O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Łukasz Zbigniew Bąk
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   l.bak@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
140
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921524
LUDZIE NAUKI: 209222
USOS web: 697
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 631
Dyscypliny KBN:kształtowanie środowiska
specjalnosci: inżynieria rzeczna

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 49

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. The quantity of sand fraction sediment in reservoirs as the basis of an assessment of the bedload transport from a reservoir catchment. Jnternational Journal of Sediment research   25 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Sediment Research
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 1-10
  Łukasz Bąk, Szczepan Ludwik Dąbkowski
  Opublikowano: 2018
   
 2. Probabilistic model for the annual number of storm overflow discharges in a stormwater drainage system   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Urban Water Journal
  Strony: 15-20
  Bartosz Szeląg, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2017
   
 3. Assessment of the degree of pollution of sediments from the rainstorm sewer system in the urbanized catchment   20 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Desalination and Water Treatment
  Tom: 57, Zeszyt: 3, Strony: 1478-1489
  Aleksandra Sałata, Łukasz Bąk, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 4. Microflora of the selected water reservoirs in Swietokrzyskie Voivodship   15 pkt
  w czasopiśmie:   Acta Biochimica Polonica
  Tom: 60, Zeszyt: 4, Strony: 689-693
  W. Adamus-Bialek, K. Karwacka, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2013
   
 5. The relationship between bank erosion, local aggradation and sediment transport in a small Carpathian stream   35 pkt
  w czasopiśmie:   Geomorphology
  Tom: 191, Zeszyt: 1, Strony: 51-63
  Łukasz Bąk, Alicja Michalik, Tomasz Tekielak
  Opublikowano: 2013
   
 6. Zawartość zawiesin i metali ciężkich w wybranych falach ścieków deszczowych w zlewni miejskiej   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 34, Zeszyt: 2, Strony: 49-52
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Katarzyna Górska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2012
   
 7. Appraise of consequences of erosive processes occurring in the Skawa river sector   15 pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 37, Zeszyt: 1, Strony: 83-92
  Łukasz Bąk, Alicja Michalik, Tomasz Tekielak
  Opublikowano: 2011
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Chemism of the run-off wastewater from urbanized areas based on the Kielce City example   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment. E3S Web of Conferences. Rome, Italy, September 23-27, 2012.
  Tom: 1
  A. Rabajczyk, Łukasz Bąk, Jarosław Górski
  Opublikowano: 2013
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Effect of sewage sludge digestion on the mobility of heavy metals on the example of the wastewater treatment plant in Sitkówka-Nowiny   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Zeszyt: 8, Strony: 189-196
  Łukasz Bąk, Jarosław Gawdzik, Joanna Muszyńska, Marta Bryk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Jakość wody i osadów dennych zbiornika wodnego Lubianka w Starachowicach   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 10, Zeszyt: 2, Strony: 635-643
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2016
   
 3. Zastosowanie programu SWMM do oceny funkcjonowania oczyszczalni wód deszczowych   10 (3,30) pkt
  w czasopiśmie:   Woda Środowisko Obszary Wiejskie
  Tom: 16, Zeszyt: 2 (54), Strony: 17-35
  Jarosław Górski, Bartosz Szeląg, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2016
   
 4. Ocena ekotoksykologiczna osadów z kanalizacji deszczowej   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 9, Zeszyt: 1, Strony: 287-292
  Aleksandra Sałata, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2015
   
 5. Zastosowanie programu SWMM do modelowania ilości i jakości ścieków deszczowych   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 9, Zeszyt: 2, Strony: 767-775
  Bartosz Szeląg, Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2015
   
 6. Heavy Metal Concentrations in Water and Bottom Sediments of Small Water Reservoir in Kaniow   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering. A
  Tom: 2, Zeszyt: 21, Strony: 167-176
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2014
   
 7. Koncentracja metali ciężkich w wodzie i osadach dennych małego zbiornika wodnego w Kaniowie   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedings of ECOpole
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 119-125
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2014
   
 8. Korelacje między wybranymi zanieczyszczeniami w ściekach deszczowych   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 8, Zeszyt: 2, Strony: 497-504
  Katarzyna Górska, Bartosz Szeląg, Jarosław Górski, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2014
   
 9. Preliminary assessment of silting and the quality of bottom sediments in a small water reservoir   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Water and Land Development
  Tom: 20, Zeszyt: 4-6, Strony: 47-53
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2014
   
