O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Paweł Zmarzły
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   pzmarzly@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
486
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954879
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 41

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Influence of raceway waviness on the level of vibration in rolling-element bearings   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences
  Tom: 65, Zeszyt: 4, Strony: 541-551
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2017
   
 2. Identification and analysis of optimal method parameters of the V-block waviness measurements   20 (6,80) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences
  Tom: 64, Zeszyt: 2, Strony: 325-332
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2016
   
 3. Theoretical And Practical Investigations Of V-Block Waviness Measurement Of Cylindrical Parts   20 (6,80) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurment Systems
  Tom: 22, Zeszyt: 2, Strony: 181-192
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2015
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Analysis of the dimensional accuracy of casting models manufactured by fused deposition modeling technology   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 66-69
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Tomasz Kozior, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Assessment of roundness and waviness deviations of elements produced by selective laser sintering technology   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 70-73
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Tomasz Kozior, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Metody pomiaru drgań łożysk tocznych   11 (2,20) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9/2017, Strony: 734-736
  Stanisław Adamczak, Mateusz Wrzochal, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2017
   
 2. Analiza wpływu kąta pracy kulkowych łożysk tocznych na poziom generowanych przez nie drgań   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11/2016, Strony: 1600-1601
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2016
   
 3. Ocena dokładności odniesieniowych pomiarów zarysów falistości części maszyn   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11/2016, Strony: 1630-1631
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2016
   
 4. Research methods and testing stand developed to examine vibrations generated by rolling bearing   11 (2,20) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Tom: 17, Zeszyt: 1, Strony: 41-49
  Stanisław Adamczak, Ryszard Domagalski, Ewa Sender, Paweł Zmarzły, Łukasz Gorycki
  Opublikowano: 2016
   
 5. Analiza wpływu stopnia powiększenia układu optycznego multisensorowej maszyny współrzędnościowej na dokładność wyznaczenia wielkości geometrycznych   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 442-450
  Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2015
   
 6. Multisensorowe maszyny współrzędnościowe Micro-Vu. Kompleksowe pomiary optyczne i stykowe jednym urządzeniem   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 10/2015, Strony: 817
  Paweł Zmarzły, Piotr Pachczyński
  Opublikowano: 2015
   
 7. Pomiary momentów oporowych łożysk tocznych w aspekcie dokładności kształtowo–wymiarowej elementów współpracujących   11 (3,63) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 3, Strony: 187-193
  Łukasz Gorycki, Ryszard Domagalski, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2015
   
 8. Analiza kształtu elementów walcowych mierzonych metodą odniesieniową w celu wyznaczenia odchyłek falistości   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 87, Zeszyt: 8-9, Strony: 451-458
  Paweł Zmarzły, Stanisław Adamczak, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 9. Identyfikacja i ocena rzeczywistych wartości kątowych parametrów metody odniesieniowej służącej do pomiaru falistości cylindrycznych części maszyn   10 (5,07) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 11807-11813
  Paweł Zmarzły, Stanisław Adamczak, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2014
   
 10. Koncepcja zastosowania metody odniesieniowej do pomiaru odchyłki falistości elementów cylindrycznych   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 60, Zeszyt: 9, Strony: 705-709
  Paweł Zmarzły, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 11. Model matematyczny odniesieniowych pomiarów kształtu i falistości elementów okrągłych   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 86, Zeszyt: 7, Strony: 518-519
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. An analysis of strategies of measurement of 3D rotary elements
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 28th DAAAM International Symposium,
  Strony: 150-155
  Stanisław Adamczak, Krzysztof Stępień, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2017
   
 2. Analiza wpływu kata pracy kulkowych łożysk tocznych na poziom generowanych przez nie drgań
  w czasopiśmie:   VII Kongres Metrologii pod hasłem: Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych
  Strony: 135-136
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2016
   
 3. Analiza wpływu stopnia powiększenia układu optycznego multisensorowej maszyny współrzędnościowej na dokładność wyznaczenia wielkości geometrycznych
  w czasopiśmie:   Obróbka Skrawaniem podstawą rozwoju metrologii.
  Strony: 443-450
  Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2015
   
 4. Assessment of an influence of real values of V-block method parameters on the method accuracy of V-block waviness measurement of rotary machine parts   5 (1,70) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 237, Strony: 112-117
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2015
   
 5. Computer Analysis of Three-point References Method Parameters to Waviness Measurement of Cylindrical Surfaces
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015
  Strony: 349-354
  Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2015
   
