O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Wojciech Cezariusz Żórawski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   ktrwz@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-513
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
39
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 924518
LUDZIE NAUKI: 124369
USOS web: 563
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: inżynieria powierzchni

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 152

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Microstructure and tribological properties of nanostructured and conventional plasma sprayed alumina-titania coatings   35 pkt
  w czasopiśmie:   Surface & Coatings Technology
  Tom: 268, Strony: 190-197
  Wojciech Żórawski, Anna Góral, Otakar Bokuvka, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Katarzyna Berent
  Opublikowano: 2015
   
 2. Comparison of the microstructure of the Al2O3-13TiO2 coatings plasma sprayed from nanostructured and conventional powders   45 pkt
  w czasopiśmie:   Materials Characterization
  Zeszyt: 96, Strony: 234-240
  Anna Góral, Wojciech Żórawski, Lidia Lityńska-Dobrzyńska
  Opublikowano: 2014
   
 3. Study of the microstructure of plasma sprayed coatings obtained from Al2O3-13TiO(2) nanostructured and conventional powders   45 pkt
  w czasopiśmie:   Materials Characterization
  Tom: 96, Strony: 234-240
  A. Goral, Wojciech Żórawski, L. Litynska-Dobrzynska
  Opublikowano: 2014
   
 4. Microstructure of Al2O3-13TiO2 Coatings Deposited from Nanoparticles by Plasma Spraying   20 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 58, Zeszyt: 2, Strony: 335-339
  Anna Góral, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Wojciech Żórawski, Katarzyna Berent, Joanna Wojewoda-Budka
  Opublikowano: 2013
   
 5. The microstructure and tribological properties of liquid-fuel HVOF sprayed nanostructured WC-12Co coatings   40 pkt
  w czasopiśmie:   Surface & Coating Technology
  Tom: 220, Zeszyt: Complete, Strony: 313-319
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2012
   
 6. Tribological properties of plasma and HVOF-sprayed NiCrBSi–Fe2O3 composite coatings   40 pkt
  w czasopiśmie:   Surface & Coating Technology
  Tom: 220, Zeszyt: Complete, Strony: 98-106
  Wojciech Żórawski, Stanisław Skrzypek
  Opublikowano: 2012
   
 7. Nowoczesne rozwiązania plazmotronów do natryskiwania   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 84, Zeszyt: 7, Strony: 135-137
  Wojciech Żórawski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 8. Plasma-sprayed composite coatings with reduced friction coefficient   24 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Surface & Coatings Technology
  Tom: 202, Zeszyt: 18, Strony: 4578-4582
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys, Norbert Radek, Joanna Borowiecka-Jamrozek
  Opublikowano: 2008
   
 9. Scuffing resistance of plasma and HVOF sprayed WC12Co and Cr3C2-25(Ni20Cr) coatings   24 pkt
  w czasopiśmie:   Surface & Coatings Technology
  Tom: 202, Zeszyt: 18, Strony: 4453-4457
  Wojciech Żórawski, Stefan Kozerski
  Opublikowano: 2008
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Optical study of plasma sprayed hydroxyapatite coatings deposited at different spray distance   15 pkt
  w czasopiśmie:   Proceeding of SPIE
  Tom: 10445, Strony: 104454R
  Radosław Belka, Wojciech Żórawski, Szymon Kowalski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Influence of plasma spraying deposition process on optical properties of hydroxyapatite   15 pkt
  w czasopiśmie:   Proc. SPIE Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2015,
  Tom: 9662, Strony: 966244-45
  Radosław Belka, Szymon Kowalski, Wojciech Żórawski, Małgorzata Suchańska
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. HVOF SPRAYED NANOSTRUCTURED COMPOSITE COATINGS WITH A REDUCED FRICTION COEFFICIENT   15 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 4, Strony: 139-147
  Wojciech Żórawski, Medard Makrenek, Anna Góral, Sławomir Zimowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Microstructural study of plasma sprayed hydroxyapatite coatings   12 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 83, Zeszyt: 2, Strony: 79-84
  Szymon Kowalski, Radosław Belka, Wojciech Żórawski, Małgorzata Sztorc, Anna Góral, Medard Makrenek
  Opublikowano: 2017
   
 3. Microstructure and Properties of Cold Sprayed Composite Coatings   12 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 81, Zeszyt: 2, Strony: 49-55
  Anna Góral, Wojciech Żórawski, Medard Makrenek, Szymon Kowalski
  Opublikowano: 2017
   
