O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. Elżbieta Halina Bezak-Mazur
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Technologii Wody i Ścieków
Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   bezak-mazur@go2.pl ebezak@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-372
Język komunikacji: polski, rosyjski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
78
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921536
LUDZIE NAUKI: 70080
USOS web: 717
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 674
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska, nauki chemiczne
specjalnosci: analityka próbek środowiskowych, analiza specjacyjna, chemia środowiska, chemia wody, oceny oddziaływania na środowisko

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 79

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Analysis of the Effect of Temperature Cycling on Phosphorus Fractionat ion in Activated Sludge   15 (5,25) pkt
  w czasopiśmie:   Annual Set The Environment Protection
  Tom: 19, Strony: 288-301
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2017
   
 2. Badanie skuteczności usuwania wybranych barwników ze ścieków farbiarskich na węglu aktywnym regenerowanym reagentem Fentona   15 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona środowiska
  Tom: 39, Zeszyt: 1, Strony: 3-9
  Elżbieta Bezak-Mazur, Wiesław Surga, Dagmara Adamczyk
  Opublikowano: 2017
   
 3. Evaluation of the impact of operational parameters and particular filamentous bacteria on activated sludge volume index - a case study   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik Ochrona Środowiska
  Tom: 18, Strony: 480-491
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2016
   
 4. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych do prognozy ilości osadu nadmiernego   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik Ochrona Środowiska
  Tom: 18, Strony: 695-708
  Jarosław Gawdzik, Bartosz Szeląg, Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska
  Opublikowano: 2016
   
 5. Zastosowanie zregenerowanych reagentem Fentona węgli aktywnych do oczyszczania ścieków z przemysłu tekstylnego   15 pkt
  w czasopiśmie:   Przemysł Chemiczny
  Tom: 94, Zeszyt: 5, Strony: 1000-1004
  Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Adamczyk
  Opublikowano: 2015
   
 6. Phosphorus speciation in sewage sludge   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 40, Zeszyt: 3, Strony: 161-175
  Elżbieta Bezak-Mazur, Agnieszka Mazur, Renata Stoińska
  Opublikowano: 2014
   
 7. Zmiany chemii powierzchni węgla aktywnego WD-extra po regeneracji reagentem Fentona zastosowanego do adsorpcji zieleni naftolowej B   15 pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik Ochrona Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 966-980
  Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Adamczyk
  Opublikowano: 2013
   
 8. Adsorpcja barwników na świeżym i zregenerowanym węglu WD-extra   15 pkt
  w czasopiśmie:   Annual Set The Environment Protection
  Tom: 13, Strony: 951-971
  Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Adamczyk
  Opublikowano: 2011
   
 9. Assessing the Sorption Capacity of Sewage Sludge with Respect to Organic Halogen Derivative Compounds   13 (4,33) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 19, Zeszyt: 4, Strony: 677-684
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2010
   
 10. Assessing the migration of organic halogen compounds from sewage sludge to a liquid phase   10 (3,33) pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 33, Zeszyt: 2, Strony: 45-51
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2007
   
 11. A speciation analysis of aluminium in polluted water   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Revue Roumaine de Chimie
  Tom: 50, Zeszyt: 1, Strony: 61-70
  Elżbieta Bezak-Mazur, Małgorzata Widłak
  Opublikowano: 2005
   
 12. The use of extraction methods for recovering metals and carriers from spent carbon sorbents and catalysts   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Adsorption Science and Technology
  Tom: 20, Zeszyt: 6, Strony: 565-571
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, M. Repelewicz, A. Świątkowksi
  Opublikowano: 2002
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Effect of the presence of Actinomycetes in the activated sludge on the quality of the treated wastewater
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences
  Tom: 17, Zeszyt: 00007, Strony: 1-8
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Jolanta Rajca, Beata Łatasiewicz
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Adsorption of Mixture of Two Dyes on Activated Carbon   11 pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering. A
  Tom: 23, Zeszyt: 2, Strony: 161-171
  Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Adamczyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Specjacja fosforu w osadach nadmiernych z wybranych oczyszczalni ścieków   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 10, Zeszyt: 1, Strony: 105-111
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska
  Opublikowano: 2016
   
