O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Anna Ewa Chomicz-Kowalska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   akowalska@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-560
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
132
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 1992870
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 748
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 713
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: budowa dróg

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 61

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Application of the foamed bitumen and bitumen emulsion to the road base mixes in the deep cold recycling technology   20 (16,00) pkt
  w czasopiśmie:   The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
  Tom: 11, Zeszyt: 4, Strony: 291-301
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2016
   
 2. Moisture resistance and compactibility of asphalt concrete produced in half-warm mix asphalt technology with foamed bitumen   40 (30,00) pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Building Materials
  Tom: 126, Strony: 108–118
  Anna Chomicz-Kowalska, Władysław Gardziejczyk, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2016
   
 3. Application of synthetic wax for improvement of foamed bitumen parameters   40 (16,00) pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Buildings Materials
  Tom: 83, Strony: 62-69
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Krzysztof Maciejewski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Evaluation of the pavement performance   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Science: Technical Science
  Tom: 63, Zeszyt: 1, Strony: 97-105
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2015
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Analysis of IT-CY stiffness modulus of foamed bitumen asphalt concrete compacted at 95ºC   15 (8,57) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 172, Strony: 550 – 559
  Anna Chomicz-Kowalska, Władysław Gardziejczyk, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2017
   
 2. Basic performance of fibre reinforced asphalt concrete with reclaimed asphalt pavement produced in low temperatures with foamed bitumen   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Anna Chomicz-Kowalska, Mateusz Iwański, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2017
   
 3. Comparative evaluation and modification of laboratory compaction methods of road base mixtures manufactured in low-emission CIR technology with foamed bitumen and bitumen emulsion   15 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 172, Strony: 560 – 569
  Anna Chomicz-Kowalska, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2017
   
 4. Evaluation of foaming performance of bitumen modified with the addition of surface active agent   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   World Multidisciplinary Civil Engineering-architecture-urban Planning Symposium - Wmcaus
  Tom: 245
  Anna Chomicz-Kowalska, Justyna Mrugała, Krzysztof Maciejewski
  Opublikowano: 2017
   
 5. Influence of the production process on the selected properties of asphalt concrete   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 172, Strony: 754 – 759
  Justyna Mrugała, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2017
   
 6. Optimization of composition of asphalt concrete with synthetic wax modified foamed bitumen in scope of resistance to climatic conditions   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 172, Strony: 409 – 416
  Marek Iwański, Justyna Mrugała, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2017
   
 7. Cost and Eco-Effective Cold In-Place Recycled Mixtures with Foamed Bitumen During the Reconstruction of a Road Section Under Variable Load Bearing Capacity of the Subgrade   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Strony: 980–989
  Anna Chomicz-Kowalska, Justyna Stępień
  Opublikowano: 2016
   
 8. Multivariate Optimization of Recycled Road Base Cold Mixtures with Foamed Bitumen   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 108, Strony: 436-444
  Anna Chomicz-Kowalska, Krzysztof Maciejewski
  Opublikowano: 2015
   
 9. Application of recycled aggregates to the road base mixtures with foamed bitumen in the cold recycling technology   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference on Environmental Engineering (ICEE), Selected papers
  Tom: 155, Strony: 1-8
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2014
   
 10. Application of the synthetic wax to improve the foamed bitumen parameters used in half-warm bituminous mixtures   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference on Environmental Engineering (ICEE), Selected papers
  Tom: 154, Strony: 1-9
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2014
   
 11. Evaluation of the effect of using foamed bitumen and bitumen emulsion in cold recycling technology   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Sustainability, Eco-efficiency, and Conservation in Transportation Infrastructure Asset Management Edited by Massimo Losa and Tom Papagiannakis
  Tom: 8, Strony: 69-76
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2014
   
 12. Laboratory Study on Mechanical Parameters of Foamed Bitumen Mixtures in the Cold Recycling Technology   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   11th International Conference on Modern Building Materials, Structure and Techniques, MBMST 2013, ELSEVIER,
  Tom: Procedia Engineering, Zeszyt: Complete, Strony: 433-442
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2013
   
 13. The effects of using foamed bitumen and bitumen emulsion in the cold recycling technology.   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Environmental Engineering
  Tom: 3, Strony: 1089-1096
  Anna Chomicz-Kowalska, Marek Iwański
  Opublikowano: 2011
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza porównawcza właściwości betonu asfaltowego wytwarzanego w technologii na gorąco i na półciepło z asfaltem spienionym   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEEA
  Tom: XXXIII, Zeszyt: 63 (nr 1/II/2016), Strony: 185-192
  Anna Chomicz-Kowalska, Władysław Gardziejczyk, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wpływ rodzaju asfaltu na właściwości lepkosprężyste mieszanek mineralno-cementowych z asfaltem spienionym   9 (7,20) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEEA
  Tom: XXXIII, Zeszyt: 63 (nr 1/II/2016), Strony: 193-200
  Anna Chomicz-Kowalska, Krzysztof Maciejewski, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2016
   
