O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   ktrba@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-539
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
6
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921168
LUDZIE NAUKI: 70816
USOS web: 609
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 769
Dyscypliny KBN:mechanika, budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: inżynieria powierzchni, technika uszczelniania, trybologia

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 213

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Quality analysis of aluminized surface layers produced by electrospark desposition   15 pkt
  w czasopiśmie:   Powder Metallurgy and Metal Ceramics
  Tom: 56, Zeszyt: 11-12, Strony: 688-696
  G.V. Kirik, O.P. Gaponova, Wiaczesław Tarelnik, O.M. Myslyvchenko, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2018
   
 2. Electrode materials for composite and multilayer electrospark-deposited coatings from Ni–Cr AND WC–Co alloys and metals   15 pkt
  w czasopiśmie:   Powder Metallurgy and Metal Ceramics
  Tom: 55, Strony: 585-595
  Wiaczesław Tarelnik, A. V. Paustovskii, Yu. G. Tkachenko, E. V. Konoplianchenko, V. S. Martsynkovskyi, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2017
   
 3. Laser Welding of a Spark Plug Electrode: Modelling the Problem of Metals with Disparate Melting Points   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Lasers in engineering
  Tom: 38, Zeszyt: 3-6, Strony: 267-281
  Rafał Banak, Tomasz Mościcki, Szymon Tofil, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2017
   
 4. Influence of laser beam intensity on geometry parameters of a single surface texture element   30 (15,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 60, Zeszyt: 3B, Strony: 2215-2219
  Bogdan Antoszewski, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2015
   
 5. Oxidation Behaviour of Laser Welding of TP347HFG and VM12-SHC Stainless Steels   20 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Electrochemical Science
  Tom: 10, Zeszyt: 8, Strony: 6359-6377
  Mieczyslaw Scendo, Milena Chat, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2015
   
 6. Kształtowanie powierzchni ślizgowej z teksturą poprzez mikroobróbkę laserową   15 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 87, Zeszyt: 7, Strony: 6-8
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 7. The influence of laser treatment on the properties of electro-spark deposited coatings   24 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Kovove Materialy-Metallic Materials
  Tom: 47, Zeszyt: 1, Strony: 31-38
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 8. Nowoczesne rozwiązania plazmotronów do natryskiwania   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 84, Zeszyt: 7, Strony: 135-137
  Wojciech Żórawski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 9. Study of the effect of electro-spark coatings on friction in pin-on-disc testing   20 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Tribology-Transactions of the ASME
  Tom: 130, Zeszyt: 2, Strony: 253-262
  Bogdan Antoszewski, Emil Evin, Jaromír Audy
  Opublikowano: 2008
   
 10. Wpływ niejednorości powierzchniowych na przepływ w uszczelnianiu czołowym   15 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Chemiczna i Procesowa
  Tom: 27, Zeszyt: 3/1, Strony: 889-899
  Bogdan Antoszewski, J. Rokicki
  Opublikowano: 2006
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Microstructures and properties of laser welded Super304 steel pipe joints using LNM304 filler wire as an additional material   15 (3,33) pkt
  w czasopiśmie:   LASER TECHNOLOGY 2018: PROGRESS AND APPLICATIONS OF LASERS
  Tom: 10974
  Hubert Danielewski, Andrzej Skrzypczyk, Bogdan Antoszewski, Włodzimierz Zowczak, A. Zrak
  Opublikowano: 2018
   
 2. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Properties of padding welding manufactured structures using laser and filler wire as an additional material
  w czasopiśmie:   Proceeding of SPIE
  Hubert Danielewski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2018
   
 3. Properties of padding welding manufactured structures using laser and filler wire as an additional material   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   LASER TECHNOLOGY 2018: PROGRESS AND APPLICATIONS OF LASERS
  Tom: 10974
  Bogdan Antoszewski, Hubert Danielewski
  Opublikowano: 2018
   
 4. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Ti6Al7Nb alloy laser micromachining - surface properties
  w czasopiśmie:   2018 Conference on Electrotechnology: Processes, Models, Control and Computer Science (EPMCCS)
  Strony: 1-9
  Monika Krzywicka, Bogdan Antoszewski, Krzysztof Pałka, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2018
   
 5. Problems and criteria of quality improvement in end face mechanical seal rings through technological methods   15 pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 233, Strony: 1-10
  Wiaczesław Tarelnik, A. Belous, Bogdan Antoszewski, A. Zukov
  Opublikowano: 2017
   
 6. Utilization of the UV laser with picosecond pulses for the formation of surface microstructures on elastomeric plastics   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 233, Strony: 1-6
  Bogdan Antoszewski, Szymon Tofil, Mieczyslaw Scendo, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2017
   
 7. The laser welding of iridium-platinum tips to spark plug electrodes   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proc. SPIE 10159, Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers
  Tom: 10159
  Bogdan Antoszewski, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2016
   
 8. Influence of Laser Surface Texturing on Scuffing Resistance of Sliding Pairs   15 pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874, Strony: 51-57
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2014
   
 9. The Average Friction Coefficient of Laser Textured Surfaces of Silicon Carbide Identified by RSM Methodology   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874, Strony: 29-35
  Norbert Radek, Jacek Pietraszek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2014
   
 10. A study of laser-beam welding conducted at the Centre for Laser Technologies of Metals   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   10th Conference on Laser Technology - Applications of Lasers
  Tom: 8703
  Bogdan Antoszewski, Ryszard Gradoń, Paweł Trela, Edward Cendrowicz
  Opublikowano: 2013
   
 11. Laser surface texturing - chosen problems   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of SPIE - Aplication of Lasers
  Tom: 8703, Strony: 8703-8743
  Bogdan Antoszewski, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2013
   