 10. Stan zbiornika Ruda na rz. Mławka po 37 latach eksploatacji   3 pkt
  w czasopiśmie:   Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie
  Zeszyt: 4, Strony: 162-168
  Łukasz Bąk, Szczepan Ludwik Dąbkowski, Michał Każmierczak, Paweł Szymczuk
  Opublikowano: 2014
   
 11. Wpływ charakterystyk opadowych na parametry hydrogramu odpływu ze zlewni zurbanizowanej   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
  Tom: 14, Zeszyt: 2, Strony: 103-114
  Bartosz Szeląg, Łukasz Bąk, Jarosław Górski
  Opublikowano: 2014
   
 12. Content of Heavy Metal Compounds in Bottom Sediments of the Suchedniów Water Reservoir   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering. A
  Tom: 20, Zeszyt: 7-8, Strony: 757-769
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Anna Rabajczyk
  Opublikowano: 2013
   
 13. Modelling of Stormwater Quantity and Quality on the Example of Urbanised Catchment in Kielce   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering. A
  Tom: 20, Zeszyt: 11, Strony: 1305-1316
  Bartosz Szeląg, Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2013
   
 14. Rozwój małej retencji zbiornikowej w województwie świętokrzyskim w latach 1998-2012 w aspekcie poprawy ochrony przeciwpowodziowej   5 pkt
  w czasopiśmie:   Gospodarka Wodna
  Zeszyt: 1, Strony: 36-41
  Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2013
   
 15. Spatial distribution of sediments in Suchedniów reservoir   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Water and Land Development
  Tom: 19, Zeszyt: 1, Strony: 13-22
  Łukasz Bąk, Szczepan Dąbkowski
  Opublikowano: 2013
   
 16. Zawartość związków metali ciężkich w osadach dennych zbiornika Suchedniów   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedings of ECOpole
  Tom: 7, Zeszyt: 1, Strony: 287-294
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Anna Rabajczyk, Mirosław Szwed
  Opublikowano: 2013
   
 17. Analiza roli kaskady zbiorników retencyjnych w ochronie przeciwpowodziowej na przykładzie miasta Kunów   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus
  Tom: 11, Zeszyt: 2, Strony: 59-74
  Bartosz Szeląg, Łukasz Bąk, Jarosław Górski
  Opublikowano: 2012
   
 18. Wpływ budowy trasy ekspresowej S7 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Występa na redukcję pojemności zbiornika Suchedniów na rzece Kamionka   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 23-36
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2012
   
 19. Wpływ kaskady zbiorników małej retencji Suchedniów i Rejow na redukcję fali wezbraniowej na rzece Kamionka   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 13-22
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2012
   
 20. Zmiana warunków hydrodynamicznych wzdłuż uregulowanego odcinka potoku Słomka   5 pkt
  w czasopiśmie:   Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas
  Tom: 2/III, Strony: 187-196
  Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2012
   
 21. Metoda prognozowania zamulenia zbiornika wodnego na podstawie pomiaru pojemności   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie
  Tom: 11, Zeszyt: 4[36], Strony: 19-29
  Łukasz Bąk, Szczepan Ludwik Dąbkowski, Jarosław Górski
  Opublikowano: 2011
   
 22. Procesy Erozji i Agradacji na Uregulowanym Odcinku Rzeki Czarna Nida   6 pkt
  w czasopiśmie:   Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich
  Tom: 8 (1), Strony: 179-189
  Łukasz Bąk, Alicja Michalik
  Opublikowano: 2010
   
 23. Zmienność składu granulometrycznego rumowiska wleczonego wzdłuż potoku Słomka   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich
  Zeszyt: 07, Strony: 7-18
  Łukasz Bąk, Alicja Michalik
  Opublikowano: 2008
   
 24. Analiza procesów erozji na potoku Słomka   4 pkt
  w czasopiśmie:   Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich
  Zeszyt: 4/1, Strony: 187-198
  Łukasz Bąk, Alicja Michalik, Tomasz Tekielak
  Opublikowano: 2007
   
 25. Wpływ wezbrań na intensywność procesów fluwialnych na przykładzie koryta potoku Smolnik   4 pkt
  w czasopiśmie:   Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich
  Zeszyt: 4/1, Strony: 167-178
  Tomasz Tekielak, Alicja Michalik, Łukasz Bąk, Leszek Książek
  Opublikowano: 2007
   