 3. Ocena jakości procesu defosfatacji ścieków na podstawie analizy specjacyjnej fosforu oraz identyfikacji bakterii nitkowatych   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Technologia Wody
  Tom: 6, Zeszyt: 44, Strony: 100-103
  Renata Stoinska, Elżbieta Bezak-Mazur
  Opublikowano: 2015
   
 4. The influence of the Bacillus megaterium bacteria on speciation of phosphorus in sewage sludge   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Architecture Civil Engineering Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 81-87
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2015
   
 5. Analiza specjacyjna fosforu w różnych typach osadów ściekowych z wybranych oczyszczalni ścieków   6 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 127-133
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska
  Opublikowano: 2014
   
 6. The speciation analysis of phosphorous in diffrent types of wastewater sediments from chosen wastewater treatment plants   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 8, Strony: 127-133
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska
  Opublikowano: 2014
   
 7. Rola fosforu w środowisku- praca przeglądowa   4 pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum gospodarki odpadami i ochrony środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 3, Strony: 33-42
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska
  Opublikowano: 2013
   
 8. Speciation of Phosphorus in Wastewater Sediments from Selected wastewater treatment Plant   6 pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering. A
  Tom: 20, Strony: 503-514
  Elżbieta Bezak-Mazur, Stoińska Renata
  Opublikowano: 2013
   
 9. wpływ czasu regeneracji na zdolności sorpcyjne węgla aktywnego wd-extra   6 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 7, Zeszyt: 2, Strony: 539-545
  Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Adamczyk
  Opublikowano: 2013
   
 10. Zdolności sorpcyjne osadów ściekowych kondycjonowanych w warunkach środowiskowych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 87-92
  Elżbieta Bezak-Mazur, Magdalena Dańczuk
  Opublikowano: 2013
   
 11. Adsorpcja zieleni naftolowej B na węglu aktywnym F-300   5 pkt
  w czasopiśmie:   Procedings of ECOpole
  Tom: 6, Zeszyt: 2, Strony: 683-688
  Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Adamczyk
  Opublikowano: 2012
   
 12. Adsorption naphtol green B on activated carbon F-300   7 pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i inżynieria ekologiczna A
  Tom: 19, Strony: 1123-1131
  Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Adamczyk
  Opublikowano: 2012
   
 13. Badanie adsorpcji błękitu metylowego na weglu aktywnym   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 58, Strony: 17-27
  Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Adamczyk
  Opublikowano: 2011
   
 14. Specjacja fosforu w osadach ściekowych powstających w technologii Evu-Perl   5 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona środowiska i zasobów naturalnych
  Zeszyt: 49, Strony: 382-388
  Elżbieta Bezak-Mazur, Agnieszka Mazur
  Opublikowano: 2011
   
 15. Adsorpcja mieszaniny dwóch barwników na węglu aktywnym   6 pkt
  w czasopiśmie:   Procedings of ECOpole
  Tom: 4, Zeszyt: 2, Strony: 307-311
  Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Adamczyk
  Opublikowano: 2010
   
 16. Sorption capacity of sewage sludge for ions of selected metals   9 pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i inżynieria ekologiczna A
  Tom: 17, Strony: 1415-1422
  Elżbieta Bezak-Mazur, A. Piec, A. Jamrożek
  Opublikowano: 2010
   
 17. Wpływ czynników fizykochemicznych na specjacje fosforu w osadach ściekowych powstających w technologii EVU-Pearl. , 2009   4 pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik - Ochrona Środowiska
  Tom: 11, Strony: 381-391
  Elżbieta Bezak-Mazur, Agnieszka Mazur
  Opublikowano: 2009
   
