O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Piotr Paweł Woś
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   wos@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-532
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
48
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 924541
LUDZIE NAUKI: 223392
USOS web: 598
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:automatyka i robotyka
specjalnosci: układy regulacji i napędów płynowych

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 141

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Adaptive Control of the Electro-Hydraulic Servo-System with External Disturbances   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Asian Journal of Control
  Tom: 15, Zeszyt: 4, Strony: 1065-1080
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2013
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. A semi-active pneumatic suspension of the working machine seat   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 1066-1069
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2017
   
 2. Leak measuring system of compressed air in pipeline   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 1070-1073
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2017
   
 3. Study of the possibility of use of bioelectric signals to wireless remote control of the electro-pneumatic positioning systems   15 (7,35) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 270-273
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Katarzyna Pawelec
  Opublikowano: 2017
   
 4. Synchronized trajectory tracking control of 3-DOF hydraulic translational parallel manipulator   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference MECHARONICS: Ideas for Industrial Applications, May 12-15.2014, Łódź, Poland.
  Tom: 317, Strony: 269-277
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2015
   
 5. Contour error of the 3-DoF hydraulic translational parallel manipulator   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research. Trans Tech Publications Switzerland.
  Tom: 874, Strony: 57-62
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. A pneumatic semi-active seat suspension.   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 2, Strony: 114-117
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2017
   
 2. Development of energy efficient hydrostatic drives with energy recovery.   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 776-782
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2017
   
 3. Pneumatyczne semiaktywne zawieszenie siedziska maszyny roboczej   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 2, Strony: 114-117
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2017
   
 4. Rozwój energooszczędnych napędów hydrostatycznych z odzyskiem energii   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 776-782
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2017
   
 5. Virtual prototyping of the electro-hydraulic parallel manipulator control systems.   13 (6,50) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: Mechanics, Zeszyt: 7, Strony: 179-187
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2017
   
 6. Prototyp przestrzennego przesuwnego manipulatora równoległego ze zintegrowanymi osiami elektrohydraulicznymi   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 5-6, Strony: 386-394
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2016
   
 7. Urządzenie do automatycznego pomiaru natężenia przecieku w instalacji sprężonego powietrza   14 (7,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 92, Zeszyt: 11, Strony: 187
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2016
   
 8. Mobilne urządzenie do automatycznego pomiaru natężenia przecieku w instalacjach sprężonego powietrza.   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 4, Strony: 3-10
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 9. Projekt elektro-pneumatycznego symulatora jazdy samochodem. Technika Transportu Kolejowego   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 12, Strony: 1675-1579
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2015
   
 10. Stanowisko laboratoryjne do pomiaru parametrów elementów i układów hydraulicznych.   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 12, Strony: 393-387
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 11. Stanowisko laboratoryjne do pomiaru parametrów w instalacji sprężonego powietrza.   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 12, Strony: 389-401
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 12. Zastosowanie pośredniej metody zbiornikowej do pomiaru charakterystyk statycznych zaworów pneumatycznych   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 3, Strony: 9-13
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 13. Aktywny układ zawieszenia siedziska maszyny roboczej   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 11355-11360
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2014
   
 14. Indirect method of leakage flow rate measurement in compressed air pipelines   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications, Switzerland
  Tom: 630, Strony: 288-293
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 15. Metoda pośrednia pomiaru przecieku w instalacji sprężonego powietrza   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
  Zeszyt: 38, Strony: 7-10
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 16. Metody pośrednie pomiaru natężenia przecieku w rurociągach przesyłowych sprężonego powietrza   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 3102-3111
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 17. Modernizacja napędu i sterowania płyt podawacza worków do paletyzera   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 3112-3121
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 18. Synchronizacja przemieszczenia serwonapędów elektrohydraulicznych w manipulatorze wieloosiowym   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 11361-11369
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2014
   