 12. Mechanical Seals With Sliding Surface Texture - Model Fluid Flow and Some Aspects of the Laser Forming of the Texture   10 pkt
  w czasopiśmie:   XIIITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND ENGINEERING CONFERENCE HERMETIC SEALING, VIBRATION RELIABILITY AND ECOLOGICAL SAFETY OF PUMP AND COMPRESSOR MACHINERY-HERVICON-2011
  Tom: 39, Strony: 51-62
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2012
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Selection of parameters of laser micromachining on the bronze acetabulum surface   14 (4,67) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 93, Zeszyt: 1, Strony: 41-44
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Szymon Tofil, Józef Broncek
  Opublikowano: 2017
   
 2. Laser surface texturing of titanium alloys for biomedical applications   13 (6,50) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Zeszyt: 3M/16, Strony: 3-8
  Bogdan Antoszewski, Monika Krzywicka, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2016
   
 3. Production of heterogeneous surfaces by ESD and LBM   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Production Engineering Archives
  Tom: 13, Zeszyt: 49/2016, Strony: 44-48
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Izabela Pliszka, Jacek Świderski, J. Pietraszek
  Opublikowano: 2016
   
 4. Laser texturing of sliding surfaces of bearings and pump seals   7 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 660, Strony: 301-307
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2014
   
 5. Ocena wpływu zwilżalności na właściwości tribologiczne powierzchni z teksturą   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 3, Strony: 13-20
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 6. Odporność na zużycie erozyjne i ścierne powłok natryskiwanych cieplnie   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 84, Zeszyt: 8, Strony: 3-6
  Bogdan Antoszewski, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2012
   
 7. The effect of laser surface texturing on frictional performance of sliding pair   6 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
  Zeszyt: 31 (103), Strony: 14-19
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2012
   
 8. Wpływ tekstury powierzchniowej na skuteczność smarowania pary ślizgowej   5 pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 3, Strony: 235-248
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2012
   
 9. Badania eksploatacyjne powłok węglikowo-ceramicznych przed i po obróbce laserowej   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Postępy Nauki i Techniki
  Zeszyt: 11, Strony: 63-70
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 10. Powierzchnia z teksturą – topografia i energia powierzchniowa   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Postępy Nauki i Techniki
  Zeszyt: 6, Strony: 88-96
  Bogdan Antoszewski, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2011
   
 11. Mikroteksturowanie powierzchni ślizgowych par tarcia technologią laserową i elektroerozyjną   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 2, Strony: 2149-2156
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2010
   
 12. Badania eksperymentalne powłok stellitowych nanoszonych elektroiskrowo   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Maszyn
  Tom: 12, Strony: 92-97
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Janusz Kamiński
  Opublikowano: 2009
   
 13. Ksztatowanie własności eksploatacyjnych pary ślizgowej poprzez zmiany geometrycznej tekstury powierzchni   4 pkt
  w czasopiśmie:   MOTROL. Motoryzacja i energetyka rolnictwa
  Tom: 11c
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 14. Production, properties and application of laser textured components   4 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6, Strony: 88-100
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 15. Technologia oraz cechy powierzchni teksturowanych metodą laserową i elektroerozyjną   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Maszyn
  Tom: 12, Zeszyt: 4, Strony: 5-12
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 16. The formation of antiwear surface layers on elements of machine parts. -   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
  Tom: 44, Strony: 7-19
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 17. Własności tribologiczne powłok stellitowych nanoszonych elektroiskrowo   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 2(224), Strony: 191-200
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 18. Tribologiczne i technologiczne aspekty teksturowania par slizgowych o powierzchniach płaskich   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: w, Strony: 25-33
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2008
   
 19. A non-conventional method for the improvement of the functional properties of sliding pairs   4 pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Zeszyt: 3, Strony: 57-62
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 20. Logistyka technologii procesu natryskiwania cieplnego w budowie i eksploatacji środków transportu   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2007
   
 21. Podniesienie trwałości elementów maszyn w wyniku zastosowania technologii wysokoenergetycznych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 22. Właściwości tribologiczne powłok natryskanych cieplnie   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3-4, Strony: 445-452
  Wojciech Żórawski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 23. Kształtowanie niejednorodnych powierzchni ślizgowych par tarcia   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 1, Strony: 17-24
  Norbert Radek, Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 24. Modyfikacja laserowa powłok WC-Co nanoszonych obróbką elektroiskrową   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Zeszyt: 9-10, Strony: 87-90
  Norbert Radek, Aleksandra Hrabcakova, Justyna Kasińska, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 25. Wpływ obróbki laserowej na mikrostrukturę i odporność korozyjną powłok elektroiskrowych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona przed Korozją
  Zeszyt: 10(2006), Strony: 329-332
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2006
   
 26. Wpływ technologii inżynierii powierzchni na rozwój motoryzacji   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Tom: 4 (32), Strony: 98-102
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2006
   
 27. Badania tribologiczne   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 82, Strony: 107-112
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 28. Electrospark alloying process with respect to the measurement of electrical quantities   6 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 51, Zeszyt: 6, Strony: 9-11
  Bogdan Antoszewski, Andrzej Kapłon, Jarosław Rolek
  Opublikowano: 2005
   
 29. Natryskiwanie plazmowe i naddźwiękowe   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 82, Strony: 35-40
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 30. Analiza niejednorodności powierzchni powłok kształtowanych metodą elektroiskrową   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hutnik - Wiadomości Hutnicze
  Tom: 71, Zeszyt: 7/8, Strony: 310-312
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2004
   
 31. Ocena własności eksploatacyjnych powłok nanoszonych elektroiskrowo   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 75, Zeszyt: 11, Strony: 15-18
  Norbert Radek, Dariusz Ozimina, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2003
   
 32. Elektroiskrowo nanoszone powłoki tytanowe i molibdenowe   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 74, Zeszyt: 8-10, Strony: 134-135
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2002
   
 33. Laser shaping of heterogeneous sliding surfaces of friction pairs   6 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Manufacturing Science and Technology
  Tom: 25, Zeszyt: 3, Strony: 19-29
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2001
   
 34. Model procesu tarcia pierścieni uszczelnień czołowych z niejednorodnymi powierzchniami roboczymi   4 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3, Strony: 237-246
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2001
   