 6. Ocena wpływu identyfikacji rzeczywistych wartości kątowych parametrów metody odniesieniowej na dokładność pomiarów zarysów falistości obrotowych części maszyn
  w czasopiśmie:   Inżynieria Przyszłości, II Konferencja Naukowo-Biznesowa, Inteligentne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu
  Strony: 42
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2015
   
 7. The Adaptation of Unconventional Manufacturing Technology in Casting
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015
  Strony: 344-348
  Paweł Zmarzły, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2015
   
 8. Analiza kształtu elementów walcowych mierzonych metodą odniesieniową w celu wyznaczenia odchyłek falistości
  w czasopiśmie:   XV Krajowa i VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 17-19.09.2014 r. Łódź - Uniejów "Metrologia w Technikach Wytwarzania" (materiały konferencyjne)
  Strony: 475-482
  Paweł Zmarzły, Stanisław Adamczak, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 9. Badanie odniesieniowych pomiarów odchyłek falistości powierzchni cylindrycznych
  w czasopiśmie:   X Szkoła-Konferencja "Metrologia Wspomagana Komputerowo" MWK
  Strony: 188-189
  Paweł Zmarzły, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 10. Komputerowa symulacja parametrów trójpunktowej metody odniesieniowej do pomiaru falistości powierzchni cylindrycznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 18, Strony: 329-336
  Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2014
   
 11. Badania symulacyjne kombinacji kątów odniesieniowych pomiarów zarysu falistości
  w czasopiśmie:   VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych, Kielce-Sandomierz 2013
  Strony: 253-255
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2013
   
 12. Invastigating a Simulation of the Combination of Angles of the V-block Waviness Measurement
  w czasopiśmie:   10-th European Conference of Young Research and Science Workers TRANSCOM 2013
  Strony: 215-218
  Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2013
   
 13. Investigating mathematical models of waviness measurements of cylindrical elements by the V-block method through computer simulations
  w czasopiśmie:   11th International Symposium on Measurement and Quality Control 2013, Kraków-Kielce 2013
  Strony: 279-283
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Ireneusz Piotr Chmielik, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2013
   
 14. Badanie modeli matematycznych odniesieniowych metod pomiaru zarysów okrągłości w aspekcie ich zastosowania do pomiarów falistości powierzchni
  w czasopiśmie:   Inżynieria wytwarzania / Red. Marian Dudziak, Andrzej Kołodziej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Instytut Politechniczny.
  Strony: 211-217
  Paweł Zmarzły, Stanisław Adamczak
  Opublikowano: 2012
   
 15. The assessment of influence of the machining parameters of roughness and waviness of surfaces processed on CNC Cyclone Lathe
  w czasopiśmie:   Technological Engineering
  Tom: 8, Zeszyt: 2, Strony: 50-52
  Edward Miko, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Examination and analysis of rolling bearing application parameters   5 (1,70) pkt
  w książce:   Science Report Project CIII-PL-0007 Research on Modern Systems for Manufacture and Measurment of Components of Machines and Devices
  Strony: 9-20
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Łukasz Gorycki
  Opublikowano: 2016
   
 2. Ocena możliwości zastosowania technologii PJM w odlewnictwie   5 (1,70) pkt
  w książce:   Prace szkoły inżynierii materiałowej XLIV. Monografia pod redakcją prof. Jerzego Pacyny
  Strony: 358-361
  Paweł Zmarzły, Tomasz Kozior, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Komputerowa symulacja wybranych parametrów trójpunktowej metody odniesieniowej   5 (4,00) pkt
  w książce:   Młodzi dla techniki : wybrane problemy naukowo-badawcze mechaniki i inżynierii materiałowej
  Strony: 41-50
  Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2013
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Przyrząd do pomiarów zarysów okrągłości oraz falistości wewnętrznych powierzchni cylindrycznych   30 (15,00) pkt
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2017
   
 2. Przyrząd do pomiaru odchyłek okrągłości oraz falistości powierzchni cylindrycznych   10 (5,00) pkt
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2017
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Przyrząd do pomiaru zarysów okrągłości oraz falistości pierścieni łożysk tocznych
  Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2017
   
 2. Przyrząd do badań właściwości mechanicznych modeli wykonanych technologami przyrostowymi, zwłaszcza modeli odlewniczych
  Paweł Zmarzły, Tomasz Kozior, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Przyrząd do pomiarów zarysów okrągłości oraz falistości wewnętrznych powierzchni cylindrycznych
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2016
   
 4. Słoik, zwłaszcza do przechowywania produktów spożywczych
  Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2016
   
 5. Przyrząd do pomiaru odchyłek okrągłości oraz falistości powierzchni cylindrycznych
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1