 19. Wyznaczanie czasu i ciśnienia napełniania i opróżniania zbiornika pneumatycznego   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i pneumatyka
  Zeszyt: 3, Strony: 5-8
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 20. Znormalizowane metody pomiaru zanieczyszczeń sprężonego powietrza   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 6, Strony: 5-10
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 21. Bezprzewodowy system detekcji i pomiaru przecieków w instalacjach sprężonego powietrza   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 59, Zeszyt: 6, Strony: 570-573
  Sebastian Mazur, Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 22. Konstrukcja i kinematyka hydraulicznego translacyjnego manipulatora równoległego o trzech stopniach swobody   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 5, Strony: 5-9
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 23. Nowe metody pomiaru przecieku w systemach sprężonego powietrza   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 59, Zeszyt: 6, Strony: 566-569
  Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 24. Remote control of the electro-pneumatic servo drive using biosignals   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Zeszyt: 1-M, Strony: 245-253
  Sebastian Mazur, Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 25. Serwonapęd elektropneumatyczny sterowany biosygnałami   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 3, Strony: 5-8
  Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 26. Układ sterowania serwonapędem elektropneumatycznym przy zastosowaniu laserowej metody pomiaru przemieszczenia   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 59, Zeszyt: 6, Strony: 574-577
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur
  Opublikowano: 2013
   
 27. Adaptive control of a parallel manipulator driven by electro-hydraulic cylinders   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 17, Strony: 1061-1071
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   
 28. Metody adaptacyjne stosowane w regulacji pozycyjno-siłowej serwonapędu elektrohydraulicznego   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Tom: 1, Strony: 11-14
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   
 29. Pośrednie metody pomiaru przecieków sprężonego powietrza   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Tom: 3, Strony: 8-12
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Sebastian Mazur
  Opublikowano: 2012
   
 30. System komunikacji bezprzewodowej w sterowaniu serwonapędów elektropneumatycznych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: 83, Strony: 46-51
  Sebastian Mazur, Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2012
   
 31. Koncepcja sterowania elektrohydraulicznym manipulatorem typu tricept   2 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 1, Strony: 9-13
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2011
   
 32. Rozproszony system sterowania czasu rzeczywistego do serwonapedów płynowych   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne. Mechanika
  Tom: 4-M/2011/A, Zeszyt: 7, Strony: 43-48
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 33. Adaptive control of an electro-hydraulic servo-system   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 15, Strony: 657-666
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2010
   
 34. Pozycjonowanie serwonapędu elektropneumatycznego z bezpośrednim pomiarem przemieszczenia i prędkości tłoka siłownika   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 4, Zeszyt: 1, Strony: 86-91
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Piotr Woś
  Opublikowano: 2010
   
 35. Projekt manipulatora równoległego typu Delta z pneumatycznymi aktuatorami mięśniowymi   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 4, Zeszyt: 1, Strony: 61-65
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2010
   
 36. Rozproszony system sterowania serwonapędów płynowych   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 4, Strony: 15-20
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2009
   
 37. Algorytm regulacji adaptacyjnej do serwonapędu elektrohydraulicznego   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Zeszyt: 11, Strony: 40-44
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2008
   
 38. Wyniki badań serwonapędu elektrohydraulicznego z regulatorem adaptacyjnym   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Tom: 26, Zeszyt: 4, Strony: 3-8
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2008
   
 39. Wirtualny model manipulatora hydraulicznego do naprowadzania młota na kruszarkach szczękowych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Tom: 25, Zeszyt: 3, Strony: 16-21
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, J. Dudek
  Opublikowano: 2007
   
 40. Ocena przydatności sterowników programowalnych PLC do napędów elektrohydraulicznych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Zeszyt: 99, Strony: 17-21
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2004
   
 41. Regulacja adaptacyjna napędu elektrohydraulicznego w warunkach zmiennego obciążenia   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Tom: 22, Zeszyt: 3, Strony: 17-21
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2004
   
 42. Regulacja adaptacyjna serwonapędu elektrohydraulicznego   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Tom: Nr 6, Strony: 27
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 43. Regulacja adaptacyjna serwonapędu elektrohydraulicznego z kompensacją zakłóceń   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Zeszyt: 10, Strony: 20-22
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2004
   
 44. Zastosowanie regulatora PID sterownika programowalnego PLC do pozycjonowania liniowego serwonapędu hydraulicznego   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Tom: R. 22, nr 1, Strony: 35-39
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2004
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Automatic device for indirect measurement of leakage flow rate in compressed air pipeline.
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Material
  Tom: 233, Strony: 1-7
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Katarzyna Pawelec
  Opublikowano: 2017
   