 3. Zastosowanie technologii recyklingu na zimno z asfaltem spienionym do wykonania podbudów drogowych. Cz. 2   5 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 2, Strony: 46-54
  Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2016
   
 4. Zastosowanie recyklingu na zimno z asfaltem spienionym w regionie świętokrzyskim – Część 1   5 pkt
  w czasopiśmie:   drogownictwo
  Zeszyt: 6, Strony: 172-176
  Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2015
   
 5. Analiza właściwości asfaltu spienionego 50/70 w aspekcie przydatności do mieszanek mineralno-asfaltowych   3 pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 91-100
  Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2014
   
 6. Ocena trwałości nawierzchni drogowej z uwzględnieniem tradycyjnych i alternatywnych rozwiązań materiałowych   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 6936-6945
  Krzysztof Maciejewski, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2014
   
 7. Recykling głęboki na zimno z zastosowaniem mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych przy przebudowie istniejącej nawierzchni asfaltowej   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 2626-2635
  Anna Chomicz-Kowalska, Justyna Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 8. Wpływ laboratoryjnych metod zagęszczania na właściwości fizykomechaniczne recyklowanych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem spienionym   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 53-62
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Piotr Ramiączek, Krzysztof Maciejewski, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2014
   
 9. Influence of hydrated lime on durability of SMA asphalt pavement with quartzite aggregate   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environmental
  Tom: 5, Zeszyt: 4, Strony: 5-14
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2013
   
 10. Influence of synthetic fibres on the properties of asphalt concrete produced at reduced temperature   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environmental
  Tom: 5, Zeszyt: 3, Strony: 21-29
  Mateusz Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2013
   
 11. The impact of EBA and ECB polymer modification of 50/70 bitumen   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and environment
  Tom: 5, Zeszyt: 3, Strony: 15-20
  Krzysztof Maciejewski, Piotr Ramiączek, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2013
   
 12. Moisture and frost resistance of the recycled base rehabilitated with the foamed bitumen technology   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 58, Zeszyt: 2, Strony: 185-198
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2012
   
 13. Ocena odporności na oddziaływanie wody i mrozu recyklowanych mieszanek podbudowy w aspekcie rodzaju asfaltu spienionego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej
  Tom: 59, Zeszyt: 3/IV, Strony: 175-182
  Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2012
   
 14. Właściwości recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 9, Strony: 271-277
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2011
   
 15. Ocena przydatności asfaltów do spieniania   6 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
  Zeszyt: 109, Strony: 53-60
  Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2006
   
 16. Przydatność do spienienia asfaltów drogowych stosowanych w Polsce   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 8, Strony: 267-271
  Marek Iwański, Anna Chomicz
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Cold recycling with foamed bitumen - Polish practice
  w czasopiśmie:   International Scientific and Technical Conference, Highways: Safety and Reliability, Conference Reports
  Strony: 85-89
  Anna Chomicz-Kowalska, Marek Iwański, Krzysztof Maciejewski, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2016
   
 2. Practical Assessment of Hot Mix Asphalt Concrete with RAP and Waste Sand
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 11-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS
  Tom: SECTION 7, Strony: 181-185
  Anna Chomicz-Kowalska, Krzysztof Maciejewski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Ocena odporności na oddziaływanie wody i mrozu recyklowanych mieszanek podbudowy w aspekcie rodzaju asfaltu spienionego
  w czasopiśmie:   Magazyn Autostrady. Budownictwo drogowo-mostowe.
  Zeszyt: 5, Strony: 92-97
  Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2013
   
 4. ecykling głęboki na zimno z asfaltem spienionym konstrukcji nawierzchni
  w czasopiśmie:   Magazyn Autostrady. Budownictwo drogowo-mostowe
  Zeszyt: 10, Strony: 48-57
  Anna Chomicz-Kowalska, Marek Iwański
  Opublikowano: 2012
   
 5. Experimental study of water and frost resistance of foamed bitumen mixes in the cold recycling technology
  w czasopiśmie:   5th Euroasphalt & Eurobitume Congress, 13-15 June 2012, Istanbul, Turky
  Strony: 1-8
  Anna Chomicz-Kowalska, Marek Iwański
  Opublikowano: 2012
   
 6. Optimization of foamed bitumen cold recycled mixes using different contents with regard to water and frost resistance.
  w czasopiśmie:   9th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Section 7 Civil Engineering, TRANSCOM 2011, June 27-29, 2007, Żilina, Slovak Republic.
  Tom: 7, Zeszyt: 8, Strony: 61-66
  Anna Chomicz-Kowalska, Marek Iwański
  Opublikowano: 2011
   
 7. Resistance to the effects of water and frost of the recycled base rehabilitated with foamed bitumen technology
  w czasopiśmie:   Bituminous Mixtures and Pavements, Edited by Prof. A.F. Nikolaides
  Tom: I, Strony: 879-888
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2011
   
 8. Resistance of the pavement to water and frost in the cold recycling technology
  w czasopiśmie:   Structure and environment.
  Tom: 2, Zeszyt: 1, Strony: 9-17
  Anna Chomicz-Kowalska, Marek Iwański
  Opublikowano: 2010
   