 4. Properties of Titanium Coating Deposited Using Spheroidal Powders by Cold Spraying   12 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 82, Zeszyt: 1, Strony: 12-17
  Wojciech Żórawski, Janusz Mądry, Jarosław Sienicki, Medard Makrenek, Anna Góral, Szymon Kowalski
  Opublikowano: 2017
   
 5. TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF PLASMA SPRAYED Al2O3-13TiO2 NANOSTRUCTURED COATINGS   15 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 2, Strony: 157-166
  Wojciech Żórawski, Anna Góral, Medard Makrenek, Sławomir Zimowski
  Opublikowano: 2017
   
 6. Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej do analizy powłok hydroksyapatytowych natryskanych plazmowo   9 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd spawalnictwa
  Tom: 7, Strony: 9-13
  Szymon Kowalski, Radosław Belka, Wojciech Żórawski, Małgorzata Suchańska
  Opublikowano: 2016
   
 7. Badania nanoindentacyjne powłok natryskanych metodą HVOF   5 pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 12
  Medard Makrenek, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2015
   
 8. Charakterystyka mikrostruktury powłok Ni-Al2O3 natryskanych zimnym gazem   9 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 87, Zeszyt: 9, Strony: 34-37
  Anna Góral, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2015
   
 9. Mikrostruktura i właściwości mechaniczne natryskanych plazmowo powłok ZrO2-8Y2O3   9 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 87, Zeszyt: 9, Strony: 52-55
  Krzysztof Sokołowski, Wojciech Żórawski, Anna Góral, Medard Makrenek
  Opublikowano: 2015
   
 10. Mikrostruktura i właściwości mechaniczne natryskanych plazmowo nanostrukturalnych powłok Al2O3-13TiO2   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 7024-7031
  Medard Makrenek, Wojciech Żórawski, Anna Góral, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Andrzej Brzoza
  Opublikowano: 2014
   
 11. Mikrostruktura powłok Al2O3 natryskanych plazmowo z zawiesin   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Zeszyt: 4, Strony: 19-22
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2014
   
 12. Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej i kulowania na wytrzymałość zmęczeniową stali konstrukcyjnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Zeszyt: 1, Strony: 3-6
  Katarina Mikova, Mario Guagliano, Libor Trsko, Otakar Bokuvka, Wojciech Żórawski, Frantisek Novy
  Opublikowano: 2014
   
 13. Badanie mikrostruktury powłok kompozytowych 85%WC-12Co +15%Fe3O4 konwencjonalnych i nanostrukturalnych   7 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 85, Zeszyt: 8-9, Strony: 789-791
  Wojciech Żórawski, Tadeusz Burakowski
  Opublikowano: 2012
   
 14. Charakterystyka mikrostruktury natryskiwanych plazmowo powłok Al2O3-13TiO2   7 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 85, Zeszyt: 8-9, Strony: 772-774
  A. Góral, Wojciech Żórawski, K. Berent
  Opublikowano: 2012
   
 15. Mikrostruktura i właściwości natryskanych naddźwiękowo powłok WC-12Co po obróbce elektroiskrowej   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 84, Zeszyt: 9, Strony: 46-50
  Wojciech Żórawski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 16. Naprężenia własne w nanostrukturalnych powłokach kompozytowych natryskanych naddźwiękowo   7 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 85, Zeszyt: 8-9, Strony: 786-788
  Stanisław Skrzypek, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2012
   
 17. Technologia wytwarzania i właściwości powłok węglikowo-ceramicznych modyfikowanych wiązką laserową   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 84, Zeszyt: 8, Strony: 11-15
  Norbert Radek, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2012
   
 18. Tribological properties of plasma and HVOF sprayed composite coatings   5 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 84, Zeszyt: 8, Strony: 28-34
  Wojciech Żórawski, Stanisław Skrzypek, Otakar Bokuvka
  Opublikowano: 2012
   
 19. Nowe kierunki rozwoju natryskiwania cieplnego w produkcji części maszyn   5 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria powierzchni
  Zeszyt: 3, Strony: 10-17
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2011
   
 20. Powłoki Mg2Si natryskiwane zimnym gazem   7 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria materiałowa
  Tom: 32, Zeszyt: 4, Strony: 598-601
  Elżbieta Godlewska, Wojciech Żórawski, Krzysztof Mars
  Opublikowano: 2011
   
 21. Właściwości tribologiczne nanostrukturalnych powłok kompozytowych natryskanych HVOF   7 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 4, Strony: 271-281
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2011
   
