O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Ryszard Dachowski prof. PŚk
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   tobrd@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-537
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
124
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921259
LUDZIE NAUKI: 70804
USOS web: 705
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: technologia i organizacja budownictwa

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 73

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Investigation of physico- chemical properties of sand-lime products modified of diabase aggregate and chalcedonite meal   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245, Zeszyt: 022095, Strony: 1-8
  Ryszard Dachowski, Katarzyna Komisarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 2. Determination of Microstructure and Phase Composition of Sand-Lime Brick after Autoclaving Process   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Strony: 747-753
  Ryszard Dachowski, Katarzyna Komisarczyk
  Opublikowano: 2016
   
 3. Impact of polyethylene glycol on porosity and microstructure of sand-lime product   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences
  Tom: 10, Strony: 1-4
  Ryszard Dachowski, Paulina Kostrzewa
  Opublikowano: 2016
   
 4. Landfill Leachate as an Additive in Sand-Lime Products   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Strony: 572-576
  Ryszard Dachowski, Milena Nowek
  Opublikowano: 2016
   
 5. The Influence of the Chalcedony on the Properties of Autoclaved Aerated Concrete   15 (5,25) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Strony: 699-703
  Sylwia Kapała, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2016
   
 6. The properties of doped sand- lime products   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   E3S Web Conferences
  Tom: 10, Zeszyt: 0037
  Ryszard Dachowski, Katarzyna Komisarczyk
  Opublikowano: 2016
   
 7. The use of waste materials in the construction industry   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Strony: 754-758
  Ryszard Dachowski, Paulina Kostrzewa
  Opublikowano: 2016
   
 8. Impact of modification of sand-lime mass with organic compounds on the microstructure and mechanical features of silicate bricks   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The 9th International Conference “ENVIRONMENTAL ENGINEERING” 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania
  Strony: 1-6
  Anna Stępień, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2014
   
 9. The impact of barium aggregate on the microstructure of sand-lime products   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 250-253, Zeszyt: 1-4, Strony: 618-621
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 10. The impact of lithium polysilicate on the microstructure of sand-lime products   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 250-253, Zeszyt: 1-4, Strony: 718-721
  Ryszard Dachowski, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2011
   
 11. The impact of various additives on the microstructure of silicate products   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 21, Strony: 1173-1178
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2011
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Modification of autoclaved aerated concrete with recycled materials   9 (3,15) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 9, Zeszyt: 4, Strony: 264-270
  Sylwia Brelak, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. REALIZATION OF UNDERGROUND OBJECTS BY THE OPEN CAISSON METHOD IN CONDITIONS OF BUILT-UP AREAS   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 9, Zeszyt: 3, Strony: 215-223
  Paulina Kostrzewa, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2017
   
 3. Silikaty w świetle ekologii i ekonomii   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
  Tom: 19, Zeszyt: 1, Strony: 41-46
  Paulina Kostrzewa, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2017
   
 4. Wielokryterialna analiza porównawcza wyrobów z autoklawizowanego betonu komórkowego modyfikowanego materiałami recyklingowymi   6 (2,10) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
  Zeszyt: 2(20), Strony: 29-36
  Sylwia Brelak, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2017
   
 5. Modyfikacja autoklawizowanego betonu komórkowego polistyrenem wysokoudarowym   8 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 6, Strony: 69-70
  Ryszard Dachowski, Sylwia Kapała
  Opublikowano: 2016
   
 6. Regranulat polistyrenu wysokoudarowego i granulat szła spienionego jako dodatki modyfikujące właściwości użytkowe zapraw   12 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona przed korozją
  Tom: 59, Zeszyt: 1s/A, Strony: 5-7
  Paulina Kostrzewa, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2016
   
 7. Wpływ dodatku polietylenoglikolu na właściwości użytkowe wyrobów wapienno-piaskowych   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 6, Strony: 73-74
  Ryszard Dachowski, Paulina Kostrzewa
  Opublikowano: 2016
   
 8. Wpływ krzemianu litu (2,6) na mikrostrukturę kompozytów wapienno-piaskowych   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Tom: 6, Strony: 71-72
  Ryszard Dachowski, Katarzyna Komisarczyk
  Opublikowano: 2016
   
 9. Application of bentonite suspension for diaphragm wall under "infill" conditions   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Zeszyt: 2, Strony: 72-80
  Ryszard Dachowski, Sylwia Kapała, Agnieszka Kowal-Zawadzak, Marcin Zawadzak
  Opublikowano: 2015
   
 10. Chitozan i hydroxyapatyt jako dodatki modyfikujące właściwości wyrobów silikatowych   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 12, Strony: 32-34
  Ryszard Dachowski, Milena Nowek
  Opublikowano: 2015
   
 11. Wpływ regranulatu polistyrenu wysokoudarowego na właściwości użytkowe autoklawizowanego betonu komórkowego   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 12, Strony: 18-20
  Ryszard Dachowski, Sylwia Kapała
  Opublikowano: 2015
   
