O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Przemysław Łukasz Buczyński
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   p.buczynski@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-560
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
252
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3932840
LUDZIE NAUKI: 24531
USOS web: 757
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 712
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: budowa dróg

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 26

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Optimization of the road binder used in the base layer in the road construction   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Building Materials
  Tom: 125, Strony: 1044-1054
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2016
   
 2. The use of gabbro dust in the cold recycling of asphalt paving mixes with foamed bitumen   20 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
  Tom: 64, Zeszyt: 4, Strony: 763-773
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2016
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. The Frost Resistance of Recycled Cold Mixes with Foamed Bitumen and Different Types of Road Binders   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Strony: 54-59
  Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2016
   
 2. The impact of one-, two- and three-component hydraulic road binder on the properties of the hydraulically bound mixture   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   7th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering MATBUD
  Tom: 108, Strony: 116 - 123
  Przemysław Buczyński, Maciej Lech
  Opublikowano: 2015
   
 3. Properties of the recycled base course with respect to the road binder type   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The 9th International Conference "ENVIRONMENTAL ENGINEERING". 22-23 May 2014, Vilnius, Lithuania
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2014
   
 4. Statistical evaluation of water and frost resistance of deep cold recycled bases with foamed bitumen, hydrophobic activators and fines   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   3rd International Conference on Transportation Infrastructure. Pisa, ITALY, Apr. 22-25, 2014
  Strony: 203-212
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Charakterystyka trwałości zmęczeniowej recyklowanej podbudowy   9 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
  Tom: XXXIII, Zeszyt: 63, Strony: 145-152
  Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2016
   
 2. Fatigue life comparison of recycled cold mixes with different type of bitumen binder   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 4, Strony: 217-223
  Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2016
   
 3. Wodoodporność recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym w aspekcie składu spoiwa drogowego   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 19-29
  Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2016
   
 4. Właściwości recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym w aspekcie spoiw drogowych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Tom: 6, Strony: 195-199
  Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2015
   
 5. Charakterystyka zmęczeniowa recyklowanej podbudowy w aspekcie kontrolowanych naprężeń metodą IT-FT   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 109-116
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   
 6. Zastosowanie pyłów mineralnych w technologii recyklingu głębokiego na zimno z asfaltem spienionym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 5, Strony: 143-148
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2013
   
 7. Wpływ pyłów mineralnych na moduł sztywności podbudowy z asfaltem spienionym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 59, Zeszyt: 3/IV, Strony: 221-228
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2012
   
 8. Wpływ rodzaju spoiwa na osuszanie gruntów spoistych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Magazyn AUTOSTRADY. Budownictwo drogowo-mostowe
  Zeszyt: 3, Strony: 22-28
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2010
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Road structure durability analysis based on a visco-elastic model of asphalt layers
  w czasopiśmie:   International Scientific and Technical Conference - "Highways: Safety and Reliability"
  Strony: 93-98
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2016
   
 2. The water resistance recycled base with the foamed bitumen in the aspect of hydraulic road binder
  w czasopiśmie:   Eurasphalt & Eurobitume Congress
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2016
   
 3. Ocena trwałości zmęczeniowej recyklowanej podbudowy jako czynnik wpływający na poprawę infrastruktury drogowej
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4, Strony: 8717-8726
  Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2015
   
 4. The use Fine-Grined Waste Mineral Materials in the Base Course in the Recycling Technology with Foamed Bitumen
  w czasopiśmie:   9-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCH AND SCIENTIFIC WORKERS. UNIVERSITY OF ŹILINA TRANSCOM 2011, Section 7 CIVIL ENGINEERING
  Tom: 7, Strony: 9-12
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański
  Opublikowano: 2011
   
 5. The influence of the basic properties of mineral dust on the pavement properties in the recycling technology with foamed bitumen
  w czasopiśmie:   Structure and environment
  Tom: 2, Zeszyt: 4, Strony: 5-9
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański
  Opublikowano: 2010
   
 6. Wpływ pyłów z kruszywa oraz asfaltu spienionego na właściwości recyklowanej podbudowy
  w czasopiśmie:   56 KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB KIELCE - KRYNICA 2010
  Strony: 287-294
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2010
   
 7. Properties of Mineral Filler Arising in Technological Process of Production Mineral Mix Asphalt
  w czasopiśmie:   8-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCH AND SCIENTIFIC WORKERS UNIVERSITY OF ŹILINA TRANSCOM. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
  Tom: 1, Strony: 31-34
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2009
   
 8. Recyklowane podbudowy w technologii z asfaltem spienionym z dodatkiem pyłów mineralnych
  w czasopiśmie:   MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA Ochrona Środowiska i Estetyka a Rozwój Infrastruktury Drogowej Kazimierz Dolny 2009, Sesja V – Technologia materiałów drogowych, recyklingu i materiałów odpadowych
  Strony: 342-348
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2009
   
 9. Wpływ pyłów z systemu odpylania kruszywa na właściwości podbudowy wykonanej w technologii z asfaltem spienionym
  w czasopiśmie:   IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Naukowo – Techniczna – Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, POZNAŃ 2009
  Tom: 1, Strony: 308 – 317
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2009
   

Rozdziały w monografiach
 1. Wpływ pyłów z systemu odpylania kruszywa na właściwości podbudowy wykonanej w technologii z asfaltem spienionym   4 (2,00) pkt
  w książce:   Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym
  Strony: 308-317
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2009
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego   30 (15,00) pkt
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2013
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego   2 (1,00) pkt
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1