 18. Wpływ czynników strącających na specjację fosforu w osadach ściekowych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona środowiska i zasobów naturalnych
  Tom: 40, Zeszyt: 40, Strony: 561-568
  Elżbieta Bezak-Mazur, Agnieszka Mazur
  Opublikowano: 2009
   
 19. Zastosowanie nowoczesnych czynników utleniających do usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment
  Tom: 12(2), Strony: 143-151
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 20. Ługowanie związków chlorowcoorganicznych w osadów ściekowych do fazy wodnej w warunkach modelowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik - Ochrona Środowiska
  Tom: 10, Strony: 351-366
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2008
   
 21. Ocena zdolności sorpcyjnych osadów ściekowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment
  Tom: 11(1), Strony: 21-29
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2008
   
 22. Wpływ rodzaju koagulanta na specjację glinu w ściekach   4 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona środowiska i zasobów naturalnych
  Zeszyt: 33, Strony: 138-144
  Elżbieta Bezak-Mazur, A. Twarowska
  Opublikowano: 2007
   
 23. Degradacja AOX w osadzie ściekowym pod wpływem czynników utleniających   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Ekologia i Technika
  Tom: XIV(85), Strony: 8-10
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2006
   
 24. Ocena stopnia migracji związków chlorowcoorganicznych z osadów ściekowych do fazy wodnej   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: budownictwo i inżynieria środowiska
  Strony: 161-167
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2006
   
 25. Regeneracja węgli aktywnych i ocena ich zdolności sorpcyjnych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: budownictwo i inżynieria środowiska
  Strony: 23-32
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2006
   
 26. Use of ultrasounds in regeneration of karbon sorbents   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i inżynieria ekologiczna A
  Zeszyt: 2, Strony: 33-35
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Marek Guzek
  Opublikowano: 2006
   
 27. Wpływ wybranych czynników fizyko-chemicznych na specjację fosforu w osadzie nadmiernym   4 pkt
  w czasopiśmie:   Ekologia i Technika
  Tom: XIV(85), Strony: 5-7
  Elżbieta Bezak-Mazur, Agnieszka Mazur
  Opublikowano: 2006
   
 28. Zastosowanie węgli aktywnych w usuwaniu zanieczyszczeń ze środowiska wodnego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Chemia i Inżynieria Ekologiczna
  Tom: 13, Zeszyt: S1, Strony: 35-48
  Elżbieta Bezak-Mazur, Jakub Guzy
  Opublikowano: 2006
   
 29. Wpływ parametrów fizyczno-chemicznych na stężenia równowagowe p-chlorofenolu, w układzie woda - osad denny   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A
  Tom: 12, Zeszyt: s4, Strony: 517-527
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2005
   
 30. Migracja zanieczyszczeń z hałdy zawierającej piaski formierskie   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A
  Tom: 11, Strony: 499-506.
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2004
   
 31. Specjacja glinu w osadach dennych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Chemia i Inżynieria Ekologiczna
  Tom: 11, Zeszyt: S4, Strony: 507-515
  Elżbieta Bezak-Mazur, Małgorzata Widłak
  Opublikowano: 2004
   
 32. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Analiza form chemicznych glinu w matrycach środowiskowych. r., Politechnika Świętokrzyska
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment
  Elżbieta Bezak-Mazur
  Opublikowano: 2003
   
 33. Analiza specjacyjna glinu w osadach dennych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole, Duszniki Zdrój - Hradec Kralowe.
  Strony: 29-32
  Elżbieta Bezak-Mazur, Małgorzata Widłak
  Opublikowano: 2003
   
 34. Analiza specjacyjna glinu w osadach dennych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Strony: 29 - 32
  Elżbieta Bezak-Mazur, Małgorzata Widłak
  Opublikowano: 2003
   
