O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Anna Bracka
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   akotrys@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-557
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
498
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954841
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 4754
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 1

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Comparison of pore characteristics and water absorption in ceramic materials with frost resistance tactor, Fc   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 3, Strony: 15-19
  Anna Bracka, Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1