 22. Mikrostruktura i odporność korozyjna natryskanych HVOLF nanostrukturalnych powłok WC12Co   6 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Zeszyt: 3, Strony: 6-10
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2010
   
 23. Mikrostruktura i własności powłok miedzianych natryskanych zimnym gazem   6 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Zeszyt: 3, Strony: 11-16
  Wojciech Żórawski, Ruben Crespo
  Opublikowano: 2010
   
 24. Mikrostruktura i właściwości mechaniczne nanostrukturalnych powłok WC12Co natryskanych naddźwiękowo   9 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 31, Zeszyt: 4, Strony: 905-908
  Tadeusz Burakowski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2010
   
 25. Modyfikacja obróbką elektroerozyjną powłok natryskanych naddźwiękowo   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 2, Strony: 2165-2172
  Norbert Radek, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2010
   
 26. Własności powłok kompozytowych natryskanych plazmowo i HVOF   9 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Tom: 6, Strony: 319-327
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2010
   
 27. Właściwości nanostrukturalnych powłok węglikowych natryskanych naddźwiękowo   9 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 6, Strony: 307-317
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2010
   
 28. Naprężenia własne w powłokach natryskanych cieplnie   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 9, Strony: 63-69
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2009
   
 29. Własności nanostrukturalnych powłok WC12Co natryskanych HVOLF   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 9, Strony: 33-36
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2009
   
 30. Własności tribologiczne natryskanych naddźwiękowo powłok węglikowych modyfikowanych obróbką elektroerozyjną   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 5, Strony: 273-281
  Wojciech Żórawski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 31. Mikrostruktura nanostrukturalnych powłok węglikowych natryskanych naddźwiękowo   6 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: Nr 6, Strony: 608-610
  Wojciech Żórawski, Tadeusz Burakowski
  Opublikowano: 2008
   
 32. Odporność korozyjna natryskanych plazmowo i naddźwiękowo powłok NiCrBSi   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Tom: Nr 1, Strony: 41-47
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2008
   
 33. Odporność na zatarcie galwanicznych powłok chromowych i natryskanych HVOF powłok WC12Co   6 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 4, Strony: 235-246
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2008
   
 34. Własności tribologiczne powłok węglikowych modyfikowanych wiązką laserową   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 4 (220), Strony: 11-20
  Norbert Radek, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2008
   
 35. Właściwości i zastosowanie powłok natryskanych cieplnie   6 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: Nr 6, Strony: 619-622
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2008
   
 36. Odporność na zatarcie powłok węglikowych natryskanych naddźwiękowo   6 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3-4, Strony: 453-462
  Wojciech Żórawski, Jarmiła Trpčevská
  Opublikowano: 2007
   
 37. Własności powłok węglikowych natryskanych HVOLF   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: Nr 8, Strony: 112-15
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2007
   
 38. Właściwości tribologiczne powłok natryskanych cieplnie   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3-4, Strony: 445-452
  Wojciech Żórawski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 39. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Mikrostruktura powłok miedzianych natryskanych zimnym gazem
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2006
   
 40. Właściwości powłok NiCrBSi natryskanych plazmowo i naddźwiękowo.   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Zeszyt: 9-10, Strony: 84-86
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2006
   
 41. Wpływ procesu redukcji na strukturę powłok kompozytowych natryskanych plazmowo   6 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 27, Strony: 558-560
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2006
   
 42. Wpływ technologii inżynierii powierzchni na rozwój motoryzacji   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Tom: 4 (32), Strony: 98-102
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2006
   
 43. Odporność na zatarcie powłok kompozytowych natryskiwanych plazmowo i naddźwiękowo   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 4, Strony: 323-333
  Wojciech Żórawski, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2005
   
 44. Własności tribologiczne powłok natryskiwanych HVOLF   4 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3, Strony: 361-368
  Wojciech Żórawski, Eva Zdravecka, Stanisław Skrzypek, Jarmiła Trpčevská
  Opublikowano: 2005
   
 45. Badania struktury powłok kompozytowych natryśniętych plazmowo i naddźwiękowo   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hutnik - Wiadomości Hutnicze
  Tom: 71, Zeszyt: 7/8, Strony: 445-449
  Wojciech Żórawski, Stanisław Skrzypek, Joanna Jamrozek
  Opublikowano: 2004
   
 46. Laserowa obróbka powłok ze stopów niklu natryskiwanych płomieniowo i plazmowo   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 2, Strony: 36-39
  Norbert Radek, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2003
   
