O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Czesław Aleksander Cichoń
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   Czeslaw.Cichon@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-585
Język komunikacji: polski, angielski, rosyjski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
168
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925603
LUDZIE NAUKI: 10657
USOS web: 933
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 645
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: metody komputerowe w mechanice ośrodka ciągłego, teoria konstrukcji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 55

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Global static and stability analysis of thin-walled structures with open cross-section using FE shell-beam models   35 (14,00) pkt
  w czasopiśmie:   Thin-Walled Structures
  Tom: 82, Strony: 196-211
  Sławomir Koczubiej, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2014
   
 2. Application of R-Functions Method and Parallel Computations to the Solution of 2D Elliptic Boundary Value Problems   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Lecture Notes in Computer Science
  Tom: 5101, Strony: 1022-1031
  Marcin Detka, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2008
   
 3. Plastic model for concrete in plane stress state. Part I: Theory
  w czasopiśmie:   Journal of Engineering Mechanics-ASCE
  Tom: 124, Zeszyt: 6, Strony: 591-602
  Czesław Cichoń, A. Winnicki
  Opublikowano: 1998
   
 4. Plastic model for concrete in plane stress state. Part II: Numerical validation
  w czasopiśmie:   Journal of Engineering Mechanics-ASCE
  Tom: 124, Zeszyt: 6, Strony: 603-613
  Czesław Cichoń, A. Winnicki
  Opublikowano: 1998
   
 5. Non-linear stability analysis of structures under multiple parameter loads
  w czasopiśmie:   Engineering Computations
  Tom: 5, Strony: 10-14
  Czesław Cichoń, Z. Waszczyszyn
  Opublikowano: 1988
   
 6. Large displacements inplane analysis of elastic plastic frames
  w czasopiśmie:   Computers & Structures
  Tom: 19, Zeszyt: 5-6, Strony: 737-745
  Czesław Cichoń
  Opublikowano: 1984
   
 7. Large displacement analysis of elastic-plastic trusses with unstable bars
  w czasopiśmie:   Engineering Structures
  Tom: 3, Zeszyt: 4, Strony: 210-218
  Czesław Cichoń, L. Corradi
  Opublikowano: 1981
   
 8. Shakedown of an elastic-plastic arch under moving load
  w czasopiśmie:   Journal of Structural Mechanics
  Tom: 3, Zeszyt: 3, Strony: 283-300
  Czesław Cichoń, Z. Waszczyszyn
  Opublikowano: 1974
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Model powłokowo-belkowy MES analizy stateczności ram przestrzennych o prętach cienkościennych otwartych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Modelowanie Inżynierskie
  Tom: T 13, Zeszyt: 44, Strony: 131-138
  Sławomir Koczubiej, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2012
   
 2. Zastosowanie konsekwentnej metody R-funkcji do analizy problemów ze zmiennym obszarem rozwiązania   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Modelowanie Inżynierskie
  Tom: 14, Zeszyt: 45, Strony: 190-196
  Marcin Detka, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2012
   
 3. Zastosowanie metody R-funkcji do wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Modelowanie inżynierskie
  Tom: 12, Zeszyt: 43, Strony: 255-263
  Andrzej Wawrzynek, Marcin Detka, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2012
   
 4. Metody obliczeniowe w mechanice materiałów i kostrukcji rozwijane w Instytucie Metod Komputerowych w Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej   5 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: 107, Strony: 87-97
  M. Radwańska, Jerzy Pamin, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2011
   
 5. Konsystentny model MES dla ram przestrzennych o prętach cienkościennych   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: z. 1-B, Strony: 3-20
  Czesław Cichoń, Sławomir Koczubiej
  Opublikowano: 2008
   
 6. Two FEM models of chemo-mechanical deterioration of plane concrete structures   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 54, Strony: 609-622
  P. Romanowski, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2008
   
 7. Chemo-mechanical finite element model of deterioration of plain concrete structures   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: L1, Strony: 85-106
  P. Romanowski, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2005
   
 8. Finite element shakedown analysis of pre-loaded plate structures   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   The Archive of Mechanical Engineering
  Tom: 52, Strony: 97-115
  Paweł Stąpór, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2005
   
 9. Coupling of FEM and EFGM with dynamic decomposition in 2D quasi-brittle crack growth analysis   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
  Tom: 11, Zeszyt: 4, Strony: 293-320
  J. Jaśkowiec, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2004
   
 10. Coupling generalized FC model to meshless EFG method for crack growth analysis in quasi-brittle materials   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
  Tom: 8, Strony: 543-556
  Czesław Cichoń, J. Jaśkowiec
  Opublikowano: 2001
   