 2. Demonstracyjne urządzenie do automatycznego pomiaru natężenia przecieku w instalacji sprężonego powietrza.
  w czasopiśmie:   SP’2016 - XI Konferencja Naukowa „Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle”. Łagów, 12-15 czerwca 2016.
  Strony: 33-36
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2016
   
 3. Koncepcja systemu sterowania w czasie rzeczywistym hydraulicznymi prasami kuźniczymi podczas procesów kucia swobodnego ciężkich odkuwek trudno odkształcalnych.
  w czasopiśmie:   III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce, Automatyzacja procesów produkcyjnych. Jedlnia-Letnisko k. Radomia, 4-6 lipca 2016.
  Strony: 1-1
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2016
   
 4. Practical parallel position-force controller for electro-hydraulic servo drive using on-line identification.   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Dynamics Control. Springer Verlag
  Tom: 4, Strony: 52-58
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2016
   
 5. Brain computer interface for wireless remote control.
  w czasopiśmie:   MCSB’2015 – International Conference Cybernetic Modelling of Biological Systems. 14-15 May 2015, Kraków
  Strony: 15-16
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 6. Metoda obliczeniowa wyznaczania charakterystyki tłumienia kolumny zawieszenia hydropneumatycznego samochodu.
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 2938-2947
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 7. Mobilne urządzenie do automatycznego pomiaru natężenia przecieku w instalacjach pneumatycznych.
  w czasopiśmie:   PNEUMA’2015 - XX Konferencja. Białystok - Hołny Mejera, 21-26.06.2015
  Strony: 27-28
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś,
  Opublikowano: 2015
   
 8. Model dynamiczny i symulacja hydrostatycznej regulacji wtórnej do napędu pojazdów.
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 2948-2957
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 9. Modelling and analysis of the hydraulic servo drive system.
  w czasopiśmie:   International Conference MECHATRONICS: Ideas for Industrial Applications. May 11-13.2015, Gdańsk, Poland.
  Strony: 64
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2015
   
 10. Napędy hydrostatyczne z rekuperacją energii hamowania odzyskowego
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 2958-2967
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 11. Pośrednie metody pomiaru charakterystyk statycznych zaworów pneumatycznych.
  w czasopiśmie:   NiSHiP’2015 - Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Napędy i Sterowanie Hydrauliczne i Pneumatyczne 2015”. Szklarska Poręba - Jakuszyce, 18-20 marca 2015
  Strony: 116-123
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 12. Study on simulation model of hydro-pneumatic accumulator as a secondary power source in hydrostatic traction drive systems.
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 2968-1976
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 13. Translacyjny manipulator równoległy ze zintegrowanymi liniowymi osiami elektro-hydraulicznymi
  w czasopiśmie:   Drive&Control Local
  Zeszyt: 4, Strony: 5-5
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 14. Wireless remote control of electro-pneumatic positioning system   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hidraulica
  Zeszyt: 3, Strony: 7-13
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 15. Kinematyka translacyjnego manipulatora równoległego o trzech stopniach swobody
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 18, Strony: 36-43
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 16. Mechanizm napędowy hydraulicznego manipulatora równoległego - TRIPOD.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Nauki Techniczne - Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 18, Strony: 305-312
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2014
   
 17. A simple adaptive parallel force/position control of the electro-hydraulic servo-system
  w czasopiśmie:   DSTA’2013 – 12th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications. Łódź, Poland, December 2-5, 2013.
  Strony: 183-183
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2013
   
