O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Agnieszka Anna Cienciała
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   acienciala@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
503
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954905
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 654
Dyscypliny KBN:19 - geodezja i kartografia
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 7

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. A GROUND EASEMENT TO A PUBLIC ROAD WITH THE CONTRACTUAL USE SPECIFICATION OF A ROAD LANE   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Geographic Information Systems Conference And Exhibition - Gis Odyssey 2016
  Strony: 100-104
  Ryszard Florek-Paszkowski, Agnieszka Cienciała
  Opublikowano: 2016
   
 2. ABANDONED PROPERTIES IN THE PROCESSES OF REAL ESTATE MANAGEMENT IN POLAND   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Geographic Information Systems Conference And Exhibition - Gis Odyssey 2016
  Strony: 70-76
  Agnieszka Cienciała, Ryszard Florek-Paszkowski
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Wybrane problemy geodezyjno - prawne w gospodarce nieruchomościami zajętymi pod rodzinne ogrody działkowe   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Geodezyjny
  Zeszyt: 8, Strony: 10-14
  Agnieszka Cienciała
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Survey Records in the Recovery of Expropriated and Nationalised Properties in Poland
  w czasopiśmie:   10-th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Zeszyt: 8, Strony: 23-26
  Agnieszka Cienciała, Aleksandra Semaniak
  Opublikowano: 2013
   
 2. Tradycyjne i współczesne aspekty metrologiiw pomiarach katastralnych
  w czasopiśmie:   Konferencja VI Kongres Metrologii
  Strony: 351-353
  Agnieszka Cienciała, Aleksandra Semaniak, Ryszard Florek-Paszkowski
  Opublikowano: 2013
   

Monografie
 1. Problematyka geodezyjno-prawna w procesie ustalania stanu prawnego nieruchomości w Polsce   25 pkt
  Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Agnieszka Cienciała
  Opublikowano: 2017
   
 2. Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych   25 (12,50) pkt
  Tom: V
  Agnieszka Cienciała, Ryszard Florek-Paszkowski, Agnieszka Dawidowicz, Ryszard Źróbek, Andrzej Hopfer, Ludmiła Pietrzak, Stanisław Cegielski, Marek Ślusarski, Monika Siejka, Mariusz Zygmunt, Łukasz Śliwiński, Piotr Parzych, Jarosław Bydłosz, Marcin Ka
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1