 35. Przegląd wybranych metod usuwania metali ze zużytych węglowych sorbentów i katalizatorów   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przemysl Chemiczny
  Tom: 82, Zeszyt: 7, Strony: 452-458
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, M. Replewicz, Andrzej Świątkowski
  Opublikowano: 2003
   
 36. Ocena możliwości zastosowania energii mikrofal do unieszkodliwiania wybranych grup odpadów   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polityka Energetyczna
  Tom: 5, Strony: 71-80
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, A. Rabajczyk
  Opublikowano: 2002
   
 37. A Speciation Analysis of Aluminium in the River Silnica   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 10, Zeszyt: 4, Strony: 263-267
  Elżbieta Bezak-Mazur, Małgorzata Widłak, T. Ciupa
  Opublikowano: 2001
   
 38. Influence of mineralization and analysis technique on the results of determination of iron and nickel in industrial wastes   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 10, Zeszyt: 1, Strony: 63-66
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2001
   
 39. Usuwanie metali z impregnatów węglowych na drodze ługowania. Część II.   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering - Chemia i inżynieria ekologiczna
  Tom: 18, Zeszyt: 11, Strony: 1038-1042
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, M. Repelewicz, A. Świątkowksi, J. Guzy
  Opublikowano: 2001
   
 40. Zastosowanie mineralizacji mikrofalowej do analizy specjacyjnej glinu w osadach dennych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Chemia i Inżynieria Ekologiczna
  Tom: 8, Zeszyt: 5, Strony: 503-513
  Elżbieta Bezak-Mazur, A. Rabajczyk, Małgorzata Widłak
  Opublikowano: 2001
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. ANALYSIS OF PHOSPHORUS SPECIATION IN PRIMARY SLUDGE IN THE ANNUAL CYCLE   5 (1,70) pkt
  w czasopiśmie:   Environmental problems
  Tom: 2, Zeszyt: 2, Strony: 83-85
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2017
   
 2. Regeneration of WD-extra activated Carbon spent in Acid Dyes adsorption Process by Fenton’s Reagent
  w czasopiśmie:   Proceedings Advanced Research in Scientific Areas
  Strony: 1408-1411
  Dagmara Adamczyk, Elżbieta Bezak-Mazur
  Opublikowano: 2012
   
 3. Badanie adsorpcji barwników na węglach aktywnych
  w czasopiśmie:   Mat. Konf. Oczyczszanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych
  Strony: 297-304
  Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Zdrodowska
  Opublikowano: 2010
   
 4. Badanie adsorpcji błękitu metylowego na węglu aktywnym Badanie adsorpcji błękitu metylowego na węglu aktywnym
  w czasopiśmie:   Mat.Konf. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Postęp w inzynieriiśrodowiska"
  Strony: 11-12
  Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Zdrodowska
  Opublikowano: 2010
   
 5. Analiza zawartości wybranych związków chloroorganicznych w osadach ściekowych, w zależności od czasu ich składowania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej. Seria Inżynieria Środowiska.
  Zeszyt: 21, Strony: 171-181
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2009
   
 6. Regeneracja sorbentów węglowych czynnikami kompleksującymi
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, Seria Inżynieria Środowiska
  Zeszyt: 23, Strony: 327-334
  Elżbieta Bezak-Mazur, J. Guzy
  Opublikowano: 2007
   
 7. Metody riegienieracji sorbientow iz aktirowannowo uglja
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Uniwersytetu w Doniecku
  Zeszyt: 1, Strony: 91-94
  Elżbieta Bezak-Mazur, T. Shendrick
  Opublikowano: 2006
   
 8. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  The use of spend carbon sorbents to limitation of migration heavy metals in environment
  w czasopiśmie:   Przegląd Archeologiczny
  Elżbieta Bezak-Mazur
  Opublikowano: 2005
   
 9. Wpływ warunków prowadzenia defosfatacji na specjację fosforu w osadach ściekowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej.
  Zeszyt: 22, Strony: 133-142
  Elżbieta Bezak-Mazur, A. Mazur
  Opublikowano: 2005
   
