O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Kamil Mateusz Bacharz
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   kbacharz@tu.kielce.pl     telefon: wew. 548
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
423
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3950784
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 13

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. AN INFLUENCE OF SUPPORT WIDTH ON THE SHEAR CAPACITY OF REINFORCED CONCRETE BEAMS   9 (7,20) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Zeszyt: 9, Strony: 5-15
  Kamil Bacharz, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2017
   
 2. Experimental Verification of the Concrete Shrinkage Strains Course According to En 1992-2 Standard   11 (1,10) pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Materials Science
  Tom: 15, Zeszyt: 2, Strony: 22–29
  Wioletta Raczkiewicz, Magdalena Bacharz, Kamil Bacharz
  Opublikowano: 2015
   
 3. Doświadczalna analiza odkształceń przestrzennych belek żelbetowych z zastosowaniem skanera optycznego 3D   4 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 70, Zeszyt: 3, Strony: 156-159
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Nośność belek żelbetowych obciążanych cyklicznie   3 (1,80) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 79-86
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Bacharz
  Opublikowano: 2014
   
 5. Zastosowanie wyników ze skanera optycznego 3D do wizualizacji wykładów z konstrukcji żelbetowych   10 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 4138-4146
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2014
   
 6. Identyfikacja sygnałów emisji akustycznej w betonie nieobciążonym   4 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 59, Zeszyt: 3/III, Strony: 189-196
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. An Influence of the Cyclic Load on Shear Capacity of the Reinforced Concrete Beams
  w czasopiśmie:   Transcom Proceedings 2015 11-th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Tom: 7, Strony: 9-14
  Kamil Bacharz
  Opublikowano: 2015
   
 2. Analysis of Shear Load Capacity of Reinforced Concrete Beams in the Light of Eurocode 2 and Model Code 2010
  w czasopiśmie:   Transcom 2013 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists - Proceedings
  Strony: 11-14
  Kamil Bacharz, Magdalena Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2013
   
 3. Application of a 3D Optical Scanner to Reinforced Concrete Elements Analysis
  w czasopiśmie:   Transcom 2013 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists - Proceedings
  Strony: 333-336
  Paweł Tworzewski, Justyna Tworzewska, Magdalena Bacharz, Kamil Bacharz
  Opublikowano: 2013
   
 4. The experimental analysis of the spatial deformation of reinforced concreto beams with use of 3D otical scanner
  w czasopiśmie:   Proceedings 59 th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, Krynica
  Strony: 130 - 132
  Wiesław Trąmpczyński, Barbara Goszczyńska, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2013
   
 5. Identification of acoustic emission signals in unloaded concrete
  w czasopiśmie:   Proceedings 58 the Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 16-21 September 2012 Krynica – Rzeszów, Poland,
  Strony: 202-203
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   

Rozdziały w monografiach
 1. Wpływ długości zakotwienia zbrojenia głównego na nośność strefy przypodporwej belek żelbetowych   5 (3,00) pkt
  w książce:   Konstrukcje betonowe i metalowe
  Strony: 9-16
  Kamil Bacharz, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2015
   
 2. Doświadczalna weryfikacja nośności na ścinanie belek żelbetowych   5 (4,00) pkt
  w książce:   Aktualne badania i analizy z inżynierii lądowej
  Strony: 197-204
  Kamil Bacharz
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1