O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Teresa Front-Dąbrowska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   tfdabrowska@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
696
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3950375
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 732
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 2

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. The Principles of Changing Land Use Classification under Special Provisions in the Areas of Poland where Landslide Movements and Risk of Landslide Movements Occur   11 pkt
  w czasopiśmie:   Geomatics and Environmental Engineering
  Tom: 9, Zeszyt: 1, Strony: 25-38
  Teresa Front-Dąbrowska
  Opublikowano: 2015
   

Monografie
 1. Chosen issues of geodetic science   25 (12,50) pkt
  Anita Kwartnik-Pruc, Ryszard Florek-Paszkowski, Teresa Front-Dąbrowska, Agnieszka Bieda, Tomasz Adamczyk, Janusz Dąbrowski, Mykola Grynishak, Paweł Hanus, Elżbieta Jasińska, Robert Krzyżek, Edward Preweda, Anna Szafarczyk, Mikołaj Skulich
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1