 35. Zwiększenie trwałości organów roboczych rozdrabniaczy paszowych obróbką laserową   2 (,33) pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Zeszyt: 2, Strony: 14-20
  Tomasz Otmianowski, Bogdan Antoszewski, Dariusz Gontarski
  Opublikowano: 1999
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Alternative Methods for Forming Sliding Surface of Face Impulse Seals
  w czasopiśmie:   NAP-2018 IEEE 8th International Conference on "Nanomaterials; Applications &Properties"
  Strony: C24-1 -C24-6
  V Tarelnyk, V Martsynkowskyy, Ie Konopliachenko, A Zhukov, N Tarelnyk, G Smolyarov, Bogdan Antoszewski, Czesław Kundera, O Gaponova, A Kozachenko
  Opublikowano: 2018
   
 2. Investigation of Qualitative Parameters of Surface Layers Formed by Stepwise Carburizing and Sulfo-Carburizing of Steel Parts With the Use of Electroerosion Alloying Method
  w czasopiśmie:   NAP-2018 IEEE 8th International Conference on "Nanomaterials; Applications &Properties"
  Strony: C26-1 - C26-8
  V Martsynkowskyy, V Tarelnyk, Ie Konopliachenko, M Dovzhyk, M Goncharenko, Bogdan Antoszewski, O Gaponova
  Opublikowano: 2018
   
 3. Microstructure and properties of AlCrFeCoNiCux High-entropy Alloys   5 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Engineering Sciences
  Tom: Volume 5, Zeszyt: 1(2018), Strony: C11-C16
  M.V. Demchenko, O.P. Gaponova, Bogdan Antoszewski, O.M. Myslyvchenko, M.M. Bychenko
  Opublikowano: 2018
   
 4. Rapid prototyping using laser and a wire as an additional material - problem analysis
  w czasopiśmie:   AIP Conference Proceedings 2017
  Tom: Volume 2017, Zeszyt: 020001, Strony: 1-7
  Hubert Danielewski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2018
   
 5. Technologia na tarcia - Współczesne metody redukcji oporów tarcia w uszczelnieniach czołowych
  w czasopiśmie:   Chemia przemysłowa
  Zeszyt: 2/2018, Strony: 56 - 61
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2017
   
 6. Corrosion Properties of DLC Coating on Steel in Ringer Solution
  w czasopiśmie:   XXX International Conference Surface Modification Technologied (SMT 30)
  Strony: 1-12
  Bogdan Antoszewski, Mieczyslaw Scendo, Joanna Trela
  Opublikowano: 2016
   
 7. Elektrodnyje materiały, kompozycjonnyje i mnogosłojnyje elektroiskrowyje pokrytia iz spławawow sistemy Ni-Cr, WC -Co i metałow   5 pkt
  w czasopiśmie:   Poroszkowaja metalurgija
  Zeszyt: 9/10, Strony: 100-115
  Wiaczesław Tarelnik, A. Paustowski, J. Tkaczenko, J. Konoplaczenko, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   
 8. Laserowe spawanie nakładek irydowo platynowych na elektrody świec zapłonowych
  w czasopiśmie:   XI Sympozjum Techniki Laserowej
  Strony: 140-140
  Bogdan Antoszewski, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2016
   
 9. Laserowe spawanie stali austenitycznej i martenzytycznej do pracy w podwyższonych temperaturach
  w czasopiśmie:   XI Sympozjum Techniki Laserowej
  Strony: 40-40
  Bogdan Antoszewski, Hubert Danielewski, Justyna Kasińska, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2016
   
 10. Powierzchnie teksturowane technologiami wykorzystującymi skoncentrowany strumień energii
  w czasopiśmie:   Spajanie
  Zeszyt: 4(2016), Strony: 22-30
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   
 11. Prirabotcznyje pokrytia podszipnikow skołżenija
  w czasopiśmie:   Wisnik Charkiwskowo nacjonalnowo Technicznowo Uniwersitetu Silskowo Gospodarstwa Imieni Petra Wasilienki
  Zeszyt: 159, Strony: 90-103
  Wiaczesław Tarelnik, Bogdan Antoszewski, Wasylij Marcinkowski, Piotr Kurp, Andriej Dziuba
  Opublikowano: 2015
   
 12. Technological providing of fixed joints quality   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Kompriessornoje i eniergieticzieskoje maszinostrojenie
  Zeszyt: 3(41), Strony: 44-49
  Czesław Kundera, Bogdan Antoszewski, V. B. Tarelnyk, Ie. V. Konoplianchenko, V. S. Martsynkovskyi
  Opublikowano: 2015
   
 13. Corrosion resistance of laser welded joints of TP347HFG and VM12-SHC stainless steels
  w czasopiśmie:   Scientific proceedings of the scientific-technical union of mechanical engineering
  Tom: 3, Zeszyt: 162
  Mieczysław Scendo, Bogdan Antoszewski, Joanna Trela, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2014
   
 14. Some tribological aspects of fe-zn coated steel sheets at stamping processes
  w czasopiśmie:   Acta Metallurgica Slovaca,
  Tom: Vol.20, Zeszyt: 2, 2014, Strony: 189-199
  Emil Evin, Miroslav Tomáš, Mária Kollárová, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2014
   
 15. Powyszenije kaczestwa szejek wałow rotorow mietodom elektroerozjonnowo legirowanija z posliedujuszczim płasticzeskim deformirowanijem
  w czasopiśmie:   Wistnik Sumskowo Nacjonalnowo Agrarnowo Uniwersiteta
  Tom: 10, Zeszyt: 25, Strony: 3-12
  Wiaczesław Tarelnik, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2013
   
 16. Shaping the sliding surfaces at the mechanical seals
  w czasopiśmie:   XIII Miedzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń
  Strony: 41-47
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Tarelnik, Wasylij Marcinkowski
  Opublikowano: 2013
   
 17. Analysis of welded joints of drawing quality and high strength steel
  w czasopiśmie:   Transfer inovácii
  Zeszyt: 22, Strony: 55-59
  Milan Ábe, Ján Viňáš, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2012
   
