O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Grzegorz Piotr Witkowski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Automatyki i Robotyki
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
676
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3950806
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 21

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Sterowanie osprzętem koparki hydraulicznej w rozproszonym systemie sterowania z wykorzystaniem regulacji rozmytej   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6
  Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Investigation of Peltier module based temperature difference sensor
  w czasopiśmie:   Transcom Proceedings 2015
  Zeszyt: 4, Strony: 86-91
  Grzegorz Witkowski, Jakub Kulpa
  Opublikowano: 2015
   
 2. Multisensory measurements in modern production techniques
  w czasopiśmie:   Transcom Proceedings 2015
  Zeszyt: 6, Strony: 136-141
  Jakub Kulpa, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Planowanie trajektorii narzędzia skrawającego koparki hydraulicznej.
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4/2015
  Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2015
   
 4. Wybrane problemy sterowania osprzętem maszyn do robót ziemnych
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4/2015
  Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2015
   
 5. Wysokociśnieniowe usuwanie drogowego oznakowania poziomego
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 298-304
  Grzegorz Witkowski, Piotr Młynarczyk, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2014
   
 6. Determination of CO2 Laser’s Beam Absorption Coefficient for Various Carbon Steels’ Surface Preparation
  w czasopiśmie:   5th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists
  Strony: 297-300
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2012
   
 7. Techniki Szybkiego Prototypowania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 17, Strony: 58-65
  Jakub Kulpa, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2012
   
 8. Wirtualne prototypowanie układów mechatronicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 17, Strony: 206-213
  Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2012
   
 9. Virtual Prototyping of Mechatronic Systems
  w czasopiśmie:   9-th European Conference of Young Ressearch and Scientific Workers TRANSCOM 2011
  Zeszyt: 17, Strony: 206-213
  Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Koncepcja i realizacja zautomatyzowanego stanowiska do badania optycznego jakości spoin   5 (1,67) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 474-483
  Grzegorz Witkowski, Piotr Kurp, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2016
   
 2. Multisensory measurements in modern production techniques   5 (2,50) pkt
  w książce:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 SECTION 6 MACHINES AND EQUIPMENT
  Strony: 136-140
  Jakub Kulpa, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Projekt i wykonanie zrobotyzowanego stanowiska do optycznej inspekcji jakości spoin   5 (2,50) pkt
  w książce:   Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych
  Strony: 133-142
  Grzegorz Witkowski, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2015
   
 4. Błędna klasyfikacja - rozdział to minimum pół arkusza wydawniczego !
  Fuzzy control of the hydraulic excavator equipment
  w książce:   Transcom 2013 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists, Section 5, Material Engineering Mechanical Engineering Technologies
  Strony: 329-332
  Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2013
   
 5. Wizualizacja komputerowa 3D pracy osprzętu koparki hydraulicznej   5 (2,50) pkt
  w książce:   Compuer Technologies in Science, Technology and Education
  Strony: 185-197
  Leszek Płonecki, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2013
   
 6. Koncepcja rozproszonego systemu sterowania ruchami roboczymi osprzętu jednonaczyniowej koparki hydraulicznej   4 (2,00) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki - część II
  Tom: 16, Strony: 383-392
  Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Regulacja rozmyta w rozproszonym systemie sterowania osprzętem jednonaczyniowej koparki hydraulicznej
  w książce:   Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika z. 103
  Tom: 351/2014, Strony: 149-160
  Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2014
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób i urządzenie do spawania obwodowego elementów rurowych skoncentrowanym strumieniem energii.
  Krystian Mulczyk, Szymon Tofil, Hubert Danielewski, Piotr Kurp, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Przyrząd do cięcia linek, zwłaszcza linek skręcanych
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Hubert Danielewski, Jakub Kulpa, Szymon Tofil, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Sposób spawania elementów rurowych, w szczególności ze stali o strukturze martenzytycznej skoncentrowanym strumieniem energii
  Hubert Danielewski, Andrzej Skrzypczyk, Szymon Tofil, Piotr Kurp, Grzegorz Witkowski, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2016
   
 4. Świeca zapłonowa
  Szymon Tofil, Hubert Danielewski, Jakub Kulpa, Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1