O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Agnieszka Anna Bieda
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   abieda@tu.kielce.pl     telefon: 41 34-24-559
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
695
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 929608
LUDZIE NAUKI: 225695
USOS web: 18638
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 726
Dyscypliny KBN:geodezja i kartografia
specjalnosci: gospodarka nieruchomościami, kataster

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 6

Monografie
 1. Aktualne problemy katastru w Polsce   25 (,00) pkt
  Małgorzata Akińcza, Agnieszka Bieda, Małgorzata Buśko, Honorata Hannibal, Paweł Hanus, Ryszard Hycner, Robert Krzyżek, Anita Kwartnik-Pruc, Robert Łuczyńki, Anna Przewięźlikowska
  Opublikowano: 2015
   
 2. Kierunki rozwoju katastru nieruchomościami   25 (,00) pkt
  Agnieszka Bieda, Jarosław Bydłosz, Leszek Dawid, Agnieszka Dawidowicz, Marta Glanowska, Katarzyna Góźdź, Anna Przwięźlikowska, Mykaylo Stupen, Ruslana Taratula, Ryszard Źróbek
  Opublikowano: 2015
   
 3. Real estate management: spatial analysis supported by GIS tools   25 (,00) pkt
  Andrzej Muczyński, Ryszard Źróbek, Iwona Foryś, Olgierd Kempa, Agnieszka Bieda, Agnieszka Pęska, Jan Kazak, Szymon Szewrański, Małgorzata Renigier-Biłozor, Andrzej Biłozor
  Opublikowano: 2015
   
 4. Rola danych geodezyjnych w wybranych procesach gospodarki nieruchomościami   25 (,00) pkt
  Stanisław Bacior, Agnieszka Bieda, Anita Kwartnik-Pruc, Monika Mika, Agnieszka Pęska, Monika Siejka, Anna Trembecka, Andrzej Wróbel
  Opublikowano: 2015
   
 5. Chosen issues of geodetic science   25 (,00) pkt
  Anita Kwartnik-Pruc, Ryszard Florek-Paszkowski, Teresa Front-Dąbrowska, Agnieszka Bieda, Tomasz Adamczyk, Janusz Dąbrowski, Mykola Grynishak, Paweł Hanus, Elżbieta Jasińska, Robert Krzyżek, Edward Preweda, Anna Szafarczyk, Mikołaj Skulich
  Opublikowano: 2014
   
 6. Spatial data in wide geospace   25 (,00) pkt
  Tomasz Adamczyk, Vlasta Begović, Agnieszka Bieda, Elżbieta Bielecka, Piotr Bugaj, Agnieszka Dawidowicz, Irena Džunić, Małgorzata Gajos, Marlena Jankowska, Davorin Kereković, Katarzyna Krukowska, Hubert Kryszk, Krystyna Kurowska, Piotr Parzych, Oimahm
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1