 18. Формирование поверхностейскольжения торцовых уплотнений
  w czasopiśmie:   Международный научно-технический форум, посвященный 100-летию оао «кузнецов» и 70-летию сгау
  Tom: 1
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Borysowicz Tarelnik, Zygmuntowicz Marcinkowski Wasylij
  Opublikowano: 2012
   
 19. Электроэрозионное легирование и лазерное текстурирование поверхностей скольжения механических уплотнений
  w czasopiśmie:   Международный научно-технический форум, посвященный 100-летию оао «кузнецов» и 70-летию сгау
  Strony: 1-6
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Borysowicz Tarelnik, Zygmuntowicz Marcinkowski Wasylij
  Opublikowano: 2012
   
 20. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Effect of surface laser texturing on friction reduction under lubricated sliding contact
  w czasopiśmie:   Inżynieria produkcji. Innowacje i technologie przyszłości
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 21. Mikrospawanie elementów małogabarytowych laserem Nd:YAG
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Nauki Techniczne - Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 16, Strony: 105-111
  Szymon Tofil, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 22. Surface texture formation in process of Nd:YAG laser
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 15, Strony: 111-118
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 23. Właściwości eksploatacyjne powłok WC-Cu przed i po obróbce laserowej oraz ich potencjalne zastosowanie
  w czasopiśmie:   Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych
  Zeszyt: 17
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2011
   
 24. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Conteiner effect in lubrication of flat surfaces with microstructure
  w czasopiśmie:   IX International Technical Systems Degradation Conference
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2010
   
 25. Logistics of the technology of the thermal spraying process in manufacturing and operation of means of transport
  w czasopiśmie:   Konferencja - Nekonvencne Technologie NT'10
  Strony: 34
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 26. Obróbka laserowa powłok węglikowo-ceramicznych
  w czasopiśmie:   Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych
  Zeszyt: 15
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2010
   
 27. Kompensacja pogresznostiej w podszipnikach skołżenija
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2009
  Zeszyt: 13, Strony: 416-422
  W.B. Tarelnik, M.J. Dowrzyk, W.S. Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 28. Laserowe kształtowanie powierzchni ślizgowych węzłów tarcia
  w czasopiśmie:   9th Sympozjum Techniki Laserowej
  Strony: 87-88
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 29. Razrabotka technologii remonta krupnogabarytowych czugunnych detalej na primiere diafragmy kompresora PCL
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2009
  Zeszyt: 13, Strony: 406-415
  Wiaczesław Borysowicz Tarelnik, M.J. Dowrzyk, A.W. Biełous, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 30. Analiza uszkodzeń pomp zatapialnych
  w czasopiśmie:   12th International Scientific and Engineering Conference - Hermatic Sealing, Vibration Realibity and Ecolgical Safety of Pump and Compressor Machinery - HERVICON'2008
  Zeszyt: 10, Strony: 243-251
  Bogdan Antoszewski, Władysław Nowak
  Opublikowano: 2008
   
 31. Application of coated tools In deep-drawing process
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 11, Strony: 109--114
  Emil Evin, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 32. Application of coated tools in deep-drawing process
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 109-115
  Emil Evin, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 33. Badania odporności na ścieranie folii okleinowych stosowanych w budownictwie
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 133-138
  Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 34. Break-in coverings of bronze bearing liner research
  w czasopiśmie:   12th International Scientific and Engineering Conference - Hermatic Sealing, Vibration Realibity and Ecolgical Safety of Pump and Compressor Machinery - HERVICON'2008
  Zeszyt: 10, Strony: 253-262
  Wiaczesław Tarelnik, M. Dowrzik, W. Marcuinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 35. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Kształtowanie przeciwzużyciowych warstw powierzchniowych na elementach części maszyn
  w czasopiśmie:   7th International Seminar on Technical System Degradation Problems
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 36. Mikroteksturowanie powierzchni ślizgowych par tarcia obróbką elektroerozyjną
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Tom: 1, Zeszyt: 10, Strony: 231-238
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2008
   
 37. Porównawcza ocena własności tribologicznych powierzchni z teksturą geometryczną
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 265-270
  Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 38. Shaping of antiwear surface layers of machine elements
  w czasopiśmie:   VII International Technical Systems Degradation Seminar
  Strony: 8-13
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 39. Tribological properties of electro-spark deposited composite coatings
  w czasopiśmie:   7th International Seminar of Technical Systems Degradation
  Strony: 122-124
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 40. Tribological properties of ESD coatings after laser treatment
  w czasopiśmie:   6th International Conference - Tribology BALKANTRIB'08
  Strony: 165
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 41. Właściwości tribologiczne przeciwzużyciowych powłok kompozytowych nanoszonych obróbką elektroiskrową
  w czasopiśmie:   VII Międzynarodowe Seminarium Degradacji Systemów Technicznych
  Strony: 102-103
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 42. A study of friction of textured surface
  w czasopiśmie:   Interantional Conference BALTRIB'2007
  Strony: 51-58
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 43. Diagnozowanie plazmy niskotemperaturowej w plazmotronach do natryskiwania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 5, Strony: 21-28
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2007
   
 44. Doświadczenia z eksploatacji pomp do mikrotunelowania
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Śląskiej
  Zeszyt: 18
  Bogdan Antoszewski, Władysław Nowak
  Opublikowano: 2007
   
 45. Koszty wytwarzania powierzchni z teksturą geometryczną
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 3, Strony: 172-178
  Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 46. Microstructure of plasma sprayed NiCrBSi coating.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 5, Strony: 247-252
  Wojciech Żórawski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 47. Powyszenije kacziestwa babbitowych podszipnikow skolzenija
  w czasopiśmie:   XIV International Scientific Conference - The XXI Century Technology
  Strony: 6-7
  W.S. Marcinkowskij, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 48. Shaping of heterogenous surface in sliding friction pairs
  w czasopiśmie:   IV Kongres ICPM - Obróbka Precyzyjna
  Strony: 191-195
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2007
   
 49. Teksturowanie powierzchni roboczych uszczelnień czołowych
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Międzynarodowa - Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń
  Strony: 44-53
  Bogdan Antoszewski, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2007
   