 12. Data on acoustic and thermal properties of reflective insulation   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 6, Zeszyt: 1, Strony: 38-42
  Ryszard Dachowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Mariola Starzomska, X. Lucas
  Opublikowano: 2014
   
 13. Wpływ dodatku granulatu szkła spienionego na porowatość wyrobów silikatowych.   1 pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
  Tom: 13, Strony: 51-56
  Ryszard Dachowski, I. Jasińska
  Opublikowano: 2012
   
 14. Wpływ modyfikacji wyrobów silikatowych związkami organicznymi na ich mikrostrukturę i właściwości mechaniczne   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
  Zeszyt: 13, Strony: 57-62
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2012
   
 15. Zastosowanie technologii wstępnego urabiania gruntu podczas pogrążania obiektów podziemnych. Rzeszów 2004 r   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i inżynieria środowiska
  Zeszyt: 37[211] cz.1, Strony: 49 - 56
  Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2004
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Effect of Autoclaved Aerated Concrete Modification with High-Impact Polystyrene on Sound Insulation
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Sylwia Brelak, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. The effect of additives on the properties of modified autoclaved aerated concrete
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS
  Zeszyt: 7, Strony: 119-122
  Sylwia Brelak, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. The modification of calcium silicate products with recycled polymers
  w czasopiśmie:   Proceedings of 11th European Conference of Young Researchers and Scientists, TRANSCOM 2015, University of Žilina
  Strony: 223-228
  Milena Nowek, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Additives and admixtures impact on properties of restoration plasters
  w czasopiśmie:   Proceedings of 10th European Conference of Young Researchers and Scientists, TRANSCOM 2013, Section 7, Civil Engineering, 24-26 June, University of Žilina
  Strony: 223-228
  Milena Nowek, Ryszard Dachowski, Iga Jasińska
  Opublikowano: 2013
   
 5. LDPE presence impact on basic properties of silicate products
  w czasopiśmie:   Proceedings of 10th European Conference of Young Researchers and Scientists, TRANSCOM 2013, Section 7, Civil Engineering, 24-26 June, University of Žilina
  Strony: 37-40
  Milena Nowek, Ryszard Dachowski, Iga Jasińska, Anna Stępień
  Opublikowano: 2013
   
 6. The impact of technical graphite on the structure and compressive strength of calcium silicate products
  w czasopiśmie:   9th European Conference of Young Research and Science Workers. TRANSCOM 2011, Žilina.
  Strony: 23-26
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 7. Examination of silicate products in order to improve thermal insulation.
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Strony: 5-8
  Ryszard Dachowski, Tomasz Biegański
  Opublikowano: 2010
   
 8. Progressive methodology for determination of concrete plants productivity
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Strony: 18-23
  Renata Baskova, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2010
   
 9. Research on sand-lime products regarding their physical and mechanical features
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Strony: 5-8.
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 10. Structural modification of sand-lime blocks regarding their physical and mechanical features   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Technical University of Denmark, Kgs, Lyngby
  Strony: 413-417
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 11. Acoustic isolation examination of sand-lime products
  w czasopiśmie:   The XIV International Scientific-Technical Conference and Exhibition: Electromagnetic and acoustical methods and means for nondestructive testing of materials and products. LEOTEST-2009. Lviv. 2009
  Strony: s.23-24
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2009
   
 12. Examination of physical characteristics of the modified sand-lime products   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   8th European Conference of Young Research and Science Workers. TRANSCOM 2009. Žilina.
  Strony: 35-38
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2009
   
 13. Issledowanije zvukoizoliacionnych swojstw silikatnych izdielij. Fizyczni metodi ta zasobi kontrolu seredowiszcz, materiałów ta wirobiw   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Nieruniwnyj kontrol materiałów i konstrukcji. Nacjonalna Akademia Nauk Ukrainy, Lviv.
  Strony: 150-153
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2009
   
 14. Doskonalenie noża studni opuszczonej
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, Połtawskiego Nar. Uniwersytetu "Problemy rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w obecnych warunkach postępu technologicznego", Zakopane - Połt
  Strony: s. 8 - 10
  Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2008
   
 15. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Efektywność techniczno-ekonomiczna stosowania wyrobów silikatowych z wypełniaczem keramzytowym
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej
  Ryszard Dachowski, T. Biegański
  Opublikowano: 2008
   
 16. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Puti powyszenija effektiwnosti procesa pogrużenija opuskanych kołodcew. Citation
  w czasopiśmie:   Mieżdunarodnaja nauczno - prakticzieskaja konferencja Nauka i innowacja w sowriemiennom stroitielstwie - 2007, Sanki Petersburg 17 - 19 oktobria 2007
  Ryszard Dachowski, W. W. Wierstow
  Opublikowano: 2007
   
 17. Rezultaty issledowanij tiechnologiczieskich parametrów ustrojstwa opusknych kolodcew w stiesniennych uslowijach gorodskoj zastrojki
  w czasopiśmie:   Wiestnik Grażdanskich Inzenierow, Sankt Petersburg.
  Zeszyt: 1, Strony: 58-62
  Ryszard Dachowski, W.W. Wierstow
  Opublikowano: 2006
   
