O pracowniku
Pomoc (F2)
dr Andrzej Krzysztof Brzoza
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   a.brzoza@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-501
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
302
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921202
LUDZIE NAUKI: 229959
USOS web: 691
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: mechanika konstrukcji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 12

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Torsion of rough elastic half-space by rigid punch   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archive of Applied Mechanics
  Tom: 78, Zeszyt: 7, Strony: 531-542
  Andrzej Brzoza, Włodzimierz Pauk
  Opublikowano: 2008
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Kontakt styczny z uwzględnieniem częściowych poślizgów dla walców parabolicznych   5 pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 12, Strony: 195-199
  Andrzej Brzoza, Medard Makrenek
  Opublikowano: 2015
   
 2. Mikrostruktura i właściwości mechaniczne natryskanych plazmowo nanostrukturalnych powłok Al2O3-13TiO2   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 7024-7031
  Medard Makrenek, Wojciech Żórawski, Anna Góral, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Andrzej Brzoza
  Opublikowano: 2014
   
 3. Model liniowy i stochastyczny osiowosymetrycznego kontaktu skrętnego z uwzględnieniem sił tarcia i powierzchniowej chropowatości   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3, Strony: 756-765
  Andrzej Brzoza
  Opublikowano: 2014
   
 4. Kontakt skrętny w ramach modelu Greenwooda-Williamsona   4 pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 10, Strony: 361-367
  Andrzej Brzoza
  Opublikowano: 2013
   
 5. Kontakt skrętny z uwzględnieniem częściowych poślizgów   4 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3, Strony: 193-202
  Andrzej Brzoza
  Opublikowano: 2012
   
 6. Kontakt skrętny z uwzględnieniem częściowych poślizgów dla stempla stożkowego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Tom: 9, Zeszyt: 3, Strony: 659-665
  Andrzej Brzoza, M. Muszyński
  Opublikowano: 2012
   
 7. Axially symmetric contact involving friction and boundary roughness   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 45, Zeszyt: 2, Strony: 277-288
  Andrzej Brzoza, Włodzimierz Pauk
  Opublikowano: 2007
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Wpływ chropowatości i tekstury nawierzchni na przyczepność w osiowosymetrycznym zagadnieniu kontaktowym
  w czasopiśmie:   56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica, 19-24 września 2010
  Strony: 243-251
  Andrzej Brzoza
  Opublikowano: 2010
   
 2. Effects of the punch geometry on partia! slip in the torsional contact for rough half-space
  w czasopiśmie:   7th Ukrainian-Polish Science Symposium, Lviv, September 5-9.
  Strony: 58-59
  Andrzej Brzoza, Włodzimierz Pauk
  Opublikowano: 2007
   
 3. Zagadnienie kontaktu skręcania dla sztywnego stempla i chropowatej sprężystej półprzestrzeni.
  w czasopiśmie:   1 Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28-31 Sierpień 2007.
  Strony: elektroniczna
  Andrzej Brzoza, Włodzimierz Pauk
  Opublikowano: 2007
   
 4. Axisymmetric frictional contact involving boundary roughness
  w czasopiśmie:   6th European Solid Mechanics Conference, Budapest, Hungary.
  Strony: elektroniczna
  Andrzej Brzoza, Włodzimierz Pauk
  Opublikowano: 2006
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1