 50. Tribological properties of WC-Co electro-spark coatings modyfied by laser alloying
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Zeszyt: 5, Strony: 58-61
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 51. Wpływ parametrów procesu nawęglania elektroiskrowego na własności warstwy wierzchniej stali
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 59-65
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Tarelnik, Aleksander Bieołus, Michaił Dovshik
  Opublikowano: 2007
   
 52. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Advanced surface engineering in the automotive industry
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa konferencja - Niezawodność, Bezpieczeństwo i Diagnostyka Środków Transportu TRANSPORT'2006
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2006
   
 53. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Podniesienie odporności na zużycie frettingowe elementów suchych sprzęgieł wielopłytkowych
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELECTROMACHINING EM'2006
  M. Bratuszczak, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 54. Powierzchnie niejednorodne kształtowane metodą elektroiskrową i laserową
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 2, Zeszyt: 2, Strony: 208-210
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 55. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Powyszenije kaczestwa powierchnosti kompresorowo i nasosnowo oburydowanija
  w czasopiśmie:   XIII International Scientific Conference "The XXI Century Technology"
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, A. Biełus, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 56. Powyszenije kaczestwa powierchnosti podszipnikowych szejek rotorow kompressornowo oborudowanja
  w czasopiśmie:   XIII International Scientific Conference "The XXI Century Technology"
  Strony: 22-32
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, A. Biełous, L. Wołkowa, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 57. The microstructure and tribological properties of WC-Co electro-spark coatings modyfied by laser alloying
  w czasopiśmie:   IX International Symposium INTERTRIBO'2006
  Strony: 236-240
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 58. Electro discharge and laser texturing of sliding face of mechanical seals
  w czasopiśmie:   11th International Conference HERVICON'2005
  Tom: 3, Strony: 115-123
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Wiaczesław Tarelnik, Edward Wajs
  Opublikowano: 2005
   
 59. Eliektroerozionnoie liegirowanije - mietod wosstanowlienija dietaliej rotornych maszin
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 1, Strony: 119-125
  Wiaczesław Tarelnik, M. Zacharow, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 60. Heterogeneous surfaces of laser treated electro-spark coatings
  w czasopiśmie:   4th Conference Coatings and Layers
  Strony: 9-12
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2005
   
 61. High energy thermal spray techniques
  w czasopiśmie:   4th Conference Coatings and Layers
  Strony: 249-254
  Wojciech Żórawski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 62. Laser treatment of electro-spark deposited coatings   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materials Engineering
  Tom: 12, Zeszyt: 4, Strony: 13-15
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 63. Pidwiszcziennja mszcznosti ziednannja antifrikcjnogo szaru pidszipnikiw kowzannja i mietaliewoj osnowi
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 12, Strony: 125-131
  Wiaczesław Tarelnik, W. Jariemienko, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 64. Plasma sprayed sliding surface of mechanical seals
  w czasopiśmie:   11th International Conference HERVICON'2005
  Tom: 3, Strony: 110-114
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Edward Wajs
  Opublikowano: 2005
   
 65. Rozkład naprężeń własnych w powłokach elektroiskrowych przetapianych laserem
  w czasopiśmie:   III Ukraińsko-Polska Konferencja Młodych Naukowców
  Strony: 74-76
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 66. Uprawlienije mikrotwierdostiu powierchnostnych słojew dietalij maszyn
  w czasopiśmie:   XII International Scientific Conference - The XXI Centry Technology
  Strony: 11-29
  W. B. Talernik, N.W. Zacharow, E.W. Konoplianczenko, W.S. Marcinkowskij, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 67. Wpływ modyfikacji laserowej na wybrane właściwości użytkowe powłok elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych
  Zeszyt: 11, Strony: 115-124
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 68. Wpływ obróbki laserowej na mikrotwardość i rozkład naprężeń własnych w powłokach elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 2/1, Zeszyt: 5, Strony: 62-66
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 69. Wpływ obróbki laserowej na właściwości użytkowe powłok elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   IX Międzynarodowe Sympozjum IPMiT - Doskonalenie Konstrukcji oraz Metod Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych
  Strony: 625-633
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 70. Wytwarzanie powierzchni niejednorodnych technologią elektroiskrową i laserową
  w czasopiśmie:   Inżynieria Rolnicza
  Zeszyt: 2/2005, Strony: 23-30
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2005
   
 71. Doslidżiennja na eliektrnnomu mikroskopi powierchniewich szariw stali 38X2MJA, sformowanich riznimi mietodami
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 11, Strony: 96-103
  Wiaczesław Tarelnik, N. Zacharow, E. Konopliancienko, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 72. Improving rubbing surfaces of face seals by electroerosion alloyage
  w czasopiśmie:   X Konferencja Międzynarodowa -Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń - Wrocław 2004
  Strony: 233-240
  Wiaczesław Tarelnik, M. Zacharow, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 73. Investigation of tribological properties of electrospark coatings
  w czasopiśmie:   IV International Tribology Conference, PRAGOTRIB 2004, Czechy
  Strony: 72-76
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 74. Kombinirowannaja technologija uproćnienija i riemonta podszipnikowych szieek rotorow
  w czasopiśmie:   Kompriessornaja Miechnika i Pniewmatika
  Zeszyt: 8, Strony: 31-36
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 75. Kształtowanie powierzchni niejednorodnych poprzez obróbkę laserową powłok elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   Materiały Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych. Warszawa 2004
  Zeszyt: 10, Strony: 15-20
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2004
   