 47. Wpływ obróbki laserowej na własności tribologiczne stopów niklowych natryskiwanych cieplnie   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 74, Zeszyt: 8-10, Strony: 116-118
  Wojciech Żórawski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2002
   
 48. Odporność na zużycie natryskiwanych cieplnie stopów niklowych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3, Strony: 505-513
  Wojciech Żórawski, Dariusz Gontarski
  Opublikowano: 2001
   
 49. Scuffing resistance of plasma-sprayed ceramic coatings   6 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Manufacturing Science and Technology
  Tom: 25, Zeszyt: 3, Strony: 137-146
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2001
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Microstructure and Mechanical Properties of Cold Sprayed Titanium Coatings
  w czasopiśmie:   Proceedings of International Thermal Spray Conference 2017, June 7-9, Dusseldorf, Germany.
  Strony: 138-141
  Wojciech Żórawski, Janusz Mądry, Jarosław Sienicki, Medard Makrenek, Anna Góral, Szymon Kowalski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Comparison of the Microstructure of Cold Sprayed and HVOF WC-12Co Coatings
  w czasopiśmie:   33th International Colloquium Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry, 25-27.05. 2016
  Strony: 134-137
  Wojciech Żórawski, Anna Góral, Medard Makrenek, Szymon Kowalski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Mechanical properties and corrosion resistance of HVOF sprayed coatings using nanostructured carbide powders   5 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: Vol. 61, Zeszyt: 4, Strony: 1839-1846
  Wojciech Żórawski, Medard Makrenek, Anna Góral
  Opublikowano: 2016
   
 4. Microstructure and Mechanical Properties of Cold Sprayed Ni-Al2O3 Coatings
  w czasopiśmie:   International Thermal Spray Conference, 10-12.05.2016
  Strony: 216-219
  Wojciech Żórawski, Anna Góral, Medard Makrenek
  Opublikowano: 2016
   
 5. A study of plasma sprayed HAp coatings using the EDX and Raman methods
  w czasopiśmie:   Proceedings of TRANSCOM 2015 Conference
  Strony: 31-36
  Radosław Belka, Szymon Kowalski, Wojciech Żórawski, Małgorzata Suchańska
  Opublikowano: 2015
   
 6. Microstructure of Plasma Sprayed ZrO2-8Y2O3 Coatings
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015
  Tom: 5, Strony: 95-99
  Anna Góral, Krzysztof Sokołowski, Wojciech Żórawski, Medard Makrenek
  Opublikowano: 2015
   
 7. Struktura i właściwości mechaniczne natryskanej plazmowo nanostrukturalnej powłoki Al2O3-13TiO2
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 3
  Medard Makrenek, Wojciech Żórawski, Wojciech Wolak, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2015
   
 8. The Properties of the Materials Used in the Process of Plasma Spraying of Optical Coatings
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015,
  Tom: 5, Strony: 191-195
  Medard Makrenek, Milena Pajdo, Wojciech Żórawski, Radosław Belka, Anna Góral
  Opublikowano: 2015
   
 9. Influence of coating process on molecular properties of hydroxyapatite studied by Raman spectroscopy
  w czasopiśmie:   E-MRS 2014 FALL MEETING, September 15-18, Warsaw, Poland
  Strony: 258-258
  Radosław Belka, Wojciech Żórawski, Małgorzata Suchańska
  Opublikowano: 2014
   
 10. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Application of shot peening and sand blasting at increasing of structural steels fatigue resistance
  w czasopiśmie:   16th International Workshop on Advance in Experimental Mechanics
  K. Miková, M. Guagliano, L. Trško, Otakar Bokuvka, Wojciech Żórawski, F. Nový
  Opublikowano: 2012
   
 11. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Fatigue properties of structural steel influenced by sand blasting
  w czasopiśmie:   Konferencja - Belgrad 2012
  l. Trško, Otakar Bokuvka, Wojciech Żórawski, F. Nový
  Opublikowano: 2012
   
 12. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Microstructure and tribological properties of APS sprayed nanostructured and conventional Al2O313TiO2 coatings
  w czasopiśmie:   12th European Plasma Conference - Bolonia
  Wojciech Żórawski, A. Góral, Otakar Bokuvka
  Opublikowano: 2012
   
 13. Microstructure and tribological properties of plasma and HVOF sprayed composite coatings
  w czasopiśmie:   Materials Engineering
  Zeszyt: 8
  Wojciech Żórawski, Otakar Bokuvka
  Opublikowano: 2012
   
