O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Karolina Brzezińska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   k.brzezinska@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-805
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
378
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954842
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 7492
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 8

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Impact of temperature on kinematically admissible failure mechanisms of energy-active segments of steel halls   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 5-9
  Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2016
   
 2. Shapes of energy-active segments of steel buildings   15 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 61, Zeszyt: 3, Strony: 119-132
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka, Rafał Piotrowski, Karolina Brzezińska, Karolina Otwinowska, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wpływ podatności obrotowej połączenia rygiel-słup na sztywność połaciową energoaktywnego przekrycia hali ramowo-płatwiowej   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12, Zeszyt: 2, Strony: 197-204
  Karolina Brzezińska, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Reduction in the Critical Moment for Lateral Torsional Buckling of Coped Beams   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 797, Strony: 3-10
  Roman Bijak, Karolina Brzezińska
  Opublikowano: 2015
   
 2. Wpływ temperatury na kinematycznie dopuszczalne mechanizmy zniszczenia energoaktywnych segmentów hal
  w czasopiśmie:   Materiały z konferencji ZK2014 Konstrukcje Metalowe – Zwięzłe Referaty, Kielce-Suchedniów 2-4 lipca 2014
  Strony: 19-22
  Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2014
   
 3. Truss-purlin Covering Fitted for Obtaining Solar Energy
  w czasopiśmie:   Materiały z Konferencji TRANSCOM 2013, 10th European Conference of Young Researchers and Scientists, Żylina 24-26 czerwca 2013, Slovak Republic
  Tom: 7, Strony: 19-22
  Karolina Brzezińska, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2013
   
 4. Wybrane zagadnienia wpływu temperatury na konstrukcję hal energoaktywnych
  w czasopiśmie:   III Konferencja Naukowa Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 17–19.11.2013
  Strony: 100
  Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2013
   
 5. Wybrane zagadnienia konstrukcji hal energoaktywnych
  w czasopiśmie:   II Konferencja Naukowa Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 18 – 20.11.2012
  Strony: 113-114
  Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1