O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Karolina Witaszek
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Mechaniki
Stanowisko:      Doktorant     (grupa stanowisk: pozostali)
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
783
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 4014394
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 1

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. ZJAWISKA TRIBOELEKTRYCZNE PODCZAS TARCIA ELEMENTÓW Z POWŁOKAMI DLC   7 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 6, Strony: 127-139
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Aneta Bugajska, Karolina Witaszek, Stanisław Płaza, Ewa Ozimina, Tadeusz Kałdoński
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1