 14. Właściwości powłok miedzianych natryskanych zimnym gazem
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 17, Strony: 241-246
  Wojciech Żórawski, Jarmiła Trpčevská
  Opublikowano: 2012
   
 15. Fatigue properties of structural steel after laser treatment
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 16, Strony: 11-17
  Otakar Bokuvka, P. Palcek, Maria Chalupova, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2011
   
 16. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Microstructure and tribological properties of HVOLF sprayed nanostructured WC-12Co coatings
  w czasopiśmie:   Konferencja naukowa - Les Recontres Internationales sur la Projection Thermique
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2011
   
 17. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Odpady zo zinkovni a výroba zinkovej bieloby
  w czasopiśmie:   Konferencje o speciálních anorganických pigmentach a práskových materiálech
  Jarmiła Trpčevská, J. Briančin, Wojciech Żórawski, B. Hlucháňová
  Opublikowano: 2011
   
 18. Properties of HVOF sprayed WC-Co coatings after ESD process
  w czasopiśmie:   Miedzynarodowa Konferencja ITSC'2011
  Strony: 1479-1482
  Wojciech Żórawski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 19. Tribological properties of HVOF sprayed nanostructured composite coatings
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja ITSC'2011
  Strony: 762-767
  Wojciech Żórawski, Tadeusz Burakowski, Stanisław Skrzypek
  Opublikowano: 2011
   
 20. Characterization of the bottom dross formed during batch hot-dip galvanizing and and its refining   2 pkt
  w czasopiśmie:   Acta Metalurgica Slovaca
  Tom: 16, Zeszyt: 3, Strony: 151-156
  J. Trpcevska, B. Hluchanova, T. Vindt, Wojciech Żórawski, D. Jakubeczyova
  Opublikowano: 2010
   
 21. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Fatigue endurance of AISI 316L steel with electrospark deposited coatings
  w czasopiśmie:   Symposium on Advances in Experimental Mechanics
  Otakar Bokuvka, F. Novy, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2010
   
 22. Nanostrukturalne powłoki kompozytowe natryskane naddźwiękowo
  w czasopiśmie:   XVI Naukowo - Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza - Postęp, Innowacje i Wymagania Jakościowe Procesów Spajania
  Strony: 303-314
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2010
   
 23. Powłoki natryskane zimnym gazem
  w czasopiśmie:   XVI Naukowo - Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza - Postęp, Innowacje i Wymagania Jakościowe Procesów Spajania
  Strony: 395-403
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2010
   
 24. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Tribological properties of supersonic sprayed nanostructured WC12Co coatings
  w czasopiśmie:   I International Seminary on Nanomaterials
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2010
   
 25. Effect of powder particle size on the structure of HVOF WC-Co sprayed coatings   2 pkt
  w czasopiśmie:   Powder Metallurgy Progress
  Tom: 9, Zeszyt: 1, Strony: 42-48
  Jarmiła Trpčevská, N. Ganev, Wojciech Żórawski, D. Jakubeczyová, J. Briančin
  Opublikowano: 2009
   
 26. Microstructure and properties of HVOLF sprayed nanostructured carbide coatings
  w czasopiśmie:   Journal of Machine Manufacturing
  Tom: 49, Zeszyt: E3-E5, Strony: 23-27
  Wojciech Żórawski, F. Davin
  Opublikowano: 2009
   
 27. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Mikrostruktura i własności nanostrukturalnych powłok WC12Co natryskanych HVOLF
  w czasopiśmie:   VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Projektowanie procesów technologicznych TPP'09"
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2009
   
 28. Surface modification of hypersonic sprayed WC-Co coatings using electrical discharge machining
  w czasopiśmie:   Journal of Machine Manufacturing
  Tom: 49, Zeszyt: E3-E5, Strony: 64-67
  Wojciech Żórawski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 29. Tribological properties of HVOF sprayed tungsten carbide coatings after EDM process
  w czasopiśmie:   International Thermal Spray Conference
  Strony: 1052-1055
  Wojciech Żórawski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 30. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Tvorba farebných tenkých povlakov
  w czasopiśmie:   Konferencje o specialnich anorganickych pigmentach a praskovych materialech
  Jarmiła Trpčevská, J. Briančin, Wojciech Żórawski, D. Jakubéczynová
  Opublikowano: 2009
   
 31. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Własności nanostrukturalnych powłok węglikowych natryskanych naddźwiękowo
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2009
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2009
   
 32. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Własności powłok natryskanych plazmowo i naddźwiękowo
  w czasopiśmie:   VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Projektowanie procesów technologicznych TPP'09"
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2009
   
