O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Roman Józef Bijak
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   bijak@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-575
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
323
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921150
LUDZIE NAUKI: 27161
USOS web: 667
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: konstrukcje stalowe, teoria konstrukcji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 17

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Sensitivity analysis of initially curved thin-walled bars
  w czasopiśmie:   Statyba
  Tom: 3, Zeszyt: 11, Strony: 30-34
  Leszek Chodor, Roman Bijak
  Opublikowano: 1997
   

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR) spoza listy czasopism punktowanych MNiSzW w części A
 1. On finite deformations of spatially curved bisymmetric thin-walled rods   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 62, Zeszyt: 1, Strony: 25-36
  Roman Bijak, Grzegorz Kołodziej
  Opublikowano: 2016
   
 2. THE LATERAL BUCKLING OF SIMPLY SUPPORTED UNRESTRAINED BISYMETRIC I-SHAPE BEAMS   15 pkt
  w czasopiśmie:   ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING
  Tom: 61, Zeszyt: 5, Strony: 127–140
  Roman Bijak
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Giętno-skrętna utrata stateczności podpartych widełkowo i obciążonych mimośrodowo słupów dwuteowych   9 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture
  Tom: XXXIV, Zeszyt: 64 (3/I/17), Strony: 461-470
  Roman Bijak
  Opublikowano: 2017
   
 2. Zakrzywione pręty cienkościenne o przekroju bisymetrycznym   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture
  Tom: XXXIV, Zeszyt: 64 (3/I/17), Strony: 583-594
  Roman Bijak, Leszek Chodor, Grzegorz Kołodziej
  Opublikowano: 2017
   
 3. On finite deformations of spatially curved bisymmetric thin-walled rods   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 62, Zeszyt: 1, Strony: 25-36
  Roman Bijak, Grzegorz Kołodziej
  Opublikowano: 2016
   
 4. Zginanie i skręcanie belek o przekroju mono-symetrycznym   9 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
  Tom: z 63, Zeszyt: 1/I, Strony: 315-322
  Roman Bijak, Grzegorz Kołodziej
  Opublikowano: 2016
   
 5. THE LATERAL BUCKLING OF SIMPLY SUPPORTED UNRESTRAINED BISYMETRIC I-SHAPE BEAMS   15 pkt
  w czasopiśmie:   ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING
  Tom: 61, Zeszyt: 5, Strony: 127–140
  Roman Bijak
  Opublikowano: 2015
   
 6. Zwichrzenie belek dwuteowych podpartych widełkowo z uwzględnieniem ciągłego usztywnienia na skręcanie   3 pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12, Zeszyt: 2, Strony: 181-188
  Roman Bijak
  Opublikowano: 2013
   
 7. Ogólny przypadek zwichrzenia belek o dwuteowym przekroju bisymetrycznym podpartych widełkowo   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 58, Zeszyt: 3/II, Strony: 201-208
  Roman Bijak
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Reduction in the Critical Moment for Lateral Torsional Buckling of Coped Beams   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 797, Strony: 3-10
  Roman Bijak, Karolina Brzezińska
  Opublikowano: 2015
   
 2. Stochastic finite element analysis of 3D thin-walled structures
  w czasopiśmie:   20th International Conference on Computer Methods in Mechanics
  Strony: MS06
  Leszek Chodor, Roman Bijak
  Opublikowano: 2013
   
 3. The lateral buckling moment of simply supported unrestrained symmetric I-shaped beams with free warping. Progress in Steel and Composite Structures
  w czasopiśmie:   Procedings of the 12TH International Conference on Metal Structures, Wrocław, ed. Gosowski B., Rykaluk K. and Ziółko J.
  Strony: 144-145
  Roman Bijak
  Opublikowano: 2011
   
 4. Wyznaczanie momentu krytycznego bisymetrycznych belek dwuteowych
  w czasopiśmie:   Materiały z 56 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB – Problemy naukowo – badawcze budownictwa, Kielce – Krynica, 19 – 24.09.2010,
  Strony: 653-658
  Roman Bijak
  Opublikowano: 2010
   
 5. Długości wyboczeniowe słupów ram w świetle norm
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2009
  Strony: 141-149
  Roman Bijak, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2009
   
 6. O szacowaniu nośności krytycznej słupów ram stalowych metodami przybliżonymi
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB.
  Strony: 127-133
  Roman Bijak, Grzegorz Kołodziej
  Opublikowano: 2009
   
 7. Zwichrzenie bisymetrycznych belek dwuteowych podpartych widełkowo
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Kielce - Krynica 2009
  Strony: 133-141
  Roman Bijak, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2009
   
 8. Nośność krytyczna słupów stalowych o przekrojach podatnych na ścinanie
  w czasopiśmie:   50 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2004 r.
  Tom: 2, Strony: 191-198
  Roman Bijak, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2004
   

Rozdziały w monografiach
 1. Zginanie i skręcanie dwuteowników bisymetrycznych   5 (2,00) pkt
  w książce:   Konstrukcje betonowe i metalowe
  Strony: 165-172
  Roman Bijak, Leszek Chodor
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1