 18. Technologia pogruzeniaj opusknogo kolodca w stesniennych uslowijach pri sowierszenstwowanii jego nozewoj czasti
  w czasopiśmie:   Technologia i organizacja stroitielnogo proizvodstwa. Sankt Petersburg
  Strony: 46-52
  Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2005
   
 19. Issledowanija tiechnologiczeskich faktorów opridieljajuszczich biezopacnoct opuskania kołodcieb wblizi suszcziestwujuszczich zdanij
  w czasopiśmie:   60 Naucznaja Konferencja St. Pietiersburg 2003 r.
  Strony: 155-157
  Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2003
   
 20. Napriażonno - deformirowannoje sostojanije grunta s uczietom mnogofaktornogo analiza pri pogrużenii opusknych kolodcew
  w czasopiśmie:   Maszinoznawstwo
  Zeszyt: 11, Strony: 24-27
  Ryszard Dachowski, T. Garibina
  Opublikowano: 2003
   
 21. Realization of objects of sewages pumping station in built - up areas
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy TRANSCOM, Żylina 2003 r.
  Strony: 9-12
  Ryszard Dachowski, M. Dachowski
  Opublikowano: 2003
   
 22. Techniczno-ekonomiczne aspekty wykonania studni opuszczonych w pobliżu istniejących budowli
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
  Zeszyt: 38, Strony: 13-20
  Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2000
   

Monografie
 1. Sistematizacja konstruktiwno-tiechnologiczieskich mieroprijatij naprawliennych na sowierszenstwowanie sposoba opusknogo kolodca w stiesniennych uslowijach   12 pkt
  Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2005
   

Rozdziały w monografiach
 1. Wpływ modyfikacji wyrobów wapienno piaskowych na ich wytrzymałość na ściskanie i nasiąkliwość   5 (2,00) pkt
  w książce:   Innowacje w Polskiej Nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej branży chemicznej
  Strony: 87-95
  Ryszard Dachowski, Paulina Kostrzewa
  Opublikowano: 2016
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Efektywność techniczno-ekonomiczna stosowania wyrobów silikatowych z polepszoną ich izolacyjnością akustyczną.
  w książce:   Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym.
  Strony: 56-60
  Anna Stępień, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2008
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Efektywność techniczno-ekonomiczna stosowania wyrobów silikatowych z wypełniaczem keramzytowym
  w książce:   Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
  Strony: 51-55
  Ryszard Dachowski, Tomasz Biegański
  Opublikowano: 2008
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Acoustics isolation examination of sand - lime products
  w książce:   Electromagnetic and acoustical methods and means for non destructive testing of materials and products
  Strony: 23-24
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2009
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Zastosowanie barytu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej   30 (15,00) pkt
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2013
   
 2. Zastosowanie grafitu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej   30 (15,00) pkt
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2013
   
 3. Zastosowanie krzemianu litu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej   30 (15,00) pkt
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2013
   
 4. Sposób opuszczania studni oraz studnia opuszczana, zwłaszcza w terenie zabudowanym   25 pkt
  Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2011
   
 5. Studnia opuszczana z hydroizolacją płaszcza   25 pkt
  Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2011
   
 6. Studnia opuszczana, zwłaszcza w gruntach różnorodnych   25 pkt
  Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2011
   
 7. Sposób oraz stanowisko badawcze do określania izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, zwłaszcza silikatowych i betonowych   25 (12,50) pkt
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2009
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Zastosowanie polietylenoglikolu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej
  Paulina Kostrzewa, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Zastosowanie hydroksyapatytu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej.
  Ryszard Dachowski, Milena Nowek
  Opublikowano: 2015
   
 3. Zastosowanie granulatu szkła spienionego oraz polikrzemianu litu jako dodatków w wyrobach z masy silikatowej
  Ryszard Dachowski, Iga Jasińska, Anna Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 4. Zastosowanie mieszanki przemiału polietylenu i polipropylenu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej
  Ryszard Dachowski, Milena Nowek
  Opublikowano: 2014
   
 5. Zastosowanie mieszanki przemiału polietylenu i polipropylenu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej
  Milena Nowek, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2014
   
 6. Zastosowanie regranulatu polistyrenu wysokoudarowego jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej
  Ryszard Dachowski, Milena Nowek
  Opublikowano: 2014
   
 7. Zastosowanie regranulatu polistyrenu wysokoudarowego jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej
  Milena Nowek, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2014
   
 8. Masa na wyroby silikatowe   2 (1,00) pkt
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 9. Masa na wyroby silikatowe o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie   2 (1,00) pkt
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 10. Masa do produkcji wyrobów silikatowych o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie   2 (1,00) pkt
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 11. Sposób opuszczania studni oraz studnia opuszczana, zwłaszcza w terenie zabudowanym   2 pkt
  Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2010
   
 12. Studnia opuszczana z hydroizolacją płaszcza   2 pkt
  Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2010
   
 13. Studnia opuszczana, zwłaszcza w gruntach różnorodnych   2 pkt
  Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1