O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Magdalena Sylwia Dańczuk
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Technologii Wody i Ścieków
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   magdar@tu.kielce.pl     telefon: (0-41) 34-24-807
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
262
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921550
LUDZIE NAUKI: 123991
USOS web: 688
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 661
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci: zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 18

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. The role of Proteus mirabilis cell wall features in biofilm formation   20 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Microbiology
  Tom: 198(9), Zeszyt: 9, Strony: 877-884
  Grzegorz Czerwonka, Anna Guzy, Klaudia Kałuża, Michalina Grosicka, Magdalena Dańczuk, Łukasz Lechowicz, Dawid Gmiter, Paweł Kowalczyk, Wiesław Kaca
  Opublikowano: 2016
   
 2. Application of the microwave energy to the hygienization of sewage sludge   13 (6,50) pkt
  w czasopiśmie:   EPE Journal
  Tom: 36, Zeszyt: 4, Strony: 77-85
  Magdalena Dańczuk, Janusz Łomotowski
  Opublikowano: 2010
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza zmienności sezonowej wybranych właściwości popiołów ze spalenia osadów ściekowych   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Naukowo-Metodyczny
  Tom: 1, Zeszyt: 34, Strony: 933-947
  Jolanta Latosińska, Magdalena Dańczuk
  Opublikowano: 2017
   
 2. Heavy metals (Pb, Cu) in soil from urbanized area at the communication route – Part 1 Metale ciężkie (Pb, Cu) w glebie z obszaru zurbanizowanego przy trakcie komunikacyjnym – część I   9 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Enwironment
  Tom: 9, Zeszyt: 4, Strony: 273-282
  Małgorzata Widłak, Magdalena Dańczuk, Renata Stoińska, Agata Widłak
  Opublikowano: 2017
   
 3. ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH ZANIECZYSZCZEŃ NA TERENACH ZIELONYCH POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ THE CONTENT OF SELECTED POLLUTANTS IN THE GREEN AREAS OF THE KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   9 (2,97) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 11, Zeszyt: 2, Strony: 632-638
  Małgorzata Widłak, Magdalena Dańczuk, Wojciech Nowak
  Opublikowano: 2017
   
 4. Badanie koagulacji objętościowej w wodzie z rzeki Biała Nida   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 2, Strony: 1-8
  Jarosław Gawdzik, Magdalena Dańczuk, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2013
   
 5. Wspomaganie koagulacji objętościowej wody z rzeki Silnica żelazianem (VI) potasu   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Ekologia i Technika
  Tom: 21, Zeszyt: 4, Strony: 155-159
  Magdalena Dańczuk, Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2013
   
 6. Zdolności sorpcyjne osadów ściekowych kondycjonowanych w warunkach środowiskowych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 87-92
  Elżbieta Bezak-Mazur, Magdalena Dańczuk
  Opublikowano: 2013
   
 7. Wykorzystanie energii mikrofal w procesie higienizacji osadów ściekowych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 95-104
  Magdalena Dańczuk, Janusz Łomotowski
  Opublikowano: 2008
   
 8. Wpływ metody mineralizacji próbki odcieków składowiskowych na wyniki oznaczeń metali ciężkich uzyskane metodą ASA   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 6, Zeszyt: 6, Strony: 34-35
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik, Magdalena Dańczuk
  Opublikowano: 2006
   
 9. Badania nad możliwością zastosowania mikrofal do higienizacji osadów ściekowych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 2, Strony: 29-31
  Magdalena Radosz
  Opublikowano: 2005
   
 10. Ocena wpływu mikrofalowej higienizacji osadów ściekowych na mobilność metali ciężkich   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 4, Strony: 24-26
  Magdalena Dańczuk, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Comparative analysis of ATP extraction effciency of the activated sludge using trichloroacetic acid (TCA), ultrasound and microwave
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 10th European Conference of Young Researchers and Scientists-Section 7 CIVIL ENGINEERING, TRANSCOM 2013, Zilina, Slovak Republic
  Ewa Stańczyk, Bartosz Jasionowski, Magdalena Dańczuk, Judyta Piórczyk,
  Opublikowano: 2013
   
 2. Studies on the release of ATP from the bacteria present in the water.
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 10th European Conference of Young Researchers and Scientists-Section 7 CIVIL ENGINEERING, TRANSCOM 2013, Zilina, Slovak Republic
  Strony: 115 - 119
  Bartosz Jasionowski, Ewa Stańczy, Magdalena Dańczuk, Judyta Piórczyk
  Opublikowano: 2013
   
 3. Mikrofalowa higienizacja osadów ściekowych
  w czasopiśmie:   Inżynieria Ekologiczna
  Strony: 77-82
  Magdalena Dańczuk, Janusz Łomotowski, Aleksandra Markowska
  Opublikowano: 2002
   
 4. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Metody ograniczania emisji amoniaku w budynkach inwentarskich
  w czasopiśmie:   Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie
  Magdalena Dańczuk
  Opublikowano: 2001
   
 5. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Nowe rozwiązania kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Janusz Łomotowski, Magdalena Dańczuk
  Opublikowano: 2001
   

Rozdziały w monografiach
 1. Wpływ zeolityzacji popiołów z osadów ściekowych na ich zastosowanie w inżynierii środowiska   5 (2,00) pkt
  w książce:   Energetyka. Aspekty badań interdyscyplinarnych
  Strony: 457-467
  Jolanta Latosińska, Magdalena Dańczuk
  Opublikowano: 2018
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1