 18. Bezprzewodowe pomiary przecieków w układach sprężonego powietrza.
  w czasopiśmie:   KKM’2013 – VI Krajowy Kongres Metrologii, Kielce- Sandomierz 19-22 czerwca 2013.
  Strony: 233-234
  Sebastian Mazur, Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 19. Bio-inspired elbow join model actuated by pneumatic muscle actuators
  w czasopiśmie:   RTS’2013 – Radienie Tekutinowých Systémov, 13th International Scientific and Engineering Conference “Control of Fluid System”. June, 05-07 2013, Piešťany. Zbornik. Hydropneutech s.r.o. Žilina (Slovak Republic)
  Strony: 3-3
  Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 20. Bio-inspired elbow join model actuated by pneumatic muscle actuators.   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Tom: 1-2, Strony: 50-54.
  Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 21. Control of the electro-pneumatic servo drive using biosignals.
  w czasopiśmie:   RTS’2013 – Radienie Tekutinowých Systémov, 13th International Scientific and Engineering Conference “Control of Fluid System”. June, 05-07 2013, Piešťany. Zbornik. Hydropneutech s.r.o. Žilina (Slovak Republic)
  Strony: 7-7
  Sebastian Mazur, Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 22. Control of the electro-pneumatic servo drive using biosignals.   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Tom: 1-2, Strony: 46-50
  Sebastian Mazur, Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 23. Design and control of a 3-axis parallel electro-hydraulic manipulator.
  w czasopiśmie:   RTS’2013 – Radienie Tekutinowých Systémov, 13th International Scientific and Engineering Conference “Control of Fluid System”. June, 05-07 2013, Piešťany. Zbornik. Hydropneutech s.r.o. Žilina (Slovak Republik)
  Strony: 10-10
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur
  Opublikowano: 2013
   
 24. Design and control of a 3-axis parallel electro-hydraulic manipulator.   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Tom: 1-2, Strony: 42-46
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur
  Opublikowano: 2013
   
 25. Układ sterowania serwonapędem elektropneumatycznym przy zastosowaniu laserowej metody pomiaru przemieszczenia.
  w czasopiśmie:   KKM’2013 – VI Krajowy Kongres Metrologii, Kielce- Sandomierz 19-22 czerwca 2013.
  Strony: ss.247-248
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur
  Opublikowano: 2013
   
 26. Badania modelowe i doświadczalne serwonapędu elektrohydraulicznego z regulatorem adaptacyjnym
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 17, Strony: 214-223
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   
 27. Measurement methods of compressed air leakage for pneumatic system.
  w czasopiśmie:   RTS’2012 – Radienie Tekutinowých Systémov 2012, 12th International Scientific and Engineering Conference - Control of Fluid System. Zbornik abstaktov. March, 14-16 2012, Zuberec - West Tatra, Slovakia.
  Strony: 3
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2012
   
 28. Measurement methods of compressed air leakage for pneumatic system.
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Zeszyt: 1-2, Strony: 1-5
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2012
   
 29. Nowe metody pomiaru przecieku sprężonego powietrza w instalacjach pneumatycznych
  w czasopiśmie:   NiSHiP’2012 - Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna - Napędy i Sterowanie Hydrauliczne i Pneumatyczne 2012. Stan, potrzeby, oczekiwania i możliwości
  Strony: 11-19
  Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur, Piotr Woś
  Opublikowano: 2012
   
 30. Parallel position – force control of the electro-hydraulic servo driver using adaptive methods
  w czasopiśmie:   RTS’2012 – Radienie Tekutinowých Systémov 2012, 12th International Scientific and Engineering Conference - Control of Fluid System. Zbornik abstraktov. March, 14-16 2012, Zuberec - West Tatra, Slovakia.
  Strony: 4
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   
 31. Parallel position – force control of the electro-hydraulic servo driver using adaptive methods.
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Zeszyt: 1-2, Strony: 15-18
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   
 32. Sterowanie adaptacyjne elektrohydraulicznym manipulatorem równoległym.
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne. XXIII Ogólnopolska i III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-dydaktyczna Teorii Mechanizmów, Maszyn i Układów Mechatronicznych. Materiały Konferencyjne, Koszalin-Kołobrzeg 2012.
  Strony: 67
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   
 33. Adaptive robust control of electro-hydraulic servo-systems with on-line identification system
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Zeszyt: 1-2, Strony: 4-10
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2011
   
 34. Distributed real-time control system for fluid power drives
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Zeszyt: 1-2, Strony: 1-3
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 35. Metody sterowania szeregowych manipulatorów elektropneumatycznych. Control methods of serial elektro-pneumatic manipulators
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 219-220
  Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 36. Mięśniowy układ napędowy manipulatora równoległego typu Delta. Muscular driving system of parallel Delta manipulator
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 221-222
  Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Ł Łaski, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 37. Modelowanie i projektowanie elektrohydraulicznego układu napędowego
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 185-186
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2011
   