 33. Selected tribological properties of HVOLF sprayed carbide coatings
  w czasopiśmie:   6th International Conference on Tribology BALKANTRIB'08
  Strony: 162
  Wojciech Żórawski, Jarmiła Trpčevská
  Opublikowano: 2008
   
 34. Tribological properties of hypersonically sprayed carbide coatings
  w czasopiśmie:   FME Transactions
  Tom: 36, Zeszyt: 2, Strony: 81-86
  Wojciech Żórawski, Stanisław Skrzypek, Jarmiła Trpčevská
  Opublikowano: 2008
   
 35. Diagnozowanie plazmy niskotemperaturowej w plazmotronach do natryskiwania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 5, Strony: 21-28
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2007
   
 36. Influence of plasma and supersonic spraying parameters on the roughness of composite coatings
  w czasopiśmie:   IV Kongres ICPM - Obróbka Precyzyjna
  Strony: 185-190
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2007
   
 37. Investigation of Microstructures of Plasma and HVOF Sprayed Carbide Coatings   2 pkt
  w czasopiśmie:   Powder Metallurgy Progress
  Tom: 7, Zeszyt: 1, Strony: 52-58
  Jarmiła Trpčevská, Wojciech Żórawski, D. Jakubeczynova, J. Briancin, Eva Zdravecka
  Opublikowano: 2007
   
 38. Microstructure of plasma sprayed NiCrBSi coating.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 5, Strony: 247-252
  Wojciech Żórawski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 39. Nowoczesne zastosowania natryskiwania cieplnego
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2007
  Strony: 17-22
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2007
   
 40. Plasma and supersonic sprayed coatings with solid lubricant
  w czasopiśmie:   Interantional Conference BALTRIB'2007
  Strony: 117-124
  Wojciech Żórawski, Tadeusz Burakowski
  Opublikowano: 2007
   
 41. Thermally sprayed WC-Co coatings prepared by HVOF method
  w czasopiśmie:   13th International Symposium on Metallography
  Strony: 861-865
  Jarmiła Trpčevská, D. Jakubeczynova, J. Briancin, Eva Zdravecka, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2007
   
 42. Využitie práškovych častic pri tvorbie žiarowych povlakov
  w czasopiśmie:   Konference o Speciálnich Anorganickych Pigmentach a Práškovych Materiálech
  Strony: 30-33
  J. Trpčevska, J. Briancin, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2007
   
 43. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Advanced surface engineering in the automotive industry
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa konferencja - Niezawodność, Bezpieczeństwo i Diagnostyka Środków Transportu TRANSPORT'2006
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2006
   
 44. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Kierunki rozwoju natryskiwania cieplnego
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2006
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2006
   
 45. Mechanical properties of polymer compositenafter laser treatment
  w czasopiśmie:   VII Interanational Seminar "Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence on Education"
  Strony: 71
  Rafał Chatys, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2006
   
 46. High energy thermal spray techniques
  w czasopiśmie:   4th Conference Coatings and Layers
  Strony: 249-254
  Wojciech Żórawski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 47. Influence of reduction process on the microstructure and composition plasma sprayed Al2O3TiO2/CuO composite coating
  w czasopiśmie:   International Thermal Spray Conference
  Strony: 1039-1042
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys, Joanna Jamrozek
  Opublikowano: 2005
   
 48. Investigation of the structure of plasma and HVOF sprayed composite coatings
  w czasopiśmie:   International Thermal Spray Conference
  Strony: 1484-1488
  Tomasz Otmianowski, Wojciech Żórawski, Stanisław Skrzypek
  Opublikowano: 2005
   
 49. Properties of HVOF sprayed NiCrBSi/Fe2O3 coatings
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 1, Zeszyt: 5, Strony: 76-80
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2005
   
 50. Structure and properties of plasma sprayed NiCrBSi/Fe2O3 composite coatings
  w czasopiśmie:   4th Conference Coatings and Layers
  Strony: 243-248
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2005
   
 51. Własności natryskiwanych plazmowo i naddźwiękowo powłok kompozytowych NiCrBSi/Fe2O3
  w czasopiśmie:   II Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Techniczna: Techniczno-Ekonomiczne Uwarunkowania Rozwoju Przedsiębiorczości
  Strony: 335-341
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2005
   
 52. Comparison of selected tribological properties of thermally sprayed HOVF coatings
  w czasopiśmie:   IV International Tribology Conference, PRAGOTRIB 2004, Czechy
  Strony: 132-137
  Eva Zdravecka, Wojciech Żórawski, J. Trpcevska, J. Tkacova
  Opublikowano: 2004
   