 26. Morfologiczne skutki wezbrań na odcinku koryta rzeki Łososiny   4 pkt
  w czasopiśmie:   Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich
  Zeszyt: 4/2
  Tomasz Tekielak, Alicja Michalik, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2006
   
 27. Przepustowość koryt potoków górskich w terenie zabudowanym   1 pkt
  w czasopiśmie:   Przegl. Nauk. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, SGGW
  Tom: 1, Zeszyt: 28, Strony: 42-51
  Alicja Michalik, L. Książek, Łukasz Bąk, T. Dudkowski, Tomasz Tekielak
  Opublikowano: 2004
   
 28. Przepustowość koryt potoków górskich w terenie zabudowanym   1 pkt
  w czasopiśmie:   Przegl. Nauk. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, SGGW
  Tom: 28, Strony: 42-51
  Alicja Michalik, L. Książek, Łukasz Bąk, T. Dudkowski, Tomasz Tekielak
  Opublikowano: 2004
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Zatrzymać wodę w zlewni, czyli zmiana sposobu myślenia o problemach odwadniania terenu
  w czasopiśmie:   Polski Instalator
  Tom: 4, Strony: 49-52
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2013
   
 2. Jak oszczędzać na deszczu, czyli o systemach do wody deszczowej
  w czasopiśmie:   Polski Instalator
  Tom: 3, Strony: 46-52
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2012
   
 3. Negatywne oddziaływania prac ziemnych na środowisko na przykładzie budowy odcinka trasy S7
  w czasopiśmie:   Polskie Drogi
  Tom: 6 (194), Strony: 72-75
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2012
   
 4. Przydomowe przepompownie ścieków bytowo-gospodarczych
  w czasopiśmie:   Polski Instalator
  Tom: 7/8, Strony: 12-17
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2012
   
 5. Skład ścieków deszczowych i możliwości ich oczyszczania (cz. 2)
  w czasopiśmie:   Polski Instalator
  Tom: 5, Strony: 88-83
  Jarosław Górski, Katarzyna Górska, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2011
   
 6. Skład ścieków deszczowych i możliwości ich oczyszczania (cz.1)
  w czasopiśmie:   Polski Instalator
  Tom: 4, Strony: 80-83
  Jarosław Górski, Katarzyna Górska, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2011
   
 7. Erozja brzegowa i denna na wybranych odcinkach dwóch potoków karpackich
  w czasopiśmie:   Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Inżynieria Środowiska
  Tom: 26, Strony: 353-365
  Alicja Michalik, Tomasz Tekielak, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2005
   

Monografie
 1. Zamulanie i Osady Małych Zbiorników Retencyjnych na Wyżynie Kieleckiej   25 pkt
  Tom: M96
  Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2017
   
 2. Procesy erozji, transportu i sedymentacji w zlewniach potoków Kasinka i Słomka   20 pkt
  Tom: 9
  Łukasz Bąk, A. Michlik, Tomasz Tekielak
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Dokładność określania objętości osadów i pojemności małych zbiorników retencyjnych   5 (4,00) pkt
  w książce:   Eksploatacja budowli piętrzących – diagnostyka i zapobieganie zagrożeniom
  Strony: 425-440
  Łukasz Bąk, Szczepan Ludwik Dąbkowski, Paweł Szymczuk
  Opublikowano: 2015
   
 2. Problemy oceny objętości osadów w małych zbiornikach wodnych (na przykładzie zbiornika Ruda na rzece Mławka)   5 (4,00) pkt
  w książce:   Hydrologia w Ochronie i Kształtowaniu Środowiska
  Strony: 273-284
  Łukasz Bąk, Szczepan Ludwik Dąbkowski, Paweł Szymczuk
  Opublikowano: 2014
   
 3. Zamulenie i stan ekologiczny osadów dennych małych zbiorników wodnych   5 (4,00) pkt
  w książce:   Hydrologia w Ochronie i Kształtowaniu Środowiska
  Strony: 285-298
  Łukasz Bąk, Szczepan Ludwik Dąbkowski, P. Szymczuk
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Ocena jakości osadów pochodzących ze zbiornika otwartego miejskiej kanalizacji deszczowej w kontekście zagrożenia dla środowiska oraz możliwościach ich zagospodarowania
  w książce:   Polska Inżynieria Środowiska, Tom II
  Strony: 17-25
  Łukasz Bąk, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Aleksandra Sałata
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1