
  w czasopiśmie:   INTERDISCIPLINARITY IN THEORY AND PRACTICE
  Zeszyt: 10, Strony: 228-233
  Krystyna Michałowska, Ewa Głowienka, Agnieszka Pękala
  Opublikowano: 2016
   

Monografie
 1. Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D   25 (20,00) pkt
  Ewa Głowienka, Bogdan Jankowicz, Bogusława Kwoczyńska, Przemysław Kuras, Krystyna Michałowska, Sławomir Mikrut, Agnieszka Moskal, Izabela Piech, Michał Strach, Jakub Sroka
  Opublikowano: 2015
   
 2. GIS i teledetekcja w monitoringu środowiska   25 (6,67) pkt
  Beata Hejmanowska, Ewa Głowienka, Andrzej Borkowski, Jolanta Kwiatkowska-Malina, Mateusz Kwolek, Krystyna Michałowska, Sławomir Mikrut, Agnieszka Pękala, Tomasz Pirowski, Barbara Zabrzeska-Gąsiorek
  Opublikowano: 2015
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D   5 (4,00) pkt
  Ewa Głowienka, Bogdan Jankowicz, Bogusława Kwoczyńska, Przemysław Kuras, Krystyna Michałowska, Sławomir Mikrut, Agnieszka Moskal, Izabela Piech, Michał Strach, Jakub Sroka
  Opublikowano: 2015
   
 2. GIS i teledetekcja w monitoringu środowiska   5 (4,00) pkt
  Ewa Głowienka, Andrzej Borkowski, Beata Hejmanowska, Jolanta Kwiatkowska-Malina, Mateusz Kwolek, Krystyna Michałowska, Sławomir Mikrut, Agnieszka Pękala, Tomasz Pirowski, Barbara Zabrzeska-Gąsiorek
  Opublikowano: 2015
   

Rozdziały w monografiach
 1. SPATIAL ANALYSIS OF AREAS WITHOUT ACCESS TO A PUBLIC ROAD IN THE VILLAGES OF THE COMMUNE SŁAWNO USING GIS TOOLS   5 pkt
  w książce:   ENVIRO Nitra 2015
  Strony: 40-46
  Ewa Głowienka, Przemysław Leń
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1