O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Lidia Małgorzata Bartkiewicz
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Technologii Wody i Ścieków
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   lidiab@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-569
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
283
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921530
LUDZIE NAUKI: 204758
USOS web: 790
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 672
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 14

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Evaluation of the impact of explanatory variables on the accuracy of prediction of daily infl ow to the sewage treatment plant by selected models nonlinear   15 (6,82) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Environmental Protection
  Tom: 43, Zeszyt: 1, Strony: 74
  Bartosz Szeląg, Lidia Bartkiewicz, Jan Studziński, Krzysztof Barbusiński
  Opublikowano: 2017
   
 2. Ocena wpływu zmiennych wejściowych oraz struktury modelu sztucznej sieci neuronowej na prognozowanie dopływu ścieków komunalnych do oczyszczalni   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 38, Zeszyt: 2, Strony: 29-36
  Lidia Bartkiewicz, Bartosz Szeląg, Jan Studziński
  Opublikowano: 2016
   
 3. Zastosowanie metod czarnej skrzynki do prognozowania wartości wybranych wskaźników jakości ścieków dopływających do oczyszczalni komunalnej   15 (5,63) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 38, Zeszyt: 4, Strony: 39-46
  Bartosz Szeląg, Lidia Bartkiewicz, Jan Studziński
  Opublikowano: 2016
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Prediction of wastewater quality indicators at the inflow to the wastewater treatment plant using data mining methods
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences 22
  Tom: 00174, Strony: 1-8
  Bartosz Szeląg, Krzysztof Barbusiński, Jan Studziński, Lidia Bartkiewicz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Mathematical modelling of the hydraulic load of communal wastewater networks   9 pkt
  w czasopiśmie:   Modeling and Simulation ESM 2010, Hasselt Belgium, EUROSIS-ETI
  Strony: 156-160
  Lidia Bartkiewicz, Jan Studziński
  Opublikowano: 2010
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Metody i programy wspomagajace rozwiązywanie zadań modelowania i identyfikacji systemów   4 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: 4a, Strony: 59-64
  Jan Studziński, Lidia Bartkiewicz
  Opublikowano: 2009
   
 2. Dane pochodzące z monitoringu dla potrzeb ustalania opłat za wody opadowe   4 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 5, Strony: 59-62
  Lidia Bartkiewicz
  Opublikowano: 2008
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków jako jeden z elementów prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach niezurbanizowanych - aspekty prawne i techniczne
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne "Gospodarka wodno-ściekowa na terenach niezurbanizowanych"
  Strony: 54-59
  Lidia Bartkiewicz
  Opublikowano: 2014
   
 2. techniczne podstawy projektowania "przydomówek"
  w czasopiśmie:   Wodociągi i Kanalizacja
  Tom: 10, Strony: 40
  Lidia Dąbek, Mikołaj Sikorski, Lidia Bartkiewicz
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Mathematische Modelle zur Vorhersage des Rohabwasserzuflusses zur Kläranlage
  w książce:   Modellierung und Simulation von Ökosystemen, Serie Umweltinformatik, Aachen ASIM-Mitteilung
  Strony: 124-137
  Lidia Bartkiewicz, Jan Studziński
  Opublikowano: 2011
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Modellierung des Abwasserzuflusses zur Kläranlage, mit den Methoden der kleinsten Quadrate
  w książce:   Simulation in Umwelt- und Geowissenschaften, Serie Umweltinformatik ASIM-Mitteilung
  Strony: 115-124
  Lidia Bartkiewicz, Jan Studziński
  Opublikowano: 2011
   
 3. Modelowanie obciążenia hydraulicznego miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego   4 pkt
  w książce:   Wody opadowe a zjawiska ekstremalne
  Strony: 75-82
  Lidia Bartkiewicz, M. Stachura, Jan Studziński
  Opublikowano: 2011
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Prognozowanie dopływu ścieków surowych do oczyszczalni za pomocą modelowania matematycznego
  w książce:   Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód
  Tom: 2, Strony: 221-232
  Lidia Bartkiewicz, Jan Studziński
  Opublikowano: 2008
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ wód przypadkowych na ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w Rzeszowie
  w książce:   Problemy zagospodarowania wód opadowych
  Tom: 2, Strony: 323-330
  Lidia Bartkiewicz
  Opublikowano: 2008
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1