 9. Ocena wpływu rodzaju lepiszcza asfaltowego na parametry fizykomechaniczne podbudowy w technologii asfaltu spienionego
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej", 7-9 październik 2009 r., Kazimierz Dolny.
  Tom: 1, Strony: 349-357
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2009
   
 10. Odporność recyklowanej podbudowy drogowej na powstawanie odkształceń plastycznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
  Zeszyt: 113, Strony: 23-30
  Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2008
   
 11. Recykling na zimno: właściwości podbudowy z asfaltem spienionym
  w czasopiśmie:   Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
  Tom: 11, Strony: 57-65
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2008
   
 12. Właściwości recyklowanej podbudowy w technologii asfaltu spienionego
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, Połtawskiego Nar. Uniwersytetu "Problemy rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w obecnych warunkach postępu technologicznego", Zakopane - Połt
  Strony: 15-16
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2008
   
 13. Resistance of the effects of water and frost of pavement structure in the recycling technology with foamed bitumen
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, Subssesion 8C Road Engineering, TRANSCOM 2007, Żilina, Slovak Republic
  Strony: 53-56
  Anna Chomicz-Kowalska, Marek Iwański
  Opublikowano: 2007
   
 14. Wpływ asfaltu spienionego na właściwości recyklowanej podbudowy
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej
  Zeszyt: 112, Strony: 51-58
  Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2007
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analiza wpływu wilgotności recyklowanych mieszanek mineralno-cementowych z asfaltem spienionym na proces zagęszczania w prasie żyratorowej.   5 (2,50) pkt
  w książce:   Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego
  Tom: 1, Strony: 75-88
  Anna Chomicz-Kowalska, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2017
   
 2. Ocena wpływu asfaltu spienionego modyfikowanego woskiem syntetycznym na wodo- i mrozoodporność mieszanek mineralno-asfaltowych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Współczesne problemy budownictwa
  Strony: 89-100
  Anna Chomicz-Kowalska, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2016
   
 3. Statistical methods for evaluating associations between selected foamed bitumen parameters.   5 pkt
  w książce:   Bituminous Mixtures and Pavements VI, Edited by A.F. Nikolaides
  Tom: I, Strony: 3-12
  Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2015
   
 4. Zastosowanie asfaltów spienionych do mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii "na ciepło"   5 (2,50) pkt
  w książce:   Elementy budownictwa komunikacyjnego pod redakcją Wojciecha Kozłowskiego
  Strony: 7-22
  Anna Chomicz-Kowalska, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2014
   
 5. Recykling głęboki konstrukcji nawierzchni w technologii asfaltu spienionego – doświadczenia praktyczne   4 (2,00) pkt
  w książce:   Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej, Pod redakcją Władysława Rawskiego
  Tom: 1, Strony: 135-148
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2011
   
 6. Recykling na zimno z asfaltem spienionym.   4 pkt
  w książce:   Problemy naukowo-badawcze budownictwa
  Tom: I, Strony: 253-261
  Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2010
   
 7. Water and frost resistance of the recycled base rehabilitated with the foamed bitumen technology.   5 (2,50) pkt
  w książce:   Modern Building Materials, Structures and Techniques, Edited by P. Vainiunas and E. K. Zavadskas
  Tom: 1, Strony: 99-105
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2010
   
 8. Ocena wpływu rodzaju recyklowanego materiału na parametry fizykomechaniczne podbudowy w technologii asfaltu spienionego.   4 pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa, Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Wawrzynka, Rozdział 4: Geotechnika a architektura,
  Tom: 4, Strony: 393-402
  Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2009
   
 9. Resistance to the effects of water and frost of pavement structure in the cold recycling technology   5 (2,50) pkt
  w książce:   Maintenance and Rehabilitation of Pavements and Technological Control, Edited by Ezio Santagata. Rozdział: 10. Recycling.
  Tom: 2, Strony: 880-887
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2009
   
 10. Właściwości recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym w aspekcie optymalizacji jego zawartości   4 pkt
  w książce:   Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, Pod redakcją Wojciecha Grabowskiego, Rozdział II: Materiały
  Tom: 2, Strony: 278-288
  Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2009
   
 11. Właściwości podbudowy wykonanej w technologii recyklingu na zimno z asfaltem spienionym   3 (1,50) pkt
  w książce:   Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa. Zagadnienia Materiałowo-Technologiczne Infrastruktury i Budownictwa
  Tom: V, Strony: 39-46
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2008
   
 12. Wpływ rodzaju recyklowanego materiału na właściwości podbudowy w technologii asfaltu spienionego   3 (1,50) pkt
  w książce:   Estetyka i ochrony środowiska w drogownictwie, Rozdział: c. Recykling, technologie i materiały drogowe
  Tom: C, Strony: 124-135
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Waldemar Świąder
  Opublikowano: 2007
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury   30 (10,00) pkt
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury   2 (,67) pkt
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1