 11. Buckling of thin-walled frames with partial warping restraint   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 46, Strony: 244-254
  Czesław Cichoń, Piotr Pluciński, S. Waszczuk
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Zastosowanie obliczeń symbolicznych i języka programowania PERL w geometrycznie nieliniowej analizie MES konstrukcji cienkościennych
  w czasopiśmie:   Konstrukcje Metalowe ZK2014, Kielce-Suchedniów 02-04.07.2014. Materiały konferencyjne, TT Press Engineering & Architectur, Kielce 2014
  Strony: 186-189
  Sławomir Koczubiej, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2014
   
 2. Application of the R-function methods to heat transfer coefficient estimation
  w czasopiśmie:   51. SYMPOZJON MODELOWANIE W MECHANICE, 25-29.02.2012r.,
  Tom: 1
  A. Wawrzynek, Marcin Detka, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2012
   
 3. Model powłokowo-belkowy MES analizy stateczności ram przestrzennych o prętach cienkościennych otwartych
  w czasopiśmie:   XII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, Słok k. Bełchatowa 18-21.10.2011, Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2011
  Strony: 149-150
  Sławomir Koczubiej, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2011
   
 4. Shell-beam model of thin-walled space structures for geometrical nonlinear analysis
  w czasopiśmie:   19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Warszawa 9-12.05.2011, Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011
  Tom: 1, Strony: 255-256
  Sławomir Koczubiej, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2011
   
 5. Zastosowanie konsekwentnej metody R-funkcji do rozwiązania problemu symulacji pracy tłoka w cylindrze
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne XII Konferencji Naukowo-Technicznej Techniki Komputerowe w Inżynierii, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2011
  Strony: 154-156
  Marcin Detka, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2011
   
 6. Konsystentne połączenie modeli 1D i 3D w analizie MES wyboczenia ram o prętach cienkościennych
  w czasopiśmie:   XII Sympozjum stateczności konstrukcji, Zakopane 7-11.09.2009, Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009
  Tom: 1, Strony: 183-190
  Sławomir Koczubiej, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2009
   
 7. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Modelling of physical properties of rust in the FEM analysis of rebar corrosion
  w czasopiśmie:   18th Intern. Conf. Computer Methods in Mechanics CMM, Zielona Góra
  Piotr Pluciński, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2009
   
 8. Przedmioty komputerowe na kierunku Budownictwo w stacjonarnym systemie studiów dwustopniowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
  Zeszyt: 45, Strony: 51-74
  Czesław Cichoń, Wojciech Gilewski, Tomasz Łodygowski, Jerzy Pamin
  Opublikowano: 2005
   
 9. Safe loading domains of the dynamically pre-loaded elasto-plastic surface structures
  w czasopiśmie:   16th Conf. Computer Methods in Mechanics, Częstochowa
  Zeszyt: 211, Strony: 21-24
  Paweł Stąpór, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2005
   
 10. Analiza skończenie-elementowa wpływu penetracji chlorków na własności mechaniczne betonu
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica
  Strony: 125-132
  P. Romanowski, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2004
   
 11. Shakedown domains of pre-loaded frames
  w czasopiśmie:   Fifth Intern. Conf. Computational Plasticity
  Zeszyt: 2, Strony: 1761-1766
  Czesław Cichoń, A. Ciba
  Opublikowano: 1997
   
 12. Numerical methods of computation of critical boundaries on equilibrium manifolds
  w czasopiśmie:   SMiRT11 Conference, Tokyo, Japan
  Strony: 213-218
  Czesław Cichoń
  Opublikowano: 1991
   
 13. Numerically convenient description of material with linear hardening
  w czasopiśmie:   Archiwum Budowy Maszyn
  Tom: 38, Zeszyt: 3, Strony: 165-183
  Czesław Cichoń, A. Winnicki
  Opublikowano: 1991
   
 14. Nieliniowa analiza żelbetowych konstrukcji prętowych za pomocą MES
  w czasopiśmie:   Archiwum Inżynierii Lądowej
  Tom: 34, Zeszyt: 1-2, Strony: 29-61
  Czesław Cichoń, A. Winnicki, Z. Waszczyszyn
  Opublikowano: 1990
   
 15. Efektywne metody rozwiązywania równań nieliniowych MES
  w czasopiśmie:   VII Konf. Naukowa Metody Komputer. w Mech. Konstrukji
  Strony: 1127-1158
  Czesław Cichoń, Z. Waszczyszyn
  Opublikowano: 1985
   
 16. Problemy numerycznej analizy stateczności konstrukcji metodą elementów skończonych
  w czasopiśmie:   IV Symp. Stateczność Konstrukcji
  Tom: mater. symp, Strony: 110-114
  Czesław Cichoń, Z. Waszczyszyn
  Opublikowano: 1985
   
 17. Nieliniowa analiza stateczności kratownic sprężystych o węzłach przegubowych
  w czasopiśmie:   Archh. Inż. Lądowej
  Tom: 29, Strony: 345-358
  Czesław Cichoń
  Opublikowano: 1984
   