 38. Modelowanie i projektowanie elektrohydraulicznego układu napędowego. Design and modeling of a electro-hydraulic servo-drive system
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 185-196
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2011
   
 39. Modelowanie układu regulacji serwonapędu elektrohydraulicznego
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 143-144
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 40. Modelowanie układu regulacji serwonapędu elektrohydraulicznego. Control system modeling of elektro-hydraulic servo-drive
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'20011
  Strony: 143-144
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 41. Projekt adaptacyjnego regulatora PID serwonapędu elektrohydraulicznego
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 157-158
  Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 42. Projekt i konstrukcja manipulatora o zamkniętym łańcuchu kinematycznym z napędem mięśniowym typu DELTA. Design and construction manipulator closed chain with muscledrive type Delta
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'20011
  Strony: 209-210
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 43. Projekt układu sterowania z logiką rozmytą dla trzyosiowego manipulatora o kinematyce równoległej typu Tripod. Design fuzzy control system of tree-axis parallel electro-pneumatic Tripod manipulator
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 211-212
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 44. Zintegrowane napędy elektrohydrauliczne
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie
  Tom: 13, Zeszyt: 9, Strony: 38-47
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 45. Problems of the adaptive control of electro-hydraulic system
  w czasopiśmie:   6th International Conference Mechatronics Systems and Materials - MSM'2010
  Strony: 222
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2010
   
 46. Distributed control system for fluid power drives
  w czasopiśmie:   13th International Conference on Development in Machinery Design and Control
  Tom: 11, Strony: 19-20
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2009
   
 47. Koncepcja sterowania manipulatora elektrohydraulicznego z wizyjnym naprowadzaniem na obszar roboczy
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 13, Strony: 423-427
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2009
   
 48. Adaptacyjny regulator PID serwonapędu elektrohydraulicznego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 11, Strony: 315-320
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2008
   
 49. Problemy regulacji adaptacyjnej serwonapędów elektrohydraulicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Z. 7, Strony: 183-188
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 50. Szybkie prototypowanie regulatora adaptacyjnego w napędach elektrohydraulicznych
  w czasopiśmie:   International Scientific-Technical Conference Hydraulic and Pneumatic NiSHiP'2007
  Strony: 74-84
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 51. Wirtualny układ sterowania serwonapędu elektrohydraulicznego
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie
  Tom: R. 8, nr 10, Strony: 96-102
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2006
   
 52. Implementacja algorytmów sterowania napędów elektrohydraulicznych do sterownika PLC
  w czasopiśmie:   XV Ogólnopolska Konferencja pt.:Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych CYLINDER'2005
  Strony: 101-110
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2005
   
 53. Regulacja adaptacyjna napędu elektrohydraulicznego
  w czasopiśmie:   XV Ogólnopolska Konferencja pt.:Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych CYLINDER'2005
  Strony: 111-119
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2005
   
 54. Szybkie prototypowanie układu regulacji napędu elektrohydraulicznego
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Zeszyt: 10, Strony: 18-22
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2005
   

Monografie
 1. Development of pneumatic control systems   25 (5,00) pkt
  Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2017
   
 2. Development of hydraulic power systems   25 (5,00) pkt
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2016
   
 3. Przetworniki i układu pomiarowe w systemach hydraulicznych i pneumatycznych.   25 (4,00) pkt
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Badanie możliwości wykorzystania sygnałów bioelektrycznych do zdalnego bezprzewodowego sterowania serwonapędu elektropneumatycznego   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 97-109
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Sebastian Mazur
  Opublikowano: 2016
   
 2. Prace studentów na rzecz zwiększenia bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwach regionu świętokrzyskiego   5 (2,00) pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 97-106
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2016
   
 3. Modelling and analysis of the hydraulic servo drive system.   5 (2,50) pkt
  w książce:   Mechatronics: Ideas, Challenges, Solutions and Applications
  Strony: 253-262
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2015
   
 4. Pomiary w serwonapędach elektrohydraulicznych.   5 (2,00) pkt
  w książce:   CYLINDER 2015
  Strony: 200-2013
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2015
   
 5. Przyrządy pomiarowe w diagnostyce napędów hydrostatycznych.   5 (2,00) pkt
  w książce:   CYLINDER 2015
  Strony: 188-199
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2015
   