 53. Influence of heat treatment on the microstructure and composition of plasma sprayed coatings
  w czasopiśmie:   Communicatons
  Zeszyt: 1, Strony: 15-18
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2004
   
 54. Plasma and HVOF sprayed coatings with a solid lubricant
  w czasopiśmie:   IV International Tribology Conference, PRAGOTRIB 2004, Czechy
  Strony: 86-94
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2004
   
 55. Selected tribological properties of thermally sprayed HVOF coatings and the visualisation of surfaces changes
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica Slovaca
  Strony: 477-484
  Eva Zdravecka, Wojciech Żórawski, I. Chomjakova
  Opublikowano: 2004
   
 56. Własności tribologiczne natryskiwanych naddźwiękowo powłok węglikowych
  w czasopiśmie:   Problems of Tribology
  Zeszyt: 1, Strony: 3-7
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2004
   
 57. HVOF spraying as an alternative to chromium plating
  w czasopiśmie:   International Conference - Modern Wear and Corrosion Resistant Coatings Obtained by Thermal Spraying, Warszawa
  Strony: 109-117
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2003
   
 58. Influence of heat treatment on microstructure and composition of plasma sprayed coatings
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 1, Zeszyt: 6, Strony: 135-138
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2003
   
 59. Sprayed composite coatings of reduced friction factor
  w czasopiśmie:   Inter. Conference "Modern wear and corrosion resistant coatings obtained by thermal spraying", Warszawa
  Strony: 99-107
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys, J. Jamrozek
  Opublikowano: 2003
   
 60. Supersonic spraying as an alternative to chromium plating
  w czasopiśmie:   5th European Conference TRANSCOM 2003, Zilina 2003
  Strony: 191-194
  Wojciech Żórawski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2003
   
 61. The Microstructure and Composition of Plasma Sprayed Coatings After Heat Treatment
  w czasopiśmie:   5th European Conference TRANSCOM 2003, Zilina, Slovakia
  Strony: 195-198
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2003
   
 62. The microstructure and composition of plasma sprayed coatings of Al2O3TiO2/NiO mixtures after heat
  w czasopiśmie:   I Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa"Współczesne techniki wytwarzania i rozwoju ekonomicznej integracji oraz przedsiębiorczości
  Strony: 59-60
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2003
   
 63. Investigations of composite coatings with solid lubricant
  w czasopiśmie:   XII International Conference Mechanics of Composite Materials, Ryga 2002
  Strony: 236
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys, Norbert Radek
  Opublikowano: 2002
   
 64. Laser treatment of flame and plasma sprayed nickel alloys
  w czasopiśmie:   International Thermal Spray Conference, Essen 2002
  Strony: 979-801
  Wojciech Żórawski, Dariusz Gontarski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2002
   
 65. Scuffing resistance of plasma and HVOF sprayed carbide coatings
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowe Sympozjum, INTERTRIBO 2002, Słowacja
  Strony: 225-228
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2002
   
 66. Tribological properties of carbide coatings by plasma and HVOF spraying
  w czasopiśmie:   International Thermal Spray Conference, Essen 2002
  Strony: 432-436
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2002
   
 67. Tribological properties of heteregenous plastic and ceramic coatings
  w czasopiśmie:   XII International Conference, Mechanics of Composite Materials, Ryga 2002
  Strony: 139
  Tomasz Otmianowski, Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2002
   
 68. Natryskiwanie naddźwiękowe jako alternatywa dla chromowania galwanicznego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 74, Strony: 159-165
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2001
   
 69. Solar radiation concentrators - cone mirrors
  w czasopiśmie:   Agricultural Engineering
  Tom: 7, Zeszyt: 1-4, Strony: 39-43
  Stefan Nachyła, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2001
   
 70. Własności tribologiczne stopów niklowych natryskiwanych cieplnie
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 75, Strony: 213-219
  Wojciech Żórawski, Dariusz Gontarski
  Opublikowano: 2001
   
 71. Kompleksowe wyznaczanie parametrów odporności na pękanie w środowisku Windows
  w czasopiśmie:   Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XVIII Sympozjum Zmęczenie Materiałów i Konstrukcji. Bydgoszcz 2000
  Strony: 275-280
  Zbigniew Lis, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2000
   
