O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Włodzimierz Jerzy Zowczak prof. PŚk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
Pełniona funkcja: Kierownik Katedry
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   wzowczak@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-589
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
299
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 928238
LUDZIE NAUKI: 26704
USOS web: 618
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn, mechanika
specjalnosci: laserowa obróbka materiałów, teoria plastyczności

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 28

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Uproszczone pole temperatury dla analizy procesu spawania laserowego   15 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 87, Zeszyt: 7, Strony: 76-78
  Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2011
   
 2. Analityczna metoda wyznaczania profilu frontu cięcia laserowego   10 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 7, Zeszyt: 7, Strony: 129-131
  Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2008
   
 3. The method of finite cells for the analysis of terrain subsidence caused by tectonic movements or by subterrain exploitation   20 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Mechanics
  Tom: 59, Zeszyt: 6, Strony: 541-557
  W. Szczepiński, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2007
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. On the Possibility of the Estimation of the Depth of a Keyhole Formed during Laser Welding   15 pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874, Zeszyt: 874, Strony: 163-168
  Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Badanie właściwości mechanicznych złączy z niskowęglowych stali Cr-Mo spawanych laserowo   11 (2,75) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 1, Strony: 46-50
  Ihor Dzioba, Włodzimierz Zowczak, Justyna Kasińska, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2016
   
 2. Problemy laserowego spawania materiałów do pracy w podwyższonej temperaturze   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 12/2016, Strony: 1844-1848
  Hubert Danielewski, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2016
   
 3. Strukturalizacja powierzchni materiałów za pomocą laserów impulsowych   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Stal, metale, nowe technologie
  Zeszyt: 1-2, Strony: 85-86
  Szymon Tofil, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2015
   
 4. Badanie procesu oddziaływania dwuogniskową wiązką promieniowania laserowego na materiał w procesie spawania konstrukcji pojazdów   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6/2014, Strony: 3007-3015
  Hubert Danielewski, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2014
   
 5. Profil frontu cięcia laserowego stopu aluminium   6 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 81, Zeszyt: 11, Strony: 948-950
  Paweł Słowik, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2008
   
 6. O modelowaniu procesów laserowej obróbki ubytkowej   1 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
  Zeszyt: 40, Strony: 163-172
  Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2002
   
 7. O modelowaniu zaginania laserowego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: 23-24, Strony: 38-42
  Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 1999
   
 8. Wpływ obróbki laserowej na własności mechaniczne elementów konstrukcyjnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: 23-24, Strony: 22-22
  Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 1999
   
 9. Zmiany własności mechanicznych stali St3 w procesie zaginania laserowego   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: 23-24, Strony: 33-35
  Ewa Sender, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 1999
   
 10. Plastic design of axially-symmetrical tension members, by means of slip-line technique
  w czasopiśmie:   The Archive of Mechanical Engineering / Archiwum Budowy Maszyn
  Tom: 45, Zeszyt: 4, Strony: 275-292
  Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 1998
   
 11. Plastic design of elements of bolt and pin joints subjected to compressive loads
  w czasopiśmie:   Engineering Transactions (Rozprawy Inżynierskie)
  Tom: 46, Zeszyt: 1, Strony: 27-44
  Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Laserowe spawanie stali austenitycznej i martenzytycznej do pracy w podwyższonych temperaturach
  w czasopiśmie:   XI Sympozjum Techniki Laserowej
  Strony: 40-40
  Bogdan Antoszewski, Hubert Danielewski, Justyna Kasińska, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2016
   
 2. Mikrostruktura i właściwości złączy spawanych laserowo płyt ze stali 16Mo3
  w czasopiśmie:   Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotechnologicznych
  Strony: 225-236
  Ihor Dzioba, Justyna Kasińska, Tadeusz Pała, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2014
   
 3. Prędkość posuwu wiązki laserowej jako istotny parametr wpływający na zmianę kształtu kanału parowego powstałego podczas procesu spawania
  w czasopiśmie:   7 Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Warstwa Wierzchnia"
  Strony: 130-138
  Marta Garbala, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2011
   
 4. O modelowaniu spawania laserowego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 15, Strony: 119-124
  Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2010
   
 5. Modelowanie profilu frontu cięcia laserowego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 5, Strony: 225-232
  Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2007
   
 6. Wpływ zginania laserowego blachy stalowej i tytanowej na strukturę materiału
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 72, Strony: 415-421
  Mirosław Gajewski, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2000
   
 7. Laserowe technologie obróbki materiałów
  w czasopiśmie:   Zebranie Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1997
  Strony: 23-30
  Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 1997
   

Monografie
 1. Projektowanie wytrzymałościowe metodą linii poślizgu   14 pkt
  Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2004
   

Rozdziały w monografiach
 1. Mikrostruktura i właściwości złączy spawanych laserowo płyt ze stali 16Mo3   5 (1,25) pkt
  w książce:   Procesy Elektrotechnologiczne. Modelowanie i Sterowanie
  Strony: 204-215
  Ihor Dzioba, Justyna Kasińska, Tadeusz Pała, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2015
   
 2. O analitycznym modelowaniu kształtu strefy przetopienia przy spawaniu laserowym   5 (4,00) pkt
  w książce:   Procesy Elektrotechnologiczne. Modelowanie i Sterowanie
  Strony: 173-181
  Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2015
   
 3. Symulacja numeryczne kształtu jeziorka spawalniczego w trakcie procesu spawania stali 304   5 (4,00) pkt
  w książce:   Procesy Elektrotechnologiczne. Modelowanie i Sterowanie
  Strony: 193-203
  Rafał Banak, Włodzimierz Zowczak, T. Mościcki
  Opublikowano: 2015
   
 4. Szacowanie głębokości przetopu dla laserowej dwuogniskowej głowicy spawalniczej   5 (2,00) pkt
  w książce:   Procesy Elektrotechnologiczne. Modelowanie i Sterowanie
  Strony: 215-225
  Hubert Danielewski, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2015
   
 5. Eksperymentalne badanie i analityczne szacowanie kształtu kanału parowego z zastosowaniem laserowej dwuogniskowej głowicy spawalniczej   5 (2,00) pkt
  w książce:   Nowoczesne Zastosowanie Technologii Spawalniczych
  Strony: 191-198
  Hubert Danielewski, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1