 76. Metallograficieskije issliedowania babbitowych pokrytij podszipnikow skolżienija s promieżytoćnym słoiem iz miedi ili ołowiannoj bronzy
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 13, Strony: 122-128
  Wiaczesław Tarelnik, W. Pćielinciew, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 77. Powyszienie kaciestwa babbitowych pokrytij podszipnikow skolżienija
  w czasopiśmie:   Konferencija EKKON'04,15-17 wrzesień 2004, Odiessa
  Strony: 130-133
  Wiaczesław Tarelnik, W. Pćielinciew, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 78. Powyszienie riesursa detaliej rotornych maszin
  w czasopiśmie:   XIII International Conference Kompressornaja Tiechnika i Pniewmatika w XXI wiekie. Sumy, Ukraina, 15-16.09.04
  Tom: 1, Strony: 184-189
  Wiaczesław Tarelnik, N. Zacharow, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 79. Razrobotka technologii powyszienia kaciestwa powierchnostnych słoiew koliec impulsnych torciewych uplotnienij.
  w czasopiśmie:   The XI International Scientific Conference - "The XXI Century Technology", wrzesień 2004, Ałuszta, Ukraina
  Strony: 138-145
  Wiaczesław Tarelnik, N. Zacharow, E. Konopliancienko, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 80. Testing the resistance to seizure of electro spark deposited coating
  w czasopiśmie:   Problems of Tribology
  Zeszyt: 1, Strony: 8-13
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2004
   
 81. Uszczelnienia czołowe z niejednorodnymi powierzchniami kształtowanymi technologią elektroiskrową
  w czasopiśmie:   X Konferencja Międzynarodowa -Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń - Wrocław 2004
  Strony: 219-227
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 82. Analiz izmienia powierchnostnogo rielsa pri połuciienii pokrytii eliektroiskrowym metodom
  w czasopiśmie:   The X International Scientific Conference - "The XXI Century Technology", 8-14.09.2003, Ałuszta, Ukraina
  Zeszyt: 2, Strony: 40-44
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2003
   
 83. Badania odporności na zacieranie powłok nanoszonych elektroiskrowo
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 1, Zeszyt: 6, Strony: 242-247
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2003
   
 84. Kombinirowannyje mietody powyszienia kacziestwa powierchnostiej dietalij maszin
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 2, Zeszyt: 6, Strony: 242-251
  Bogdan Antoszewski, N. Zacharow, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2003
   
 85. Metallograficieskije issliedowania powierchnostnych słojew, sformirowannych na stali 38X2MJA razlićnymi metodami
  w czasopiśmie:   The X International Scientific Conference - "The XXI Century Technology", 8-14.09.2003, Ałuszta, Ukraina
  Tom: 2, Strony: 10-17
  Wiaczesław Tarelnik, N. Zacharow, E. Konopliancienko, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2003
   
 86. Porównanie własności użytkowych wybranych rodzajów powłok na tle powłok elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   VII konferencja naukowo-techniczna, Electromachining 2003, Rydzyna
  Strony: 10
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2003
   
 87. Supersonic spraying as an alternative to chromium plating
  w czasopiśmie:   5th European Conference TRANSCOM 2003, Zilina 2003
  Strony: 191-194
  Wojciech Żórawski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2003
   
 88. Własności trybologiczne powłok nakładanych elektroiskrowo
  w czasopiśmie:   Materiały Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych, Warszawa
  Zeszyt: 9, Strony: 95-100
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2003
   
 89. Laserowe kształtowanie niejednorodnych powierzchni ślizgowych węzłów tarcia
  w czasopiśmie:   Materiały na naukowe posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn PAN, Kielce
  Strony: 27-39
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2002
   
 90. Tribological properties of heteregenous plastic and ceramic coatings
  w czasopiśmie:   XII International Conference, Mechanics of Composite Materials, Ryga 2002
  Strony: 139
  Tomasz Otmianowski, Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2002
   
 91. Tribological properties of multilayer electrodischarge coatings
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowe Sympozjum INTERTRIBO 2002, Słowacja
  Strony: 315-319
  Bogdan Antoszewski, Tomasz Otmianowski
  Opublikowano: 2002
   
 92. Uprawlienie kaczestwa powierchnostnych słojew par trienija
  w czasopiśmie:   X Intenationale Conference HERVICON'2002, Sumy, Ukraina
  Tom: 3, Strony: 118-127
  W. B. Tarelnik, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2002
   
 93. Własności elektroiskrowo kształtowanych powierzchni slizgowych węzłów tarcia
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej
  Tom: 87, Zeszyt: 27, Strony: 21-26
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2002
   
 94. Analiza modelu procesu tarcia pierścieni uszczelnień czołowych z niejednorodnymi powierzchniami roboczymi
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 74, Strony: 7-15
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2001
   
 95. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Badania trwałości powierzchni wałków obrotowych współpracujących z uszczelnieniem elastomerowym
  w czasopiśmie:   IX Międzynarodowa Konferencja "Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń", Wrocław-Polanica Zdr
  Bogdan Antoszewski, B. Fijałkowski
  Opublikowano: 2001
   
 96. Natrysk cieplny - metody, zastosowania, własności
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 75/200, Strony: 47-56
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2001
   
 97. Technologie inżynierii powierzchni w technice uszczelniania
  w czasopiśmie:   Terotechnologie, Akademia Rolnicza w Lublinie, maj 2001
  Strony: 9-19
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2001
   
 98. Umacnianie części maszyn przez nakładanie powłok elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 75, Strony: 145-153
  Jerzy Styczeń, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2001
   
 99. Wspomagane komputerowo niezawodnościowe projektowanie uszczelnień czołowych
  w czasopiśmie:   XXIX Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk 2001
  Strony: 7-16
  Bogdan Antoszewski, Tomasz Otmianowski
  Opublikowano: 2001
   
 100. Tribological characteristics plasma sprayed coatings Tribologicke charakteristiky plazmom striekanych pavlakov   1 pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica Slovaca
  Tom: 4, Strony: 75-80
  Bogdan Antoszewski, Emil Evin
  Opublikowano: 2000
   
 101. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Development of scuffing phenomena in detonation ceramic sprayed coatings
  w czasopiśmie:   INTERTRIBO 99, Słowacja 1999
  Bogdan Antoszewski, Tomasz Otmianowski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1999
   
