O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Magdalena Bacharz
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   mbacharz@tu.kielce.pl     telefon: 413424579
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
427
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3950785
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 7482
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 16

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Identification of Active Destructive Processes in Unloaded Early-Age Concrete with the Use of the Acoustic Emission Method   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 2016 Prognostics and System Health Management Conference (PHM-Chengdu)
  Strony: 1-6
  Magdalena Bacharz, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2016
   
 2. Analysis of destructive processes in unloaded early-age concrete with the acoustic emission method   15 (9,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 108, Strony: 245-253
  Magdalena Bacharz, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Experimental Verification of the Concrete Shrinkage Strains Course According to En 1992-2 Standard   11 (4,40) pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Materials Science
  Tom: 15, Zeszyt: 2, Strony: 22–29
  Wioletta Raczkiewicz, Magdalena Bacharz, Kamil Bacharz
  Opublikowano: 2015
   
 2. Doświadczalna analiza odkształceń przestrzennych belek żelbetowych z zastosowaniem skanera optycznego 3D   4 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 70, Zeszyt: 3, Strony: 156-159
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2014
   
 3. Nośność belek żelbetowych obciążanych cyklicznie   3 (,30) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 79-86
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Bacharz
  Opublikowano: 2014
   
 4. Zastosowanie skanera optycznego 3D do analizy belek wzmocnionych taśmami FRP   10 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6, Strony: 4130-4137
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Magdalena Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2014
   
 5. Identyfikacja sygnałów emisji akustycznej w betonie nieobciążonym   4 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 59, Zeszyt: 3/III, Strony: 189-196
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Micro cracks of unloaded concrete made based on the limestone aggregate in the early stage of maturing
  w czasopiśmie:   Transcom Proceedings 2015 11-th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Zeszyt: 7, Strony: 14-18
  Magdalena Bacharz
  Opublikowano: 2015
   
 2. Airport Pavement Concrete with a Ceramic Additive
  w czasopiśmie:   Transcom 2013 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists - Proceedings
  Tom: 1, Strony: 151-154
  Małgorzata Linek, Magdalena Godowska
  Opublikowano: 2013
   
 3. Analysis of Shear Load Capacity of Reinforced Concrete Beams in the Light of Eurocode 2 and Model Code 2010
  w czasopiśmie:   Transcom 2013 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists - Proceedings
  Strony: 11-14
  Kamil Bacharz, Magdalena Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2013
   
 4. Application of a 3D Optical Scanner to Reinforced Concrete Elements Analysis
  w czasopiśmie:   Transcom 2013 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists - Proceedings
  Strony: 333-336
  Paweł Tworzewski, Justyna Tworzewska, Magdalena Bacharz, Kamil Bacharz
  Opublikowano: 2013
   
 5. The experimental analysis of the spatial deformation of reinforced concreto beams with use of 3D otical scanner
  w czasopiśmie:   Proceedings 59 th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, Krynica
  Strony: 130 - 132
  Wiesław Trąmpczyński, Barbara Goszczyńska, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2013
   
 6. Identification of acoustic emission signals in unloaded concrete
  w czasopiśmie:   Proceedings 58 the Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 16-21 September 2012 Krynica – Rzeszów, Poland,
  Strony: 202-203
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   

Rozdziały w monografiach
 1. Badanie procesów destrukcyjnych w betonie nieobciążonym dojrzewającym w zróżnicowanych warunkach z zastosowaniem metody emisji akustycznej   5 (3,75) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
  Strony: 136 - 144
  Wiesław Trąmpczyński, Magdalena Bacharz
  Opublikowano: 2015
   
 2. Acoustic emission for monitoring internal defects in unloaded concrete   5 pkt
  w książce:   Wiedza i eksperymenty w budownictwie
  Strony: 421-428
  Magdalena Bacharz
  Opublikowano: 2014
   
 3. Automatyzacja badań belek żelbetowych z zastosowaniem zestawu pomiarowego HBM   5 (4,00) pkt
  w książce:   Aktualne badania i analizy z inżynierii lądowej
  Strony: 225-232
  Magdalena Godowska
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1