 10. Wpływ parametrów fizyczno-chemicznych na równowagę fazową p-chlorofenolu w układzie woda- -osad denny
  w czasopiśmie:   Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole 2004 r. Duszniki Zdrój - Hradec Kralowe
  Strony: x-x
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2004
   
 11. Analiza metali ciężkich w osadach ściekowych z wykorzystaniem ekstrakcji sekwencyjnej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej. Seria Inżynieria Środowiska
  Zeszyt: 21, Strony: 183-194
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2003
   
 12. Analiza zmian zawartości wybranych związków chloroorganicznych w osadach ściekowych w zależności od czasu ich składowania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej
  Tom: 21, Strony: 171-182
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2003
   
 13. Zastosowanie węgli aktywnych w ochronie środowiska
  w czasopiśmie:   Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole, Duszniki Zdrój - Hradec Kralowe.
  Strony: x-x
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2003
   

Monografie
 1. Transkordonni probliemi toksykologii dobkillia   12 pkt
  Elżbieta Bezak-Mazur, T. Shendrik
  Opublikowano: 2008
   
 2. Specjacja w ochronie inżynierii środowiska   12 pkt
  Elżbieta Bezak-Mazur
  Opublikowano: 2004
   

Rozdziały w monografiach
 1. The incinerated sewage sludge as a phosphorus source   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innovative municipal waste water purification and environmentally-friendly disposal of sewage sludge
  Strony: 94-102
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoinska
  Opublikowano: 2015
   
 2. Adsorpcja błękitu metylowego na dwóch handlowych węglach aktywnych   4 pkt
  w książce:   POLSKA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRACE
  Tom: 100(2), Strony: 27-36
  Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Adamczyk
  Opublikowano: 2012
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ czynników strącających na specjacje fosforu w osadach ściekowych
  w książce:   Obieg pierwiastków w przyrodzie. Biokumulacja. Toksyczność
  Elżbieta Bezak-Mazur, Agnieszka Mazur
  Opublikowano: 2009
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zastosowanie nowoczesnych czynników utleniających do usuwania wybranycvh barwników z roztworów
  w książce:   Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wykorzystanie regenerowanych węgli aktywnych do ograniczenia migracji metali ciężkich w glebie
  w książce:   Węgiel aktywny w ochronie środowiska i w przemyśle
  Strony: 114-119
  Elżbieta Bezak-Mazur
  Opublikowano: 2006
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analiza składu stężeń substancji ropopochodnych wokół wybranych obiektów dystrybuq i paliw
  w książce:   Obieg pierwiastków w przyrodzie. Bioakumulacja -Toksyczność - Przeciwdziałanie
  Tom: 3, Strony: 156-160
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2005
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Specjacja fosforu w osadach ściekowych
  w książce:   II Kongres Inżynierii Środowiska
  Tom: 32, Strony: 281-289
  Elżbieta Bezak-Mazur, Agnieszka Mazur
  Opublikowano: 2005
   
 8. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ czynników środowiskowych na specjację glinu w wodach i osadach
  w książce:   Obieg pierwiastków w przyrodzie. Bioakumulacja -Toksyczność - Przeciwdziałanie
  Tom: 3, Strony: 265-271
  Elżbieta Bezak-Mazur
  Opublikowano: 2005
   
 9. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zastosowanie reakcji kompleksowania w procesach technologicznych
  w książce:   Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka
  Strony: 223-234
  Elżbieta Bezak-Mazur
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Analiza instrumentalna wód i ścieków. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia. Materiały pomocnicze i informacyjne Nr 103
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Jarosław Gawdzik, E. Kulig
  Opublikowano: 1999
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób odzysku fosforu z popiołów lub pyłów otrzymanych ze spalania osadów ściekowych
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Monika Łukawska
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1