O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Mateusz Wrzochal
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Doktorant     (grupa stanowisk: pozostali)
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
982
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 3

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Comparative study of measurement systems used to evaluate vibrations of rolling bearings   15 (9,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering Journal Elsevier
  Tom: 192, Strony: 971-975
  Stanisław Adamczak, Krzysztof Stępień, Mateusz Wrzochal
  Opublikowano: 2017
   
 2. Investigation the Influence of the Curvature Ratio on the Frictional Moment in Rolling Bearings   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 255-258
  Łukasz Gorycki, Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, Mateusz Wrzochal
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Metody pomiaru drgań łożysk tocznych   11 (4,40) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9/2017, Strony: 734-736
  Stanisław Adamczak, Mateusz Wrzochal, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2017
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1