 72. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Development of scuffing phenomena in detonation ceramic sprayed coatings
  w czasopiśmie:   INTERTRIBO 99, Słowacja 1999
  Bogdan Antoszewski, Tomasz Otmianowski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1999
   
 73. Efekty lokalnej obróbki laserowej powłok natryskiwanych plazmowo
  w czasopiśmie:   Seminarium IMP pt. "Powierzchniowe obróbki cieplne wyrobów metalowych" Gdańsk 18.02.98
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 74. Influence of surface microstructure of ceramic coatings on the initiation and development of scuffing phenomena
  w czasopiśmie:   15th International Thermal Spray Conference, Nicea, France 1998
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 75. Local laser treatment of tribological plasma sprayed coatings
  w czasopiśmie:   15th International Thermal Spray Conference, Nicea, France 1998
  Tomasz Otmianowski, Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 76. Powstawanie i rozwój zjawiska zacierania powłok natryskiwanych plazmowo
  w czasopiśmie:   Seminarium IMP pt.: "Powierzchniowe obróbki cieplne wyrobów metalowych" Gdańsk 18.02.98
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 77. Regeneracja elementów wielkogabarytowych metodą natrysku cieplnego
  w czasopiśmie:   Konferencja REGENERACJA 98, Bydgoszcz 1998
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 78. Własności katalityczne natryskiwanych plazmowo powłok z MnO
  w czasopiśmie:   Konferencja REGENERACJA 98, Bydgoszcz 1998
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   

Monografie
 1. Tribological Properties of Composite Coatings Sprayed with a High Velocity Stream   25 pkt
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Właściwości powłok tytanowych natryskiwanych zimnym gazem   5 pkt
  w książce:   XX lat Centrum Laserowych Technologii Metali
  Strony: 163-175
  Wojciech Żórawski, Mieczyslaw Scendo, Janusz Mądry, Jarosław Sienicki, Anna Góral, Medard Makrenek, Szymon Kowalski
  Opublikowano: 2017
   
 2. KOMPOZYTY NATRYSKANE ZIMNYM GAZEM W PROCESACH ELEKTROTECHNOLOGICZNYCH   5 (2,50) pkt
  w książce:   Procesy Elektrotechnologiczne. Modelowanie i Sterowanie
  Strony: 227-239
  Wojciech Żórawski, Anna Góral, Bogdan Antoszewski, Piotr Furmańczyk, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Mobility of fretting contact after laser melting of surface   5 (2,50) pkt
  w książce:   Engineering and methodology of modern technology
  Strony: 252-263
  Jurij Szalapko, V. Kurskoy, Norbert Radek, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2012
   
 4. Microstructure and residual stress of cold sprayed cooper coatings
  w książce:   Scientific Basis of Modern Technologies: Experience and Prospects
  Strony: 291-298
  Wojciech Żórawski, Stanisław Skrzypek, Yuriy Shalapko
  Opublikowano: 2011
   
 5. Powłoki natryskiwane zimnym gazem   4 pkt
  w książce:   Inżynieria powierzchni: wybrane zagadnienia
  Strony: 125-132
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2011
   
 6. Przegląd dyfrakcyjnych metod rentgenowskich do charakteryzowania wybranych właściwości powłok   4 pkt
  w książce:   Inżynieria powierzchni: wybrane zagadnienia
  Strony: 161-171
  Stanisław J. Skrzypek, Wojciech Żórawski, K. Chruściel, M. Goły
  Opublikowano: 2011
   
 7. Selected tribological properties of nanostructured HVOF sprayed composite coatings. Tribological properties of HVOF sprayed nanostructured composite coatings   5 pkt
  w książce:   Scientific Basis of Modern Technologies: Experience and Prospects
  Strony: 762-767
  Wojciech Żórawski, Tadeusz Burakowski, Stanisław Skrzypek
  Opublikowano: 2011
   
 8. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Tribological properties of plasma and HVOF sprayed composite coatings
  w książce:   Wybrane zagadnienia mechaniki i sterowania
  Strony: 157-166
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2011
   
 9. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Tribological properties of supersonic sprayed nanostructured WC12Co coatings
  w książce:   Nanomaterials
  Strony: 74-83
  Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2010
   
 10. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Intensification of heat exchange by applying thermally sprayed coatings
  w książce:   Geometrical Surface Structure of Machine Parts
  Strony: 173-182
  Tadeusz Orzechowski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2001
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z eksploatacji maszyn
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2013
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób wytwarzania struktur porowatych   25 (8,33) pkt
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2008
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób wytwarzania struktur porowatych   10 (3,33) pkt
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2002
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1