 18. Stability analysis of elastic trusses
  w czasopiśmie:   Third Intern. Conf. Space Structures, Guildorf, Anglia
  Strony: 567-571
  Czesław Cichoń
  Opublikowano: 1984
   
 19. Numeryczna analiza wyboczenia sprężysto-plastycznych ram płaskich
  w czasopiśmie:   Arch. Inż. Lądowej
  Tom: 25, Zeszyt: 1, Strony: 35-41
  Czesław Cichoń, Z. Waszczyszyn
  Opublikowano: 1979
   
 20. Zastosowanie metody elementów skończonych do nieliniwej analizy stateczności konstrukcji sprężystych
  w czasopiśmie:   III Konf. Stateczność Konstrukcji
  Czesław Cichoń, Z. Waszczyszyn, M. Radwańska, Cao Duong Nguyen
  Opublikowano: 1979
   
 21. Zastosowanie przestrzennych superelementów kratowych i kondensacji układu do obliczania częśtości drgań własnych konstrukcji wsporczej
  w czasopiśmie:   Mechanika PAN
  Strony: 41-52
  Czesław Cichoń, J. Orkisz
  Opublikowano: 1979
   
 22. Bibliografia prac nt. metody elementów skończonych opublikowanych w Polsce do 1979
  w czasopiśmie:   III Konf. Naukowa Metody Komputer. w Mech. Konstrukcj
  Czesław Cichoń, Z. Waszczyszyn
  Opublikowano: 1977
   
 23. Stateczność sprężysto-plastycznej paneli walcowej pod ciśnieniem zewnętrznym
  w czasopiśmie:   Rozpr. Inżyn
  Zeszyt: 25, Strony: 115-128
  Czesław Cichoń, Z. Waszczyszyn, Zygmunt Kępka
  Opublikowano: 1977
   
 24. Numeryczna mtoda analizy procesów wielokrotnych dla materiałów z liniowym wzmocnieniem
  w czasopiśmie:   Arch. Bud. Maszyn
  Tom: 22, Zeszyt: 4, Strony: 399-406
  Czesław Cichoń
  Opublikowano: 1975
   
 25. The shakedown of circular arches for movable loads
  w czasopiśmie:   Rozpr. Inżyn
  Zeszyt: 23(4), Strony: 641-656
  Czesław Cichoń
  Opublikowano: 1975
   
 26. Numeryczne obliczanie sprężysto-plastycznego łuku kołowego z przekroju typu sandwich
  w czasopiśmie:   Arch. Inż. Lądowej
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 529-543
  Czesław Cichoń, Z. Waszczyszyn
  Opublikowano: 1974
   

Monografie
 1. Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Jubileusz 50-lecia Uczelni 1965-2015   25 (2,08) pkt
  Artur Bartosik, Dariusz Bojczuk, Czesław Cichoń, Wacław Gierulski, Marianna Kotowska-Jelonek, Janusz Kot, Barbara Kruk, Artur Maciąg, Marzena Nowakowska, Andrzej Okniński, Arkadiusz Płoski, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2015
   
 2. Metody obliczeniowe   12 pkt
  Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2005
   
 3. Stability of Structures by Finite Element Methods
  Z. Waszczyszyn, Czesław Cichoń, M. Radwańska
  Opublikowano: 1994
   

Rozdziały w monografiach
 1. Static and global stability analysis of thin-walled structures in finite element method formulation   5 (2,50) pkt
  w książce:   Statics Dynamics and Stability of Structures, Vol. 3 - Review and Current Trends in Stability of Structures
  Tom: 3, Strony: 197-223
  Sławomir Koczubiej, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2013
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Geometrically nonlinear analysis of thin-walled structures with open cross-section using FE shell-beam models
  w książce:   Stability of Structures XIII Symposium
  Strony: 195-202
  Czesław Cichoń, Sławomir Koczubiej
  Opublikowano: 2012
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Przestrzenny element węzłowy ramy o prętach cienkościennych
  w książce:   Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Tom II - Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  Tom: 2, Strony: 455-462
  Czesław Cichoń, Sławomir Koczubiej
  Opublikowano: 2007
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Obszary obciążeń bezpiecznych konstrukcji
  w książce:   Zaszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Teoria Konstrukcji.
  Czesław Cichoń, Paweł Stąpór, Marcin Detka
  Opublikowano: 2006
   
 5. Tom 3, rozdział 10
  w książce:   Mechanika budowli. Ujęcie komputerowe
  Tom: 3
  A. Borkowski, Czesław Cichoń, M. Radwańska, A. Sawczuk, Z. Waszczyszyn
  Opublikowano: 1995
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Metody komputerowe w liniowej mechanice konstrukcji. Wydanie drugie zmienione
  Czesław Cichoń, W. Cecot, J. Krok, Piotr Pluciński
  Opublikowano: 2010
   
 2. Wybrane zagadnienia programowania liniowego
  Czesław Cichoń, Marcin Detka
  Opublikowano: 2004
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1