O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
519
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921769
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 6

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. A GROUND EASEMENT TO A PUBLIC ROAD WITH THE CONTRACTUAL USE SPECIFICATION OF A ROAD LANE   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Geographic Information Systems Conference And Exhibition - Gis Odyssey 2016
  Strony: 100-104
  Ryszard Florek-Paszkowski, Agnieszka Cienciała
  Opublikowano: 2016
   
 2. ABANDONED PROPERTIES IN THE PROCESSES OF REAL ESTATE MANAGEMENT IN POLAND   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Geographic Information Systems Conference And Exhibition - Gis Odyssey 2016
  Strony: 70-76
  Agnieszka Cienciała, Ryszard Florek-Paszkowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. ON-LINE GIS ANALYSIS AND IMAGE PROCESSING FOR GEOPORTAL KIELCE/POLAND DEVELOPMENT   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
  Tom: 41, Zeszyt: XLI-B2, Strony: 197-200
  Beata Hejmanowska, Ewa Głowienka, Ryszard Florek-Paszkowski
  Opublikowano: 2016
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Tradycyjne i współczesne aspekty metrologiiw pomiarach katastralnych
  w czasopiśmie:   Konferencja VI Kongres Metrologii
  Strony: 351-353
  Agnieszka Cienciała, Aleksandra Semaniak, Ryszard Florek-Paszkowski
  Opublikowano: 2013
   

Monografie
 1. Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych   25 (12,50) pkt
  Tom: V
  Agnieszka Cienciała, Ryszard Florek-Paszkowski, Agnieszka Dawidowicz, Ryszard Źróbek, Andrzej Hopfer, Ludmiła Pietrzak, Stanisław Cegielski, Marek Ślusarski, Monika Siejka, Mariusz Zygmunt, Łukasz Śliwiński, Piotr Parzych, Jarosław Bydłosz, Marcin Ka
  Opublikowano: 2016
   
 2. Chosen issues of geodetic science   25 (12,50) pkt
  Anita Kwartnik-Pruc, Ryszard Florek-Paszkowski, Teresa Front-Dąbrowska, Agnieszka Bieda, Tomasz Adamczyk, Janusz Dąbrowski, Mykola Grynishak, Paweł Hanus, Elżbieta Jasińska, Robert Krzyżek, Edward Preweda, Anna Szafarczyk, Mikołaj Skulich
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1