 102. Efekty lokalnej obróbki laserowej powłok natryskiwanych plazmowo
  w czasopiśmie:   Seminarium IMP pt. "Powierzchniowe obróbki cieplne wyrobów metalowych" Gdańsk 18.02.98
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 103. Influence of surface microstructure of ceramic coatings on the initiation and development of scuffing phenomena
  w czasopiśmie:   15th International Thermal Spray Conference, Nicea, France 1998
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 104. Laser remelting of thermally sprayed coatings
  w czasopiśmie:   Journal of the University of Applied Sciences Mittweida
  Zeszyt: 9
  Bogdan Antoszewski, Tomasz Otmianowski
  Opublikowano: 1998
   
 105. Local laser treatment of tribological plasma sprayed coatings
  w czasopiśmie:   15th International Thermal Spray Conference, Nicea, France 1998
  Tomasz Otmianowski, Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 106. Powstawanie i rozwój zjawiska zacierania powłok natryskiwanych plazmowo
  w czasopiśmie:   Seminarium IMP pt.: "Powierzchniowe obróbki cieplne wyrobów metalowych" Gdańsk 18.02.98
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 107. Regeneracja elementów wielkogabarytowych metodą natrysku cieplnego
  w czasopiśmie:   Konferencja REGENERACJA 98, Bydgoszcz 1998
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 108. Własności katalityczne natryskiwanych plazmowo powłok z MnO
  w czasopiśmie:   Konferencja REGENERACJA 98, Bydgoszcz 1998
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 109. Laserowe i plazmowe kształtowanie powierzchni roboczych ślizgowych węzłów tarcia
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 57, Strony: 49-56
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 1997
   
 110. Tribology aspect of the laser treatment for mechanical seals
  w czasopiśmie:   15th International Conference on Fluid Sealing Maastricht 1997
  Strony: 27-37
  Bogdan Antoszewski, J. Rokicki
  Opublikowano: 1997
   
 111. Własności ślizgowych węzłów tarcia z niejednorodnymi powierzchniami natryskiwanymi plazmowo
  w czasopiśmie:   III Krajowa Konferencja Naukowa "Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych", Łódź 1997
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 1997
   

Monografie
 1. Цементация электроэрозионным легированием   25 pkt
  Wiaczesław Tarelnik, Bogdan Antoszewski, Wasilj Marcinkowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Современные методы формообразования поверхностей трения деталей машин   25 pkt
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Borysowicz Tarelnik, Zygmuntowicz Marcinkowski Wasylij
  Opublikowano: 2013
   
 3. Warstwy powierzchniowe z teksturą: kształtowanie wybranymi technologiami wiązkowymi oraz właściwości tribologiczne   20 pkt
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2010
   
 4. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Powyszenije kaczestwa podszipnikow skolrzenija
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 5. Własności laserowo i plazmowo modyfikowanych ślizgowych węzłów tarcia na przykładzie uszczelnień czołowych   14 pkt
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 1999
   

Redakcja naukowa monografii
 1. XX lat Centrum Laserowych Technologii Metali   5 pkt
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Selected Problems of Surface Engineering and Tribology   5 pkt
  Bogdan Antoszewski, Viacheslav Tarelnyk
  Opublikowano: 2016
   
 3. Inżynieria powierzchni: wybrane zagadnienia   4 pkt
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Błędna klasyfikacja - Książka, której częścią jest ten rozdział to nie monografia !
  Rapid prototyping using laser and a wire as an additional material - problem analysis
  w książce:   Volume 2017: XIII International Conference Electromachining 2018
  Strony: 1-7
  Hubert Danielewski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2018
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Rapid prototyping using laser and a wire as an additional material - problem analysis
  w książce:   XIII International Conference Electromachining 2018
  Tom: 020001, Strony: 1-7
  Hubert Danielewski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2018
   
 3. Mikroobróbka Materiałów Laserem Generującym Promieniowanie UV o Impulsach Pikosekundowych   5 (1,70) pkt
  w książce:   XX lat Centrum Laserowych Technologii Metali
  Strony: 132-147
  Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2017
   
 4. Elektroefektiwnyje i energosbieragajuszczije technołogii lazernoj obrabotki   5 pkt
  w książce:   Energoefektywnyje, alternatywnyje i energosbiregajuszczije technołogii
  Strony: 144-191
  Bogdan Antoszewski, G. Peczkis
  Opublikowano: 2016
   
 5. Forming the running coatings to increase the wear resistance of the bronze bearing pads for the sliding bearings   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected Problems of Surface Engineering and Tribology
  Strony: 51-68
  V. Tarelnyk, V. Martsynkovskyy, Bogdan Antoszewski, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2016
   
 6. Improving wear resistance of babbitt sliding bearings   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Surface Engineering and Tribology
  Strony: 69-86
  V. Tarelnyk, V. Martsynkovskyy, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   
 7. Methods of texturing and their effect on the reduction of friction resistances   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Surface Engineering and Tribology
  Strony: 7-19
  Bogdan Antoszewski, Viacheslav Tarelnyk
  Opublikowano: 2016
   
 8. Problems of improving the quality of the surface layers of the mechanical seal rings   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Surface Engineering and Tribology
  Strony: 99-110
  V. Tarelnyk, Bogdan Antoszewski, A. Belous, Zhukov A.
  Opublikowano: 2016
   
 9. Wpływ parametrów spawania laserowego na właściwości złącza Ni-Pt w świecach zapłonowych dla silników na biopaliwo.   5 (1,33) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej.
  Tom: 80, Strony: 22-33
  Rafał Banak, Tomasz Mościcki, Szymon Tofil, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   
 10. KOMPOZYTY NATRYSKANE ZIMNYM GAZEM W PROCESACH ELEKTROTECHNOLOGICZNYCH   5 (1,00) pkt
  w książce:   Procesy Elektrotechnologiczne. Modelowanie i Sterowanie
  Strony: 227-239
  Wojciech Żórawski, Anna Góral, Bogdan Antoszewski, Piotr Furmańczyk, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2015
   
 11. Metoda doboru parametrów laserowej ablacyjnej obróbki materiałów   5 (1,33) pkt
  w książce:   Procesy Elektrotechnologiczne. Modelowanie i Sterowanie
  Strony: 182-192
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Szymon Tofil, Józef Broncek
  Opublikowano: 2015
   