 6. Synchronized trajectory tracking control of 3-DOF hydraulic translational parallel manipulator.   5 (2,50) pkt
  w książce:   Mechatronics: Ideas for Industrial Applications
  Tom: 317, Strony: 269-277
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2015
   
 7. Indirect methods of leakage flow rate measurement in compressed air system   5 (2,50) pkt
  w książce:   Problems of Mechanics in Pump and Compressor Engineering
  Strony: 288-293
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 8. A simple adaptive parallel force/position control of the electro-hydraulic servo-system   5 (2,50) pkt
  w książce:   Dynamical Systems - Applications
  Strony: 205-214
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2013
   
 9. Budowa i sterowanie manipulatora typu tripod z napędem hydraulicznym.   5 (2,00) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 343-353
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2013
   
 10. Struktura kinematyczna hydraulicznego manipulatora równoległego o trzech stopniach swobody.   5 (2,00) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 327-341
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 11. Modelowanie i projektowanie elektrohydraulicznego układu napędowego   4 (1,00) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki - Część II
  Strony: 313-323
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2012
   
 12. Modelowanie układu regulacji serwonapędu elektrohydraulicznego   4 (1,00) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Tom: 16, Strony: 52-66
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2012
   
 13. Modelowanie układu regulacji serwonapędu elektrohydraulicznego   4 (1,33) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 52-66
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takoshoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 14. Modernizacja elektrohydraulicznego urządzenia podnoszenia   4 (2,00) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 43-51
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2011
   
 15. Projekt adaptacyjnego regulatora PID serwonapędu elektrohydraulicznego
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 155-170
  Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 16. Projekt i konstrukcja manipulatora o zamkniętym łańcuchu kinematycznym z napędem mięśniowym typu DELTA   4 (,80) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 492-499
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 17. Projekt układu sterowania trzyosiowego szeregowego manipulatora elektropneumatycznego   4 (,80) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 544-557
  Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 18. Projekt układu sterowania z logiką rozmytą dla trzyosiowego manipulatora o kinematyce równoległej typu tripod   4 (,80) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 500-514
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 19. Równoległa regulacja pozycyjno-siłowa serwonapędu elektrohydraulicznego z wykorzystaniem metod adaptacyjnych   4 (2,00) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 205-213
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2011
   
 20. Konstrukcja i sterowanie równoległego manipulatora hydraulicznego typu tricept   4 (2,00) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 219-226
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2010
   
 21. Model manipulatora równoległego z elektrohydraulicznymi serwonapedami liniowymi   4 (2,00) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 219-226
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2010
   
 22. Zintegrowane układu elektrohydrauliczne   4 (2,00) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 101-107
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2010
   
 23. Badania doświadczalne serwonapędu elektrohydraulicznego z regulatorem adaptacyjnym   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 111-119
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2008
   
 24. Synteza regulatora adaptacyjnego PID do serwonapędu elektrohydraulicznego   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 99-109
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2008
   
 25. Problemy estymacji parametrów regulatora adaptacyjnego w układach sterowania elektrohydraulicznego   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 211-221
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2007
   
 26. Koncepcja wirtualnego układu sterowania serwonapędu elektrohydraulicznego   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 10-20
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2006
   
 27. Proces identyfikacji serwonapędu elektrohydraulicznego   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 20-31
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2006
   
 28. Inteligentne techniki sterownia napędów elektrohydraulicznych   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 65-76
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2004
   
 29. Regulacja adaptacyjna napędu elektrohydraulicznego w warunkach zmiennego obciążenia   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 77-94
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2004
   
 30. Ocena przydatności sterowników programowalnych PLC do napędów elektrohydraulicznych   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 87-97
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2003
   
 31. Zastosowanie regulatora PID sterownika programowalnego PLC do pozycjonowania liniowego serwonapędu hydraulicznego   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 98-107
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2003
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Moduł instalacji poboru sprężonego powietrza   30 (6,00) pkt
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Urządzenie do pomiaru natężenia przecieku w rurociągach przesyłowych gazu, zwłaszcza sprężonego powietrza.
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2016
   
 2. Moduł instalacji poboru sprężonego powietrza.
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Sebastian Mazur
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1