 12. Elektroerozjonnyje legirowanije i lazernoje teksturizowanije powierchnosti skołżenija mechaniczeskich upłotnienij   5 pkt
  w książce:   Bezopastnost eksplyatacji kompresornowo i nasosnowo oborudowanija
  Strony: 211-223
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Tarelnik, Wasylij Marcinkowski
  Opublikowano: 2014
   
 13. Formirowanije powierchnostiej skolżenija torciewych upłotnienii razlicznymi metodami   5 pkt
  w książce:   Bezopastnost eksplyatacji kompresornowo i nasosnowo oborudowanija
  Strony: 223-237
  Wiaczesław Tarelnik, Wasylij Marcinkowskij, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2014
   
 14. Mikroteksturowanie powierzchni technologią elektroerozyjną i laserową   5 (2,00) pkt
  w książce:   Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy
  Strony: 475-492
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Jacek Pietraszek
  Opublikowano: 2014
   
 15. Uszczelnienia czołowe z teksturowana powierzchnią ślizgową do pomp zatapialnych   5 (4,00) pkt
  w książce:   Eksploatacja systemów tribologicznych. Tom II. Tarcie, zużycie, smarowanie wybranych węzłów tribologicznych
  Strony: 216-252
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2013
   
 16. Shape measurments of surfaces with geometrical texture made on SiC rings   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance
  Tom: M29, Strony: 117-122
  Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2012
   
 17. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Laser texturing of sliding surface – some aspects of formation and lubrication
  w książce:   Innovative Manufacturing Technology
  Strony: 380-391
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 18. Modeling of friction and flow in the sliding pairs with microstructure of surface   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics
  Strony: 106-119
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 19. PROBLEMY MIKROSPAWANIA LASEROWEGO ELEMENTÓW Z Ni-Cr, W ORAZ STOPÓW Pt   4 (2,00) pkt
  w książce:   Warstwa wierzchnia technologicznie kształtowana
  Strony: 115-122
  Szymon Tofil, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 20. Improwvement of the conditions of lubrication friction ties by laser textured lubrication   5 pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Tom: 1, Strony: 62-75
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2010
   
 21. Kształtowanie powierzchni ślizgowych par kinematycznych obróbkami erozyjnym   3 pkt
  w książce:   Zagadnienia konstrukcyjne i technologiczne niekonwencjonalnych technik wytwarzania
  Strony: 20-27
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2006
   
 22. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Laserowe teksturowanie powierzchni pierścieni z węglika krzemu
  w książce:   Inżynieria powierzchni wybrane zagadnienia
  Bogdan Antoszewski, Jacek Widłaszewski
  Opublikowano: 2005
   
 23. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Problemy inżynierii materiałowej w budowie i eksploatacji urządzeń mechanicznych
  w książce:   Wybrane zagadnienia transportu samochodowego
  Strony: 9-27
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 24. Obróbka laserowa powłok tytanowych i molibdenowych nanoszonych elektroiskrowo   3 (1,50) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia obróbek skoncentrowaną wiązką energii
  Strony: 177-183
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2003
   
 25. Computer-aided measurment and evaluation of friction ratios in the deep-drawing process
  w książce:   Metrology in Quality Assurance Systems
  Emil Evin, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ELECTROMACHINING 2018
  Hubert Danielewski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2018
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zniżenie drzerela technogennoj niebezpieki zastosowanijem laziernych technologii
  w książce:   Екологічна безпека експлуатації компресорного і насосного обладнання
  Strony: 141- 201
  Bogdan Antoszewski, O.W. Radionow
  Opublikowano: 2018
   
 3. Doktor Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach - Wybrane zagadnienia technologii maszyn
  Wiesław Olszak, Stanisław Adamczak, Grzesik Wit, Bogdan Antoszewski, Edward Miko, Józef Gawlik
  Opublikowano: 2015
   
 4. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z eksploatacji maszyn
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2013
   
 5. Doktor Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach - Hermomechanika i samoregulujące się uszczelnienia impulsowe
  Włodzimierz A. Marcinkowski, Stanisław Adamczak, Czesław Kundera, A. Mężyk, M Gawliński, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2010
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposob alituwania staliewych dietalij   10 (5,00) pkt
  Wiaczesław Tarelnik, Wasyl Marcinkowski, Oksana Gapanowa, Bogdan Antoszewski, Czesław Kundera, Oleksij Żukow
  Opublikowano: 2017
   
 2. Sposob nasiczenija powierchni stalewych i czawunnich detalej cirokoju metodom elektroerozjonnowo leguwanija   10 (5,00) pkt
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, A.W. Biłous, A.W. Gapanowa, E.W. Konoplaczenko, Bogdan Antoszewski, Czesław Kundera, A.M. Żukow
  Opublikowano: 2017
   
 3. Sposob obrabotki staliewych detalej   10 (5,00) pkt
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, A.W. Biłous, A.W. Gaponowa, E.W. Konoplaczenko, Bogdan Antoszewski, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2017
   
 4. Sposob podwyszczenija znosostojkosti roboczich powierchon staliewych kilec impulsnych torcewych uszczelnien   10 (5,00) pkt
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, A.W. Biłous, A.W. Gapanowa, E.W. Konoplaczenko, Bogdan Antoszewski, Czesław Kundera, A.M. Żukow
  Opublikowano: 2017
   
 5. Sposob sulfocementacji staliewych detalej   10 (5,00) pkt
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, A.W. Biłous, A.W. Gapanowa, E.W. Konoplaczenko, Bogdan Antoszewski, Czesław Kundera, A.M. Żukow
  Opublikowano: 2017
   
 6. Sposob wostanowlenija czasticzno ydalennowo uproczniennowo sloja stalnych detalej   15 pkt
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, P.W. Kosenko, T.P. Wołoszko, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2017
   
 7. Sposob uprocznienija powierchnostiej termoobrabotannych stalnych detalej   15 pkt
  Wiaczesław Tarelnik, W.Z. Marcinkowskij, P.W. Kosenko, T.P. Wołoszko, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1